Een nieuwsbrief over cannabis en cannabinoïden als medicijn

2008
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 27 december 2008

  🏷️ Wetenschap — THC vermindert opstoten van maagzuur

  Onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam, Nederland, bestudeerden bij honden en bij mensen de werking van THC (dronabinol) op de ontspanning van de onderste slokdarmsluitspier (de ringspier onderaan het einde van de slokdarm) en de opstoten van maagzuur naar de slokdarm (gastro-oesophagale reflux). Dronabinol verminderde dosisafhankelijk de ontspanning van de onderste slokdarmsluitspier en het aantal opstoten van maagzuur bij honden. Deze werking werd omgekeerd met een CB1 receptor antagonist (SR141716A) wat erop wijst dat deze werking van THC verloopt via de CB1 receptor.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 12 december 2008

  🌐 Duitsland — Eerste patiënten krijgen cannabis van het Nederlandse cannabisprogramma

  Op 27 november 2008 kregen vier patiënten van het Federaal Instituut voor Farmaceutische en Medische Producten (BfArM), dat behoort tot het federaal gezondheidsministerie, bericht dat zij vanaf begin 2009 medische cannabis zullen ontvangen die onder het Nederlandse cannabisprogramma geproduceerd wordt. Sinds juli 2007 hebben een dertigtal patiënten van het BfArM de toelating gekregen om medische cannabis te gebruiken. Nochtans verwijst de toelating gewoonlijk naar een vloeibaar cannabisextract dat door een Duits bedrijf uit Nederlandse cannabis geproduceerd wordt. Dit extract leverde geen bevredigende oplossing voor een aantal van deze patiënten.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 26 november 2008

  🏷️ Wetenschap — Waarom cannabisrokers minder risico lopen op kanker dan tabaksrokers

  Elf wetenschappers uit de VS en Taiwan hebben gegevens samengevat uit fundamenteel onderzoek en een revaluatie van een epidemiologische studie van Sidney en collega's uit 1997. Hun onderzoek wijst uit dat cannabisrook de kans op kanker die geassocieerd wordt met tabak roken, niet verhoogt en zelfs vermindert. Hoewel cannabisrook hogere waarden bezit aan kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) dan tabaksrook, betekent dat nog niet dat cannabisrokers een hoger risico lopen op kanker dan tabaksrokers omdat het PAH-peil van minder belang is dan de impact van substanties op de PAH-activering door bepaalde eiwitten in de lever. "Het was niet verwonderlijk dat de toevoeging van delta-9-THC aan tabaksteer tot een duidelijke vermindering van kankerverwekkende activiteit leidde" in experimenten met kankercellen, schreven de auteurs in een artikel voor de Journal of Psychoactive Drugs.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 19 november 2008

  🌐 VS — Michigan is de dertiende staat die medisch cannabisgebruik legaliseert

  De kiezers in Michigan hebben op 4 november met een overweldigende meerderheid een maatregel goedgekeurd over het medisch gebruik van cannabis waardoor ze de dertiende staat zijn die het medisch gebruik van de drug toelaat voor ernstig zieke patiënten. Het voorstel werd met 63 procent van de stemmen aangenomen. Geregistreerde patiënten kunnen niet meer door de staat vervolgd worden voor het aankopen, telen en gebruiken van kleine hoeveelheden cannabis. Van de andere twaalf staten met een medische cannabiswetgeving zijn er acht waarbij dit via een volksstemming gebeurde zoals in Michigan; bij de vier overige kwam de legalisering via de staatswetgeving tot stand. Alaska, Arizona, Californië, Colorado, Hawaii, Maine, Nevada, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont en Washington hebben het medisch gebruik van cannabis gelegaliseerd.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 31 oktober 2008

  🌐 Duitsland — Deskundigen erkennen unaniem de medische waarde van dronabinol en cannabis

  Op een publieke hoorzitting van de Gezondheidscommissie van het Duitse parlement op 15 oktober 2008, waren alle deelnemende deskundigen het eens over de bewezen medische waarde van dronabinol (THC) en cannabis voor een aantal ziekten. Alle medische en juridische experts verklaarden ook dat de huidige situatie onbevredigend was voor patiënten. Enkel de vertegenwoordiger van de ziekteverzekeringsindustrie drong erop aan dat de medische voordelen van een dronabinoltherapie nog moesten aangetoond worden en dat bijgevolg de ziekteverzekering niet moest gedwongen worden om dergelijke behandeling te bekostigen.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 22 oktober 2008

  🌐 Duitsland — Verklaring van medische organisaties ter ondersteuning van het medisch gebruik van cannabisproducten

  In de aanloop naar een publieke hoorzitting door de Gezondheidscommissie van de Duitse Bundestag op 15 oktober, eisen belangrijke medische verenigingen en patiëntenorganisaties een versoepeling van de regels voor het gebruik van cannabisproducten voor medische doeleinden. Daarom stelden de organisaties een gezamenlijke verklaring op. De "Verklaring van Berlijn over het medisch gebruik van cannabisproducten" zegt:

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 2 oktober 2008

  🏷️ Wetenschap — Cannabisextract werkzaam tegen neuropatische pijn bij MS-patiënten in lange termijn onderzoek

  Volgens een persbericht van het Britse bedrijf GW Pharmaceuticals was Sativex werkzaam bij 12 patiënten met multiple sclerose en centrale neuropatische pijn die eerder al aan een phase III studie meewerkten en Sativex gedurende 12 weken bleven gebruiken. Ze werden dan willekeurig aan een behandeling onderworpen met Sativex of placebo voor nog eens 4 weken in een dubbelblinde studie. Sativex is een cannabisextract dat gelijke hoeveelheden dronabinol (THC) en cannabidiol (CBD) bevat en toegediend wordt via een mondspray. Tijdens het vier weken durende onderzoek was het de patiënten niet toegestaan hun dosis aan te passen.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 25 augustus 2008

  🏷️ Wetenschap — Gerookte cannabis is doeltreffend tegen neuropatische pijn bij HIV-patiënten

  Onderzoekers aan de universiteit van Californië in San Diego, VS, bestudeerden de werking van gerookte cannabis bij HIV-patiënten die lijden aan neuropatische pijn. Alle patiënten hadden pijn ondanks de toegediende pijnstillers. Van de 34 deelnemende proefpersonen vervolledigden 28 de placebogecontroleerde studie. De deelnemers kregen enerzijds cannabissigaretten met dronabinol tussen 1 en 8 procent viermaal daags gedurende vijf dagen, en anderzijds placebosigaretten. Beide behandelingsfasen werden onderbroken door twee weken zonder medicatie. Op de eerste dag van elke behandelingsfase werd de geschikte dosis bepaald door te beginnen met een cannabissigaret met 4 procent dronabinol om daarna gradueel te verminderen of te vermeerderen afhankelijk van de nevenwerkingen en de pijnvermindering. De 34 patiënten bleven hun gebruikelijke medicatie doornemen tijdens het hele onderzoek. Er waren 22 patiënten die opiaten innamen en 21 die anticonvulsanten gebruikten.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 11 augustus 2008

  🌐 VS — New Mexico werkt aan een regelgeving voor de productie van cannabis voor medisch gebruik

  Het departement voor volksgezondheid van New Mexico kondigde op 24 juli een hoorzitting aan voor 8 september om commentaren mogelijk te maken op de richtlijnen die opgesteld zullen worden voor de identificatiebewijzen voor patiënten en richtlijnen voor vergunningen, distributie en productie van medische cannabis. De staatswet die in juli 2007 van kracht werd laat medisch gebruik van cannabis toe voor ernstige aandoeningen. Totnogtoe heeft het departement aan 169 mensen vergunning gegeven voor medisch cannabisgebruik.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 29 juli 2008

  🏷️ Wetenschap — Sativex verbetert in een klinisch onderzoek de objectieve neurofysiologische baken van pijnintensiteit

  Wetenschappers van de Universiteit van Rome (Italië) onderzochten in een groep van 17 patiënten met multiple sclerose die of het cannabisextract Sativex of een placebo kregen, wijzigingen in de zogenaamde spierrekkingsreflexen. De spierrekkingsreflex of nociceptieve terugtrekkingsreflex is een reflex die bedoeld is om het lichaam te beschermen tegen stimuli die schade kunnen toebrengen. Het klassieke voorbeeld is, wanneer je iets aanraakt dat heet is en je het lichaamsdeel dat met een heet voorwerp in aanraking komt, terugtrekt. De spierrekkingsreflex is een veelgebruikte techniek om de pijndrempel te bepalen en de neurotransmittersystemen te onderzoeken die betrokken zijn bij pijncontrole. Het bestaat uit een vroege reactie (RII reflex) en een late reactie (RIII reflex). Er werd verondersteld dat de RIII drempelreflex overeenkomt met de pijndrempel en dat de sterkte van de reflex in verband staat met het peil van pijnperceptie.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 12 juli 2008

  🌐 Duitsland — Parlement debatteert over voorstellen voor medisch cannabisgebruik

  Op 26 juni debatteerde de Duitse Bundestag (Kamer) over twee gelijkaardige voorstellen aangaande medisch gebruik van cannabis. De voorstellen waren ingediend door respectievelijk de Groene Partij en Links. Sprekers van alle vijf in de Bundestag vertegenwoordigde partijen, evenals de federale commissaris drugszaken Sabine Baetzing (Sociaal Democraten) namen eraan deel. Op 15 oktober 2008 zal het Parlementair Gezondheidscomité een publieke zitting houden waarbij deskundigen over het onderwerp gehoord zullen worden.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 30 juni 2008

  🏷️ Wetenschap — Medisch gebruik van cannabinoïden veroorzaakt geen stijging van ernstige nadelige bijwerkingen

  Onderzoekers aan het Gezondheidscentrum van De McGill Universiteit, de McGill Universiteit van Montreal en de universiteit van British Columbia in Vancouver, Canada, zeiden dat bij een stijging van het gebruik van medicatie op basis van cannabinoïden, ook de bezorgdheid toeneemt over het potenteel ervan om “nadelige bijwerkingen” te veroorzaken. Dr. Mark Ware van het Gezondheidscentrum van de McGill Universiteit zei dat hun analyse rapporteerde over 31 afzonderlijke klinische studies die met medicatie op basis van cannabinoïden uitgevoerd werden tussen 1966 en 2007. Nadelige bijwerkingen werden gerangschikt als eerder ernstig of niet ernstig. Ernstige nadelige bijwerkingen waren deze die leidden tot de dood, tot hospitalisatie of invaliditeit.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 12 juni 2008

  🌐 Europa — Advocaat beweert dat Ierland handelt in strijd met de Schengenakkoorden over cannabisgebruik door een MS patiënt

  Een Nederlandse advocaat stelde dat de Ierse overheid in gebreke blijft met het volgen van de bepalingen van de Schengenovereenkomst wanneer zij een multiple sclerose patiënt niet tot het grondgebied toelaten met cannabis die hij nodig heeft voor medische redenen. Noel McCullagh is in een rechtszaak verwikkeld om naar Ierland terug te keren vanuit Nederland, in het bezit van zijn voorgeschreven cannabis. Mr. McCullagh zei dat hij zijn ouders in twee jaar niet meer heeft kunnen zien omdat hij zou gearresteerd worden als de Ierse ambtenaren hem in het bezit van de drug zouden vinden.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 2 juni 2008

  🌐 VS — Barack Obama zal misschien de federale vervolging in de staten met erkende medische cannabiswetten kunnen stoppen als hij president wordt

  Volgens een verslag van de San Francisco Chronicle is Barack Obama meer en meer een hevige voorstander geworden van de stopzetting van de federale tussenkomsten en wil hij de vrijheid aan de individuele staten overlaten om hun eigen regels te maken over medische marihuana. Zijn democratische rivale, senator Hillary Clinton is minder duidelijk. Een plechtige belofte die zij deed in het begin van de kampanje om de federale razzia's in de staten met medische cannabiswetten te stoppen, zwakte zij onlangs nog wat af. Voor senator John McCain van de republikeinse partij is het nu eens ja en dan weer nee als het onderwerp ter sprake komt - tijdens zijn kampanje belooft hij een medische cannabispatiënt dat ernstig zieke mensen nooit gearresteerd zullen worden onder een McCain regering maar uiteindelijk steunt hij het federaal razzia- en vervolgingsbeleid van de regering Bush.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 13 mei 2008

  🏷️ Wetenschap — In een klinische studie had cannabis een goede werking bij de behandeling van neuropatische pijn

  In een placebogecontroleerde klinische studie met 38 patiënten (gemiddelde leeftijd 46 jaar) aan de Universiteit van Californië in de VS, was cannabis efficiënt in de verminderding van neuropatische pijn van verschillende oorsprong (diabetes, ruggenmergletsel, multiple sclerose en andere oorzaken). De deelnemers kregen ofwel cannabis in twee verschillende sterktes (3,5 procent of 7 procent) of placebo cannabis zonder THC bij drie verschillende gelegenheden, met tussenperiodes van minstens drie dagen. Bij elke sessie haalden de patiënten telkens hetzelfde aantal trekjes van de cannabissigaret, een te volgen gestandaardiseerde procedure om de uniformiteit van de doses te garanderen bij elke sterkte.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 14 april 2008

  🌐 Spanje — Positieve resultaten in een onderzoek met het cannabisextract Sativex in Catalonië

  Op 9 april publiceerde de Catalaanse overheid positieve resultaten over hun proefproject voor de evaluatie van het orale cannabisextract Sativex als behandeling bij diverse patiëntengroepen. Volgens het persbericht reageerde bijna de helft van de patiënten die Sativex kregen, goed en meldden verbetering van hun symptomen. In totaal namen 207 patiënten deel met de volgende indicaties: 32 patiënten met neuropatische pijn door multiple sclerose, 54 met spasticiteit door MS, 47 met neuropatische pijn als gevolg van verschillende medische toestanden (andere dan MS), 41 personen bij wie een anorexia-cachexia syndroom werd geconstateerd door kanker of AIDS, en 33 patiënten met misselijkheid en braken ten gevolge van chemotherapie.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 31 maart 2008

  🌐 VS — Vrijspraak voor een medische cannabisgebruiker in Texas

  Een man die betrapt was op illegaal bezit van cannabis moest het middel gebruiken om de symptomen van zijn HIV infectie te behandelen, zo oordeelde de jury in een Texaanse rechtbank. De juryleden hadden minder dan vijftien minuten nodig om op 25 maart de 53-jarige Tim Stevens niet schuldig te bevinden. Zijn raadsman gebruikte als verdediging dat cannabisgebruik een noodzaak was om de misselijkheid en het braken van zijn cliënt te behandelen. Er wordt aangenomen dat dit de eerste keer was dat de noodzaak van het gebruik als verdediging succesvol aangewend werd in een Texaanse cannabiszaak.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 24 maart 2008

  🌐 Spanje — Kweker van cannabis voor persoonlijk medisch gebruik onschuldig bevonden door een rechter: de overheid erkent de medische waarde van cannabis

  Volgens een verslag van Radio Praha van 4 maart oordeelde het hooggerechtshof dat de teelt van cannabis voor medische redenen geen misdrijf is. De rechtbank moest beslissen in de zaak van een vrouw die veroordeeld werd door een lagere rechtbank maar verwees naar het feit dat zij van plan was de oogst te gebruiken voor de verlichting van haar huid- en maagproblemen en niet voor het produceren van psychoactieve effecten. Cannabis wordt meer en meer voor medische doeleinden gebruikt in Tsjechië.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 10 maart 2008

  🌐 Nederland — Echo Pharmaceuticals ontwikkelt THC tablet Namisol

  Volgens een persbericht ontvangt het Nederlandse bedrijf Echo Pharmaceuticals meerdere miljoenen euro's van een buitenlandse investeerder om klinisch onderzoek te doen met hun THC-tablet Namisol. Echo Pharmaceuticals werkt samen met cannabiskweker Bedrocan en met de bedrijven Farmalyse en Feyecon. De THC van Namisol wordt rechtstreeks uit cannabisplanten getrokken die rijk zijn aan dronabinol met een zuiverheid van meer dan 99 procent. Farmalyse en Feyecon ontwikkelden een procestechniek om droog poeder te maken voor de productie van tabletten. De tabletten laten een goede opname van dronabinol toe via de slijmvliezen in de mond.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 23 februari 2008

  🌐 VS — De grootste Amerikaanse artsenvereniging roept op tot herkwalificatie van cannabis en bescherming van patiënten die het middel gebruiken overeenkomstig de staatswetten

  Het Ministerie van sociale zaken en gezondheid wil een richtlijn uitbrengen over het medisch gebruik van cannabis. Iets meer dan een jaar geleden gaf het Nationaal Geneesmiddelenagentschap voor het eerst een speciale toelating voor medische cannabis aan een man die leed aan chronische pijn ten gevolge van een rugletsel. Het agentschap had eerst de aanvraag verworpen voor het gebruik van cannabis op voorschrift van een Nederlandse arts. De patiënt ging in beroep tegen de beslissing bij zijn regionale burgerlijke rechtbank die het eerste vonnis verwierp.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 11 februari 2008

  🏷️ Wetenschap — THC effectief tegen hardnekkige misselijkheid bij een patiënt die een maagbypassoperatie onderging

  Californische artsen stelden een gevallenrapport voor van een 31-jarige vrouw met een lange voorgeschiedenis van zwaarlijvigheid bij wie een maagbypass uitgevoerd werd om de voedselopname te verminderen. In de weken na de operatie ontwikkelde zij ernstige misselijkheid en kon zij noch vloeistoffen, noch voedsel binnenhouden en werd zij zeven keer opnieuw in het ziekenhuis opgenomen. Verschillende braakwerende middelen werden uitgeprobeerd, inclusief een serotonine antagonist, maar die brachten slechts een beperkte verlichting. Uiteindelijk vroeg de patiënte om de maagbypass ongedaan te maken. Als laatste uitweg werd orale THC voorgeschreven met een maximum van 15 mg per dag. Zij merkte een belangrijke verbetering op van de symptomen binnen één tot twee dagen en kon de medicatie goed verdragen. Haar gemoedsgesteldheid en energiepeil verbeterden snel en zij begon voedsel en drank via de mond beter te verdragen. Zij gebruikte THC gedurende minder dan vier weken.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 25 januari 2008

  🌐 Israël — Patiënten kunnen toelating krijgen van de overheid voor het medisch gebruik van cannabis

  Een medische kliniek in Tel Aviv is discreet begonnen met het toedienen van cannabis aan kanker en AIDS-patiënten, legaal en met goedkeuring van het gezondheidsministerie. Zes maanden geleden werd in de kliniek begonnen met het toedienen van de drug aan patiënten. Volgens de Israëlische wet kan cannabis legaal gebruikt worden als medicijn als een patiënt een speciale goedkeuring krijgt van het gezondheidsministerie. De cannabis wordt in Israël gekweekt.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 7 januari 2008

  🏷️ Wetenschap 🌐 VS — Klinische studie met het cannabisextract Sativex gestart in de VS

  Volgens een persbericht van GW Pharmaceuticals begon het Britse bedrijf samen met zijn Japanse partner Otsuka Pharmaceutical aan een phase III onderzoek met de cannabisspray Sativex, een pijnstillend middel voor kankerpatiënten. Tijdens de vijf weken durende studie met 336 patiënten zal onderzocht worden of de drug de pijn vermindert bij patiënten met gevorderde kanker die niet op opiaten reageren. Hoofd van het onderzoeksteam is Dr. Russell K. Portenoy, voorzitter van de Afdeling Pijnmedicatie en Palliatieve Zorgen aan het Beth Israel Medisch Centrum in New York City. De studie zal uitgevoerd worden in een veertigtal centra, voornamelijk in de Verenigde Staten. Het hoofddoel van het onderzoek is bij deze patiënten de mogelijke rol en de dosis Sativex te evalueren bij toevoeging ervan aan hun gebruikelijke pijnstillers.

  Lees meer →