Een nieuwsbrief over cannabis en cannabinoïden als medicijn

2018
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 23 december 2018

  🌐 WHO — Een overzicht van cannabis blijft achter slot en grendel

  De publicatie van de resultaten van de twee jaar wetenschappelijke beoordelingen over cannabis, het “kritisch overzicht over cannabis” is niet gepubliceerd op 7 December zoals verwacht, in het kader van de bijeenkomst van de CND (Commission on narcotic drugs) in Wenen. De laatste beoordeling van de WHO in het jaar 1954 heeft het wereldwijd verbod in het kader van het Verdrag van de Verenigde Naties voor de controle van de drug.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 4 december 2018

  🌐 VN — Bijeenkomst van de Commissie voor verdovende middelen en internationaal Cannabis beleid conferentie

  Wetenschappelijk gebaseerde aanbevelingen van de WHO aan de VN over de therapeutische waarde en mogelijke schade in verband met cannabis en cannabisproducten zijn waarschijnlijk om een einde te maken aan het wereldwijde cannabis verbod. Op 5-7 December houdt de Commissie voor verdovende middelen van de Verenigde Naties de laatste sessie waar input kan worden voorzien in een sessie op hoog niveau over het drugsbeleid in maart 2019.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 12 november 2018

  🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabis kan nuttig zijn bij bipolaire stoornis

  Bij sommige patiënten kan cannabis leiden tot een gedeeltelijke vermindering van de symptomen van een bipolaire stoornis. Dit is het resultaat van een studie in het ziekenhuis McLean in Belmont, Verenigde Staten. Twaalf patiënten met een bipolaire stoornis die cannabis gebruikte, 18 bipolaire patiënten die cannabis niet namen, 23 gebruikers van cannabis en 21 gezonde controle personen voerde een aantal neuropsychologische tests uit. Bovendien, waardeerde de deelnemers hun stemming drie keer per dag, alsmede na elk cannabis gebruik over een periode van vier weken.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 31 oktober 2018

  🌐 Groot Brittannië — Cannabis voor medische doeleinden wordt in November 2018 ter beschikking gesteld

  Medicinale cannabis wordt beschikbaar gemaakt voor Britse patiënten door voorschrijven recept vanaf november, na een lange strijd met een focus op kinderen en andere patiënten waarvan ziekten werden opgevolgd door de substantie. Tot nu toe valt de drug onder klasse 1 – de strengst mogelijke klasse – volgens de Britse wet, resulterend in beschikbaarheid van medische cannabis, alleen in uitzonderlijke omstandigheden en met een licentie van het ministerie van binnenlandse zaken.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 24 oktober 2018

  🏷️ IACM — Conferentie op 30 Oktober – 2 November 2019 in Berlijn

  De raad van bestuur van de IACM wil u uitnodigen op de tiende IACM Conferentie over Cannabinoids in Medicine 2019. The conferentie website met het voorlopig programma zal begin volgend jaar online gaan.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 24 oktober 2018

  🏷️ IACM — Conferentie op 30 Oktober – 2 November 2019 in Berlijn

  De raad van bestuur van de IACM wil u uitnodigen op de tiende IACM Conferentie over Cannabinoids in Medicine 2019. The conferentie website met het voorlopig programma zal begin volgend jaar online gaan.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 30 september 2018

  🏷️ IACM — Deskundigencomité van de IACM certificeerd conferenties van hoge kwaliteit

  De IACM Board of Directors Raad van bestuur van de IACM heeft besloten om een certificering uit te geven van conferenties over het medicinaal gebruik van cannabis op verzoek van de organisatoren, opdat de belangstellenden een eerste oriëntatie krijgen en ter ondersteuning van de organisatoren van goede conferenties. Het aantal evenementen over de medische aspecten van cannabis en cannabinoïden is gelukkig aanzienlijk toegenomen echter in het verleden was dit van variabele kwaliteit en nut voor de deelnemers. Om alle organisatoren van congressen de mogelijkheid te geven te worden gecertificeerd door de IACM, zal het beoordelingsproces slechts 500 tot €1000 kosten. De inhoud, de sprekers, de organisator en de congres webpagina's vormen de basis van certificering. Kandidaten kunnen contact opnemen met de IACM door een e-mail te sturen naar info@cannabis-med.org.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 12 september 2018

  🌐 Europa — Het Europees Parlement is bezig met de voorbereiding van een resolutie ter ondersteuning van het medisch gebruik van cannabis

  Het Europees Parlement bereidt een resolutie voor het medisch gebruik van cannabis voor. In het ontwerp staat onder andere, dat “het onderzoek op het gebied van medicinale cannabis niet voldoende gefinancierd is”. Men “doet een beroep op de lidstaten, ter bevordering van de ontwikkeling van kennis van medisch personeel tot het gebruik van dergelijke op cannabis gebaseerde medicijnen en om het over te laten aan de professionele oordeel van artsen, patiënten met passende ziekten cannabis en op cannabis gebaseerde medicijnen voor te schrijven”.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 28 augustus 2018

  🏷️ Wetenschap/Mens — Medicinale cannabis wetten in de Verenigde Staten zijn geassocieerd met verbeterde werkplaatsveiligheid

  In een grote studie, toonde wetenschappers dat de legalisering van medicinaal gebruik van cannabis industriële veiligheid verbeterd voor werknemers tussen 25 en 44 jaar oud. Onderzoekers van het departement landbouweconomie en economie aan de Montana staats universiteit in Bozeman (Verenigde Staten) analyseerde gegevens van alle 50 Amerikaanse Staten en het District of Columbia voor de periode 1992 tot en met 2015.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 13 juli 2018

  🌐 Zwitserland — De regering wil betere toegang tot het medisch gebruik van cannabis

  Zwitserland, die op grond van lage potente cannabis met THC concentraties tot 1% toestaat, maar cannabis met hoog THC-gehalte voor recreatief gebruik verboden heeft, beoogt pilotstudies over manieren om zijn wetten te versoepelen, zei de regering op 4 juli. Ook werd er voorgesteld dat het voor mensen om de toegang van cannabis voor medicinaal gebruik gemakkelijker moet worden.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 28 juni 2018

  🌐 Wereld/VN — Het deskundigen comité voor drugsverslaving van de WHO controleert de status van cannabis in de verdragen van de internationale drugshandel

  70 Jaar na de oprichting van de World Health Organization in 1948, is hun deskundigen comité voor drugsverslaving begonnen met het analyseren van de schade en de voordelen van cannabis voor de gezondheid. Hun conclusies zal waarschijnlijk de wetten van de internationale drugshandel veranderen. De 40e bijeenkomst van de ECDD (Expert Comite van Drugs Verslaving) begon met een hoorzitting van patiënten, artsen en deskundigen op dit gebied. De IACM werd uitgenodigd om met een video-instructie deel te nemen. Vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties, met inbegrip van Michael Krawitz, patiënt vertegenwoordiger van de IACM, had ook een gedetailleerd schriftelijk advies ingediend.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 10 juni 2018

  🌐 Thailand — De regering wil cannabis beschikbaar maken voor medicinale doeleinden

  Een wetsvoorstel, die een beperkte toegang tot cannabis voor medicinale doeleinden zal toestaan, is goedgekeurd door het tussentijdse kabinet. Het wetsvoorstel zou niet alleen cannabis, maar ook het gebruik van andere drugs, met inbegrip van kratom en opium, om doorvoering medisch onderzoek toe te staan – een noodzakelijke stap voor een ruimere beschikbaarheid voor therapeutische doeleinden.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 11 april 2018

  🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabisgebruik werd geassocieerd met lagere sterfte na orthopedische chirurgie

  In een ruim voorbeeld van 9,5 miljoen US patiënten, die een van de vijf geselecteerde procedures ondergingen werd in een vierjarige periode cannabisgebruik geassocieerd met een sterk verminderde kans op sterfte in vergelijking met geen gebruik van cannabis. Onderzoekers van het Tufts University School of Medicine in Boston analyseerde een grote database, waaronder patiënten die een heup, knie en schouder artroplastiek, spinale fusie en traumatische dijbeen fractuurfixatie. 26,416 (0,28%) werden geïdentificeerd met een diagnose van cannabis gebruik stoornis.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 28 maart 2018

  🌐 Europa — De Europese Unie roept de lid-staten op om te zoeken naar alternatieven voor strafmaatregelen tegen drugsgebruikers

  In juli 2017 hebben de raad van justitie en binnenlandse zaken goedkeuring gegeven aan voorstellen voor alternatieven van strafmaatregelen bij drugsgebruikers. Deze aanbevelingen zijn goedgekeurd in het kader van het EU-actieplan inzake drugs 2017–2020. waarin ze vragen of de lid-staten alternatieven willen ontwikkelen voor strafrechtelijke sancties voor drugsgebruikers “waarin in redelijkheid moet worden gedacht en in overeenstemming met het wettelijk kader”. “In het jaar 2018, is het redelijk dat patiënten, die een aanbeveling hebben van een arts voor een behandeling met cannabis, niet langer onderwerp van sancties mogen zijn via de justitiële systemen in Europese landen en over de hele wereld, als zij gebruik maken van deze „drug“ cannabis“, dit is het commentaar op het actieplan van Dr. Franjo Grotenhermen, Managing Director van de IACM.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 4 maart 2018

  🏷️ Wetenschap/Mens — Medicinaal gebruik van cannabis verbetert de cognitieve prestaties

  Het medicinaal gebruik van cannabis verbetert de prestaties van de taken gemeten in intellectuele prestaties. Dit is het resultaat van het onderzoek door wetenschappers van het McLean ziekenhuis in Belmont (USA). De deelnemers waren voordat ze startte met cannabis en 3 maanden later getest. De patiënten hebben eenmulti-source interferentie test (MSIT) uitgevoerd, terwijl ze een functionele magnetische resonantie imaging (fMRI) kregen. De MSIT is ontwikkeld om van de normale menselijke cognitieve prestaties en de psychische pathofysiologie te bestuderen.

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 4 februari 2018

  🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabis kan ontsteking van de hersenen bij patiënten met HIV vertragen en handhaaft cognitieve prestaties

  Cannabis is potentieel gevonden bij het vertragen van het proces, waar mentale achteruitgang kan optreden bij maximaal 50 procent van de HIV-patiënten, zegt een nieuwe studie van de Michigan State University, Verenigde Staten. "Men is van mening dat de cognitieve functie deels te wijten is aan chronische ontsteking die in de hersenen voorkomt, bij veel van mensen met HIV afneemt", zei van Norbert Kaminski, auteur van de studie, nu gepubliceerd in het tijdschrift AIDS. "Dit gebeurt omdat het immuunsysteem voortdurend gestimuleerd wordt met het bestrijden van deze ziekte."

  Lees meer →
 • Gepubliceerd
  Laatst bijgewerkt

  IACM-Berichten van 23 januari 2018

  🏷️ Wetenschap/Mens — Het gebruik van cannabis en opiaten vermindert de opiaatinname en verbetert kwaliteit van leven

  Bij 37 pijnpatiënten, die opiaten innamen en gelijktijdig met cannabis behandeld werden, nam de opiaatinname af in vergelijking bij 29 patiënten, die alleen opiaten gebruikte en de kwaliteit van leven nam toe. Dat is het resultaat van een onderzoek, die aan de universiteit van NieuwMexico (USA) is uitgevoerd. In een tijdsbestek van 21 maanden vergeleken de wetenschappers de ontwikkeling van opiaat-voorschriften.

  Lees meer →