Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 2 oktober 2008

Authors

Wetenschap — Cannabisextract werkzaam tegen neuropatische pijn bij MS-patiënten in lange termijn onderzoek

Volgens een persbericht van het Britse bedrijf GW Pharmaceuticals was Sativex werkzaam bij 12 patiënten met multiple sclerose en centrale neuropatische pijn die eerder al aan een phase III studie meewerkten en Sativex gedurende 12 weken bleven gebruiken. Ze werden dan willekeurig aan een behandeling onderworpen met Sativex of placebo voor nog eens 4 weken in een dubbelblinde studie. Sativex is een cannabisextract dat gelijke hoeveelheden dronabinol (THC) en cannabidiol (CBD) bevat en toegediend wordt via een mondspray. Tijdens het vier weken durende onderzoek was het de patiënten niet toegestaan hun dosis aan te passen.

Bij de patiënten die willekeurig cannabis toegediend kregen bleef de pijnscore stabiel. Bij de patiënten die placebo kregen was de pijnscore en nachtrust verslechterd. Er was een belangrijk verschil tussen de pijnscores in de Sativex- en de placebogroep. De kwaliteit van de nachtrust was ook veel beter met het cannabisextract. In de loop van die vier weken waren er twee patiënten met negatieve bijwerkingen met Sativex en vijf met placebo. Een patiënt op placebo trok zich terug uit het onderzoek. Er was geen bewijs van enig ontwenningsverschijnsel. Dr. Stephen Wright van GW Pharmaceuticals zei: "Dit is het eerste placebogecontroleerde onderzoek dat aantoont dat Sativex gedurende lange termijn werkzaam blijft bij MS-patiënten met neuropatische pijn en eerder gepubliceerde open studies ondersteunt."

Meer op: http://www.gwpharm.com/

(Bron: Persbericht van GW Pharmaceuticals van 8 september 2008)

Kort nieuws

Groot Brittannië — Cannabispotentie

Volgens officiële gegevens daalde de potentie van in beslag genomen cannabis met ongeveer 25 procent van een gemiddeld THC-gehalte van 12,7 procent naar 9,5 procent tussen 2004 en 2007. In 2004 werd cannabis herklasseerd van classe B naar de lichtere classe C van de Britse drugswetgeving. Nu voorziet de overheid een herklassering van cannabis naar classe B, verwijzend naar de toename van de cannabispotentie in de laatste jaren en de recente decennia. De krant The Guardian schreef dat dit "twijfel zaait over één van de belangrijkste argumenten van de overheid om de klassering van de drug opnieuw van classe C naar classe B door te voeren." (Bron: The Guardian of 28 August 2008)

Wetenschap — Nieuwe cannabisbestanddelen

Onderzoekers van het Nationaal Centrum voor Natuurproductenonderzoek van de universiteit van Mississippi, VS, isoleerden zes nieuwe niet-cannabinoïde bestanddelen van een krachtige cannabisvariëteit. Daarbij werden voor het eerst twee bekende stoffen (chrysoeriol en 6-prenylapigenin) waargenomen in cannabis. Enkele van deze bestanddelen vertoonden een lichte tot sterke activiteit tegen bacteriën, leishmaniasis en pathogenen die malaria veroorzaken. (Bron: Radwan MM et al. Phytochemistry. 2008 Sep 4. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Schizofrenie en hyperactiviteit

Onderzoekers aan de universiteit van Nottingham, Groot-Brittannië, bestudeerden de effecten van cannabisgebruik op de mentale gezondheid bij drie groepen jonge mensen; 36 niet-psychotische broers of zussen van jongeren met schizofrenie (genetisch hoog risico groep), 25 jongeren met ADHD (aandachtsstoornis en hyperactiviteit) en 72 gezonde controlepersonen. Bij jongeren uit de genetisch hoog risico groep voor schizofrenie werd cannabis geassocieerd met een verstoring van de mentale gezondheid. Bij jongeren met ADHD werd cannabis geassocieerd met een neiging tot minder wanorde en minder hyperactiviteit/aandachtsverlies. Bij deze groep kan cannabis een positieve werking hebben. (Bron: Hollis C, et al. Schizophr Res. 2008 Sep 1. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Neurotoxiciteit

Een verhoogd endocannabinoïdenpeil verminderde de toxiciteit van een stof (diisopropylfluorofosfaat, DFP) die een accumulatie veroorzaakt van de neurotransmitter acetylcholine en de cholinergische receptoren overdadig stimuleert. De onderzoekers besloten dat "deze resultaten suggereren dat een versterking van het afgeven van signalen door endocannabinoïden de acute toxiciteit van DFP kan afzwakken en een rationele basis kan vormen voor verder onderzoek naar de rol van endocannabinoïden bij cholinergene toxiciteit." (Bron: Nallapaneni A, et al. Neurotoxicology. 2008 Aug 13. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Psychose

Spaanse onderzoekers bestudeerden de effecten van cannabisgebruik op de leeftijd waarop psychose ontstaat bij 131 patiënten met een eerste psychotische episode die hospitalisatie vereiste. Bij cannabisgebruikers zette de psychose vroeger in dan bij niet-gebruikers en dat effect was dosisafhankelijk en kon niet verklaard worden door het gebruik van andere drugs. (Bron: González-Pinto A, et al. J Clin Psychiatry. 2008 Jul 29. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])