Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 11 februari 2008

Authors

🏷️ Wetenschap — THC effectief tegen hardnekkige misselijkheid bij een patiënt die een maagbypassoperatie onderging

Californische artsen stelden een gevallenrapport voor van een 31-jarige vrouw met een lange voorgeschiedenis van zwaarlijvigheid bij wie een maagbypass uitgevoerd werd om de voedselopname te verminderen. In de weken na de operatie ontwikkelde zij ernstige misselijkheid en kon zij noch vloeistoffen, noch voedsel binnenhouden en werd zij zeven keer opnieuw in het ziekenhuis opgenomen. Verschillende braakwerende middelen werden uitgeprobeerd, inclusief een serotonine antagonist, maar die brachten slechts een beperkte verlichting. Uiteindelijk vroeg de patiënte om de maagbypass ongedaan te maken. Als laatste uitweg werd orale THC voorgeschreven met een maximum van 15 mg per dag. Zij merkte een belangrijke verbetering op van de symptomen binnen één tot twee dagen en kon de medicatie goed verdragen. Haar gemoedsgesteldheid en energiepeil verbeterden snel en zij begon voedsel en drank via de mond beter te verdragen. Zij gebruikte THC gedurende minder dan vier weken.

Maagbypassoperaties maken de maag kleiner en zorgen voor een overbrugging van een deel van de dunne darm. De patiënten voelen zich sneller verzadigd waardoor minder voedsel opgenomen wordt. Een deel van de dunne darm overbruggen betekent ook minder opname van calorieën wat leidt tot gewichtsverlies. Misselijkheid is een goedgedocumenteerde postoperatieve complicatie bij dergelijke operaties die doorgaans goed behandeld kan worden met standaardmedicatie maar soms ook zonder effect blijft. De onderzoekers merkten op dat "THC een rol kan spelen in de behandeling van deze ernstige en aftakelende postoperatieve complicatie."

(Bron: Merriman AR, Oliak DA. Use of medical marijuana for treatment of severe intractable nausea after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass surgery: case report. Surg Obes Relat Dis 2008 Jan 26 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🌐 VS — Werkgevers mogen volgens de staatswetgeving werknemers ontslaan die cannabis medisch gebruiken, oordeelde het Californische Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof van Californië oordeelde op 24 januari dat werkgevers gerechtigd zijn om werknemers te ontslaan die positief getest worden als gevolg van het medisch gebruik van cannabis. De rechtszaak betrof Gary Ross, een voormalig mecanicien bij de luchtmacht, die een rugletsel opliep bij een van een vliegtuigvleugel in 1983. In 1999 schreef een arts hem, overeenkomstig de wetgeving voor medische cannabis, de drug voor om de pijn te verlichten.

Twee jaar nadat hij begon met het gebruik van de drug werd Mr. Ross ontslagen als systeembeheerder bij een telecombedrijf na een positieve drugtest. Ross stapte naar de rechter om aan te klagen dat zijn ontslag strijdig was met de staatswet die bescherming biedt tegen onterecht ontslag en discriminatie op grond van lichamelijke ongeschiktheid, maar het Hooggerechtshof van de staat verwierp dat argument. "De Compassionate Use Act sluit noch het mogelijke misbruik van marihuana uit, noch het wettelijk belang van de werkgever te weten of een werknemer de drug gebruikt," schreef rechter Kathryn M. Werdegar in haar vonnis.

(Bron: New York Times van 25 januari 2008)

Kort nieuws

🏷️ Wetenschap — Diabetes

In een persbericht meldde GW Pharmaceuticals dat zij veelbelovende resultaten geboekt hebben in zowel pre-klinisch farmacologisch onderzoek als in een Phase I studie van een nieuwe potentiële cannabinoïdenbehandeling voor type 2 diabetes en gerelateerde metabolische stoornissen. De natuurlijke cannabinoïde delta-9-tetrahydrocannabivarin (THCV), die zich in eerder onderzoek gedroeg als een antagonist voor de CB1 receptor, had positieve effecten op hormonen zoals insuline in diermodellen van diabetes en werd goed verdragen door gezonde personen. Het bedrijf kondigde het begin aan van een Phase II onderzoek in 2008 voor type 2 diabetes patiënten. (Bron: Persbericht van GW Pharmaceuticals van 22 januari 2008)

🏷️ Wetenschap — Interactie van anandamide en 2-AG

Italiaanse onderzoekers deden een verrassende ontdekking. De endocannabinoïde anandamide verhinderde de stofwisseling van een andere endocannabinoïde, 2-arachidonoylglycerol (2-AG), door activering van de vanilloïde-1 receptor. Deze werking werd waargenomen in een hersengebied dat het striatum genoemd wordt. Er zal meer onderzoek nodig zijn om uit te maken wat de relevantie is van een dergelijke interactie tussen endocannabinoïden. (Bron: Maccarrone M, et al. Nat Neurosci 2008;11(2):152-9)

🏷️ Wetenschap — Glaucoom

Wetenschappers uit Virginia, VS, toonden aan dat locale toediening van de synthetische cannabinoïde WIN55,212-2 in de ogen van ratten de verhoogde inwendige oogboldruk kon verlichten bij deze dieren. De werking kwam grotendeels tot stand via de CB1 receptor. Er werden geen systemische effecten op de bloedsomloop waargenomen. (Bron: Oltmanns MH, et al. J Ocul Pharmacol Ther 2008 Jan 17 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🏷️ Wetenschap — ADHD en posttraumatische stressstoornissen

Californische onderzoekers constateerden een verband tussen varianten van het gen dat de cannabinoïde-1 receptor codeert en het risico op Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) en posttraumatische stressstoornissen. (Bron: Lu AT, et al. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2008 Jan 22 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🏷️ Wetenschap — Longemfyseem

Onderzoekers van de Monash Universiteit in Melbourne, Australië, rapporteerden over een reeks van tien patiënten met blaasvormig emfyseem in de bovenste en de centrale zones van de long. Allen waren regelmatige cannabis- en tabakrokers. De redenen voor de doktersconsultatie waren kortademigheid (n = 4), pneumothorax (n = 4) en borstinfectie (n = 2). De auteurs merkten op dat bij de personen die cannabis rookten deze pathologische veranderingen bij jongere leeftijd voorkwamen (ongeveer 20 jaar eerder) dan bij tabakrokers. (Bron: Hii SW, et al. Respirology 2008;13(1):122-7)