Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 25 januari 2008

Authors

IsraĆ«l ā€” PatiĆ«nten kunnen toelating krijgen van de overheid voor het medisch gebruik van cannabis

Een medische kliniek in Tel Aviv is discreet begonnen met het toedienen van cannabis aan kanker en AIDS-patiƫnten, legaal en met goedkeuring van het gezondheidsministerie. Zes maanden geleden werd in de kliniek begonnen met het toedienen van de drug aan patiƫnten. Volgens de Israƫlische wet kan cannabis legaal gebruikt worden als medicijn als een patiƫnt een speciale goedkeuring krijgt van het gezondheidsministerie. De cannabis wordt in Israƫl gekweekt.

Gewoonlijk wordt enkel goedkeuring verleend voor de drug aan patiƫnten met kanker, AIDS en chronische darmontsteking. De kliniek waarvan de naam door het gezondheidsministerie niet werd vrijgegeven, levert de drug in kleine gecontroleerde hoeveelheden aan de patiƫnt op vertoon van de vergunning. Een woordvoerder van de Israƫlische kankervereniging zei dat de drug bij patiƫnten de nevenwerkingen kon verminderen van chemotherapie of van andere behandelingen. De vereniging overweegt meer informatie hierover te publiceren op hun website.

Het artikel is beschikbaar op:

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1198517303901&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

(Bron: Jerusalem Post van 6 januari 2008, persoonlijke communicatie door Dr. Raphael Mechoulam)

Wetenschap ā€” Nabilone was minder pijnstillend dan dihydrocodeĆÆne bij patiĆ«nten met neuropatische pijn

Een klinisch onderzoek dat uitgevoerd werd in drie ziekenhuizen in Groot-BrittanniĆ« wees uit dat nabilone aan een maximale dosis van 2 mg minder effectief was in het verminderen van pijn bij 96 patiĆ«nten met chronische neuropatische pijn dan een maximale dagelijkse dosis van 240 mg dihydrocodeĆÆne. Nabilone is een synthetisch derivaat van THC en 2 mg zijn ongeveer even effectief als 15-20 mg THC. Een dosis van 240 mg dihydrocodeĆÆne is ongeveer even effectief als 24 mg morfine. In dit crossover onderzoek kregen de patiĆ«nten stijgende doses van beide medicaties gedurende zes weken, telkens onderbroken door een zuiveringsperiode van twee weken. Op de visuele analoge schaal voor pijnintensiviteit van 0 tot 100 mm moest de pijnscore van de patiĆ«nt boven de 40 mm liggen. De deelnemers mochten hun pijnstillers blijven doornemen behalve dihydrocodeĆÆne en cannabinoĆÆden.

Het onderzoek werd door 64 patiĆ«nten volledig afgerond. DihydrocodeĆÆne was een veel betere pijnstiller dan nabilone maar wetenschappers merkten op dat "het klinisch belang van dit verschil klein is en geen van beide medicijnen een echt goede werking had." Drie van de 64 patiĆ«nten hadden een pijnvermindering van meer dan 10 mm voor nabilone en 12 patiĆ«nten voor dihydrocodeĆÆne. Geen enkele patiĆ«nt had een pijnvermindering van meer dan 10 mm voor beide drugs. Nabilone werd geassocieerd met wat meer nevenwerkingen dan dihydrocodeĆÆne maar er waren geen belangrijke bijwerkingen. Beide drugs werden even goed verdragen.

Het volledige rapport is beschikbaar op:

http://www.bmj.com/cgi/search?fulltext=nabilone

(Bron: Frank B, Serpell MG, Hughes J, Matthews JN, Kapur D. Comparison of analgesic effects and patient tolerability of nabilone and dihydrocodeine for chronic neuropathic pain: randomised, crossover, double blind study. BMJ. 2008 Jan 8 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Canada ā€” De regeling die toelaat aan cannabiskwekers om Ć©Ć©n patiĆ«nt van het middel te voorzien is ongrondwettelijk, volgens een federale rechtbank

Canadezen die cannabis kregen voorgeschreven om hun ziekte te behandelen zullen niet langer gedwongen zijn om zich bij de federale overheid van cannabis te voorzien. Een federale rechtbank verwierp een sleutelclausule van het medisch cannabisprogramma van de overheid. De beslissing door rechter Barry Strayer, genomen op 10 januari, geeft in essentie meer vrijheid aan medische cannabisgebruikers om hun eigen kweker te kiezen en bijgevolg wordt aan kwekers toegestaan om aan meer dan ƩƩn patiƫnt de drug te leveren. Momenteel kunnen de medische gebruikers hun eigen cannabis kweken maar kwekers kunnen de drug slechts leveren aan ƩƩn gebruiker per keer.

In zijn oordeel noemde Strayer de bevoorrading ongrondwettelijk en arbitrair omdat ze "voor de betrokken personen belangrijke moeilijkheden veroorzaakt voor de beschikbaarheid." De overheid moet ook de aanvraag overwegen van een groep medische gebruikers die via de rechtbank toelating eisen om een gezamenlijke kweker te kunnen inschakelen, zei Strayer in zijn 23 pagina's tellende motivering van het vonnis. Terwijl de overheid argumenteerde dat medische gebruikers die zelf geen cannabis kunnen kweken, dit van de overheid kunnen krijgen, blijkt dat minder dan 20 procent van de patiƫnten feitelijk gebruik maakt van deze mogelijkheid, schreef Strayer. De overheid kan beroep aantekenen tegen het vonnis.

Het volledige artikel is beschikbaar op:

http://canadianpress.google.com/article/ALeqM5itrp6kt_GluGtdJ_YR5bWOGSDKPw

(Bron: Canadian Press van 11 januari 2008)

Kort nieuws

Wetenschap ā€” HIV en druggebruik

Onderzoekers van de Universiteit van California in Los Angeles onderzochten het effect van druggebruik op subpopulaties van T-lymfocyten bij mannen met HIV in een langetermijnstudie die in 1996 begon. Zij vonden geen klinisch verband van betekenis tussen gebruik van cannabis of andere drugs en het aantal CD4- en CD8-cellen, percentages of wijzigingsgraad van CD4- en CD8-cellen. (Bron: Chao C, et al. Drug Alcohol Depend. 2008 Jan 2 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap ā€” Tolerantie tegen THC-werking

Amerikaanse wetenschappers onderzochten het onderscheid tussen de werking van THC bij 30 gewoontegebruikers van cannabis en 20 niet-gebruikers. Alle deelnemers kregen 0, 2,5 en 5 mg THC intraveneus toegediend op drie verschillende dagen. In vergelijking met niet-gebruikers vertoonden de gewoontegebruikers een tolerantie tegen de psychotomimetische perceptuele verandering, tegen de cognitieve verzwakking en tegen de angstveroorzakende werking van THC, maar niet tegen zijn euforische werking. (Bron: D'Souza DC, et al. Neuropsychopharmacology. 2008 Jan 9 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap ā€” Levertransplantatie

Onderzoekers aan de Universiteit van Rochester in de staat New York bestudeerden de associaties tussen een terugval na een levertransplantatie en meerdere variabelen, inclusief drugmisbruik en drugverslaving. Er werd geen verband waargenomen tussen het gebruik van drugs en het risico op terugval. Zij meldden ook dat patiƫnten met een probleem van drugmisbruik "niet categorisch zouden mogen geweigerd worden voor een levertransplantatie." (Bron: Nickels M, et al. Exp Clin Transplant 2007;5(2):680-5.)