Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 23 februari 2008

Authors

Het Ministerie van sociale zaken en gezondheid wil een richtlijn uitbrengen over het medisch gebruik van cannabis. Iets meer dan een jaar geleden gaf het Nationaal Geneesmiddelenagentschap voor het eerst een speciale toelating voor medische cannabis aan een man die leed aan chronische pijn ten gevolge van een rugletsel. Het agentschap had eerst de aanvraag verworpen voor het gebruik van cannabis op voorschrift van een Nederlandse arts. De patiënt ging in beroep tegen de beslissing bij zijn regionale burgerlijke rechtbank die het eerste vonnis verwierp.

De beslissing van de rechtbank dwong ook het Ministerie van sociale zaken en gezondheid de wetgeving te verduidelijken. Verwacht wordt dat over enkele maanden wijzigingen zullen worden aangebracht om het voorschrijven van cannabis mogelijk te maken. Voorschriften voor medisch gebruik van cannabis zullen ook na de wetswijziging steeds een vergunning vereisen van het Nationaal Geneesmiddelenagentschap

Het rapport is beschikbaar op: http://yle.fi/news/id77759.html

(Bron: YLE News van 17 december 2007)

🌐 VS — De grootste Amerikaanse artsenvereniging roept op tot herkwalificatie van cannabis en bescherming van patiënten die het middel gebruiken overeenkomstig de staatswetten

De grootste artsenvereniging, het American College of Physicians (ACP), roept de federale overheid op om de ban op cannabis als medicijn te versoepelen en werk te maken van onderzoek naar de therapeutische waarde ervan. De organisatie die 124.000 leden telt, roept in een dertien bladzijden lange standpuntenlijst de overheid op om cannabis te schrappen van de Klasse 1 lijst voor verdovende middelen, een classificatie die cannabis deelt met illegale drugs zoals heroïne en LSD. De verdovende middelen die onder Klasse 1 vallen hebben geen medicinale waarden en een hoog misbruikpotentieel.

Het dossier van het ACP omvat onder meer volgende vijf standpunten:

"Standpunt 1: Het ACP steunt programma's en financiering van een nauwgezette wetenschappelijke evaluatie van de mogelijke therapeutische voordelen van medische marihuana en de publicatie van die bevindingen. (...)

Standpunt 2: Het ACP moedigt systemen aan voor het rookloze gebruik van THC waarvan de therapeutische waarde werd aangetoond.

Standpunt 3: Het ACP steunt het actuele procédé om cannabis te bekomen van de overheid voor onderzoeksdoeleinden.

Standpunt 4: Het ACP eist de herziening van de status van cannabis als Klasse I op de lijst van verboden middelen en een nieuwe klassering in een meer toepasselijke groep waarbij rekening gehouden wordt met het wetenschappelijk bewijsmateriaal aangaande de veiligheid van marihuana en zijn efficiënte werking in bepaalde klinische omstandigheden.

Standpunt 5: Het ACP steunt ten volle uitzonderingsmaatregelen om artsen, die in overeenstemming met de staatswetten medische marihuana voorschrijven of leveren, te beschermen tegen strafvervolging door de staat, tegen administratieve aanhoudingen en professionele schorsingen zoals het verlies van toelatingen of vergunningen. Evenzo eist het ACP bescherming van patiënten, die in overeenstemming met de staatswetten medische marihuana gebruiken, tegen strafrechtelijke of burgerlijke aanklachten."

Het dossier is beschikbaar op de website van het American College of Physicians op:

http://www.acponline.org/acp_news/medmarinews.htm

(Bron: Los Angeles Times van 14 februari 2008, website van de ACP)

Kort nieuws

🌐 VS — Oregon en Nevada

Volgens krantenberichtgeving hebben momenteel in Oregon 16.000 patiënten en in Nevada 900 patiënten de toelating om cannabis te gebruiken voor medische doeleinden in overeenstemming met de staatswetten. (Bronnen: Oregonian van 4 februari 2008, Nevada Appeal van 4 februari 2008)

🌐 Groot Brittannië — Symposium

Op 10 maart 2008 zal in Londen een gezamenlijk symposium gehouden worden door de Academie voor Farmaceutische Wetenschap en de Britse Koninklijke Farmaceutische Vereniging onder de titel "Cannabinoid Medicines". Meer informatie op: http://www.rpsgb.org/worldofpharmacy/events. (Bron: Persoonlijke communicatie)

🏷️ Wetenschap — Waarneming

Onderzoekers van de universiteit van Toronto, Canada, bestudeerden het waarnemingsvermogen in een groep van 140 patiënten met multiple sclerose, onder wie tien actuele cannabisgebruikers. Cannabisgebruikers presteerden beduidend slechter in een snelheidstest van informatieverwerking, een geheugentest en in het behouden van aandacht, de zogenaamde Symbol Digit Modalities Test (SDMT). De onderzoekers stellen meer onderzoek voor om te verduidelijken of cannabisgebruik voor de slechtere prestaties verantwoordelijk is. (Bron: Ghaffar O, et al. Neurology 2008, Feb 13 [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🏷️ Wetenschap — Duur van cannabisgebruik

Duitse wetenschappers onderzochten de duur van cannabisgebruik, misbruik en afhankelijkheid over een periode van tien jaar bij 3.021 personen tussen 14 en 24 jaar bij de aanvang. In hun studie, die in maart zal gepubliceerd worden, had ongeveer een derde van de groep (34,2 procent) minstens één keer cannabis gebruikt en 46,3 procent van degenen die meer dan vijf keer cannabis gebruikt hadden bij de aanvang van de studie, meldden dat zij tien jaar later ook cannabis gebruikten. (Bron: Perkonigg A, et al. Addiction 2008;103(3):439-449)

🏷️ Wetenschap — Allergie

Spaanse wetenschappers onderzochten allergie voor cannabisbladeren. Zij stelden vast dat personen met een allergie tegen tomaten een hoog risico lopen ook allergisch te zijn voor cannabisbladeren. (Bron: de Larramendi CH, et al. Int Arch Allergy Immunol 2008;146(3):195-202)

🏷️ Wetenschap — Allergie

Onderzoekers van de universiteit van Florence, Italië, bestudeerden de werking van een synthetische cannabinoïde (CP55,940), die zich zoals THC bindt aan zowel de CB1 als de CB2 receptor, bij allergische astma in dieren. Astmatische symptomen bij cavia's die allergisch waren tegen een bepaald eiwit (ovalbumin), verbeterden in belangrijke mate als zij de cannabinoïde toegediend kregen voor de blootstelling aan de allergie verwekkende stof. (Bron: Giannini L, et al. J Cell Mol Med. 2008 Feb 4 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🏷️ Wetenschap — Allergie

Onderzoekers van de universiteit van Florence, Italië, bestudeerden de werking van een synthetische cannabinoïde (CP55,940), die zich zoals THC bindt aan zowel de CB1 als de CB2 receptor, bij allergische astma in dieren. Astmatische symptomen bij cavia's die allergisch waren tegen een bepaald eiwit (ovalbumin), verbeterden in belangrijke mate als zij de cannabinoïde toegediend kregen voor de blootstelling aan de allergie verwekkende stof. (Bron: Giannini L, et al. J Cell Mol Med. 2008 Feb 4 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🏷️ Wetenschap — Periodontosis

Nieuw-Zeelandse wetenschappers onderzochten of het roken van cannabis een risicofactor betekent zoals dat voor het roken van tabak het geval is. Gegevens van een prospectief onderzoek met 1.015 deelnemers die gevolgd werden vanaf hun geboorte in 1972 en 1973 tot hun volwassenheid (de zogenaamde Dunedin geboortegroep). De groep die het meest aan cannabis blootgesteld werd had tweemaal zoveel kans om tekenen van periodontosis te vertonen. (Bron: Thomson WM, et al. JAMA 2008;299(5):525-31.)

🏷️ Wetenschap — Hyperactiviteit

Nieuw-Zeelandse onderzoekers bestudeerden het verband tussen ADHD bij volwassenen en cannabisgebruik in een prospectief onderzoek met 1.265 kinderen die thans 25 jaar oud zijn (de zogenaamde Christchurch geboortegroep). Cannabisgebruik op 25-jarige leeftijd werd in belangrijke mate in verband gebracht met een verhoging van de zelfgerapporteerde ADHD symptomen bij volwassenen van dezelfde leeftijdsgroep. (Bron: Fergusson DM and Boden JM. Drug Alcohol Depend. 2008 Jan 31 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🏷️ Wetenschap — Vervette lever

Volgens Franse onderzoekers werd dagelijks cannabisgebruik geassocieerd met een verhoogd risico op vervette lever bij hepatitis C patiënten. Er namen in totaal ook 315 patiënten met onbehandelde hepatitis C die een leverbiopsie ondergingen deel aan het onderzoek. Dagelijks cannabisgebruik was een onafhankelijk element dat het risico op vervette lever verdubbelde in vergelijking met occasioneel gebruik en niet gebruik van cannabis. (Bron: Hézode C, et al. Gastroenterology 2008;134(2):432-9.)

🏷️ Wetenschap — Longkanker

In een onderzoek met 79 longkankerpatiënten, uitgevoerd door wetenschappers van het Medisch Onderzoeksinstituut van Nieuw-Zeeland, werd zwaar cannabisgebruik geassocieerd met een zesvoudige toename van longkanker. Het onderzoek is een van de kleinste in zijn soort. Het grootste onderzoek tot dusver werd uitgevoerd in de Verenigde Staten en wees geen verhoogd risico uit op longkanker bij cannabisrokers. (Bron: Aldington S, et al. Eur Respir J 2008;31(2):280-6.

🏷️ Wetenschap — Zwangerschap

In een prospectieve studie met 648 kinderen namen onderzoekers van de universiteit van Pittsburg een prestatievermindering waar in een intelligentietest (Intelligentieschaal van Stanford-Binet) bij de kinderen op een leeftijd van 6 jaar als hun moeder dagelijks cannabis gebruikte tijdens de zwangerschap. (Bron: Goldschmidt L, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2008 Jan 22 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])