Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 11 augustus 2008

Authors

VS — New Mexico werkt aan een regelgeving voor de productie van cannabis voor medisch gebruik

Het departement voor volksgezondheid van New Mexico kondigde op 24 juli een hoorzitting aan voor 8 september om commentaren mogelijk te maken op de richtlijnen die opgesteld zullen worden voor de identificatiebewijzen voor patiënten en richtlijnen voor vergunningen, distributie en productie van medische cannabis. De staatswet die in juli 2007 van kracht werd laat medisch gebruik van cannabis toe voor ernstige aandoeningen. Totnogtoe heeft het departement aan 169 mensen vergunning gegeven voor medisch cannabisgebruik.

New Mexico is voorzichtig geweest in de opstelling van zijn richtlijnen omdat geen enkele andere staat richtlijnen voor een distributie- en productiesysteem heeft ontwikkeld, zei Dr. Alfredo Vigil van volksgezondheid. De staat stelt twee soorten kweekvergunningen voor: een gekwalificeerde patiënt mag tot vier volwassen planten kweken enkel voor persoonlijk gebruik, een privé-vereniging zonder winstoogmerk mag gelijktijdig tot 95 rijpe planten en zaailingen kweken. De richtlijn houdt maatregelen in om niet toegelaten cannabisgebruik te verhinderen door het strafrechterlijk verleden van de aanvragers te onderzoeken en beschermende maatregelen te nemen voor de verdeelpunten. (Bron: Associated Press van 24 juli 2008)

Wetenschap VS — Snelle stijging waargenomen in fatale vergissingen met medicatie thuis

Het aantal doden als gevolg van verkeerd gebruik van medicatie thuis is drastisch opgelopen tijdens de laatste twee decennia, dat blijkt uit een analyse van Amerikaanse overlijdensakten. Dat is volgens de auteurs te wijten aan het thuisgebruik van voorgeschreven pijnstillers en andere potente medische drugs. De bevindingen, gebaseerd op bijna 50 miljoen Amerikaanse overlijdensakten, zijn gepubliceerd in de Archives of Internal Medicine. Het aantal doden door vergissingen thuis verhoogde van 1.132 doden in 1983 tot 12.426 in 2004. Rekening houdend met de bevolkingsaangroei betekent dat een toename in die periode van meer dan 700 procent.

Daartegenover staat een stijging van slechts 5 procent vergissingen met geneesmiddelen met fatale afloop buitenhuis, in ziekenhuizen inbegrepen. Misbruik van voorgeschreven medicijnen speelt een rol maar het is onduidelijk hoe groot die rol is. Volgens deskundigen die het onderzoek analyseerden, zijn geldig voorgeschreven medicijnen die per vergissing ingenomen worden, vooral opiaten, verantwoordelijk voor een groeiend aantal doden. Het gelijktijdig innemen van verschillende voorgeschreven medicijnen, zoals de combinatie van slaappillen en pijnstillers, evenals de combinatie ervan met alcohol en illegale drugs, speelt ook een rol. Er was geen noemenswaardige stijging in andere intoxicaties, zoals overdosering voor zelfmoord of moord.

Meer op:

http://hosted.ap.org/dynamic/stories/M/MED_FATAL_DRUG_ERRORS?SITE=VTBEN&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT

(Bronnen: Associated Press van 29 juli 2008; Phillips DP, Barker GEC, Eguchi MM. A steep increase in domestic fatal medication errors with use of alcohol and/or street drugs. Arch Intern Med 2008;168:1561-6.)

Wetenschap Groot Brittannië — Volgens een verslag van de Britse Commissie voor Drugsbeleid werkt strafvervolging voor drugs niet

In hun studie “Aanpak van de drugshandel en distributienetwerken in het Verenigd Koninkrijk: een overzicht van de recente literatuur”, bericht de Britse Commissie voor Drugsbeleid dat de illegale drugshandel “extreem flexibel” is en dat de stijgende inbeslagnemingen van drugs slechts een kleine invloed hadden op de beschikbaarheid van illegale drugs. De Commissie voor Drugsbeleid is een niet gouvernementele organisatie (NGO). Volgens recente cijfers wordt de waarde van de Britse illegale drugstrafiek op 5,3 miljard pond geschat (ongeveer 6,7 miljard euro).

“De auteurs konden voor Groot-Brittannië geen uitgebreid gepubliceerd bewijsmateriaal vinden van de relatieve doeltreffendheid van de verschillende systemen van strafvervolging. Zij konden evenmin een gepubliceerde vergelijkende kosten-baten of geldwaardeanalyse terugvinden van de verschillende interventies binnen Groot-Brittannië”, schreven de onderzoekers. Niettegenstaande er jaarlijks honderden miljoenen ponden worden uitgegeven aan de strafvervolging voor drugs, “is er opmerkelijk weinig bewijs van doeltreffendheid in het verstoren van de drugshandel en het terugdringen van het aanbod”, besloten de auteurs. Zij merken verder op dat “strafvervolging een belangrijke en onbedoelde negatieve impact kan hebben op de aard en de omvang van de schade die met drugs geassocieerd wordt. Die schade zou erkend en beperkt moeten worden.”

Meer op:

http://www.ukdpc.org.uk/Publications.shtml

(Bron: UK Drug Policy Commission. Tackling drug markets and distribution networks in the UK: a review of the recent literature. 30 juli 2008)

Kort nieuws

Wetenschap — Schizofrenie

Een Cochrane-overzicht werd uitgevoerd door de Cochrane Schizofreniegroep aan de universiteit van Nottingham, GB, om het effect van cannabisgebruik te evalueren bij mensen met schizofrenie en schizofrenieachtige ziekten. Er werd slechts één random onderzoek geïdentificeerd waarin geen belangrijke werking van cannabis op schizofrenie vastgesteld werd. De onderzoekers concludeerden dat er “momenteel onvoldoende bewijzen zijn om het gebruik van samenstellingen met cannabis/cannabinoïden voor mensen die lijden aan schizofrenie, te steunen of te verwerpen.” (Bron: Rathbone J, et al. Cochrane Database Syst Rev 2008;(3):CD004837.)

Wetenschap — Schizofrenie

Onderzoekers aan de Flinders universiteit van Adelaide, Australië, vroegen aan schizofreniepatiënten waarom ze cannabis gebruikten ondanks dat de drug de ziekte zou kunnen verergeren. De patiënten antwoordden dat zij cannabis gebruikten om “de symptomen onder controle te houden, zich normaal te voelen, voor de waargenomen verbetering van de cognitieve functies, voor de vermindering van de psychologische pijn en voor een verhoogde energie.” De auteurs stelden vast dat “dit onderzoek een impact heeft op de klinische praktijk omdat clinici geen inzicht hebben in het belang van de fenomenologische voorstellingen die schizofreniepatiënten kunnen hebben.” (Bron: Costain WF. Int J Ment Health Nurs 2008;17(4):227-35.)

Spanje — Cannabisoogst

De Vereniging van Vigo voor Marihuana Onderzoek (Asociación Viguesa de Estudios de María, AVE María) liet weten dat hun collectieve cannabis zal geoogst worden en dat een deel ervan zal geschonken worden aan patiënten die de cannabis voor medische doeleinden aanwenden. De vereniging teelt enkel cannabis voor haar leden. Volgens beslissingen genomen in 2006 door rechtbanken in Catalonië en Baskenland, zijn cannabisclubs als AVE María legaal vermits het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik in Spanje legaal is. (Bron: www.farodevigo.es van 1 augustus 2008)

Wetenschap — Neuropatische pijn

Onderzoekers van de universiteit van Georgia meldden dat de selectieve activering van de cannabinoïde receptoren CB2 de neuropatische pijn onderdrukte die geïnduceerd werd bij ratten via de chemotherapeutische stof paclitaxel. (Bron: Rahn EJ, et al. J Pharmacol Exp Ther. 2008 Jul 29. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Hennepvoeding

Amerikaanse onderzoekers bestudeerden de aanwezigheid van THC in 79 hennepproducten en merkten op dat het THC-gehalte in “hennepproducten die momenteel op de markt zijn, veel lager ligt dan in die producten die voor 2003 beschikbaar waren.” Het THC-gehalte varieerde van niet meetbaar tot 117,5 mg/kg materiaal. In 58 procent van de producten, die verkocht werden voor de wijziging van de Code voor Federale Regulering (CFR), werd geen THC aangetroffen. Na de CFR-wijziging werd geen THC gemeten in 86 procent van de geproduceerde hennepvoeding. (Bron: Holler JM, et al. J Anal Toxicol 2008;32(6):428-32.)