Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 26 november 2008

Authors

Wetenschap — Waarom cannabisrokers minder risico lopen op kanker dan tabaksrokers

Elf wetenschappers uit de VS en Taiwan hebben gegevens samengevat uit fundamenteel onderzoek en een revaluatie van een epidemiologische studie van Sidney en collega's uit 1997. Hun onderzoek wijst uit dat cannabisrook de kans op kanker die geassocieerd wordt met tabak roken, niet verhoogt en zelfs vermindert. Hoewel cannabisrook hogere waarden bezit aan kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) dan tabaksrook, betekent dat nog niet dat cannabisrokers een hoger risico lopen op kanker dan tabaksrokers omdat het PAH-peil van minder belang is dan de impact van substanties op de PAH-activering door bepaalde eiwitten in de lever. "Het was niet verwonderlijk dat de toevoeging van delta-9-THC aan tabaksteer tot een duidelijke vermindering van kankerverwekkende activiteit leidde" in experimenten met kankercellen, schreven de auteurs in een artikel voor de Journal of Psychoactive Drugs.

Het is geweten dat het roken van cannabis voorlopers van kanker veroorzaakt zoals die ook bij tabaksrokers waargenomen worden. Nochtans tonen studies aan dat deze voorlopers "weinig of geen voorspellende waarde hebben" en dat deze stoornissen "over het algemeen omkeerbaar zijn en dikwijls spontaan verdwijnen." In onderzoek met apen "slaagde men er niet in enige kankerverwekkende werking te produceren door een langdurige blootstelling aan marihuanarook."

In de cohortstudie van Sidney et al (1997) met ongeveer 65.000 deelnemers liepen tabaksrokers, na een gemiddelde waarnemingsperiode van 8,6 jaar, een veel groter risico op de ontwikkeling van longkanker dan cannabisrokers. Daarbij liepen cannabisrokers beduidend minder risico op longkanker dan de deelnemers die geen cannabis rookten. In antwoord op het argument dat Sidney en collega's de deelnemers aan het onderzoek niet lang genoeg gevolgd hadden om een verhoogde aanwezigheid van kanker vast te stellen binnen de cannabisgroep, merkten zij op dat "verrassend genoeg de opvolgingsperiode lang genoeg bleek te zijn om 179 gevallen vast te stellen van TRC (tabak gerelateerde kanker) (longkanker inbegrepen) bij TS (tabaksroker)." Als het risico op kanker bij de tabaksrokers gelijk is aan dat bij niet-rokers dan zouden 130 gevallen verwacht kunnen worden bij de tabaksrokers. Er werden daarentegen slechts drie gevallen van TRC waargenomen bij de cannabisrokers. Als het risico op kanker bij de cannabisrokers gelijk is aan dat bij niet-rokers, "dan zouden er 16 gevallen verwacht kunnen worden bij MS [marihuana rokers]."

(Bron: Chen AL, Chen TJ, Braverman ER, Acuri V, Kemer M, Varshavskiy M, Braverman D, Downs WB, Blum SH, Cassel K, Blum K. Hypothesizing that marijuana smokers are at a significantly lower risk of carcinogenicity relative to tobacco-non-marijuana smokers: evidenced based on statistical re-evaluation of current literature. J Psychoactive Drugs 2008;40(3):263-72.)

Kort nieuws

VS — New Mexico

Sinds medische cannabis gelegaliseerd werd in New Mexico in 2007, zijn er volgens de Drug Policy Alliance, ongeveer 200 medische cannabisgebruikers in de staat. Nochtans hebben de patiënten geen mogelijkheid om legaal over de drug te kunnen beschikken. (Bron: Daily Lobo van 13 november 2008)

Wetenschap — Tabak en THC

Volgens onderzoek aan de Leidsche universiteit in Nederland, verhoogt een mix van cannabis en tabak de hoeveelheid THC die geïnhaleerd wordt per gram cannabis van gemiddeld 33 mg/g voor een sigaret die enkel cannabis bevat, tot 59 mg/g voor een sigaret met 25 procent cannabis en 75 procent tabak. (Bron: Van der Kooy F, et al. Inhal Toxicol. 2008 Oct 14:1. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Het bezit van kleine hoeveelheden cannabis voor persoonlijk gebruik zou volgens een wetswijziging door het Lagerhuis van het parlement op 11 november, minder strikt vervolgd worden dan het bezit van andere drugs. Terwijl op de productie en de verhandeling van drugs gevangenisstraffen staan van vijf tot vijftien jaar, wordt het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis onder de nieuwe wet teruggebracht tot een overtreding. Het voorstel gaat nu naar het Hogerhuis en dan naar de president om als wet getekend te worden. (Bron: Ceske noviny van 11 november 2008)

Nederland — Burgemeesters

Een meerderheid van de Nederlandse burgemeesters (54 van de 88) die een coffeeshop in hun gemeente hebben, steunen de legalisering van de volledige cannabis productieketen. Zij willen een einde maken aan het voordeur-achterdeur probleem waar de verkoop van cannabis legaal is maar de teelt niet. (Bron: Psychonaut.com van 19 november 2008)

Wetenschap — Psychose

Volgens Britse onderzoekers vergroot cannabisgebruik de beleving van waanvoorstellingen en hallucinaties bij personen die gevoelig zijn voor psychose. Hun bevindingen suggereren dat iemands reactie op acute cannabisconsumptie zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een schadelijke psychische werking van cannabis. (Bron: Mason O, et al. Psychol Med. 2008 Nov 19:1-6. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Cannabisafhankelijkheid

Een onderzoek, uitgevoerd in de VS met 1.923 deelnemers, toont aan dat bepaalde varianten van de DNA-keten van het gen voor de cannabinoïde 1 receptor, verband zouden kunnen houden met een verhoogd risico op cannabisafhankelijkheid. (Bron: Agrawal A, et al. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2008 Nov 14. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Schizofrenie

Volgens onderzoek van het Psychiatrische Universiteitsziekenhuis van Zurich in Zwitserland naar de redenen voor cannabisgebruik verklaarden patiënten met schizofrenie meer dan de gezonde controlepersonen dat zij cannabis gebruikten om verveling tegen te gaan en sociale contacten te vergemakkelijken. (Bron: Schaub M, et al. Aust N Z J Psychiatry 2008;42(12):1060-5.)

Wetenschap — Pijn

Wetenschappers van de universiteit van Bonn in Duitsland, toonden aan dat de CB2 receptor in cellen van het immuunsysteem, betrokken is bij de ontwikkeling van neuropatische pijn. De CB2 receptor was belangrijk voor de modulatie van de activering van gliacellen als reactie op zenuwschade. (Bron: Racz I, et al. J Neurosci 2008;28(46):12125-35.)

Wetenschap — Voedselopname

Dierenonderzoek toont aan dat CB2 receptor liganden, dat zijn stoffen die zich aan de CB2 receptor binden, een rol kunnen spelen in de voedsel- en alcoholconsumptie. (Bron: ES, et al. Ann N Y Acad Sci 2008;1139:426-33.)

Groot Brittannië — Peiling over illegale drugs

Volgens een peiling die voor de kranten The Observer en The Guardian uitgevoerd werd, heeft 27 procent van de Britse volwassenen al illegale drugs gebruikt, waarvan 87 procent cannabis. De drugwetgeving is te soepel voor 32 procent van de Britten, 50 procent vindt de wetgeving goed zoals ze is en 18 procent gelooft dat ze niet vrij genoeg is. Van de geënquêteerden zei 27 procent dat bepaalde drugs zouden moeten gelegaliseerd of gedecriminaliseerd worden. Een groep van 1.008 volwassenen van 16 jaar en ouder werd geïnterviewd door ICM Research in oktober 2008. (Bron: The Observer van 16 november 2008)