Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 30 juni 2008

Authors

Wetenschap — Medisch gebruik van cannabinoïden veroorzaakt geen stijging van ernstige nadelige bijwerkingen

Onderzoekers aan het Gezondheidscentrum van De McGill Universiteit, de McGill Universiteit van Montreal en de universiteit van British Columbia in Vancouver, Canada, zeiden dat bij een stijging van het gebruik van medicatie op basis van cannabinoïden, ook de bezorgdheid toeneemt over het potenteel ervan om “nadelige bijwerkingen” te veroorzaken. Dr. Mark Ware van het Gezondheidscentrum van de McGill Universiteit zei dat hun analyse rapporteerde over 31 afzonderlijke klinische studies die met medicatie op basis van cannabinoïden uitgevoerd werden tussen 1966 en 2007. Nadelige bijwerkingen werden gerangschikt als eerder ernstig of niet ernstig. Ernstige nadelige bijwerkingen waren deze die leidden tot de dood, tot hospitalisatie of invaliditeit.

“Globaal stelden we een stijging vast van 86 procent in de niet ernstige nadelige bijwerkingen bij een aantal patiënten die behandeld waren met cannabinoïden in vergelijking met de patiënten in de controlegroepen,” zei Ware in een verklaring. “Het grootste deel van de bijwerkingen was mild tot matig wat de ernst betreft.” Het grootste deel van de waargenomen niet ernstige nadelige bijwerkingen betreffen duizeligheid en slaperigheid, zeiden de onderzoekers. De bevindingen werden gepubliceerd in het Canadian Medical Association Journal en zijn beschikbaar online met aansluitend commentaar van Australische onderzoekers.

Meer op:

http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/cmaj;178/13/1669

http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/178/13/1685

(Bronnen: UPI of 17 June 2008; Wang T, Collet JP, Shapiro S, Ware MA. Adverse effects of medical cannabinoids: a systematic review. CMAJ 2008;178(13):1669-78; Degenhardt L, Hall WD. The adverse effects of cannabinoids: implications for use of medical marijuana. CMAJ 2008;178(13):1685-6.)

Wetenschap VS — Controverse over de gevolgen van de stijgende cannabispotentie tijdens de laatste decennia

Volgens een rapport dat vrijgegeven werd door het Amerikaanse Witte Huis, is het gemiddelde THC-gehalte (dronabinol) van de in de VS in beslag genomen cannabis gestegen van ongeveer 4 procent in 1983 tot 9,6 procent in 2007. “De potentie van marihuana is sterk opgelopen in de loop van de laatste tien jaar, met ernstige verwikkelingen tot gevolg, in het bijzonder voor jongeren,” zei John Walters, directeur van het Bureau voor Nationale Drugscontrole (ONDCP) van het Witte Huis. Hij vermeldde het risico op psychologische, cognitieve en respiratoire problemen evenals de mogelijkheid voor gebruikers om afhankelijk te worden van drugs als cocaïne en heroïne.

Nochtans weerlegt een stijging van de potentie van cannabis met factor 2,5 tijdens de laatste 25 jaar, de beweringen over een dramatische toename in de loop van de laatste decennia en bevestigt dit de resultaten van een Australisch onderzoek waarin de ontwikkeling van de dronabinolconcentraties in cannabis in verschillende landen onderzocht werd. De onderzoekers van het Australische Nationale Onderzoekscentrum voor Drugs en Alcohol en het Nationaal Instituut voor Drugsonderzoek merkten ook op dat de beweringen als zou een verhoogde potentie van cannabis leiden tot mentale gezondheidsproblemen, niet ondersteund worden door onderzoeksresultaten. Door het grote aantal verschillende beschikbare cannabisvariëteiten worden gebruikers in een jaar meer blootgesteld aan variërende THC-concentraties, dan over een periode van jaren of decennia.

Meer op:

http://hosted.ap.org/dynamic/stories/M/MARIJUANA_POTENCY?SITE=FLTAM&SECTION=HOME&TEMPLATE=news_generic.htm

http://www.upi.com/Health_News/2008/06/18/Pot_potency_may_have_mitigating_factors/UPI-18501213813100/

(Bronnen: Associated Press of 12 June 2008, UPI of 18 June 2008; McLaren J, Swift W, Dillon P, Allsop S. Cannabis potency and contamination: a review of the literature. Addiction 2008;103(7):1100-9.)

Kort nieuws

VS — Cannabisgebruik door jongeren

Volgens een analyse door onderzoekers van de Universiteit van de staat New York, heeft de medische cannabiswetgeving in de twaalf staten die zulke wetgeving aangenomen hebben, niet geleid tot een stijging van het cannabisgebruik door jongeren, wat gevreesd werd in staten waar dergelijke wetgeving toegepast werd. Het gebruik van cannabis door jongeren is consequent gedaald in de staten waar medische cannabiswetten gelden en in het algemeen meer uitgesproken dan de nationale gemiddelden. Het verslag dat volledig gebaseerd is op gegevens van door de federale en de staatsoverheid gesponsorde onderzoeken, is beschikbaar op http://www.mpp.org/teens/. (Bron: MPP van 16 juni 2008)

VS — Overlijden door geneesmiddelen

Een analyse van autopsierapporten van 2007 in Florida gaf aan dat het aantal doden veroorzaakt door voorgeschreven geneesmiddelen, drie keer hoger lag dan het aantal doden dat veroorzaakt wordt door alle illegaal verklaarde drugs samen. Volgens een verslag van de New York Times komen deze bevindingen overeen met een gelijkaardig onderzoek dat door de federale Drug Enforcement Administration werd uitgevoerd, waarbij vastgesteld werd dat zowat zeven miljoen VS-burgers voorgeschreven middelen misbruiken. Als die gegevens kloppen betekent dit een toename van 80 procent in zes jaar. Dat is meer dan alle burgers samen die cocaïne, heroïne, hallucinogenen, ecstasy of oplosmiddelen misbruiken. (Bron: New York Times van 14 juni 2008)

Wetenschap — Cannabidiol

Uit onderzoek verricht in Japan bleek dat cannabidiolzuur, de vorm waarin cannabidiol (CBD) in de cannabisplant voorkomt, een selectieve cyclo-oxygenase-2 remmer (COX-2 remmer) is. Delta-9-tetrahydrocannabinolzuur (THCA) was veel minder potent. COX-2 remmers hebben een ontstekingswerende werking. Middelen als aspirine (acetysalicyclisch zuur) onderdrukken de productie van prostagliandines en thromboxanes door het buiten werking stellen van het cyclo-oxygenase (COX) eiwit. Maar, behalve COX-2 remt aspirine ook COX-1 eiwitten af, wat kan resulteren in bijwerkingen zoals maagbloedingen. (Bron: Takeda S, et al. Drug Metab Dispos, 2008 Jun 12. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Granulomen

Volgens onderzoek door Italiaanse wetenschappers verhinderen cannabinoïden die de CB1 of de CB2 receptor activeren, de productie van bloedvaten in granulomen en verminderen zo ontstekingen bij aandoeningen die verband houden met granulomen. Ze komen voor bij de ziekte van Crohn, bij tuberculose en sarcoïdose. (Bron: De Filippis D, et al. Br J Pharmacol, 2008 Jun 16. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Lymfkliergezwellen

Volgens onderzoekers van het Karolinska Instituut te Stockholm, Zweden, wordt een grote aanwezigheid aan CB1 en CB2 receptoren aangetroffen in de meeste niet-Hodgkin lymfkliergezwellen. Cannabinoïden induceerden celdood in deze kankercellen. De onderzoekers besloten dat “onze resultaten suggereren dat therapieën waarbij cannabinoïden receptor liganden gebruikt worden, een werking hebben die de druk van tumoren bij kwaadaardige lymfoom doet afnemen door de overaanwezigheid van CB1 en CB2.” (Bron: Gustafsson K, et al. Int J Cancer, 2008 Jun 10. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])