Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 28 augustus 2018

Authors

Wetenschap/Mens — Medicinale cannabis wetten in de Verenigde Staten zijn geassocieerd met verbeterde werkplaatsveiligheid

In een grote studie, toonde wetenschappers dat de legalisering van medicinaal gebruik van cannabis industriële veiligheid verbeterd voor werknemers tussen 25 en 44 jaar oud. Onderzoekers van het departement landbouweconomie en economie aan de Montana staats universiteit in Bozeman (Verenigde Staten) analyseerde gegevens van alle 50 Amerikaanse Staten en het District of Columbia voor de periode 1992 tot en met 2015.

De auteurs schreven: "de legalisatie van medicinle cannabis is geassocieerd met 19,5% vermindering in de te verwachten dodelijke arbeidsongevallen onder werknemers tussen 25 en 44 jaar oud. De relatie tussen de legalisatie van medische cannabis en dodelijke ongevallen op het werk voor werknemers tussen 16 en 24 jaar, hoewel negatief, was niet statistisch significant op conventionele niveaus. De relatie tussen de legalisatie van medische cannabis en dodelijke arbeidsongevallen was sterker met de tijd. Vijf jaar na de inwerkingtreding van de medische cannabiswetten werd geassocieerd met een afname van het verwachte aantal dodelijke ongevallen tot 33,7% ."

Anderson DM, Rees DI, Tekin E. Medical marijuana laws and workplace fatalities in the United States. Int J Drug Policy. 2018;60:33-39.

Wetenschap/Mens — Het risico op ontwikkeling afhankelijkheid bij zware cannabisgebruikers daalde in de afgelopen 15 jaar in de Verenigde Staten

Het risico voor de ontwikkeling van afhankelijkheid bij zware cannabisgebruikers lijken te zijn afgenomen tussen 2002 en 2016. Dit is het belangrijkste resultaat van een studie door onderzoekers van de RAND Pardee Graduate School in Santa Monica (Verenigde Staten) in het tijdschrift drugs- en alcoholmisbruik afhankelijkheid. Ze gebruikten gegevens verzameld door de nationale enquete naar drugsgebruik en gezondheid (2002 tot en met 2016). Zelf opgegeven afhankelijkheid frequentie en het bepalen van de symptomen werden berekend voor zware gebruikers van cannabis.

De afhankelijkheid van zware cannabisgebruikers daalde met 39%. Onder de symptomen van afhankelijkheid, de meest getoonde significante vermindering: is de vermindering van belangrijke activiteiten; gebruik ondanks emotionele, mentale of fysieke problemen; vergeefse pogingen om te verminderen van consumptie; genoeg tijd om cannabis te consumeren, en vergeefse pogingen om zich te houden aan de limiet. Gerapporteerde tolerantie toonde geen significante verandering..De auteurs concludeerden: "Hoewel het niet duidelijk is waarom, het gevaar voor ontwikkeling van afhankelijkheid

onder zware cannabisgebruikers lijkt sinds 2002 te zijn gedaald".

Davenport S. Falling rates of marijuana dependence among heavy users. Drug Alcohol Depend. 2018;191:52-55.

Wetenschap/Mens — Patiënten met slaapstoornissen ervaren een betere slaap door het gebruik van cannabis

Het gebruik van cannabis bloemen bij 409 mensen met een specifieke slaapstoornis resulteerde in aanzienlijke verbeteringen van hun slaap. Het toepassingsgebied van de therapeutische werking, is afhankelijk van de cannabissoort. Dit zijn de resultaten van het onderzoek, dat werd uitgevoerd bij het Instituut voor psychologie, Universiteit van New Mexico in Albuquerque (Verenigde Staten). De patiënten namen deel aan 1056 sessies inname dosis van medische cannabis, gedurende welke zij zelf de ernst ervaren van slapeloosheid beoordeeld voor en na consumptie.

Deelnemers toonden een gemiddelde vermindering van de ernst van de symptomen van -4,5 punten, op een visuele analoge schaal van 0 tot en met 10 punten. Gebruik van pijpen en verdampers werd geassocieerd met de verlichting van de symptomen van de grotere en meer positieve bijwerkingen ten opzichte van het gebruik van cannabissigaretten (joints), terwijl verdamping ook werd geassocieerd met minder negatieve effecten. CBD werd statistisch gezien geassocieerd met groter significante symptoom bestrijding dan THC. Bloemen van cannabis sativa planten werden geassocieerd met meer negatieve bijwerkingen dan bloemen van cannabis indica of hybride plant subtypen.

Vigil JM, Stith SS, Diviant JP, Brockelman F, Keeling K, Hall B. Effectiveness of Raw, Natural Medical Cannabis Flower for Treating Insomnia under Naturalistic Conditions. Medicines (Basel). 2018;5(3).

Wetenschap/Mens — Een grote studie met CBD bij patiënten met epilepsie toont een goede veiligheid op lange termijn van de medicatie

In een open studie met 72 kinderen en 60 volwassenen met verschillende vormen van behandeling-resistente epilepsie, namen bijwerkingen na verloop van tijd af. Wetenschappers van de afdeling Neurologie van de Universiteit van Alabama in Birmingham (Verenigde Staten) schreven, dat hun toekomstige, open studie over de veiligheid van CBD in behandeling-resistente epilepsie “toelichting op significante verbeteringen van het profiel van de bijwerking van de” CSSS [Chalfont Seizure Severity Scale] en de aanval frequentie levert na 12 weken, die bleef na de 48-weken-durende behandeling”.

De patiënten begonnen met een dosis van 5 mg/kg per dag, die tot een maximale dosis van 50 mg/kg per dag werd getitreerd. De gegevens werden geanalyseerd van voor de opname in de studie, alsmede de bezoeken van 12, 24 en 48 weken. Bij alle deelnemers namen bijwerkingen tussen het begin van de studie en de visite na 12 weken af, met stabiele waarden daarna. De aanval frequentie daalde in een periode van 2 weken ten opzichte van een gemiddelde van 144,4 bij het starten op 52.2 na 2 weken en daarna bleef het stabiel.

Szaflarski JP, Bebin EM, Cutter G, DeWolfe J, Dure LS, Gaston TE, Kankirawatana P, Liu Y, Singh R, Standaert DG, Thomas AE, Ver Hoef LW; UAB CBD Program. Cannabidiol improves frequency and severity of seizures and reduces adverse events in an open-label add-on prospective study. Epilepsy Behav. 2018 Aug 9. [in press]

Kort nieuws

Wetenschap/Mens — Israëlische pijnartsen beschouwen cannabis als een effectieve behandeling voor chronische pijn

Volgens een onderzoek onder 79 geregistreerde actieve pijnspecialisten in Israël, die ervaring hadden "in het voorschrijven van cannabis gedurende langere perioden, beschouwt het dit als een effectieve en relatief veilige behandeling van chronische pijn, gebaseerd op hun eigen ervaring." Auteurs merkten op dat hun "antwoorden suggereren een mogelijke verandering van paradigma van het gebruik van cannabis als laatste redmiddel. "Bijna alle pijnspecialisten schreven cannabis voor. Onder hen vindt 63% cannabis matig tot zeer effectief, 56% heeft milde of geen bijwerkingen ondervonden en slechts 5% ervaart het als significant schadelijk.

Institute of Pain Medicine, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Israel.

Sharon H, et al. J Pain Res. 2018;11:1411-1419.

Wetenschap/Mens — Cannabinoïden kunnen nuttig zijn bij glioblastoma

Onder natuurlijke producten, die antitumoreffecten kunnen hebben bij glioblastoma (GBM), een agressieve hersentumor, zijn cannabinoïden, terpenen en curcumine, omdat volgens de auteurs "van veel is aangetoond dat ze een significant effect hebben op het verminderen van de voortgang van GBM via bekende mechanismen.”

Faculty of Sciences, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

Erices JI, et al. Phytother Res. 2018 Aug 15. [in press].

Wetenschap/Mens — CBD effectief bij kinderen met epilepsie

Onderzoekers evalueerden de ervaring met de eerste 40 kinderen die deelnamen aan het Compassionate Access Access Scheme voor kinderen met therapieresistente epilepsie. De auteurs schreven dat de "verzorgers van 12 kinderen van mening waren dat de algehele gezondheid van hun kinderen veel of heel veel verbeterd was; clinici beoordeelden zeven kinderen als veel of heel veel verbeterd. "

Sydney Children's Hospitals Network, Australia.

Chen KA, et al. Med J Aust. 2018 Aug 13. [in press]

Wetenschap/Mens — Resultaten van een onderzoek onder Australische patiënten, die zichzelf behandelen met cannabis

De meeste van 1748 deelnemers aan een onderzoek in Australië waren mannen (68,1%) en werkten (56,6%), met een gemiddelde leeftijd van 37,9 jaar en een gemiddelde gerapporteerde periode van medicinaal cannabisgebruik van 9,8 jaar. De meest voorkomende redenen voor medicinaal gebruik van cannabis waren angst (50,7%), rugpijn (50,0%), depressie (49,3%) en slaapproblemen (43,5%).

University of Sydney, Australia.

Lintzeris N, et al. Med J Aust. 2018 Aug 13. [in press]

Wetenschap/Dier — Het gebruik van CBD bij honden met artritis was effectief en veilig

In een placebogecontroleerd onderzoek met 22 honden met artrose, had CBD in een dosis van 2 mg / kg tweemaal daags verhoogde de comfort en activiteit van de dieren. Er werden geen bijwerkingen gemeld door eigenaren. Elke behandeling duurde 4 weken met een uitwasperiode van 2 weken.

College of Veterinary Medicine, Cornell University, Ithaca, USA.

Gamble LJ, et al. Front Vet Sci. 2018;5:165.

Wetenschap/Dier — Geen negatief effect van THC op het mannelijke reproductieve proces

In een onderzoek met mannelijke muizen, die dagelijks 10 mg THC per kg lichaamsgewicht ontvingen gedurende een periode van 30 dagen, was er geen bewijs voor negatieve effecten op de voortplanting in vergelijking met een controlegroep, inclusief geen invloed op het gewicht van de teelballen, de beweeglijkheid van het sperma of de concentratie van het sperma. De auteurs concludeerden dat hun "werk in tegenspraak is met de overtuiging dat THC-consumptie een negatief effect heeft op mannelijke voortplantingsprocessen."

Department of Animal Reproduction, INIA, Madrid, Spain.

López-Cardona AP, et al. Biochem Pharmacol. 2018 Aug 3. [in press]

Wetenschap/Dier — Cannabidiol en cannabidivarin kunnen nuttig zijn bij spierdystrofie

In spiercellen van patiënten met Duchenne spierdystrofie bevorderden sommige cannabinoïden (CBD, CBDV) de vorming van myotubes, het ontwikkelen van skeletspiervezels. In een muismodel van spierdystrofie hebben deze cannabinoïden het verlies van locomotorische activiteit voorkomen. Auteurs schreven dat hun onderzoek kan leiden tot de preventie van spierdegeneratie bij patiënten met Duchenne spierdystrofie.

Endocannabinoid Research Group, National Research Council, Pozzuoli, Italy.

Iannotti FA, et al. Br J Pharmacol. 2018 Aug 3. [in press]

Wetenschap/Dier — het endocannabinoïde systeem is betrokken bij het handhaven van de homeostase in de darm

De influx van bepaalde witte bloedcellen (neutrofielen) in het darmlumen gaat gepaard met ernstige schade aan het slijmvlies bij inflammatoire darmaandoeningen. Activering van de CB2-receptor is betrokken bij het remmen van deze influx en het handhaven van homeostase in de gezonde darm.

University of Massachusetts Medical School, Worcester, USA.

Szabady RL, et al. J Clin Invest. 2018 Aug 13. [in press]

Wetenschap/Dier — Endocannabinoïden kunnen het geheugen verbeteren ondanks blootstelling aan alcohol

Volgens een studie met ratten kan verhoging van endocannabinoïdeniveaus door een blokkering van FAAH (vetzuuramidehydrolase) geassocieerd zijn met verbeterd geheugen ondanks blootstelling aan ethanol.

University Hospital of Malaga, Spain.

Rivera P, et al. Biochem Pharmacol. 2018 Aug 8. [in press]

Wetenschap/Dier — Een gestoorde functie van de CB1-receptor verergert Alzheimer-achtige symptomen bij muizen

Volgens dieronderzoek zou dysfunctie van de CB1-receptor "de versnelling van de waargenomen geheugenstoornis kunnen verklaren". Auteurs schreven dat hun onderzoek "een cruciale rol voor de CB1-receptor suggereert" en de progressie van ziektegerelateerde pathologische gebeurtenissen in de ziekte van Alzheimer.

University of Barcelona-IDIBELL, Hospital of Llobregat, Spain.

Aso E, et al. Biochem Pharmacol. 2018 Aug 7. [in press]

Wetenschap/Dier — Blokkade van de CB2-receptor vermindert nierfibrose

In diermodellen van nierfibrose een synthetische substantie (XL-001), die zich bindt aan de CB2-receptor en zich gedraagt als een omgekeerde agonist verbeterde nierfibrose en -ontsteking. Auteurs schreven dat deze nieuwe inverse agonist "een strategie kan bieden in de strijd tegen fibrotische nierziekten."

National Clinical Research Center of Kidney Disease, Division of Nephrology, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, China.

Zhou L, et al. Kidney Int. 2018 Aug 6. [in press]