Roger Pertwee

Roger Pertwee heeft drie diploma's van de Universiteit van Oxford: MA (in biochemie), D.Phil. (in farmacologie) en D.Sc. (in fysiologische wetenschappen). Hij is nu emeritus hoogleraar aan de universiteit van Aberdeen. Hij is ook medevoorzitter van de International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) Subcommittee on Cannabinoid Receptors, een coördinator van de British Pharmacological Society's Special Interest Group on Cannabinoids, een medeoprichter van de Internationale Cannabinoïden Onderzoeksvereniging (ICRS) en een uitgenodigd wetenschappelijk adviseur over cannabinoïde farmacologie/therapeutica voor de Beckley Stichting, heeft formele banden in verband met de farmacologie van cannabinoïden met verscheidene farmaceutische bedrijven, en heeft momenteel een dergelijke band met GW Pharmaceuticals.

Hij was ook tweemaal voorzitter van het ICRS (1997-1998 en 2007-2008) en eenmaal voorzitter van de International Association for Cannabinoid Medicines (IACM; 2005-2007), en is momenteel ook internationaal secretaris van het ICRS en lid van de raad van bestuur van het IACM. Hij ontving in 2002 de Mechoulam Award "voor zijn opmerkelijke bijdragen aan het cannabinoïdenonderzoek". Hij kreeg ook de Wellcome Gold Medal 2011 van de British Pharmacological Society (BPS) "voor opmerkelijke bijdragen aan de farmacologie, voornamelijk gebaseerd op onderzoeksprestaties", en de IACM Special Award 2013 "voor zijn belangrijke bijdragen aan de herintroductie van cannabis als geneesmiddel", en is een Honorary Fellow van de BPS: deze beurs wordt toegekend aan BPS-leden die "blijk hebben gegeven van onderscheiding en collegiale erkenning in de wetenschap, of lange en waardevolle diensten hebben verleend aan de Society".

Bovendien werd hij in 2005 door Thomson Reuters aangemerkt als een "Highly Cited Researcher" en daarmee als een van "the world's most cited and influential researchers". Hij ontving ook (1) een Highly Cited Researcher Award van Thomson Reuters in september 2014 "als erkenning voor het behoren tot de top 1% van onderzoekers voor meest geciteerde documenten in hun specifieke vakgebied" (zie Pertwee in "Archief") en van Clarivate Analytics in 2018 "als erkenning voor uitzonderlijke onderzoeksprestaties aangetoond door de productie van meerdere hoog geciteerde papers, die in de top 1% staan door citaties voor veld en jaar in Farmacologie en Toxicologie" en (2) de 2018 Lifetime Achievement Award van de International Cannabinoid Research Society "voor uitstekende bijdragen aan cannabinoïde onderzoek en de ICRS".