Kirsten Müller-Vahl

Kirsten R. Müller-Vahl is een specialist in neurologie en psychiatrie en senior arts bij de Afdeling Psychiatrie, Sociale Psychiatrie en Psychotherapie van de Hannover Medical School (MHH). en leidt daar de "Tourette's Research Group" .

Zij is de 1. voorzitster van de "Werkgroep Cannabis als Medicijn" en de "Internationale Alliantie voor Cannabis als Medicijn" (IACM) alsmede lid van het deskundigencomité voor verdovende middelen van de Federaal Opiumagentschap van het Federaal Instituut voor Drugs en Medische Hulpmiddelen (BfArM).

Zij was individueel deskundige in de commissie Volksgezondheid van de Duitse Bondsdag voor de hoorzitting over het wetsontwerp tot wijziging van de narcoticaverordening inzake de verhandelbaarheid en de voorschrijfbaarheid van aanvullende cannabisgeneesmiddelen.

In 2017 ontving zij de "IACM Award for Clinical Research voor haar bijzondere prestaties met betrekking tot de herintroductie van cannabis en cannabinoïden als geneesmiddel".

Zij is hoofdonderzoeker in talrijke door DFG, BMBF, EU en industrie gefinancierde studies, onder meer naar geneesmiddelen op basis van cannabis en cannabinoïde modulatoren, heeft meer dan 160 wetenschappelijke artikelen en talrijke boekhoofdstukken en is mederedacteur van het standaardwerk over cannabis als geneesmiddel: Müller-Vahl KR, Grotenhermen F (Hrg). Cannabis als Medizin, Berlijn: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2020. ISBN: 978-3-95466-509-9. Zij is redacteur of lid van de redactieraad van de tijdschriften "Cannabis and Cannabinoid Research" en "Medical Cannabis and Cannabinoids".