Debra Kimless M.D.

Debra Kimless, M.D. studeerde magna cum laude, Phi Beta Kappa af aan het Muhlenberg College met een dubbele graad in natuurwetenschappen en biologie. Zij volgde de medische opleiding aan Rutgers en een residentie aan Temple University Hospital en is een door het bestuur gecertificeerd anesthesist met een subspecialisatie in pijngeneeskunde, een door het bestuur gecertificeerd American/International Lifestyle Medicine Board en een gecertificeerd hoofdonderzoeker.

Dr. Kimless werkt sinds 2013 op het gebied van medische cannabis. Haar betrokkenheid strekt zich uit over vele gebieden, waaronder cannabisteelt, verwerking, formulering, testen, patiëntenzorg en onderzoek. Ze adviseert binnen de industrie als adviseur voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in nieuwe formules voor specifieke medische aandoeningen, ontwikkelt protocollen, verkrijgt goedkeuring van de IRB, voert klinische proeven uit en helpt bij de publicatie van de resultaten. Ze is ook hoofd klinisch onderzoek voor een academisch medisch centrum en wetenschappelijk adviseur voor een investeringsmaatschappij in cannabis. Dr. Kimless heeft meer dan 500 patiënten geholpen hun gezondheidsdoelen te bereiken door gebruik te maken van voeding en medische cannabis.

Dr. Kimless is een gepassioneerd pedagoog en geeft lezingen over de hele wereld met de bedoeling kennis te bevorderen met tastbare gegevens en medische cannabis te de-stigmatiseren.