Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Bulletin van 30 juli 2023

Albani├ź: Parlement legaliseert cannabis voor medische doeleinden

Het parlement stemde met 69-23 voor het toestaan van een beperkte en gecontroleerde groei van cannabisplanten, een stap die fel werd betwist door de oppositie. Het was niet duidelijk hoe de medicinale cannabis gereguleerd zal worden. De regering gelooft dat het toestaan van een beperkte productie van cannabis de belastinginkomsten kan verhogen.

In het verleden bloeide de cannabisteelt in Albani├ź omdat drugshandelaars misbruik maakten van het gebrek aan sterk bestuur in het postcommunistische land. Na in 2013 aan de macht te zijn gekomen, stelde de linkse socialistische partijregering van premier Edi Rama de vernietiging van cannabisplanten als hoofddoel.

ABC Nieuws van 21 juli 2023

Ghana: Parlement staat cannabisteelt voor industri├źle en medicinale doeleinden toe

Het Ghanese parlement heeft de Narcotics Control Commission Bill aangenomen. Als gevolg hiervan heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken de verantwoordelijkheid gekregen voor het uitgeven van licenties voor het kweken van cannabis, wat mogelijkheden biedt voor het gebruik van deze veelzijdige plant in verschillende nuttige toepassingen.

Deze mijlpaal werd bereikt nadat het Hooggerechtshof tussenbeide kwam en een deel van het wetsvoorstel ongrondwettelijk verklaarde, wat een vlotte doorgang van het wetsvoorstel in de weg stond.

Afrika nieuws van 13 juli 2023

Wetenschap/Human: Cannabisextract nuttig bij chronische rugpijn in open studie

In een open onderzoek met 28 pati├źnten verbeterde een cannabisextract met 10 mg/ml THC en 25 mg/ml CBD de chronische rug- en nekpijn. Onderzoekers van de Faculty of Medicine and Health van de Universiteit van Sydney, Australi├ź, begonnen met 0,5 ml eenmaal daags en bouwden dit op tot 1,5 ml tweemaal daags.

De mediane leeftijd van de deelnemers was 63,3 jaar en de helft was vrouw. De mediane voorgeschiedenis van nek/rugpijn was 10 jaar. Er waren dosisafhankelijke verbeteringen in numerieke pijnscores, met klinisch significante pijnverminderingen bij doses van 1,0 ml en 1,5 ml tweemaal daags (respectievelijk 28,8% en 34,1% vermindering). Depressieve symptomen en stress vertoonden dosisafhankelijke verminderingen. De auteurs concludeerden dat "bij pati├źnten met chronische nek-/rugpijn CBD en delta-9-THC goed worden verdragen en dat doses van 1,0 ml per dag en 1,5 ml per dag klinisch significante verminderingen van pijn vertoonden in vergelijking met pijnscores op de uitgangswaarden."

Glare P, Chye R, Bloch M, Arya M, Moore A, Montgomery J. Tolerability and Efficacy of a 10:25 Preparation of Δ9-Tetrahydrocannabinol and Cannabidiol for Treatment of Chronic Back or Neck Pain: A Multiple-Dose Escalation Study. Med Cannabis Cannabinoids. 2023;6(1):66-76.

Wetenschap/Human: Cannabisgebruikers hebben minder opioïde voorschriften nodig na nekoperatie

Volgens een retrospectieve analyse van gegevens van pati├źnten die anterior cervicale discectomie en fusie ondergingen, vulden degenen met een voorgeschiedenis van cannabisgebruik minder opio├»drecepten in na de operatie. Alle 1339 pati├źnten met een eerdere diagnose van cannabisgebruik, -afhankelijkheid of -misbruik werden opgenomen in de onderzoeksgroep. Vervolgens werd een controlegroep samengesteld door onderzoekers van het UConn Health Center van de University of Connecticut School of Medicine in Farmington, VS, gematched op leeftijd en geslacht en comorbiditeitsindex, ook bestaande uit 1339 pati├źnten.

Het aantal pati├źnten dat recepten invulde was lager in de cannabisgroep dan in de controlegroep op 3 dagen postoperatief. Het gemiddelde totale morfine-equivalent per dag zoals voorgeschreven was lager in de cannabisgroep dan in de controlegroep op 60 dagen postoperatief (respectievelijk 49 vs. 59).

Silver J, Pavano C, Bellas N, Hewitt C, Torre B, Solomito M, Kostyun R, Esmende S. Cannabisgebruik is geassocieerd met minder voorschriften voor opio├»den na anterior cervicale discectomie en fusie (ACDF) op ├ę├ęn niveau. N Am Spine Soc J. 2023;14:100226.

Wetenschap/Human: Cannabis kan hunkering naar opioïden beheersen bij mensen die ongereguleerde opioïden gebruiken

Cannabis kan helpen om het gebruik van opioïden onder mensen die ongereguleerde opioïden gebruiken (PWUO) te verminderen. Dit is het resultaat van een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van het British Columbia Centre on Substance Use in Vancouver, Canada. In totaal werden 205 mensen die cannabis en opioïden gebruiken ingeschreven in de huidige studie van december 2019 tot november 2021.

Cannabisgebruik om hunkering naar opioïden te beheersen werd gerapporteerd door 118 (58%) deelnemers. In de multivariabele analyse was cannabisgebruik om het hunkeren naar opioïden te beheersen (aangepaste Odds Ratio = 2,13) significant geassocieerd met zelfgerapporteerde vermindering in opioïdengebruik. In de subanalyses van pijn was cannabisgebruik om het hunkeren naar opioïden te beheersen alleen geassocieerd met zelfgerapporteerde vermindering van opioïdengebruik bij mensen met matige tot ernstige pijn. De auteurs concludeerden dat hun "bevindingen erop wijzen dat cannabisgebruik om het hunkeren naar opioïden te beheersen een veelvoorkomende motivatie is voor cannabisgebruik onder mensen met een ernstige tot matige pijn en geassocieerd is met zelfgerapporteerde reducties in opioïdengebruik tijdens perioden van cannabisgebruik".

Reddon H, Lake S, Socias ME, Hayashi K, DeBeck K, Walsh Z, Milloy MJ. Cannabis use to manage opioid cravings among people who use unregulated opioids during a drug toxicity crisis. Int J Drug Policy. 2023;119:104113.

Wetenschap/Human: Cannabis kan een levensvatbaar alternatief zijn voor opioïden bij chronische pijn

Volgens onderzoeksgegevens van 450 pati├źnten met chronische pijn kan cannabis een goed alternatief zijn voor opio├»den. Onderzoekers van het Department of Medicine van de University of Illinois Chicago en andere Amerikaanse academische instellingen verzamelden cross-sectionele onderzoeksgegevens. Ze vergeleken degenen die alleen cannabis gebruiken met degenen die cannabis en opio├»den gebruiken.

Terwijl 16% van de respondenten alleen cannabis gebruikte, was 84% van de respondenten medegebruiker van opioïden en cannabis. Beide groepen beschouwden het gebruik van opioïden als riskant (100% alleen cannabis, 89% medegebruikers). De meerderheid (73%) van de respondenten wilde helemaal stoppen of nooit meer beginnen met het gebruik van opioïden voor chronische pijn. Cannabis-only gebruikers rapporteerden lagere pijnniveaus vergeleken met medegebruikers.

Bobitt J, Kang H, Arora K, Bhagianadh D, Milavetz G, Kaskie B. Offering an Alternative to Persons with Chronic Pain: How Access to Cannabis May Provide an Off-Ramp from Undesired Prescription Opioid Use. Belangenverstrengeling 1. Cannabis. 2023;6(2):113-122.

Wetenschap/Human: Sommige pati├źnten met dystonie rapporteerden aanzienlijke verbetering door cannabisgebruik

Onderzoekers van de afdeling Bewegingsstoornissen van het Neurologisch Instituut van het Tel Aviv Sourasky Medisch Centrum, Isra├źl, en andere onderzoekers uit Isra├źl en het Verenigd Koninkrijk gebruikten een gestructureerd interview om gegevens te verkrijgen over de cannabisbehandelingsmethode.

Drie├źntwintig proefpersonen werden ge├»nterviewd. De meest gebruikte manier van toediening was roken (n = 11). Na gemiddeld 2,5 jaar gebruik rapporteerden degenen met wijdverspreide dystonie (gegeneraliseerd, hemi- en multifocaal, n = 11) zelf op een numerieke beoordelingsschaal een gemiddelde vermindering van 63% (bereik 0%-100%) van de symptomen van dystonie, terwijl degenen met meer focale dystoniepatronen een significant lager behandeleffect van 32% rapporteerden. Deelnemers rapporteerden een positief effect op gerelateerde pijn en kwaliteit van leven.

Anis S, Faust-Socher A, Sverdlov D, Lassman S, Hezi N, Anis O, Leor G, Korczyn AD, Giladi N, Gurevich T. A single-center real-life study on the use of medical cannabis in patients with dystonia. Front Neurol. 2023;14:1218300.

Wetenschap/Human: CBD kan smaakveranderingen voorkomen bij pati├źnten die chemotherapie voor kanker ondergaan

In een onderzoek met 32 pati├źnten die chemotherapie ondergingen met oxaliplatine of paclitaxel waren degenen die gedurende 8 dagen dagelijks 300 mg CBD kregen beter in staat om smaaksterktes te onderscheiden dan degenen in de controlegroep zonder CBD. Onderzoekers van de afdeling Klinische Oncologie van het Zeeuws Universitair Ziekenhuis in Roskilde, Denemarken, volgden pati├źnten gedurende drie cycli chemotherapie.

Twee├źntwintig/tien pati├źnten (interventie-/controlegroep) konden worden ge├źvalueerd. Bij aanvang was de controlegroep in staat om onderscheid te maken tussen zwak en sterk zout en zwak en sterk zoet, maar verloor dit vermogen na drie cycli chemotherapie. Bij aanvang was de interventiegroep niet in staat om onderscheid te maken tussen de concentraties, maar het vermogen om significant onderscheid te maken tussen zwakke en sterke zoetheid nam toe.

Dominiak HSH, Hasselsteen SD, Nielsen SW Andersen JR, Herrstedt J. Prevention of Taste Alterations in Patients with Cancer Receiving Paclitaxel- or Oxaliplatin-Based Chemotherapy-A Pilot Trial of Cannabidiol. Nutrients. 2023;15(13):3014.

Wetenschap/Human: CBD kan effectief zijn bij medicijnresistente epilepsie bij pati├źnten met Rett syndroom

Onderzoekers van de afdeling Pediatrische Neurologie - Timone Enfant - Assistance Publique - H├┤pitaux de Paris (APHP), Frankrijk, voerden een longitudinale observationele studie uit via een monocentrisch cohort van 46 pati├źnten met het Rett syndroom. Zij werden behandeld met een CBD-extract. 26 pati├źnten hadden geassocieerde epilepsie (56%), en 38% werd behandeld met CBD, in combinatie met clobazam in 50% van de gevallen.

CBD verminderde de incidentie van aanvallen bij zeven van de tien pati├źnten (70%) met ├ę├ęn aanvalsvrije pati├źnt, twee pati├źnten met een afname van aanvallen van meer dan 75% en vier pati├źnten met een afname van meer dan 50%. De helft van de pati├źnten vertoonde een afname van agitatie en/of angstaanvallen en bij 40% van de pati├źnten werd een verbetering van de spasticiteit gerapporteerd.

Desnous B, Beretti T, Muller N, Neveu J, Villeneuve N, L├ępine A, Daquin G, Milh M. Efficacy and tolerance of cannabidiol in the treatment of epilepsy in patients with Rett syndrome. Epilepsia Open. 2023 Jul 24. [in druk].

Wetenschap/Human: CBD kan symptomen verbeteren bij pati├źnten met gastroparese volgens gecontroleerde studie

In een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek met 44 pati├źnten zorgde CBD voor verlichting van de symptomen bij pati├źnten met gastroparese met vertraagde maaglediging. Onderzoekers van de afdeling Gastro-enterologie en Hepatologie van de Mayo Clinic in Rochester, VS, dienden gedurende 4 weken tot 20 mg CBD per kilogram lichaamsgewicht per dag of een placebo toe.

5 pati├źnten verdroegen geen volledige dosisescalatie; 3 pati├źnten trokken zich terug voordat de behandeling van 4 weken was voltooid. Vergeleken met placebo verminderde CBD de scores van een gastroparese symptomenindex, verbeterde het onvermogen om een maaltijd van normale grootte af te maken, het aantal braakaanvallen per 24 uur en de algehele ernst van de symptomen. De auteurs concludeerden dat "CBD symptoomverlichting biedt bij pati├źnten met gastroparese en de tolerantie van de inname van vloeibare voedingsstoffen verbetert.

Zheng T, Bousaba J, Taylor A, Dilmaghani S, Busciglio I, Carlson P, Torres M, Ryks M, Burton D, Harmsen Ws, Camilleri M. A Randomized, Controlled Trial of Efficacy and Safety of Cannabidiol in Idiopathic and Diabetic Gastroparesis. Klinisch Gastroenterol Hepatol. 2023:S1542-3565(23)00543-8.

Wetenschap/Human: Cannabis kan helpen om de gevolgen van werkgerelateerd letsel te beheersen

Volgens een onderzoek onder 1196 werknemers die een werkgerelateerd lichamelijk letsel/ziekte hadden die resulteerde in ├ę├ęn of meer verloren dagen, kan cannabis nuttig zijn om de gevolgen van hun aandoening te beheersen. De deelnemers werden 18 of 36 maanden na hun letsel/ziekte ge├»nterviewd door onderzoekers van het Institute for Work and Health in Toronto, Canada.

In totaal meldde 27,4% van de steekproef cannabis te gebruiken (14,1% voor hun werkgerelateerde aandoening). Werknemers die cannabis gebruikten voor hun aandoening hadden minder kans om te werken (58,0%) en meer kans op tamelijk veel/extreme pijninterferentie (48,5%), psychologische distress (26,0%) en slaapproblemen meestal/helemaal (62,1%) in vergelijking met degenen die geen cannabis gebruikten. De auteurs concludeerden uit hun onderzoek dat "cannabis kan worden gebruikt om de gevolgen van werkgerelateerde verwondingen/ziekten te beheersen, maar dat de meesten geen klinische begeleiding krijgen".

Carnide N, Nadalin V, Mustard C, Severin CN, Furlan AD, Smith PM. Cannabisgebruik onder werknemers met werkgerelateerde letsels en ziekten: resultaten van een cross-sectioneel onderzoek onder werknemers met een schadevergoeding in Ontario, Canada. BMJ Open. 2023;13(7):e072994.

Wetenschap/Human: Cannabis kan nuttig zijn bij pati├źnten met amyotrofische laterale sclerose

Onderzoekers van de Service de Pharmacologie Clinique et Pharmacovigilance van de Universiteit van Aix-Marseille, Frankrijk, hielden een enqu├¬te onder pati├źnten met amyotrofische laterale sclerose om informatie te krijgen over de werkelijke situatie met betrekking tot het gebruik van cannabis bij deze ziekte. Er waren 129 respondenten en 28 rapporteerden het gebruik van cannabis (21,7%) om de symptomen van ALS te verlichten.

Deelnemers meldden meestal het gebruik van cannabidiol (CBD) olie en cannabis wiet en verklaarden voordelen op zowel motorische (stijfheid, krampen, fasciculaties) en niet-motorische (slaapkwaliteit, pijn, emotionele toestand, kwaliteit van leven, depressie) symptomen en slechts acht meldden kleine bijwerkingen (slaperigheid, euforie en droge mond).

Lacroix C, Guilhaumou R, Micallef J, Bruneteau G, Desnuelle C, Blin O. Cannabis voor de behandeling van amyotrofische laterale sclerose: Wat is de mening van de pati├źnten? Rev Neurol (Parijs). 2023:S0035-3787(23)00971-2

Kort nieuws

Wetenschap/Human: Pati├źnten ervaren cannabis als effectief bij chronische pijn

Uit interviews met 51 volwassenen die medicinale cannabis kregen voor chronische pijn blijkt dat "de meeste deelnemers medische cannabis over het algemeen effectief vonden voor de behandeling van chronische pijn".

Afdeling Epidemiologie, Universiteit van Florida, VS .

McMahon AN, et al. Cannabis. 2023;6(2):62-75.

Wetenschap/Dier: Het werkingsmechanisme van CBD tegen ontstekingen

In een onderzoek met diabetische muizen verbeterde CBD de ontstekingsreactie deels door "geavanceerde glycatie-eindproducten-receptor van geavanceerde glycatie-eindproducten (AGE-RAGE) pathway-gerelateerde genen CCL2 en interleukine-1╬▓."

College of Animal Science and Technology, Northeast Agricultural University, Harbin, China.

Li S, et al. Drug Dev Res. 2023 Jul 24.[in press].

Wetenschap/Dier: Cannabis mogelijk effectief tegen hepatocellulair carcinoom

In onderzoeken met ratten toonde cannabis aan dat het een hepatocellulair carcinoom kan tegengaan. Het antikankerpotentieel wordt gemedieerd door antiangiogene, proapoptotische, cyclusstilstand en ontstekingsremmende mechanismen."

Vakgroep Biochemie, Fytochemie en BioComputing Research Laboratory, College of Biosciences, Federale Landbouwuniversiteit, Abeokuta, Nigeria.

Akinloye DI, et al. J Cannabis Res. 2023;5(1):27.

Wetenschap/Dier: Anandamide beschermt tegen nierschade

In een onderzoek met ratten beschermde anandamide tegen door kwikchloride veroorzaakte acute nierschade

Afdeling Farmacologie en Toxicologie, Faculteit Farmacie, Universiteit van Caïro, Egypte.

Abdallah DM, et al. Sci Rep. 2023;13(1):11899.

Wetenschap: Cannabisgebruik door jonge adolescenten in het Verenigd Koninkrijk

In een onderzoek onder 6672 13- tot 14-jarige adolescenten in Engeland en Wales gaf 5,2% aan cannabis te gebruiken, 1,9% gaf aan cannabidiol te gebruiken en 0,6% gaf aan synthetische cannabinoïden te gebruiken.

Ouderenpsychiatrie, Penn Hospital, Black Country Healthcare NHS Foundation Trust, Verenigd Koninkrijk.

Hotham J, et al. Br J Psychiatry. 2023:1-7.

Wetenschap/Cellen: CB2 receptor agonisten kunnen effectief zijn tegen borstkankercellen

Een synthetische activator van de CB2-receptor "waarvan is aangetoond dat het de proliferatie van triple negatieve borstkankercellen BT549 vermindert en de afgifte van ontstekingsbevorderende cytokinen op een CB2-afhankelijke manier vermindert".

Departement Farmacie-Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit van de Studies van Bari "Aldo Moro", Bari, Itali├ź.

Gambacorta N, et al. Eur J Med Chem. 2023;259:115647.

Wetenschap/Dier: B├Ęta-caryofylleen en L-arginine kunnen nierschade verminderen

Activering van de CB2-receptor door b├Ęta-caryofylleen in combinatie met L-arginine verbetert nierschade veroorzaakt door diabetes bij ratten door ontsteking en fibrose te onderdrukken.

Shobhaben Pratapbhai Patel School of Pharmacy & Technology Management, Mumbai, India.

Kumawat VS, et al. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2023 Jul 14. [in press]