Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Bulletin van 3 december 2023

IACM: 13e IACM-conferentie over cannabinoïden in de geneeskunde in 2024 online te houden

De 13e IACM Conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde, die oorspronkelijk gepland was in Aberdeen van 11 tot 13 april 2024, zal om verschillende redenen helaas online gehouden moeten worden. Meer informatie over de data en het programma volgt in de komende weken.

Daarnaast zal de IACM in 2024 waarschijnlijk weer een conferentie houden in samenwerking met een nationale organisatie, zoals we in november 2023 samen met WeCann in Brazilië hebben gedaan.

IACM-conferentie 2024

Japan: Parlement maakt weg vrij voor medicinaal gebruik van geneesmiddelen op basis van cannabis

Japan heeft onlangs een belangrijke stap gezet in de richting van hervorming, wat mogelijk een grote bloei betekent voor de CBD-industrie in het land en de deur opent voor de vestiging van een medische cannabis- en industriële hennepindustrie in het land. Een wetsvoorstel van de regering is op 14 november 2023 door het Huis van Afgevaardigden aangenomen.

De herziening van de Japanse cannabiswet betekent dat farmaceutische producten met ingrediënten van cannabisplanten in Japan gebruikt kunnen worden. Dit opent de mogelijkheid voor een medicinale cannabismarkt in Japan en betekent een belangrijke verschuiving in de houding van de overheid ten opzichte van cannabis.

Cannabisbedrijf van 20 november 2023

Zuid-Afrika: Het parlement legaliseert het bezit en de teelt van cannabis

Het wetsvoorstel Cannabis voor privédoeleinden werd op 14 november aangenomen door de Nationale Assemblee. De beslissing om het wetsvoorstel aan te nemen heeft eindelijk een einde gemaakt aan een vijf jaar durende stilte die volgde op een baanbrekende uitspraak van het Grondwettelijk Hof in 2018, waarin werd gesteld dat de criminalisering van cannabisgebruik voor privédoeleinden ongrondwettelijk is.

Parlementslid Janho Engelbrecht, die over het wetsvoorstel sprak in de Nationale Assemblee, benadrukte dat volwassenen cannabis alleen thuis mogen gebruiken. "Mensen moeten onthouden waar dit wetsvoorstel over gaat. Het gaat over cannabis voor privégebruik door volwassenen. Je mag geen cannabis kopen of verkopen, want dit blijft een criminele activiteit met zware gevolgen. Als je het wil roken, moet je het kweken, niet kopen," zei hij. Het wetsvoorstel specificeert niet de hoeveelheden cannabisplanten en gedroogde cannabis die iemand voor privégebruik mag bezitten. Het wetsvoorstel wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Nationale Raad van Provincies.

De burger van 14 november 2023

Wetenschap/Mens: Mensen met slaapproblemen verkiezen cannabis boven andere medicinale drugs

Volgens een onderzoek van onderzoekers van de School of Medicine aan de Boston University, VS, bij 1216 personen geven mensen met slaapproblemen de voorkeur aan cannabis boven andere medicijnen.

Deelnemers meldden voornamelijk het roken van cannabis sigaretten of het vapen van bloemen als hun toedieningsmethoden, en zochten naar THC, CBD, en de terpeen myrceen in de cannabis die ze gebruikten om te slapen. Slechts een kleine minderheid meldde cannabis te gebruiken in combinatie met conventionele slaapmiddelen. Uit vergelijkingen van de zelfgerapporteerde effecten van cannabis met conventionele slaapmiddelen bleek dat deelnemers meldden dat ze zich 's ochtends na het gebruik van cannabis voor het slapen frisser en meer gefocust voelden, beter konden functioneren, minder hoofdpijn hadden en minder misselijk waren dan na het gebruik van meer conventionele slaapmiddelen of geen slaapmiddelen. Ze gaven echter aan dat ze 's ochtends na het gebruik van cannabis slaperiger, angstiger en prikkelbaarder waren dan na het gebruik van andere slaapmiddelen.

Stueber A, Cuttler C. Een grootschalig onderzoek naar cannabisgebruik voor slaap: voorkeursproducten en waargenomen effecten in vergelijking met receptvrije en voorgeschreven slaapmiddelen. Explor Med. 2023;4:709-719.

Wetenschap/Human: Cannabis kan effectief zijn bij behandeling resistente kankerpijn

In een cross-sectioneel onderzoek door onderzoekers van het Tel Aviv Sourasky Medical Center, Israël, vulden 252 opeenvolgende patiënten met refractaire kanker gerelateerde pijn gedetailleerde zelfrapportage vragenlijsten in. Hiervan werden 126 patiënten (55%) behandeld met cannabis en 105 patiënten (45%) niet.

Er werd voornamelijk gestart met cannabis voor pijnbestrijding, slaapproblemen en anorexia. Ongeveer 70% van de patiënten meldde een subjectieve verbetering door cannabis, waarbij bijna 40% een aanzienlijke verbetering meldde in het omgaan met hun ziekte. Bijwerkingen waren over het algemeen mild, waarbij vermoeidheid en duizeligheid het meest voorkwamen (respectievelijk 22% en 23%). Van de niet-gebruikers had 65% eerder cannabis geprobeerd en was gestopt vanwege een gebrek aan effectiviteit of bijwerkingen.

Sharon H, Agbaria Y, Brill S, de Santiago J. Medicinale cannabis voor refractaire kanker gerelateerde pijn in een gespecialiseerde klinische dienst: een cross-sectionele studie. BMJ Journals van 16 november 2023.

Wetenschap/Mens: Geen significante veranderingen van cognitie door medicinale cannabis bij chronische gezondheidsaandoeningen

40 patiënten met verschillende gezondheidsproblemen namen deel aan een enkele laboratoriumsessie waarin ze zelf een standaarddosis voorgeschreven medicinale cannabis toedienden volgens de instructies op het etiket van de apotheek. Onderzoekers van de School of Health Sciences van de Swinburne University of Technology in Melbourne, Australië, beoordeelden de cognitieve prestaties en subjectieve drugseffecten voor en na (1, 2 en 4 uur) zelftoediening van medicinale cannabis. De deelnemers kregen verschillende producten voorgeschreven, waaronder oraal toegediende oliën (n = 23) en bloemen om te verdampen (n = 17).

De deelnemers waren gemiddeld 41 jaar oud en gebruikten gemiddeld 10 maanden medicinale cannabis. De prestaties van de deelnemers verbeterden in de loop van de tijd op een multitaskingtest en een snelle visuele informatieverwerkingstest. Alle andere veranderingen in cognitieve prestaties in de loop van de tijd waren niet significant. De auteurs concludeerden dat deze "bevindingen suggereren dat voorgeschreven medicinale cannabis een minimale acute invloed kan hebben op de cognitieve functie bij patiënten met chronische gezondheidsproblemen."

Arkell TR, Manning B, Downey LA, Hayley AC. A Semi-Naturalistic, Open-Label Trial Examining the Effect of Prescribed Medical Cannabis on Neurocognitive Performance. CNS Drugs. 2023;37(11):981-992.

Wetenschap/Human: Kinderen en jongvolwassenen met behandelingsresistente epilepsie kunnen baat hebben bij CBD

Een retrospectieve analyse van medische dossiers van 139 kinderen en jongvolwassenen (mediane leeftijd 12 jaar) met behandelingsresistente epilepsie die van 2018 tot 2022 in vijf medische centra in Israël werden behandeld met gezuiverde CBD, toonde aan dat de cannabinoïde een effectieve behandelingsoptie kan zijn. De meest voorkomende diagnose was het Lennox-Gastaut syndroom (37,4%), gevolgd door het Dravet syndroom (16,5%) en tubereuze sclerose complex (16,5%). De mediane dosis gezuiverde CBD was 12,5 mg/kg en de mediane duur van de behandeling was 9 maanden.

De meeste patiënten (92,2%) hadden een verminderde aanvalsfrequentie na aanvang van de behandeling; 41,1% had een vermindering van meer dan 50%. Drieënvijftig patiënten (38,1%) hadden verdere positieve effecten: verbeterde alertheid (31,7%), verbeterde spraak (10,1%) en het bereiken van nieuwe ontwikkelingsmijlpalen (2,2%). Gelijktijdige behandeling met clobazam, valproïnezuur of everolimus had geen effect op de vermindering van aanvallen door gezuiverd CBD. De meest voorkomende bijwerkingen waren prikkelbaarheid (20,9%) en slaperigheid (12,9%). De auteurs concludeerden dat "CBD goed wordt verdragen en effectief is in het verminderen van de aanvalsfrequentie bij kinderen en jongvolwassenen" met behandelingsresistente epilepsie.

Tzadok M, Gur-Pollack R, Florh H, Michaeli Y, Gilboa T, Lezinger M, Heyman E, Chernuha V, Gudis I, Nissenkorn A, Lerman-Sagie T, Ben Zeev B, Uliel-Sibony S. Real-Life Experience With Purified Cannabidiol Treatment for Refractory Epilepsy: Een multicenter retrospectieve studie. Pediatr Neurol. 2023;150:91-96.

Wetenschap/Mens: Cannabidiol (CBD) en cannabigerol (CBG) hebben mogelijk een matig effect op herstel van spierpijn

In een placebogecontroleerde pilotstudie werden de veiligheid, verdraagbaarheid en eerste effecten op herstel getest van een formule die CBD (35 mg), CBG (50 mg), bètacaryofylleen (25 mg), vertakte-keten aminozuren (3,8 g) en magnesiumcitraat (420 mg) bevat. Personen die trainden (N = 40) ondergingen een experimentele inductie van spierpijn met vertraagd begin en voltooiden follow-upbezoeken 24, 48 en 72 uur na het begin van de spierpijn. De deelnemers werden gerandomiseerd naar de actieve of placeboformulering en consumeerden de formulering tweemaal per dag gedurende 3,5 dag. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van Canopy Growth Corporation in Smiths Falls, Canada, en van Nova Southeastern University, Exercise and Sport Science, in Davie, VS.

Voor de primaire uitkomst van belang, de effectschatting voor beoordelingen van gemiddelde pijn/ongemak 72 uur na het begin van spierpijn tussen actieve en placebogroepen, was er matig bewijs voor een verschil in behandeling. De schatting van het effect voor de uitkomst van de beoordeling van interferentie van pijn, ongemak of stijfheid op dagelijkse activiteiten op het werk of thuis 48 uur na aanvang van de spierpijn wees op een verschil in behandeling van potentieel klinisch belang. Er was geen significant effect tussen de actieve en placebogroepen op objectieve maten van herstel, slaapkwaliteit of stemmingsstoornissen.

Peters EN, Yardley H, Harrison A, Eglit GML, Antonio J, Turcotte C, Bonn-Miller MO. A randomized, double-blind, placebo-controlled, repeated-dose pilot study of the safety, tolerability, and preliminary effects of a cannabidiol (CBD)- and cannabigerol (CBG)-based beverage powder to support recovery from delayed onset muscle soreness (DOMS). J Int Soc Sports Nutr. 2023;20(1):2280113.

Kort nieuws

Wetenschap/Cellen : Activering van de CB2-receptor kan de degeneratie van spiercellen bij kanker cachexie voorkomen

In een celmodel van door kanker veroorzaakte cachexie van de menselijke skeletspieren verminderde de activering van de CB2-receptor de degeneratie van spiercellen.

School voor biochemie en immunologie, Trinity College Dublin, Ierland.

Noone J, et al. Pharmaceuticals (Basel). 2023;16(11):1580.

Wetenschap/Human: De legalisering van cannabis in Canada werd niet geassocieerd met cannabisinitiatie maar met cannabisafhankelijkheid bij adolescenten

Een analyse van een onderzoek onder studenten in Ontario met 89.238 deelnemers toonde aan dat cannabis "niet in verband werd gebracht met cannabisinitiatie, maar wel met een verhoogde waarschijnlijkheid van enig cannabisgebruik, dagelijks cannabisgebruik en cannabisafhankelijkheid."

Instituut voor Beleidsonderzoek Geestelijke Gezondheid, Centrum voor Verslaving en Geestelijke Gezondheid, Toronto, Canada.

Imtiaz S, et al. Drug Alcohol Rev. 2023 Nov 28. [in press]

Wetenschap/Dier: De aerosol die wordt geproduceerd door een cannabisverdamper kan de endotheelfunctie aantasten

In een onderzoek met ratten "vermindert acute directe blootstelling en gemodelleerde secundaire blootstelling aan aerosol van verdampers van marihuanabladeren, ongeacht de concentratie van cannabinoïden of de temperatuur waarbij de aerosol wordt gegenereerd, de endotheelfunctie bij ratten op vergelijkbare wijze als bij marihuanarook".

Cardiovasculair Onderzoeksinstituut, Universiteit van Californië, San Francisco, VS.

Liu J, et al. J Am Heart Assoc. 2023:e032969.

Wetenschap/Dier: Hoge CBD-doses kunnen veranderingen in de leverfunctie veroorzaken

"Chronische toediening van CBD bij gezonde honden bij 5 mg/kg werd beter verdragen dan 10 mg/kg en beide doseringen veroorzaakten een toename in ALP-activiteit. Hoewel onze gegevens niet wijzen op leverschade, wordt het aanbevolen om de leverfunctie te controleren bij honden die CBD chronisch krijgen."

Afdeling Klinische Wetenschappen, College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Colorado State University, Fort Collins, VS.

Corsato Alvarenga, et al. J Vet Intern Med. 2023 Nov 27. [in press].

Wetenschap/Dier: Remming van de afbraak van anandamide kan de ontwikkeling van allodynie bij trigeminusneuralgie voorkomen

Volgens een onderzoek met ratten "kan een synthetische remmer van FAAH, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van de endocannabinoïde anandamide, de ontwikkeling van allodynie bij trigeminusneuralgie tegengaan, maar niet omkeren".

Departement Hersen- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Pavia, Italië.

Demartini C, et al. Pharmaceuticals (Basel). 2023;16(11):1626.

Wetenschap/Dier: CBD kan de lever beschermen tegen de toxiciteit van vlieg amanita

In een onderzoek met muizen "beschermt CBD de lever tegen α-Amanitine-geïnduceerde apoptose en oxidatieve stress door de regulatie van Nrf2."

NHC Key Laboratory of Drug Addiction Medicine, Afdeling Forensische Geneeskunde, School of Forensic Medicine, Kunming Medical University, Kunming, China.

Wang H, et al. Food Chem Toxicol. 2023;182:114196.

Wetenschap/Mens: De endocannabinoïdeconcentraties in het bloed zijn veranderd bij patiënten met depressie

In een onderzoek met 161 patiënten met een depressieve stoornis en 161 gezonde deelnemers stelden onderzoekers hogere anandamide- en lagere 2-AG-concentraties vast bij patiënten met een depressie.

Universitair ziekenhuis LWL, afdeling Psychiatrie, psychotherapie en preventieve geneeskunde, Ruhruniversiteit Bochum, Duitsland.

Obermanns J, et al. Brain Behav. 2023:e3323

Wetenschap/Mens: CBD was niet effectief bij typische afwezigheidsaanvallen

In een onderzoek met 14 patiënten van 6 jaar en ouder met typische afwezigheidsaanvallen was CBD niet effectief.

Alomvattend Epilepsiecentrum, Universiteit van Zuid-Florida, Tampa, VS.

Azevedo M, Benbadis SR. Epilepsy Behav. 2023;149:109512.

Wetenschap/Dier: CBD medieert mogelijk zijn anticonvulsieve effecten via modulatie van zenuwontsteking

In een onderzoek met ratten met status epilepticus keerde CBD aanvallen terug "met waarschijnlijke betrokkenheid van CB1 receptoren en ontstekingsremmende effecten door IL-1β en TNF-α markers te verminderen, onafhankelijk van CB2 en GABAA receptoren."

Onderzoekscentrum Experimentele Geneeskunde, Universiteit voor Medische Wetenschappen van Teheran, Iran.

Masoumi M, et al. Cannabis Cannabinoid Res. 2023 Nov 17. [in press].

Wetenschap/Dier: CBD kan afwijkingen in nierfunctie veroorzaakt door een chemotherapeutisch middel verzachten

In een onderzoek met ratten verminderde CBD-olie afwijkingen in de nierfunctie, ontstekingen en veranderingen in het nierweefsel veroorzaakt door doxorubicine, een chemotherapeutisch middel.

Departement Zoölogie, Faculteit Wetenschappen, Zagazig Universiteit, Sharkia, Egypte.

Soliman NA, et al. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2023 Nov 16. [in press]

Wetenschap/Mens: Hoge endocannabinoïdenspiegels in het bloed correleren met een slechter metabolisch profiel

Hoge endocannabinoïdenspiegels in het bloed waren "gerelateerd aan hogere niveaus van adipositas en een slechter cardiometabolisch profiel".

Metabolomics and Analytics Centre, Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Universiteit Leiden, Leiden, Nederland.

Di X, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2023:dgad668.

Wetenschap/Dier: Regelmatige lichaamsbeweging kan het aantal CB1-receptoren op bepaalde witte bloedcellen verhogen

In een onderzoek met ratten verminderde chronische lichaamsbeweging "het aandeel T helper en Tγδ cellen, maar verhoogde de expressie van cannabinoïden (CBR1) op T helper en natural killer cellen, en de productie van interleukines, waaronder IL-1β, interferon-gamma, tumor necrose factor-alfa, IL-10, en IL-4, wat duidt op een hogere reactiviteit en efficiëntie van het immuunsysteem door lichaamsbeweging".

Departement Integrale Fysiologie, Universiteit van Colorado Boulder, VS.

Valencia-Sánchez S, et al. J Interferon Cytokine Res. 2023 Nov 14. [in press]

Wetenschap/Mens: Enkele zeldzame bijwerkingen van hoge doses CBD

Een onderzoek van gegevens tussen 2018 en 2023 na het medisch gebruik van Epidyolex, een CBD-extract, vond enkele nieuwe mogelijke bijwerkingen, namelijk "aanvalscluster, daling van het ketonlichaampje in het bloed, corticale visuele beperking, hyperactieve faryngeale reflex en spraakarmoede."

Centrum voor Geestelijke Gezondheid van de Universiteit van Jiangnan, Wuxi Central Rehabilitation Hospital, Wuxi, Jiangsu, China.

Zhou Q, et al. Asian J Psychiatr. 2023;90:103828.

Wetenschap/Cellen: Cannabidivarine (CBDV) kan neurogenese bevorderen

Een onderzoek met normale stamcellen of progenitorcellen onthulde het "neurogene potentieel van CBDV via TRPV1-modulatie. Deze bevindingen maken de weg vrij voor toekomstige neurale stamcelbiologische studies en herstelstrategieën door deze niet-psychoactieve cannabinoïde te hergebruiken als een waardevol therapeutisch doelwit."

Instituto de Farmacologia e Neurociências, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Portugal.

Lourenço DM, et al. Eur J Pharmacol. 2023;959:176079.

Wetenschap/Cellen: CBD kan de toxiciteit veroorzaakt door ontsteking in astrocyten verminderen

In een primair celkweekmodel van lipopolysaccharide (LPS)-geïnduceerde neurotoxiciteit in astrocyten "verbetert CBD het mitochondriale bio-energetische profiel, vermindert het de afgifte van pro-inflammatoire cytokinen en de overproductie van ROS door astrocyten die gestimuleerd worden door LPS. Deze effecten worden niet direct gemedieerd door CB1 receptoren, terwijl deze receptoren een sleutelrol lijken te spelen in de ontstekingsremmende respons van het endocannabinoïde systeem op astrocyten."

Team Fysiologie en Fysiopathologie, Faculteit Wetenschappen, Onderzoekscentrum Genomica van Menselijke Pathologieën, Mohammed V Universiteit in Rabat, Marokko.

Ibork H, et al. Neurotox Res. 2023;41(6):615-626.

Wetenschap/Cellen: CBD vermindert ontstekingsschade aan darmcellen

In een nieuw onderzoek met darmcellen "tonen de bevindingen het potentieel aan van CBD als bestanddeel van op Cannabis gebaseerde biomaterialen die gebruikt worden bij de ontwikkeling van nieuwe therapeutische benaderingen tegen ontstekingspathogenese."

Instituut voor Veterinaire Fysiologie, School voor Diergeneeskunde, Freie Universität Berlin, Duitsland.

Boehm E, Droessler L, Amasheh S. Mater Today Bio. 2023;23:100808.

Wetenschap/Dier: Verhoogde aantallen CB1-receptoren in de hippocampus beschermen tegen ernstige aanvallen

Bij zwangere muizen beschermt een verhoogd aantal CB1-receptoren in de hippocampus, een bepaald hersengebied, tegen aanvallen.

Neurowetenschappelijk programma, Universiteit van Mississippi Medical School, Jackson, VS.

Jones-Muhammad M, et al. J Neurosci Res. 2023;101(12):1884-1899.

Wetenschap/Human: Cannabisgebruik kan in verband worden gebracht met een verhoogd aantal onvolledige genezingen na een wervelkolomoperatie

In een analyse van 40.989 patiënten die een lumbale wervelkolomfusie ondergingen, was "het percentage pseudartrose hoger bij cannabisgebruikers (2,4%) dan bij controles (1,1%)." Pseudarthrose is een permanente mislukking van de genezing van gebroken botten.

Afdeling orthopedische chirurgie, Universiteit van Connecticut Medical School, Farmington, VS.

Barkay G, et al. N Am Spine Soc J. 2023;16:100265.

Wetenschap/Human: Cannabisgebruik is niet geassocieerd met hypertensie bij volwassenen van middelbare leeftijd

Gegevens van 9.783 volwassenen van middelbare leeftijd (35-59 jaar) toonden aan dat een geschiedenis van maandelijks cannabisgebruik gedurende meer dan 1 jaar niet onafhankelijk geassocieerd was met een verhoogde bloeddruk of prevalente hypertensie in een nationaal representatieve steekproef van volwassenen van middelbare leeftijd in de VS.

Afdeling Huisartsgeneeskunde, Universiteit van Californië San Diego, La Jolla, VS.

Corroon J, et al. Am J Hypertens. 2023;36(12):651-659.

Wetenschap/Dier: Cannabiswortels kunnen symptomen van dysmenorroe verminderen

In een onderzoek met vrouwelijke muizen bleek dat een waterig extract van cannabis sativa wortels, dat cannabisativine, anhydrocannabisativine, feruloyltyramine en p-coumaroyltyramine bevat, "zowel alleen als in combinatie met medicijnen een antidysmenorrheisch effect heeft, waarbij de buikkrampen bij vrouwelijke muizen verminderen zonder dat er orgaanvergroting optreedt bij de dieren".

Centraal Analysecentrum voor Geneesmiddelen, Medicijnen en Voeding (CAFMA), Federale Universiteit van Vale do São Francisco, Pernambuco, Brazilië.

Araújo TCL, et al. J Ethnopharmacol. 2024;318(Pt A):116891.