Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Bulletin van 26 februari 2023

Wetenschap/Human: Cannabisgebruik heeft mogelijk een gunstig effect op de ziekenhuisopname van patiënten met een inflammatoire darmziekte

Cannabisgebruikers die lijden aan inflammatoire darmziekten worden minder vaak opgenomen in het ziekenhuis dan niet-gebruikers. Onderzoekers van het Department of Internal Medicine van het Ohio State University Wexner Medical Center in Columbus, VS, vergeleken gehospitaliseerde volwassen patiënten in Colorado en Washington voor (2011) en na (2015) de legalisatie van recreatieve cannabis.

Gerapporteerd cannabisgebruik door patiënten nam toe na legalisatie (1,2% vs 4,2%). Bij multivariabele analyse hadden cannabisgebruikers in 2011 minder vaak totale parenterale voeding nodig en in 2015 minder ziekenhuiskosten. De impact van cannabislegalisatie en -gebruik op inflammatoire darmziekten is moeilijk te analyseren, maar kan gevolgen hebben voor de ziekenhuisopname.

Pusateri A, Anaizi A, Nemer L, Hinton A, Lara L, Afzali A. Impact of Cannabis Use on Inpatient Inflammatory Bowel Disease Outcomes in 2 States Legalizing Recreational Cannabis. Crohns Colitis 360. 2022;4(2):otac015.

Wetenschap/Human: Cannabis heeft mogelijk gunstige effecten op pijn bij de ziekte van Charcot-Marie-Tooth

Chronische pijn is een groot probleem voor patiënten met de ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT). Volgens een onderzoek onder 56 patiënten met CMT door onderzoekers van de afdeling Medisch Onderwijs van de Geisinger Commonwealth School of Medicine in Scranton, VS, kan cannabis heilzaam zijn. De online enquête bevatte 52 meerkeuzevragen over demografische gegevens, medisch cannabisgebruik, symptomologie, werkzaamheid en bijwerkingen.

Bijna alle respondenten (91%) gaven aan pijn te ervaren, waarbij 92% aangaf dat cannabis ten minste 50% van de pijn verlichtte. Het meest voorkomende antwoord was een pijnvermindering van 80%. Bovendien gaf 80% van de respondenten aan minder opiaten te gebruiken, 69% minder slaapmedicatie en 50% minder angst/antidepressiva. Een derde (34%) bezat een medisch cannabiscertificaat.

Canals PC, Aguilar AG, Carter GT, Shields CM, Westerkamp A, D'Elia M, Aldrich J, Moore RN, Moore AT, Piper BJ. Patient Reported Outcomes Using Medical Cannabis for Managing Pain in Charcot-Marie-Tooth Disease. Am J Hosp Palliat Care. 2023:10499091231158388.

Wetenschap/Human: CBD kan de genezing van terugkerende aften verbeteren

Hoewel topische steroïden de eerstelijnstherapie vormen voor terugkerende aften (RAU's), leidt hun langdurig gebruik vaak tot bijwerkingen. Onderzoekers van het Pathum Thani Provincial Public Health Office van het Ministerie van Volksgezondheid in Pathum Thani, Thailand, wezen willekeurig 69 RAU proefpersonen toe aan een van de drie groepen, die een van de volgende topische interventies kregen: 0,1% CBD, 0,1% triamcinolone acetonide (TA), of placebo. Deze werden 3 keer per dag gedurende 7 dagen op de zweren aangebracht.

CBD en TA verminderden de grootte van de ulcera op alle tijdstippen aanzienlijk meer dan placebo. De vermindering van de erythemateuze grootte was groter bij de CBD-interventie dan bij de placebo op dag 2, terwijl TA de erythemateuze grootte op alle tijdstippen verminderde. De pijnscore in de CBD-groep was lager in vergelijking met placebo op dag 5, terwijl TA de pijn meer verminderde dan placebo op dag 4, 5 en 7. De proefpersonen die CBD kregen, meldden een grotere tevredenheid dan bij de placebogroep.

Umpreecha C, Bhalang K, Charnvanich D, Luckanagul J. Werkzaamheid en veiligheid van topisch 0,1% cannabidiol voor de behandeling van terugkerende aften: een gerandomiseerde gecontroleerde trial. BMC Complement Med Ther. 2023;23(1):57.

Wetenschap/Human: Cannabis verbetert kwaliteit van leven bij patiënten met pijn en angst

Cannabis bleek pijn en angst te verbeteren bij pijnpatiënten die ook lijden aan angst. Onderzoekers van de Imperial College Medical Cannabis Research Group van het Department of Surgery and Cancer in Londen, VK, vergeleken de effecten van cannabis op twee groepen: 711 chronische pijnpatiënten met angst en 543 pijnpatiënten zonder angst.

In beide cohorten werden op alle tijdstippen significante verbeteringen waargenomen op het gebied van pijn, slaap en levenskwaliteit. Het angstcohort meldde grotere verbeteringen in de indexwaarden voor levenskwaliteit, maar er waren geen consistente verschillen in pijnuitkomsten.

Bapir L, Erridge S, Nicholas M, Pillai M, Dalavaye N, Holvey C, Coomber R, Hoare J, Khan S, Weatherall MW, Rucker JJ, Platt M, Sodergren MH. Comparing the Effects of Medical Cannabis for Chronic Pain Patients With and Without Co-Morbid Anxiety: Een cohortstudie. Expert Rev Neurother. 2023 Feb 20 [in press].

Wetenschap/Human: THC in combinatie met atomoxetine kan obstructieve slaapapneu verbeteren

In een open-labelstudie met 15 patiënten met obstructieve slaapapneu verbeterde de combinatie van THC (dronabinol) en atomoxetine de ernst van de ziekte. Onderzoekers van de afdeling slaap- en circadiane stoornissen van de afdelingen geneeskunde en neurologie van het Brigham & Women's Hospital & Harvard Medical School in Boston, VS, dienden oplopende doses van de 2 geneesmiddelen toe. De doses werden elke week verhoogd, te beginnen met 40 mg atomoxetine en 2,5 mg THC tot uiteindelijk 80 mg atomoxetine en 10 mg THC.

80 mg atomoxetine en 5 mg THC verbeterden de ernst van obstructieve slaapapneu. De toediening van het geneesmiddel werd gekenmerkt door verscheidene potentieel schadelijke bijwerkingen en stopzetting van de behandeling in 1/3 van de gevallen. Het "leidde tot subjectieve verbetering bij degenen die de combinatie konden verdragen."

Messineo L, Norman D, Ojile J. The combination of atomoxetine and dronabinol for the treatment of obstructive sleep apnea: a dose escalating, open-label trial. J Clin Sleep Med. 2023 Feb 21. J Clin Sleep Med. 2023 Feb 21. [in press].

Wetenschap/Human: CBD verlaagt bloeddruk bij patiënten met hypertensie

In een placebogecontroleerde studie met 54 patiënten met graad 1 hypertensie verlaagde toediening van CBD de arteriële bloeddruk. Onderzoekers van het Departement Pathofysiologie van de Universiteit van Split School of Medicine, Kroatië, ontdekten dat CBD de bloedspiegels van catestatine beïnvloedde, een peptide die betrokken is bij de ontwikkeling van hypertensie.

5 weken toediening van CBD, maar niet van placebo, verminderde de serumcatestatineconcentratie in vergelijking met de uitgangswaarde. Serumcatestatine niveaus aan het begin van de behandelingsperiode vertoonden een negatieve correlatie met de mate van vermindering van de gemiddelde arteriële druk. Bovendien bleek de mate van verandering in de catestatineserumspiegels sterk gecorreleerd met de mate van vermindering van de gemiddelde arteriële druk.

Kumric M, Dujic G, Vrdoljak J, Svagusa K, Kurir TT, Supe-Domic D, Dujic Z, Bozic J. . CBD-suppletie verlaagt de arteriële bloeddruk via modulatie van het sympatho-chromaffinesysteem: Een deelstudie van de HYPER-H21-4 trial.

Kort nieuws

Wetenschap: CBD en CBG oefenen antimicrobiële activiteit uit zonder de huidmicrobiota aan te tasten

CBD (cannabidiol) en CBG (cannabigerol) remden de groei van Pseudomonas aeruginosa en Escherichia coli (variërend van 400 tot 3180 µM), en remden de hechting van stafylokokken aan keratinocyten, waarbij CBG een hogere activiteit vertoonde dan CBD. De extracten veranderden de natuurlijke bacteriële kolonisatie van de huid niet.

Centro de Biotecnologia e Química Fina (CBQF)-Laboratório Associado, Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portugal.

Luz-Veiga M, et al. Int J Mol Sci. 2023;24(3):2389.

Wetenschap/Cellen: Zeldzame cannabinoïden van de cannabisplant oefenen ontstekingsremmende effecten uit in huidcellen

In proeven met huidcellen blokkeerden cannabigerol (CBG), cannabichromeen (CBC), tetrahydrocannabivarin (THCV) en cannabigerolzuur (CBGA) aanzienlijk de ontsteking door de afgifte van pro-inflammatoire cytokinen te verminderen.

Departement Diergeneeskunde, Universiteit van Teramo, Italië.

Tortolani D, et al. Int J Mol Sci. 2023;24(3):2721.

Wetenschap/Human: Cannabis kan volgens een case report helpen bij hyperhidrosis

Er werd een casusverslag van behandelingsresistente hyperhidrosis gepresenteerd. "We vonden een opmerkelijke vermindering van het zweetvolume en een verbetering van de levenskwaliteit van de patiënt met behulp van deze nieuwe goedkope en weinig belastende aanpak."

Afdeling Dermatologie en Allergie, Universitair Ziekenhuis, LMU München, Duitsland.

Kaemmerer T, et al. J Dermatolog Treat. 2023;34(1):2127308.

Wetenschap/Dier: LSD heeft een effect op het endocannabinoïde systeem

In een studie met muizen ging toediening van lyserginezuurdiëthylamide (LSD) gepaard met veranderingen van het endocannabinoïde systeem in de hippocampus en de samenstelling van de darmmicrobiota.

Neurobiologische Psychiatrie Unit, Afdeling Psychiatrie, McGill Universiteit, Montreal, Canada.

Inserra A, et al. Br J Pharmacol. 2023;180(6):721-739.

Wetenschap/Dier: CBD kan nuttig zijn bij pulmonale hypertensie

In een studie met ratten met pulmonale hypertensie remde CBD de longproliferatie en de auteurs suggereren CBD als adjuvante behandeling bij deze aandoening.

Departement Experimentele Fysiologie en Pathofysiologie, Medische Universiteit van Bialystok, Polen.

Krzyżewska A, et al. Biomed Pharmacother. 2023;159:114234.

Wetenschap/Dier: Hoe CBD aanvallen bij epilepsie vermindert

In een studie met muizen vonden onderzoekers "dat CBD potentiële anti-seizuur effecten uitoefent door lysofosfatidylinositol synaptische effecten te blokkeren en hyperexciteerbaarheid te temperen."

Afdeling Neurowetenschappen & Fysiologie en Neurowetenschappelijk Instituut, NYU Langone Medical Center, New York, VS.

Rosenberg EC, et al. Neuron. 2023:S0896-6273(23)00066-1.

Wetenschap/Mens: Cannabis heeft geen negatieve effecten op de nierfunctie

In een studie met 94 deelnemers, die gemiddeld 4,5 jaar werden gevolgd, was er geen verband tussen cannabisgebruik en metingen van de nierfunctie.

Barbara T. Murphy Afdeling Nefrologie, Afdeling Geneeskunde, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA.

Rein JL, et al. Cannabis Cannabinoid Res. 2023 Feb 15. [in press].

Wetenschap/Cellen: Een nieuw mechanisme van CBD bij de behandeling van eierstokkanker

Onderzoekers ontdekten dat CBD de groei van eierstokkankercellen remt door LAIR-1-gemedieerde interferentie met het mitochondriale bio-energiemetabolisme te verstoren. De leukocyte-geassocieerde immunoglobuline-achtige receptor 1 (LAIR-1) is een lid van de immunosuppressieve receptorfamilie.

School of Basic Medical Sciences, Binzhou Medical University, provincie Shandong, China.

Ma L, et al. Environ Toxicol. 2023 Feb 22 [in press].