Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Bulletin van 17 maart 2024

Wetenschap/Mens: Cannabis kan zeer effectief zijn bij de behandeling van migraine

In een online enquête onder 1373 patiënten van een tertiair hoofdpijncentrum meldde 56% het gebruik van op cannabis gebaseerde producten in de afgelopen 3 jaar en 33% gaf aan dit momenteel te doen. Onderzoekers van het Hartford HealthCare Headache Center van het Ayer Neuroscience Institute in West Hartford, VS, merkten op dat dit tot nu toe het grootste onderzoek is dat gebruikspatronen van cannabisproducten en waargenomen voordelen voor migrainemanagement heeft gedocumenteerd in een steekproef van klinische hoofdpijnpatiënten.

De meest genoemde redenen voor het gebruik van cannabisproducten waren de behandeling van hoofdpijn (69%) en slaapproblemen (51%). Een meerderheid van de deelnemers meldde cannabisgerelateerde verbeteringen in migrainehoofdpijnkenmerken (intensiteit: 78%; duur: 73%; frequentie: 62%), misselijkheid (56,3%) en risicofactoren (slaapstoornissen: 81%; angst: 71%; depressie: 57%). Meer dan de helft (58,0%) van de respondenten gaf aan alleen cannabisproducten te gebruiken als ze hoofdpijn hadden, terwijl 42,0% de meeste dagen/dag cannabis gebruikte ter preventie. Bijna de helft (49%) van de respondenten meldde dat cannabisgebruik bijdroeg aan een vermindering van de hoeveelheid medicatie voor de behandeling van hoofdpijn.

Starkey B, Pearlson GD, Bond D, Glaser C, Bhargava A, Grosberg BM, Verhaak A. Characterizing Cannabis Use and Perceived Benefit in a Tertiary Headache Center Patient Sample. Neurol Clin Pract. 2024;14(2):e200285.

Wetenschap/Mens: Veel kankerpatiënten gebruiken cannabis om met symptomen om te gaan

Onderzoekers van de afdeling Radiation Oncology van het City of Hope National Cancer Center in Duarte, VS, hielden een enquête onder kankerpatiënten die een bestralingsbehandeling ondergingen of onlangs hadden afgerond in het centrum.

Van de 431 respondenten meldden 111 (26%) patiënten het gebruik van cannabinoïden sinds hun kankerdiagnose. Van de cannabinoïdengebruikers ervoer een meerderheid (74%) verbetering van de symptomen. 39% had een betere verlichting van kankerbehandelingssymptomen door cannabinoïden in vergelijking met hun voorgeschreven medicijnen, en 16% had minder voorgeschreven pijnmedicatie nodig na het gebruik van cannabinoïden. Cannabinoïden bleken het meest effectief bij het helpen van patiënten met slaap (77%) en angst (72%).

Tam A, Novak J, Ladbury C, Abuali T, Loscalzo M, Sun V, Amini A. Perceptie en gebruik van cannabinoïden bij patiënten die bestraald worden: Onze patiënten zijn nieuwsgierig. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2024:S0360-3016(24)00353-5.

Wetenschap/Mens: Geen bewijs dat specifieke cannabissoorten effectiever zijn dan andere, afhankelijk van de ziekte.

Volgens een onderzoek onder 1028 medicinale cannabispatiënten in Duitsland was er geen bewijs dat specifieke cannabissoorten beter werken dan andere, afhankelijk van de ziekte of het symptoom. Onderzoekers van de Kliniek voor psychiatrie, sociale psychiatrie en psychotherapie aan de Hannover Medical School, Duitsland, voerden een online enquête uit om informatie te krijgen over de effecten van de behandeling bij verschillende ziekten.

Deelnemers hadden gemiddeld 5,9 verschillende soorten gebruikt. De meest voorkomende aandoeningen waren verschillende pijnstoornissen, psychiatrische en neurologische ziekten en gastro-intestinale symptomen. De gemiddelde door de patiënt gerapporteerde effectiviteit was 80,1%. Er was geen verband tussen de door de patiënt gerapporteerde effectiviteit en de variëteit. Verder werd er geen invloed van de ziekte op de keuze van de cannabissoort gevonden.

Szejko N, Becher E, Heimann F, Grotenhermen F, Müller-Vahl KR. Medicinaal gebruik van verschillende cannabissoorten: Results from a Large Prospective Survey in Germany. Pharmacopsychiatry. 2024 Mar 12. [in press]

Wetenschap/Mens: Legalisatie cannabis leidde tot minder bierverkoop in Canada

De bierverkoop in heel Canada daalde met 96 hectoliter per 100.000 inwoners onmiddellijk na de legalisatie van niet-medische cannabis en met 4 hectoliter per 100.000 inwoners elke maand daarna, voor een gemiddelde maandelijkse daling van 136 hectoliter per 100.000 inwoners na de legalisatie. De legalisatie ging echter niet gepaard met een verandering in de verkoop van gedistilleerde dranken.

College of Pharmacy, Universiteit van Manitoba, Winnipeg, Canada.

Mital S, et al. Drug Alcohol Depend. 2024;257:111137.

Wetenschap/Dier: THC beschermt hartweefsel tegen schade door hyperinsulinemie

Behandeling met THC bij ratten met hyperinsulinemie had een significant effect op de verbetering van schade aan het hartweefsel door verbetering van het antioxidant afweersysteem, ontsteking, apoptose, endoplasmatische reticulumstress en oxidatieve stress.

Departement Moleculaire Biologie en Genetica, Faculteit van Kunsten en Wetenschappen, Demiroglu Bilim Universiteit, Istanbul, Turkije.

Coskun Yazici ZM, et al. J Pharm Pharmacol. 2024:rgae023.

Wetenschap/Dier: CBD vertoont anti-psychotisch-achtige effecten

In een onderzoek met muizen induceerde CBD antipsychotisch-achtige effecten. Onderzoekers concludeerden uit hun onderzoek dat de 5-HT1A receptor de anxiolytische effecten van CBD medieert. Daarnaast kunnen de effecten van CBD op de negatieve symptomen van schizofrenie verband houden met veranderingen in GABA en noradrenaline niveaus in de hippocampus.

College of Pharmacy, Gannan Medical University, Ganzhou, China.

Shu G, et al. Neurosci Lett. 2024:137723.

Wetenschap/Human: Ontevredenheid met conventionele behandeling van psychiatrische ziekten is een belangrijke motivatie voor cannabisgebruik

Volgens een kwalitatief interview met 36 volwassenen met de diagnose stemmings- of angststoornis, obsessieve-compulsieve stoornis of traumatische stressstoornis waren de motivaties voor het beginnen met cannabisgebruik onder andere nieuwsgierigheid, druk van leeftijdsgenoten en ontevredenheid met conventionele behandelingen. Factoren zoals psychotrope effecten en het omgaan met psychische symptomen en slapeloosheid droegen bij aan het voortzetten van cannabisgebruik.

Instituut voor Medische Wetenschappen, Universiteit van Toronto, Canada.

Das A, et al. Pharmacopsychiatry. 2024 mrt 11. [in press]

Wetenschap/Mens: Geen significant effect van CBD op seborroïsch eczeem bij patiënten met de ziekte van Parkinson

Seborroïsch eczeem komt voor bij veel mensen met de ziekte van Parkinson. In een placebogecontroleerd onderzoek kregen 27 deelnemers een placebo en 26 deelnemers CBD in een dosis van 2,5 milligram per kilogram lichaamsgewicht gedurende 16 dagen. Er was een trend voor verbetering in de CBD-groep, maar dit was niet statistisch significant. De auteurs stellen voor een groter onderzoek uit te voeren.

Mercy ziekenhuis St. Louis, VS.

Weber I, et al. JMIR Dermatol. 2024;7:e49965.

Wetenschap/Dier: THC verandert de foetale ontwikkeling van het zenuwstelsel

In een onderzoek met 10 resusmakaken, waarvan er 5 tijdens de zwangerschap dagelijks THC-voeding kregen, werd blootstelling aan THC in verband gebracht met "hersengroei en verschillen in de histologie van de foetale hersenen die wijzen op ontregeling van de hersenen".

Afdeling Maternale en foetale geneeskunde, afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Oregon Health and Science University, Portland, VS.

Ryan KS, et al. Sci Rep. 2024;14(1):5808.

Wetenschap/Dier: Cannabinoïden induceren celdood in leukemische cellen

In een onderzoek met leukemische cellen had een synthetische cannabinoïde (WIN-55), die zowel de CB1- als de CB2-receptor activeert, een krachtig antileukemisch effect. Met WIN behandelde muizen, xenografted met acute myeloïde leukemiecellen, hadden een betere overleving in vergelijking met medium of cytarabine.

Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS/CSIC), Universidad de Sevilla, Spanje.

Medrano M, et al. Br J Cancer. 2024 Mar 9. [in press]

Wetenschap/Cellen: CBD vertoont aanzienlijk therapeutisch potentieel bij traumatisch hersenletsel

CBD pre-treatment may was shown to reduce the secretion of TNF-alpha induced astrocyte activation following traumatic brain injury. It decreased the release of neurotransmitters including glutamate thereby initiating synaptic remodeling.

Afdeling Anatomie en Histologie/Embryologie, Faculteit Medische Basiswetenschappen, Kunming Medical University, China.

Ling T, et al. Neuroscience. 2024:S0306-4522(24)00098-8.

Wetenschap/Mens: Cannabis kan aangeboren afwijkingen vergroten

In een cumulatieve meta-analyse werden zesendertig observationele onderzoeken, bestaande uit 18 case-control en 18 cohortonderzoeken, met 230.816 gevallen van geboorteafwijkingen en 18.049.013 controles (gezonde baby's) opgenomen in de uiteindelijke analyse. Onderzoekers ontdekten dat nakomelingen die zijn blootgesteld aan prenatale cannabis van de moeder een groter risico lopen op een groot aantal structurele geboorteafwijkingen: cardiovasculair/hart (odds ratio = 2,35), gastro-intestinaal (OR = 2,42), centraal zenuwstelsel (OR = 2,87), urogenitaal (OR = 2,39) en alle (niet-geclassificeerde) geboorteafwijkingen (OR = 1,25).

School of Population Health, Faculteit Gezondheidswetenschappen, Curtin University, Bentley, Australië.

Tadesse AW, et al. Neurotoxicol Teratol. 2024;102:107340.

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik is niet geassocieerd met de ontwikkeling van een beginnende bipolaire stoornis

Met gegevens van het geboortecohort Pelotas (Brazilië) uit 1993 (n = 5249) werd blootstelling aan cannabis onderzocht op 18-jarige leeftijd door zelfrapportage, en de diagnose bipolaire stoornis werd gemeten op 22-jarige leeftijd. De auteurs vatten samen dat "in tegenstelling tot schizofrenie, cannabis als enige blootstelling niet geassocieerd was met het ontstaan van een bipolaire stoornis na aanpassing voor controlevariabelen."

Laboratorium Moleculaire Psychiatrie, Centro de Pesquisa Experimental (CPE) en Centro de Pesquisa Clínica (CPC), Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre, Brazilië.

Jorge ACR, et al. Acta Psychiatr Scand. 2024;149(4):340-349.

Wetenschap/Human: Cannabisgebruik was niet geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire gebeurtenissen bij patiënten met inflammatoire darmziekten

Van de 302.770 gehospitaliseerde volwassen patiënten met inflammatoire darmziekten had 3,1% (9.490) een stoornis in het gebruik van cannabis. De groep met een stoornis in het gebruik van cannabis had een lager percentage ernstige ongunstige cardiale en cerebrale vasculaire voorvallen (3,1% vs. 5,8%) en ruwe sterfte in het ziekenhuis (0,7% vs. 2,2%), acuut myocardinfarct (1,7% vs. 2,6%), hartstilstand (0,3% vs. 0,7%) en acute ischemische beroerte (0,6% vs. 1,2%).

Afdeling Interne Geneeskunde, Universiteit van Texas Rio Grande Valley, Weslaco, VS.

Borra V, et al. Curr Med Res Opin. 2024:1-7.

Wetenschap/Dier: CBD kan worden gebruikt bij de behandeling van leukemie

In een onderzoek met ratten "resulteerde toediening van CBD in een significante verbetering van de biochemische, antioxidantstatus, morfologische en moleculaire maatregelen bij DMBA-geïnduceerde leukemie bij volwassen mannelijke ratten. Het therapeutische gebruik was effectiever dan het profylactische."

Departement Zoölogie, Faculteit Wetenschappen, Zagazig Universiteit, Egypte.

Soliman NA, et al. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2024;397(4):2389-2400.

Wetenschap/Human: Stoppen met cannabisgebruik is geassocieerd met een toename van ontstekingsmarkers bij patiënten met psychose

Een verstoord evenwicht van het immuunsysteem bij psychotische stoornissen is goed onderzocht. In een onderzoek met 102 patiënten werd het stoppen met cannabis "geassocieerd met een toename van ontstekingsmarkers, waaronder witte bloedcellen, lymfocyten en monocyten, wat correleert met de symptomatologie van patiënten met psychose."

APHP, Paul Brousse Ziekenhuis, afdeling Psychiatrie en Verslavingskunde, Villejuif, Frankrijk.

Romeo B, et al. Acta Neuropsychiatr. 2024;36(2):118-127.