Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 9 oktober 2005

Authors

Wetenschap — Cannabis vermindert neuropathische pijn door multiple sclerose in klinisch onderzoek

Britse onderzoekers van het Walton Centrum voor Neurologie en Neurochirurgie in Liverpool toonden aan dat het cannabisextract Sativex van SG Pharmaceuticals effectief werkt als verzachter van neuropatische pijn en slaapstoornissen bij mensen met multiple sclerose (MS). "Centrale neuropatische pijn komt veel voor bij mensen met MS. Dit kan uitermate belastend zijn en met bestaande therapieën niet behandelbaar," zegt Dr. Carolyn Young die het onderzoek leidt.

In deze vijf weken durende placebogecontroleerde studie werden 66 MS-patiënten betrokken die lijden aan chronische neuropatische pijn. Daarvan vervolledigden 64 patiënten het onderzoek. De helft van hen kregen het cannabisextract en de andere 32 kregen het placebo toegediend. Sativex bevat gelijke delen THC en cannabidiol (CBD) en wordt toegediend door verstuiving onder de tong. De gemiddelde dagelijkse maximumdosis was 25 mg (tussen 5 en 65 mg). Pijn en slaapstoornissen werden dagelijks geregistreerd op een schaal van 11 oplopende gradaties. Cannabis leidde tot een belangrijke gemiddelde pijnvermindering met 2,7 punten (startwaarde 6,5) in vergelijking tot 1,4 punten (startwaarde 6,4) met placebo. Slaap werd in belangrijke mate verbeterd met 2,5 punten voor cannabis tot 0,8 met placebo. Het cannabisextract werd over het algemeen goed verdragen, hoewel meer patiënten met cannabis dan met placebo duizeligheid, droge mond en vermoeidheid rapporteerden.

Op basis van deze onderzoeksresultaten, gepubliceerd in het vaktijdschrift Neurology, werd Sativex in Canada goedgekeurd als voorschrijfbaar medicijn voor de symptomatische verlichting van neuropatische pijn bij volwassenen met MS en is beschikbaar in apotheken sinds 20 juni 2005.

(Bronnen: Rog DJ, Nurmikko TJ, Friede T, Young CA. Randomized, controlled trial of cannabis-based medicine in central pain in multiple sclerosis. Neurology 2005;65(6):812-9; persbericht van GW Pharmaceuticals van 27 september 2005)

Wetenschap — Onderzoek naar medicinaal gebruik van cannabis in sikkelcelanemie

Er werd aan het Central Middlesex Hospital in Londen een anoniem onderzoek uitgevoerd via vragenlijst bij volwassenen die lijden aan sikkelcelanemie (Sickle Cell Disease - SCD). Aan de studie namen 86 personen deel tussen 23 en 39 jaar. Daarvan hadden 31 tijdens de voorafgaande twaalf maanden cannabis gebruikt om de symptomen van hun ziekte te verzachten. Behalve bij twee patiënten gebeurde dat door middel van roken. De belangrijkste redenen voor het gebruik van cannabis was de vermindering van pijn in 52 procent van de gevallen, en bij 39 procent om te ontspannen door gevoelens van angst en depressie te verminderen.

SCD is een bloedziekte die veroorzaakt wordt door een cellenmutatie die voornamelijk voorkomt bij Afrikanen en Indiërs. De symptomen van de ziekte komen ook voor bij mensen met afstamming in het mediterrane gebied en het Midden-Oosten. De mutatie veroorzaakt een wijziging in de hemoglobine, het proteïne dat zorgt voor het zuurstoftransport in de rode bloedcellen. Pijn is een van de meest overheersende symptomen van SCD. Die kan zo ernstig zijn dat opioïde pijnstillers vereist zijn voor mildering. De pijn kan acuut zijn en op onverwachte momenten opduiken, gaat gepaard met ontstekingen en kan chronisch worden.

(Bron: Howard J, Anie KA, Holdcroft A, Korn S, Davies SC. Cannabis use in sickle cell disease: a questionnaire study. Br J Haematol 2005;131(1):123-8.)

Kort nieuws

VS — Peiling in Wisconsin

De resultaten van een nationale peiling in Wisconsin werden vrijgegeven op 14 september en daaruit blijkt dat de burgers van die staat de legalisering van het medicinaal gebruik van cannabis steunen. In een telefonische peiling werden 600 lukraak gekozen inwoners van Wisconsin ondervraagd door de Chamberlain Research Consultants als onderdeel van een driemaandelijkse peiling, de Chamberlain's Wisconsin Trends peiling. De opdrachtgever voor de vraagstelling rond medicinale cannabis was het Marijuana Policy Project (MPP). Van de ondervraagden zei 75,7 procent dat zij de legalisering zou steunen om aan patiënten met kanker, multiple sclerose, of andere ernstige ziekten, marihuana te verstrekken voor medische doeleinden mits goedkeuring door hun behandelende geneesheer. Bij de republikeinen die ondervraagd werden steunden 68 procent het voorstel terwijl dit bij de democraten 83,9 procent was. (Bron: Persbericht van MPP van 14 september 2005, Oshkosh Northwestern van 28 september 2005)

Wetenschap — De houding van artsen

Over het legaal voorschrijven van cannabis voor medicinaal gebruik gaven 960 Amerikaanse huisartsen, internisten, gynaecologen, psychiaters en verslavingsspecialisten, hun mening. Daarvan waren 36 procent van mening dat voorgeschreven cannabis legaal zou moeten zijn en 26 procent hadden geen mening over het voorstel. Internisten en gynaecologen steunden eerder het medicinale gebruik van cannabis terwijl psychiaters en verslavingsspecialisten veeleer tegenstanders waren. De auteurs schrijven dat "artsen in het algemeen minder positief staan tegenover het gebruik van medicinale marihuana dan de doorsnee Amerikaanse burger." Alleszins zijn de onderzoeksgegevens meer dan vier jaar oud. (Bronnen: Charuvastra A, et al. J Addict Dis 2005;24(3):87-93; Reuters van 23 april 2001)

Wetenschap — Cannabis en autorijden

Uit een studie door onderzoekers van de Universiteit van Maryland blijkt dat het gebruik van cannabis niet geassocieerd wordt met het risico op het veroorzaken van een verkeersongeval. De basis van de analyse ligt bij 6.581 bestuurders die tussen 1997 en 2001 gehospitaliseerd werden. Medische gegevens over de aanwezigheid van alcohol en illegale drugs bij de patiënten werden gelinkt aan ongevalsverslagen van de politie. De verantwoordelijkheid van een ongeval was sterk verbonden met alcoholgebruik. In tegenstelling daarmee werd in het onderzoek geen associatie gevonden tussen verantwoordelijkheid voor een ongeval en cannabisgebruik. Omdat er enkel urinetests werden afgenomen om cannabinoïden te vinden, is het niet met zekerheid te zeggen of de bestuurders werkelijk onder invloed van cannabis waren. (Bron: Soderstrom CA, et al. Annu Proc Assoc Adv Automot Med 2005;49:315-30.)

Wetenschap — Endocannabinoïden en zwaarlijvigheid

Onderzoek aan de Charité Hospital in Berlijn toonde aan dat de concentraties van aanwezige endocannabinoïden (anandamide en 2-AG) veel hoger waren bij zwaarlijvige vrouwen dan bij vrouwen met een normaal gewicht. Anderzijds was de dominantie van CB1-receptoren en van de enzym vetzuuramidehydrolase (FAAH), die voornamelijk verantwoordelijk is voor de afbraak van anandamide, in belangrijke mate verhoogd in het vetweefsel bij zwaarlijvige deelnemers in vergelijking met de controlegroep. De onderzoekers stelden vast dat hun bevindingen "de aanwezigheid aantoont van een perifeer endocannabinoïdesysteem dat verzadigd is bij zwaarlijvigen." (Bron: Engeli S, et al. Diabetes 2005;54(10):2838-43.)

Wetenschap — Body mass index en cannabis

Amerikaanse wetenschappers onderzochten de correlatie tussen cannabisgebruik en de body mass index (BMI) De BMI is een meting van de relatie tussen gewicht en lengte. Een hoge BMI komt voor bij zwaarlijvigen. Het onderzoek dat bij 297 vrouwen gevoerd werd, wees uit dat niettegenstaande cannabis gekend is om zijn verhoging van de eetlust, cannabisgebruik in het afgelopen jaar meer voorkwam bij personen met een lage BMI, de slanke vrouwen. (Bron: Warren M, et al. J Addict Dis 2005;24(3):95-100.)