Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 9 mei 2004

Authors

VS — Rechter beveelt de federale overheid om het centrum voor medicinale cannabis gerust te laten

Een federale rechter legde op 21 april verbod op aan de federale overheid om nog razzia's te houden en vervolgingen in te stellen ten overstaan van de Californische organisatie die marihuana teelt om te verdelen aan hun leden-patiënten. De beslissing die genomen werd door rechter Jeremy Fogel van de federale districtsrechtbank van San José, was de eerste interpretatie van een arrest van een beroepshof in december 2003 waarbij federale vervolging van medicinale marihuanagebruikers ongrondwettelijk werd verklaard als de cannabis niet verkocht wordt, niet getransporteerd wordt over de staatsgrenzen, en gebruikt wordt voor medicinale doeleinden.

Alaska, Arizona, Colorado, Hawaii, Maine, Nevada, Oregon en Washington State hebben wetten die vergelijkbaar zijn met het statuut in Californië, dat reeds eerder doelwit was van de federale verbodspolitiek. Agenten vielen binnen en sloten verschillende clubs die medicinale marihuana kweekten. Rechter Fogel oordeelde dat de federale overheid geen inval meer kon doen bij of vervolging instellen tegen de 250 leden van de Wo/Men's Alliantie voor Medicinale Marihuana. De groep had rechter Fogel verzocht om gebruik te maken van zijn injunctierecht nadat het Amerikaanse Hof van Beroep van het Negende Circuit de federale overheid verbod opgelegd had in december om vervolging in te stellen tegen een zieke vrouw uit Oakland die op aanbeveling van een arts, cannabis rookte.

Het hof van beroep oordeelde dat het ongrondwettelijk was om een federale wet uit 1970 te gebruiken om zieke mensen te vervolgen die medische aanbevelingen kregen in staten met medicinale marihuanawetten. "De binnenlandse niet commerciële teelt, het bezit en het gebruik van marihuana voor persoonlijke medicinale doeleinden op aanbeveling van een arts is de facto verschillend van eender welke vorm van drugshandel", schreef rechter Harry Pregerson voor de rechtbank.

Die beslissing was een kaakslag aan het departement van justitie dat argumenteerde dat medicinale marihuana-staatswetten ondergeschikt zijn aan de federale drugswetgeving waarin marihuana, heroïne en andere drugs verboden zijn in alle staten. Het departement van justitie tekende hoger beroep aan bij het Hooggerechtshof tegen het arrest van het Negende Circuit.

(Bronnen: Associated Press van 21 april 2004, New York Times van 22 april 2004, Los Angeles Times van 22 april 2004)

Kort nieuws

Wetenschap — Pijn

De resultaten werden voorgesteld van individuele onderzoeken bij 34 patiënten met chronische pijn en aanverwante symptomen, die gestandaardiseerde cannabisextracten kregen. Drie extracten (THC-rijk, CBD-rijk, en een 1:1 mix van beide) werden toegediend over een periode van 12 weken. Extracten met THC hadden de beste werking in het verzachten van de symptomen. Ze werden over het algemeen goed verdragen. (Notcutt W. et al. Anaesthesia 2004 May;59(5):440-52)

Wetenschap — Ontsteking van de dikke darm

Veel patiënten met chronische darmontsteking (bijvoorbeeld bij de ziekte van Crohn), melden dat hun toestand verbetert met cannabis. Basisonderzoek door wetenschappers aan het Max Planck Instituut voor Psychiatrie in Munchen (Duitsland) ondersteunt die bevindingen. Het toont aan dat het cannabinoïdesysteem een belangrijke rol speelt bij ontsteking van de dikke darm. Een synthetische cannabinoïde en endocannabinoïden verhinderden experimentele ontsteking van de dikke darm bij muizen. De auteurs schrijven dat "het endogene cannabinoïdesysteem een veelbelovend therapeutisch aanknooppunt vertegenwoordigt voor de behandeling van darmziekten die gepaard gaan met excessieve ontstekingen." (Bron: Massa F, et al. J Clin Invest 2004;113(8):1202-9).

VS — Oregon

Er zijn momenteel ongeveer 9.000 geregistreerde medicinale marihuana-patiënten in Oregon, met voorschriften die werden uitgereikt door circa 1.300 artsen. Meer dan 75 % van de patiënten gebruiken cannabis voor pijnbehandeling. Meer info op: http://www.dhs.state.or.us/publichealth/mm/data.cfm

Zwitserland — Politieofficieren voor decriminalisering

In een persbericht vroeg de Vereniging van Zwitserse Politie Officieren (Verband Schweizerischer Polizei Beamter) aan de Nationale Raad (Lagerhuis) om hun steun te geven aan de wijziging van de drugswetgeving, goedgekeurd door de Statenraad (Hogerhuis), waarbij cannabis gedecriminaliseerd wordt. De vereniging eiste een "snelle en daadwerkelijke behandeling" van de maatregel en reageerde tegen "agressieve berichtgeving in de media over verslaving en drugs" die bedoeld zijn om het publiek te overtuigen "dat het Zwitserse drugbeleid een mislukking was en dat er nood was aan meer repressie, zelfs tegen de gebruikers." (Bron: http://www.vspb.org)

Wetenschap — Beven

Een Brits team voerde een placebo gecontroleerd onderzoek uit met gestandaardiseerde cannabisextracten die oraal toegediend werden aan 14 patiënten met multiple sclerose die last hadden van beven. Er was geen belangrijke objectieve vermindering van het beven met cannabisextract in vergelijking met placebo. Nochtans was er een onbelangrijke neiging naar subjectieve verbetering. (Bron: Fox P, et al. Neurology 2004;62(7):1105-9.)

Wetenschap — Inhalering met THC aerosol

De farmacokinetische eigenschappen van ingeademde THC die als vloeistofverstuiver toegediend wordt, werden vergeleken met intraveneus toegediende THC in acht gezonde proefpersonen. De biobeschikbaarheid van de ingehaalde THC was gemiddeld 29 procent (standaard afwijking: 8 procent). (Bron: Naef M, et al. J Pharm Sci 2004;93(5):1176-84.)

Wetenschap — Huidpatch

De resultaten van een studie naar de ontwikkeling van een therapeutische patch voor delta-8-THC werden voorgesteld. Onderzoek naar de doorlaatbaarheid van de huid voor THC wees uit dat binnen 1,4 uren een gestage hoeveelheid van 4,4 ng/ml bereikt werd en dit gedurende minstens 48 uren. (Bron: Valiveti S, et al. J Pharm Sci 2004;93(5):1154-64.)