Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 9 augustus 2006

Authors

🏷️ Wetenschap — Nabilone in klinisch onderzoek effectief in de behandeling van chronische pijn

Artsen van een ziekenhuis in Wenen, Oostenrijk, voerden een placebogecontroleerde klinische studie uit met nabilone bij 30 patiënten die lijden aan therapieresistente chronische pijn. In een tijdspanne van 14 weken kregen de patiënten elk gedurende vier weken nabilone en placebo toegediend bovenop hun standaardmedicatie. De deelnemers bepaalden zelf hun dagelijkse dosis tussen 1 en 4 capsules, gelijk aan 0,25 tot 1 mg nabilone of placebo. Tijdens de 16 weken die daarop volgden mochten de patiënten vrij bepalen welke drug zij verkozen (test drug A of B).

Nabilone is een synthetische cannabinoïde met een gelijkaardige werking als de natuurlijke cannabinoïde THC. De inname van nabilone werd geassocieerd met een belangrijke vermindering van pijnintensiteit van spinale oorsprong, met een belangrijke vermindering van de intensiteit van de hoofdpijn, en een verbetering van de levenskwaliteit. Het aantal deelnemers aan het onderzoek die nabilone verkozen "lag meer dan vier maal hoger dan zij die placebo verkozen."

De onderzoekers besloten "dat de meeste patiënten met chronische pijn de inname van nabilone bovenop de standaardbehandeling, beoordelen als een maatregel met een positieve individuele voordeel-risico-verhouding. Verder kan dit soort behandelingen een interessante en aantrekkelijke verrijking zijn van pijnbestrijdingsmethoden."

(Bron: Pinsger M, Schimetta W, Volc D, Hiermann E, Riederer F, Polz W. [Benefits of an add-on treatment with the synthetic cannabinomimetic nabilone on patients with chronic pain - a randomized controlled trial.] [Article in German] Wien Klin Wochenschr 2006;118(11-12):327-35)

🌐 Canada — Volksgezondheid Canada op zoek naar nieuwe leverancier van cannabis voor medicinaal gebruik

In december 2000 kreeg Prairie Plant Systems van de Canadese overheid de opdracht cannabis te leveren aan het ministerie van volksgezondheid (Health Canada) voor gebruik door patiënten en voor klinisch onderzoek. Het contract werd verlengd tot september 2006. Health Canada verwacht nu voorstellen van meerdere kandidaat-leveranciers en nodigt geïnteresseerde bedrijven uit om een bod te doen op een teeltcontract.

Mogelijk wordt zo Prairie Plant Systems opnieuw geselecteerd maar ook een andere leverancier kan het contract binnenhalen. Philippe Lucas, woordvoerder van de vereniging Canadians for Save Access (Canadezen voor veilige beschikbaarheid) merkte evenwel op dat het beter zou zijn het concept van exclusieve leverancier te verlaten. Mensen die medicinale marihuana gebruiken, reageren anders op verschillende variëteiten van de drug en hebben het recht op keuzemogelijkheden, zei Lucas. Momenteel krijgen ongeveer 280 patiënten cannabis van de overheid, die geteeld wordt door Prairie Plant Systems in een verlaten mijn. De meeste patiënten kopen de cannabis per pakje van 30 gram voor 150 Canadese dollars (circa 105 euro).

(Bron: Canadian Press van 27 juli 2006)

🏷️ Wetenschap — Plaatselijke toediening van een natuurlijke endocannabinoïde is effectief in de vermindering van jeuk in klinisch onderzoek

Onderzoekers aan de universiteit van Munster, Duitsland, voerden een open studie uit met N-palmytoyl ethanolamine (PEA) bij 22 patiënten met ernstige pruritis (jeuk) van diverse oorsprong. PEA werd toegediend in de vorm van een zachte huidcrème. Het is een endocannabinoïde die zich bindt aan dezelfde receptoren als THC en andere cannabinoïden. Die receptoren zijn in de huid aanwezig.

Bij 14 van de 22 patiënten werd een goede jeukwerende werking vastgesteld. De gemiddelde vermindering in jeuk beliep 86,4 procent. De behandeling werd goed verdragen door alle patiënten zonder plaatselijke of algemene bijwerkingen. De onderzoekers besloten hieruit dat "plaatselijke cannabinoïde agonisten een nieuwe effectieve en welgetolereerde behandeling inhoudt voor refractaire jeuk van diverse oorsprong. Crèmes met een hogere concentratie zouden zelfs efficiënter kunnen zijn en een bredere werking hebben."

(Bron: Stander S, Reinhardt HW, Luger TA. [Topical cannabinoid agonists : An effective new possibility for treating chronic pruritus.] [Article in German] Hautarzt. 2006 Jul 28; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Kort nieuws

🏷️ Wetenschap — ICRS bijeenkomst

Het bundel met uittreksels van de lezingen en voorstellingen op de recente bijeenkomst van de ICRS (International Cannabinoïd Research Society) in Hongarije, kan vanaf nu gedownload worden op http://cannabinoidsociety.org/symposium.2006/2006.icrs.program.and.abstracts.pdf

🌐 VS — Californië

Terwijl de druk door de overheid op de verdeelcentra voor medicinale cannabis opgevoerd wordt, hebben de voorstanders van de distributie de Stadsraad van San Diego opgeroepen om een halt toe te roepen aan de federale razzia's en de werking van de centra via de plaatselijke overheid te regelen. Locale en federale agenten vielen op 7 juli binnen in verschillende verdeelcentra en arresteerden verscheidene mensen. Op 21 juli bezochten federale agenten 10 shops, namen de cannabis in beslag en waarschuwden de uitbaters dat zij illegale activiteiten uitoefenden en gearresteerd konden worden. Voorstanders van medicinale cannabis vroegen de Stadsraad om een resolutie die zou verhinderen dat de locale overheid de federale agenten steunt bij de arrestatie en de vervolging van patiënten of uitbaters van verdeelcentra. (Bron: San Diego Union Tribune van 26 juli 2006)

🏷️ Wetenschap — Postoperatieve pijn

Onderzoekers aan een ziekenhuis in Montreal, Canada, bestudeerden de werking van nabilone bij postoperatieve pijn in een placebogecontroleerde studie. Er werd elke 8 uren gedurende 24 uren na de operatie aan 45 patiënten 1 of 2 mg nabilone toegediend en vergeleken met placebo en een andere pijnstiller (ketoprofen). Voor de vier groepen bleef de totale morfineconsumptie ongewijzigd. In tegenstelling tot wat verwacht werd, versterkte de hogere dosis nabilone de pijn in plaats van ze te verminderen. (Bron: Beaulieu P. Can J Anaesth 2006;53(8):769-75)

🏷️ Wetenschap — Zwangerschap

Onderzoekers aan de Vanderbilt University in Nashville, VS, bestudeerden de werking van anandamideconcentraties bij de ontwikkeling van embryo's en het transport van de eicellen bij muizen. Abnormaal hoge anandamideconcentraties of de toediening van THC, verstoorden zowel de ontwikkeling van het embryo als het transport van de eicellen. (Bron: Wang H, et al. J Clin Invest 2006;116(8):2122-2131)