Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 8 januari 2006

Authors

🌐 VS — Rhode Island is de elfde staat die medicinaal gebruik van cannabis legaliseert

Op 3 januari werd Rhode Island de 11de staat die medicinale cannabis legaliseert. Het huis van afgevaardigden van de staat stemde 59-13, met één onthouding, tegen het veto van gouverneur Don Carcieri, waardoor mensen met onder meer kanker of AIDS tot 12 cannabisplanten mogen kweken of 70 gram (2,5 ounces) marihuana kopen om de symptomen van hun ziekte te verlichten. Overeenkomstig de wet moeten zij zich registreren en een identificatiebewijs met foto afhalen.

De federale wetgeving verbiedt elk gebruik van cannabis maar Maine, Vermont, Alaska, Californië, Colorado, Hawaii, Montana, Nevada, Oregon en Washington voerden staatswetten in die de teelt en het gebruik van cannabis voor medicinaal doeleinden toelaten. Het is de derde cannabiswet die via een wetsontwerp van de overheid wordt ingevoerd. Bij de overige acht staten was de wet het gevolg van een volksreferendum.

Het wetsvoorstel voor Rhode Island werd op 7 juni 2005 door de wetgevers ingediend. Carciero stelde zijn veto maar de senaat stemde 's anderendaags het veto weg. Om een veto van de gouverneur weg te stemmen zijn drie vijfden van de stemmen nodig in beide kamers. Nu het Huis van afgevaardigden instemt, gaat de wet onmiddellijk in voege.

(Bron: Associated Press van 3 januari 2006)

🌐 Groot Brittannië/VS — GW kreeg toestemming om klinische studies uit te voeren in de VS

Op 4 januari meldde GW Pharmaceuticals dat zij toelating hadden gekregen om in de VS een Phase III onderzoek te doen met hun cannabisextract Sativex als behandeling voor kankerpijn.

GW verwacht in de loop van het jaar in de VS te beginnen met de testen bij patiënten met gevorderde kanker. Het product wordt onder de tong verstoven. Het random klinisch onderzoek waarbij 250 mensen betrokken zijn duurt wellicht 24 tot 36 maanden, wat inhoudt dat Sativex pas tegen het einde van dit decennium op de Amerikaanse markt kan gelanceerd worden.

Geoffrey Guy, directeur van GW, zei dat de aanvaarding van de uitvoering van de Phase III studie door het controlebureau voor medicijnen (Food and Drug Administration) een belangrijke overwinning was voor het bedrijf. De totale duur van de procedure van goedkeuring in de VS wordt daarmee ingekort vermits de basisonderzoeken niet meer moeten gebeuren.

(Bron: Reuters van 4 januari 2006)

Kort nieuws

🌐 VS — Oregon

Op 1 januari werd een wet van kracht waardoor het toegelaten aantal planten en de hoeveelheid gedroogde cannabis voor vergunde medicinale marihuanapatiënten verhoogd wordt. Geregistreerden mogen nu tot zes volwassen planten en 18 zaailingen bezitten, evenals 700 gram (24 ounces) gedroogde cannabis. (Bron: Associated Press van 26 december 2005)

🌐 Zwitserland — Handtekeningen voor hervorming

Op 13 januari zal aan de overheid een pakket van 135.000 handtekeningen overhandigd worden om de vraag naar een hervorming van de drugwetgeving te ondersteunen. Voor een referendum zijn 100.000 handtekeningen nodig. De gevraagde hervorming houdt een legalisering in van bezit, verwerving en teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik. Verder zal de wetgever een regeling uitwerken voor de teelt en de handel in cannabis. Verwacht wordt dat het referendum over een jaar of twee gehouden wordt. (Bron: www.projugendschutz.ch)

🏷️ Wetenschap — Postoperatieve pijn

In een klinische studie aan de universiteit van Ulm, Duitsland, met 100 patiënten die een operatie ondergingen (verwijdering van prostaat), werd onderzoek gedaan naar een mogelijke synergistische werking van het opiaat piritramide en THC bij postoperatieve pijn. De patiënten kregen ofwel acht orale doses van 5 mg THC of een placebo vanaf de avond voor de operatie tot de ochtend van de tweede dag na de operatie. Patiënten die THC kregen, hadden mediaal 54 mg opiaten nodig. In de placebogroep was dat 74 mg. Het verschil was statistisch van weinig belang. De onderzoekers concludeerden dat zij "noch een synergistisch, noch een additieve" interactie konden vaststellen tussen THC en de opiaten bij acute postoperatieve pijn. (Bron: Seeling W, et al. Anaesthesist. 2006 Jan 3, [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🏷️ Wetenschap — Pijn

Onderzoekers aan de universiteit van Virginia in Richmond stelden een synergistische werking vast van THC en morfine in de vermindering van pijn bij gezonde proefpersonen. Alle deelnemers kregen de volgende vier behandelingen op vier verschillende tijdstippen: 5 mg orale THC of placebo en 90 minuten later 0,02 mg/kg morfine of een placebo ingespoten. Vijftien minuten later evalueerden de proefpersonen de pijn door middel van een warmteprikkel op de huid. Hoewel de combinatie van THC en morfine geen effect had op de sensorische component (pijnintensiviteit), werd een belangrijke vermindering vastgesteld van de affectieve component, de stress die met pijn geassocieerd wordt. (Bron: Roberts JD, et al. Eur J Pharmacol 2005 Dec 20; [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🏷️ Wetenschap — Ontsteking van de hersenen

Duitse onderzoekers toonden aan dat tijdens hersenontstekingen het peil van de endocannabinoïde anandamide verhoogt en de zenuwcellen beschermt tegen schade door zijn werking op microgliale cellen. Microgliale cellen zijn immuuncellen in het zenuwstelsel. Hun activiteit verminderde en werd gecontroleerd door anandamide. (Bron: Eljaschewitsch E, et al. Neuron 2006;49(1):67-79)

🏷️ Wetenschap — De ziekte van Alzheimer

Italiaanse onderzoekers bestudeerden het mechanisme waardoor cannabidiol (CBD) de toxische werking van amyloid-beta peptide op bepaalde cellen (PC12 cellen) vermindert. Een grote ophoping van amyloid-beta wordt mee als mogelijke oorzaak voor de ziekte van Alzheimer aanzien. De onderzoekers meldden dat hun resultaten een "nieuw moleculair inzicht geven op de zenuwbeschermende werking van cannabidiol en wijst op een mogelijke rol in de farmacologische behandeling van Alzheimer." (Bron: Esposito G, et al. J Mol Med 2005 Dec 31, [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])