Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 8 februari 2011

Authors

🏷️ IACM — Oproep voor papers voor de Cannabinoid Conference 2011 in september

OPROEP VOOR PAPERS: Het wetenschappelijk comité wil u uitnodigen om uw onderzoek voor te stellen op de Cannabinoid Conference 2011 op 8-10 september aan de Universiteit van Bonn. De Cannabinoid Conference 2011 is een gezamenlijke bijeenkomst van de IACM 6e Conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde en de 5e Europese Workshop over Cannabinoïdenonderzoek. U kan uw uittreksel via e-mail doorsturen tot 31 mei 2011 aan info@cannabis-med.org. Uittreksels worden doorgaans aanvaard als posters. Uit de inzendingen zal het wetenschappelijk comité uittreksels selecteren voor een mondelinge presentatie. Er zijn prijzen voor de beste mondelinge voorstellingen en posters, bij voorkeur voor jonge onderzoekers (500 euro elk, ongeveer 650 dollar). Over het aantal prijzen wordt in de zomer beslist.

UITGENODIGDE SPREKERS: De uitgenodigde sprekers die hun deelneming toegezegd hebben zijn Daniele Piomelli, Ken Mackie, George Kunos, Vincenzo Di Marzo, Sophie Lotersztain, Javier Fernández-Ruiz, Andreas Zimmer, Manuel Guzman, Aaron Lichtman, Philip Robson, Tjalling Erkelens, Itai Bab, Ruth Ross, Roger Pertwee, en Raphael Mechoulam.

IACM AWARD: Tijdens de bijeenkomst van de IACM worden vier personen geëerd om hun bijzondere bijdragen aan de herintroductie van cannabis en cannabinoïden als medicijn. Het IACM prijzencomité bestaande uit Donald Abrams, Ethan Russo, Giovanni Marsicano, Istvan Katona, Manuel Guzman, Mario van der Stelt, Mark Ware, Mauro Maccarrone, en Raphael Mechoulam heeft de prijswinnaars al verkozen. Elke prijs houdt ook een prijzengeld in van 500 euro.

IACM ALGEMENE VERGADERING: Tijdens de IACM-bijeenkomst wordt ook de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden. De vaste leden zullen een nieuwe Raad van Beheer verkiezen (maximum tien leden) inbegrepen de voorzitter. Geassocieerde leden zullen twee patiëntenvertegenwoordigers kiezen. Leden van de IACM worden uitgenodigd om kandidaten voor te stellen via e-mail aan info@cannabis-med.org. Voorstellen kunnen ook gedaan worden tijdens de Algemene Vergadering. IACM-leden krijgen een schriftelijke uitnodiging voor de Algemene Vergadering, samen met de gedrukte IACM nieuwsberichten in juli.

Meer informatie over de Cannabinoid 2011 Conference, evenals over de oproep voor papers op: http://www.bonn2011.org

Kort nieuws

🌐 Canada — Cannabis verdeelcentra

Een verdeelcentrum voor medische cannabis dat op 8 januari opende in Vancouver, British Columbia, is volgens de eigenaar het zesde in de stad. Zes vrijwilligers werken in het Imedikate Medical Cannabis Dispensary. Het verdeelcentrum heeft al een zestigtal regelmatige patiënten, zo meldde de Vancouver Sun. De patiënten moeten een bewijs van een ernstige aandoening of een aanbeveling voor cannabis van een arts voorleggen. De eigenaar zegt dat de onderneming werkt "op de rand van de legaliteit" omdat het gezondheidsministerie weigert een vergunning te geven maar het justitiedepartement oordeelde dat mensen recht hebben op medische cannabis. (Bron: UPI van 10 januari 2011)

🌐 VS — New Jersey

Een senator van New Jersey zegt dat hij de volgende stap zal zetten om de strikte regulering die voorgesteld werd door gouverneur Chris Christie aangaande de medische cannabis, onderuit te halen nadat de administratie van Christie de einddatum overschreed waarop zij een nieuwe versie moest afleveren. Een hoorzitting over de zaak is gesteld op 20 januari voor het gezondheidscomité van de senaat van de deelstaat. Dat is de volgende stap in een weinig gebruikelijke wetgevende procedure om de administratie te dwingen de reguleringen te herzien - de omkadering van de uitvoering van de wet. Na de hoorzitting kunnen de wetgevers kiezen voor een totale herziening van de nieuwe regelgeving door de administratie van de republikeinse gouverneur, zei senator Nicholas Scutari, een democraat uit Linden. (Bron: Associated Press van 12 januari 2011)

🏷️ Wetenschap — THC en nabilone

Onderzoekers aan de universiteit van Kentucky in Lexington, VS, bestudeerden de gemeenschappelijke effecten van THC en de THC analoge nabilone, en de overeenkomsten van hun werking bij zes cannabisgebruikers. Zij leerden eerst een onderscheid te maken tussen 30 mg orale THC en placebo en kregen dan nabilone (0,1 en 3 mg) en THC (0, 5, 15 en 30 mg) afzonderlijk en in combinatie. THC en nabilone produceerden gelijkaardige effecten. De onderzoekers suggereerden toekomstig onderzoek om uit te maken of een behandeling met nabilone kan leiden tot kruistolerantie van de aan misbruik gelieerde werking van cannabis en verminderd cannabisgebruik. (Bron: Lile JA, et al. Drug Alcohol Depend. 2011 Jan 10. [in druk])

🏷️ Wetenschap — Tumoren

Aan de Complutense University van Madrid, Spanje, werd de werking onderzocht van een combinatie van cannabinoïden en temozolomide (TMZ) in de behandeling van glioblastoma multiforme bij dieren. Toediening van submaximale doses THC en CBD produceerde een sterke antitumorwerking in zowel TMZ-gevoelige als THZ-resistente tumoren. De onderzoekers wijzen erop dat "de gecombineerde toediening van TMZ en cannabinoïden therapeutisch kan gebruikt worden voor de behandeling van glioblastoma multiforme (tumoren). (Bron: Torres S, et al. Mol Cancer Ther 2011;10(1):90-103.)

🏷️ Wetenschap — Epilepsie

Volgens onderzoek aan de universiteit van Reading, GB, vertoonde CBD (cannabidiol) een kramponderdrukkende werking in diermodellen van temporale kwab en partiële aanvallen. (Bron: Jones NA, et al. Seizure 2011 Jan 4. [in druk])

🏷️ Wetenschap — Epilepsie

Onderzoekers aan de universiteit van Mainz, Duitsland, toonden aan dat hoge concentraties van de CB1 receptor in de hippocampus, een bepaald gebied in de hersenen, bij muizen, de activiteit van de aanvallen verminderde. Zij concludeerden dat hun gegevens "meer bewijs aanbrengen voor een rol van verhoogde CB1 signalering in piramidale hippocampusneuronen als beveiliging tegen de ongewenste werking van excessief opwindende netwerkactiviteit." (Bron: Guggenhuber S, et al. PLoS One 2010;5(12):e15707.)

🏷️ Wetenschap — Neuropathische pijn

Britse onderzoekers herzagen de beschikbare gegevens over de effectieve werking van medicijnen bij HIV-geassocieerde neuropathie. Van de 44 klinische studies, voldeden er 14 aan de gestelde criteria. Interventies die een betere werking dan placebo aantoonden waren: het roken van cannabis, plaatselijke toediening van capsaicin 8% en recombinant menselijke zenuwgroeifactor. Er werd geen superioriteit over placebo vermeld in klinische studies waarin amitriptyline, gabapentine, pregabaline, of andere stoffen werden onderzocht. Zij concludeerden dat "bewijs voor werking enkel vaststaat voor capsaicin 8%, gerookte cannabis en rhNGF." (Bron: Phillips TJ, et al. PLoS One 2010;5(12):e14433.)

🏷️ Wetenschap — Pijn

Een team van Italiaanse en Amerikaanse onderzoekers bestudeerde de werking van een monoacylglycerol lipase (MGL) remmer, die verantwoordelijk is voor de degradatie van de endocannabinoïde 2-AG (2-arachidonoylglycerol) bij pijn. De remmer URB602 verminderde perifere pijn bij ratten. (Bron: Guindon J, et al. Br J Pharmacol 2010 Dec 30. [in druk])

🏷️ Wetenschap — Zwaarlijvigheid en schizofrenie

Een Amerikaans studieteam onderzocht de werking van de CB1 receptor antagonist rimonabant bij 15 patiënten met schizofrenie en zwaarlijvigheid in een 16 weken durende placebogecontroleerde studie. Rimonabant werd geassocieerd met een verbetering van psychiatrische symptomen, voornamelijk angst/depressie en vijandigheid. Er was geen werking van betekenis op het lichaamsgewicht, vetstoffen of suikers in het bloed. Er werden geen ongewenste bijwerkingen waargenomen. (Bron:

Kelly DL, et al. J Clin Psychopharmacol 2011;31(1):86-91.)