Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 8 december 2003

Authors

🌐 VS — Artsen mogen medicinaal gebruik van cannabis aan patiënten aanbevelen

Op 14 oktober vonniste het Amerikaans Hooggerechtshof dat de overheid de voorschrijfvergunning van artsen niet kan intrekken wanneer deze medicinale marihuana aan hun patiënten aanbevelen. Zonder verdere argumentatie verwierp de Rechtbank het hoger beroep van de Bush-regering waarin geëist werd dat een dokter vervolgd zou worden wegens het aanbevelen van marihuana aan een patiënt.

Een Amerikaans beroepshof in San Francisco had eerder al gevonnist dat het beleid van de overheid ten opzichte van artsen die marihuana aanbevelen, een schending inhoudt van het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting tussen artsen en patiënten.

De zaak begon nadat Californische kiezers in 1996 Voorstel 215 aanvaardden, de wet die de teelt en het bezit van cannabis voor medicinaal gebruik op voorschrift van een arts, legaliseert. In de loop van de laatste jaren hebben acht andere staten – Alaska, Arizona, Colorado, Hawaii, Maine, Nevada, Oregon en Washington – gelijkaardige medicinale marihuana-wetten goedgekeurd.

Het beroepshof van San Francisco bevestigde een vonnis van een federale rechter waarin de Amerikaanse Drug Enforcement Administration verhinderd wordt de zeer belangrijke vergunning van artsen in te trekken wanneer zij middelen voorschrijven die onder federale wetgeving vallen. Aan het agentschap werd eveneens verbod opgelegd om nog onderzoeken te openen tegen artsen die marihuana aanbevelen. Het federale departement van justitie tekende beroep aan bij het Hooggerechtshof. Het vonnis van het Hooggerechtshof wordt gezien als een tegenslag voor de Bush-regering in hun strijd tegen medicinaal gebruik van cannabis.

(Bron : Reuters van 14 oktober 2003)

🏷️ Wetenschap — Ingeademde THC (dronabinol) getest in een onderzoek met gezonde proefpersonen

Volgens de resultaten van een onderzoek, voorgesteld op 21 september op de 32e jaarlijkse bijeenkomst van The American College of Clinical Pharmacology in Palm Harbor, Florida (VS), blijkt de opname van dronabinol (THC) via de longen veilig te zijn en kan het een beter therapeutisch pharmacokinetisch profiel bieden en inzicht in de voordelen van de orale toediening.

Dr. Jodi Miller en collega’s van Solvay Pharmaceuticals, Marietta, Georgia (VS), recruteerden 56 gezonde mannen en vrouwen voor een placebo gecontroleerd onderzoek. Daarin werden de pharmacokinetische verschillen bestudeerd tussen orale dronabinol en een glycol/ethanol/water-oplossing toegediend via een verstuiver.

Vernevelde dronabinol gaf een relatief hoge concentratie in het bloed. Al bij al werd de toedieningsvorm met de verstuiver goed verdragen door gezonde personen, met hoest als de meest voorkomende klacht.

Geïnhaleerde dronabinol werd snel geabsorbeerd en gaf een maximum concentratie in het bloed na 0,03 tot 0,05 uren, terwijl de orale toediening een maximum bereikte na 0,75 tot 2 uren.

Dronabinol is de natuurlijke (-)-trans-isomeer van delta-9-THC in de cannabisplant. Synthetische dronabinol is beschikbaar in de VS in de vorm van Marinol. In Duitsland produceren twee bedrijven dronabinol door isomering van cannabidiol uit vezelhennep.

(Bron : Nieuwsbericht uit Doctors Guide door Mike Fillon van 12 oktober 2003)

🏷️ Wetenschap 🌐 Australië — Nabilone niet beter dan codeïne bij pijnbestrijding

Volgens een Australische studie werkt het synthetische THC-derivaat niet beter bij pijnbestrijding dan het lichte opiaat codeïne. Nabilone is beschikbaar in Australië voor de behandeling van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie tegen kanker.

Dr. Dilip Kapur van het Medisch Centrum Flinders in Adelaide, onderzocht in een dubbelblinde kruisgecontroleerde studie, de werking van nabilone bij 80 patiënten met chronische pijn en beschadigde zenuwen. De helft onder hen kreeg een codeïne-achtige drug en de anderen kregen nabilone. Na zes weken werd de toediening omgekeerd.

Dr. Kapur zei dat geen van beide middelen echt bruikbaar was maar dat codeïne de pijn beter bestreed dan nabilone. Hij zei dat het onderzoek sterke bewijzen aandroeg dat het synthetische cannabisextract niet nuttig was in de bestrijding van hevige pijn. Hoewel het in sommige gevallen wel dienstig kan zijn, zei hij.

(Bron : West Australian van 18 oktober 2003)

🏷️ Wetenschap — Discussie over de invloed van zwaar cannabisgebruik op de mannelijke vruchtbaarheid

Volgens onderzoeksresultaten van de Universiteit van Buffalo, voorgesteld op de jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse Vereniging van Voortplantingsgeneeskunde, hebben zware marihuanagebruikers sperma dat te snel beweegt, zijn kracht verliest en daardoor de kans op bevruchting verkleint.

De onderzoekers vergeleken spermastalen van 22 mannen die zwaar gebruikers waren van marihuana, met het sperma van 59 vruchtbare mannen die reeds een zwangerschap veroorzaakten. “We besluiten hieruit dat de actieve elementen in marihuana iets doen met het sperma, en de hoeveelheid sperma neigt richting onvruchtbaarheid,” verklaarde Dr. Lani Burkman, hoofd van het onderzoeksteam.

Dr. Anne Jequier, voorzitster van de Vruchtbaarheidsvereniging van Australië, die eerder al het sperma van vijf zware marihuanarokers bestudeerde, zei dat ze het onderzoek van Dr. Burkman zeer interessant vond. “Een jaar geleden onderzochten we het sperma van vijf zwaarverslaafde marihuanarokers. We konden niets verkeerds vinden met de routine analyses. Als Burkman een verandering heeft kunnen vaststellen in het hyperactiviteitspatroon van het zaad – ik heb de verslagen van de bijeenkomst nog niet gezien – dan is dat wel heel interessant.”

Tot op heden heeft onderzoek niet kunnen aantonen dat cannabisgebruikers minder dikwijls of minder kinderen krijgen. Elke twee jaar zijn er wel onderzoeksresultaten van de Universiteit van Buffalo die moeten wijzen op een negative invloed van cannabis op spermakwaliteit en vruchtbaarheid, maar telkens met een onduidelijke praktische relevantie.

(Bron : ABC Science Online van 14 oktober 2003)

Kort nieuws

🌐 Australië — Onderzoek naar medicinaal gebruik

Het Nationale Drug en Alcohol Onderzoekscentrum van de Universiteit van Sydney, Australië, doet een rondvraag naar medicinaal cannabisgebruik. Wie in Australië woont en cannabis gebruikt voor medicinale doeleinden, en wil deelnemen aan dit anoniem onderzoek kan meer informatie vinden op de website van de IACM op : http://www.cannabis-med.org/english/australia.htm

U kan ook schrijven naar Peter Gates op p.gates@unsw.edu.au

(Bron : Wendy Swift, Universiteit van Sydney)

🌐 VS — Medicinale marihuana-pasjes in Californië

Een éénvormig identiteitskaartsysteem voor gebruikers van medicinale marihuana werd bij wet aangenomen op 11 oktober en ondertekend door uittredend gouverneur Gray Davis, vooraleer de nieuwverkozen Arnold Schwarzenegger diens plaats inneemt in november. Het identificatiesysteem is ontworpen om medicinale gebruikers van cannabis te beschermen tegen arrestatie door staatsambtenaren en plaatselijke politie. De namen van de patiënten worden niet geregistreerd. Elke patiënt krijgt een identificatienummer toegewezen dat een teelt en bezit van 6 volwassen planten, 12 jonge plantjes, of acht ounces gedroogde marihuana toelaat met bescherming tegen arrestatie of beslagname van de marihuana. (Bron : Associated Press van 13 oktober 2003, Ukiah Daily Journal van 14 oktober 2003)

🏷️ Economie — Dexanabinol

Verwacht wordt dat de lopende Phase-III-studies met dexanabinol afgerond zullen zijn in het vierde kwartaal van 2004. Positieve prognoses wijzen op een introductie op de markt tegen midden 2006 en een wereldwijde omzet tegen 2009 van circa 500 miljoen euro. Het Amerikaanse voedselagentschap FDA heeft vorige maand een spoedvergunning afgeleverd voor dexanabinol. Dit is de normale gang van zaken bij de FDA als het geneesmiddelen betreft die levensbedreigende situaties kunnen behandelen en waarvoor geen andere behandeling bestaat. Dexanabinol is een synthetische cannabinoïde zonder psychotrope werking. Het is ontworpen om hersenschade te beperken bij toediening binnen de eerste paar uren na een trauma. (Bron : Associated Press van 13 oktober 2003)

🌐 VS — Oregon

Agenten van de U.S. Drug Enforcement Agency (DEA) hebben 104 cannabisplanten bij een patiënt thuis in beslag genomen ondanks de staatsvergunning die hij bezit. Zij stelden dat zij enkel de federale wetten tegen de groei van cannabis uitvoerden. Het was de tweede razzia dit jaar tegen cannabisteelt voor medicinaal gebruik in Oregon. De voorbije jaren voerde de DEA voornamelijk razzia’s uit bij Californische patiënten en cannabisclubs en nam de cannabis in beslag. (Bron : Associated Press van 12 oktober 2003)