Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 7 oktober 2006

Authors

Wetenschap — Nabilone vermindert de pijn bij patiënten met spasticiteit

Onderzoekers aan de Universiteit van Innsbruck, Oostenrijk, voerden een crossoveronderzoek uit met de synthetische cannabinoïde nabilone bij 13 patiënten die lijden aan chronische pijn door spasticiteit ten gevolge van een chronisch syndroom in de bovenste motorische neuronen. De deelnemers kregen in een behandelingsfase 1 mg nabilone per dag en in een andere behandelingsfase een placebo. Elf patiënten vervolledigden het onderzoek. Nabilone veroorzaakte een belangrijke pijnvermindering terwijl spasticiteit, motorische functies en activiteiten onveranderd bleven. Er waren in het algemeen weinig bijwerkingen. Van de twee patiënten die de studie niet vervolledigden was er een die een lichte verzwakking van de onderste ledematen waarnam. De tweede ondervond een opflakkering van multiple sclerose.

De bovenste motorische neuronen zijn zenuwcellen die hun oorsprong vinden in de hersenen met vertakkingen in het ruggenmerg. Hun aftakeling door multiple sclerose of andere oorzaken heeft spasticiteit en spierpijnen tot gevolg. Nabilone is een synthetisch derivaat van THC met een gelijkaardig farmacologisch profiel.

(Bron: Wissel J, Haydn T, Muller J, Brenneis C, Berger T, Poewe W, Schelosky LD. Low dose treatment with the synthetic cannabinoid Nabilone significantly reduces spasticity-related pain : A double-blind placebo-controlled cross-over trial. J Neurol. 2006 Sep 20; [Electronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Duitsland — Een overzicht van het eerste werkjaar van de Hennepapotheek

Volgens een persbericht van de Hennepapotheek hebben momenteel 43 patiënten toegang tot de apotheek na een aanbeveling door een arts die met de apotheek samenwerkt. De bevoorrading gebeurde door 31 personen die minstens één keer cannabis schonken aan deze patiënten. Vijftien donors namen de verantwoordelijkheid op zich om in de volledige behoefte van minstens één patiënt te voorzien. Twee donors verbonden zich te zorgen voor twee patiënten en 1 donor zorgt voor de benodigde cannabis voor drie patiënten. Momenteel is er een lijst van 22 patiënten die wachten op een mogelijke leverancier. De Hennepapotheek werkt zonder tussenkomst van de Duitse wetgever.

In het persbericht wordt gezegd: "We beschouwen het als een schandaal dat wij moeten bestaan omdat politici en autoriteiten zich niet de moeite getroosten iets te doen aan het lijden van deze ernstig zieke mensen maar hen in feite de noodzakelijke medicatie ontzeggen en hen te veroordelen tot ziekte en tot een pijn die kan vermeden worden. We beseffen wel dat ons project de noden niet kan tegemoetkomen die er werkelijk zijn maar het is dan ook daarom dat we zeker moeten voortdoen."

Website van de Hennepapotheek: http://www.hanfapotheke.org (enkel in Duits)

(Bron: Persoonlijke communicatie met de Hanfapotheke van 25 september 2006)

Wetenschap — THC vermindert de oogboldruk bij glaucoom

Britse onderzoekers bestudeerden de werking van THC en CBD bij zes patiënten met een hoge oogboldruk of glaucoom. In een four-way crossover onderzoek kregen de deelnemers 5 mg THC, 20 mg CBD, 40 mg CBD of een placebo. De stoffen werden toegediend op de speekselklieren in de mond.

Twee uren na toediening onder de tong van THC was de intraoculaire druk (IOP) gevoelig lager dan na een placebo (gemiddeld 23,5 mm Hg tegenover 27,3 mm Hg). Na 4 uren werd opnieuw het vroegere peil bereikt. De toediening van CBD verminderde de oogboldruk niet maar de hoogste dosis veroorzaakte een kleine drukverhoging na vier uren. De scherpte van het zicht werd niet noemenswaardig beïnvloed. Een patiënt ondervond na de toediening van THC een lichte paniekachtige reactie van voorbijgaande aard. De onderzoekers besloten dat "een enkelvoudige dosis van 5 mg delta-9-THC, toegediend onder de tong, de IOP tijdelijk verminderde en door de meeste patiënten goed verdragen werd."

(Bron: Tomida I, Azuara-Blanco A, House H, Flint M, Pertwee RG, Robson PJ. Effect of sublingual application of cannabinoids on intraocular pressure: a pilot study. J Glaucoma. 2006 Oct;15(5):349-353.)

Kort nieuws

Canada — Onderzoeksprogramma

Geld dat voorzien was voor de financiering van klinisch onderzoek naar het therapeutisch gebruik van cannabis zal niet langer beschikbaar zijn voor de onderzoekers na de inkrimping van het budget die deze week door het Canadese parlement doorgevoerd werd. Het Medical Marijuana Research Program (MMRP) dat 7,5 miljoen dollar kost, werd in 1999 gelanceerd. Tot op heden werd slechts één klinisch onderzoek met gerookte cannabis bij chronische pijn door de Canadese overheid goedgekeurd. Dat onderzoek wordt voortgezet. (Bron: NORML van 28 september 2006,

http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/4628.html)

Wetenschap — Improgan

Improgan is een nieuwe niet-opioïde pijnstiller die niet inwerkt op de gekende histamine of cannabinoïde receptoren. Hij wordt geblokkeerd door een CB1 receptor antagonist maar bindt zich niet aan de CB1 receptor en heeft geen cannabisachtige psychotrope werking. Nieuw onderzoek wijst op mogelijke vrijmaking van endocannabinoïden door improgan of de activering van nieuwe cannabinoïdegebieden. Onderzoekers besluiten dat "beide mogelijkheden een potentieel hebben voor de ontwikkeling van nieuwe types pijnstillers." (Bron: Nalwalk JW, et al. Eur J Pharmacol. 2006 Aug 26; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])