Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 7 april 2009

Authors

Duitsland — Versoepeling van de aanvraagprocedure voor medisch gebruik van cannabis

Sabine Baetzing, drugscommissaris van de federale overheid, Dr. Harald Terpe, woordvoerder voor drugszaken van de Groene Partij en kaderleden van het federale instituut voor farmaceutische en medische producten van het gezondheidsministerie, bespraken op 19 maart verschillende aspecten van de huidige procedure om een uitzonderingsvergunning te bekomen voor het medisch gebruik van cannabis. Er was een overeenkomst dat de huidige gebruikte term "opinie van een medisch expert" die patiënten moesten voorleggen om in aanmerking te komen voor een uitzonderingsmaatregel, verkeerd kon begrepen worden. Het gaat eerder om een beoordeling ("epicrise") door de behandelende arts die de noodzaak van een behandeling met cannabis aangeeft. Deze verklaring kan gewoon op een blad papier.

Het federaal instituut voor farmaceutische en medische producten wil de ongegronde angst wegwerken rond het aantal basisvereisten voor artsen en een expliciete verduidelijking geven aan patiënten over het aantal noodzakelijke aanvraagformulieren. Het is ook de bedoeling dat artsen beter geïnformeerd worden. Omdat de meesten onder hen wegens de eraan verbonden administratie weinig geneigd zijn patiënten bij het indienen van hun aanvraag te helpen, moet de verduidelijking in de praktijk leiden tot een betere toegankelijkheid voor patiënten tot een cannabistherapie.

(Bron: Persoonlijke communicatie, kantoor van Dr Harald Terpe van 20 maart 2009)

VS — Wijziging van het federaal beleid kan leiden tot meer staten die medisch gebruik van cannabis legaliseren

Momenteel hebben 13 staten van de VS het medisch gebruik van cannabis gelegaliseerd. Enkele andere staten evolueren in die zin als reactie op de beslissing van de Obamaregering om zieken of hun verzorgers die het medicijn gebruiken of klaarmaken, niet meer te vervolgen in staten die dergelijke cannabiswetgeving hebben ingevoerd. Minister van justitie Eric Holder zei dat zijn agenten enkel strafrechtelijk zullen vervolgen als zowel de staats- als de federale wetten overtreden worden. In een editoriaal van de New York Times wordt het zo gesteld: "Het departement van justitie heeft onder Obama een enorme achterstand in de wetgeving te verwerken. Dat gaat van de naleving van burgerrechten die lange tijd veronachtzaamd werden, tot vervolging van de witteboordcriminelen binnen de banksector en Wallstreet. Mr. Holder verdient respect omdat hij erkent dat de jacht op medische marihuanacentra niet enkel getuigt van slecht beleid, het leidt ook de aandacht af van het werk dat echt belangrijk is."

Een wetsvoorstel voor de legalisering van medisch cannabisgebruik op doktersvoorschrift werd door het Huis van afgevaardigden van de staat New Hampshire op 25 maart aangenomen. De senaat van de staat New Jersey keurde in februari een gelijkaardig voorstel goed. Andere wetsvoorstellen over het medisch gebruik van cannabis krijgen steun van comités binnen het parlement van de staten Illinois en Minnesota. Ondertussen heeft New Mexico de eerste licentie goedgekeurd voor de productie van medische cannabis zoals dat in de staatswetten voorzien is.

Meer hierover:

- http://www.nytimes.com/2009/03/26/opinion/26thu4.html

- http://www.upi.com/news/issueoftheday/2009/03/20/New_priorities_drive_Holder_Obama_to_permit_medical_marijuana_use/UPI-54261237563338/

(Bronnen: USA Today van 25 maart 2009, New York Times van 26 maart 2009, The Philadelphia Inquirer van 24 maart 2009, UPI van 20 maart 2009)

Duitsland — Huiszoeking in het ACM kantoor

Op 17 maart verrichte de lokale politie een huiszoeking in het kantoor van de Duitse Associatie voor Cannabis als Medicijn (ACM) en in de privéwoning van de voorzitter van de ACM, Dr. Franjo Grotenhermen. Daarbij werden dossiers van de ACM en van de IACM in beslag genomen. Er werd ook een kopie gemaakt van de harde schijf van de computer. De huiszoeking gebeurde op grond van een verordening van het kantongerecht van Hamburg van 3 maart 2009 wegens een mogelijke grond voor verdenking van het overtreden van de drugswetgeving. De autoriteiten die het onderzoek voeren hopen informatie te verkrijgen over criminele activiteiten in verband met de cannabisapotheek.

De website van de cannabisapotheek (www.hanfapotheke.org) ging in 2005 online om ernstig zieke mensen die voordeel hebben bij het medisch gebruik van cannabis, te helpen om kosteloos toegang te krijgen tot cannabisproducten. Volgens de vereisten van de cannabisapotheek moest een behandeling met cannabis "echt aangewezen en dringend noodzakelijk zijn". Tegelijk moet een behandeling met dronabinol (THC) niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de ziekteverzekering de behandelingskosten niet terugbetaalt. Anonieme schenkers van cannabis werden in contact gebracht met patiënten via een e-mailadres. Leden van het steuncomité zijn onder meer Dr. Franjo Grotenhermen, Dr. Lorenz Boellinger, professor rechten aan de universiteit van Bremen en Dr. Sebastian Scheerer, professor criminologie aan de universiteit van Hamburg.

(Bron: Persoonlijke communicatie door Franjo Grotenhermen)

Kort nieuws

Wetenschap — Gevolgen van een legale status

Volgens een onderzoek door het Eunice Shriver Nationaal Instituut voor de gezondheid van jongeren en menselijke ontwikkeling in Bethesda, VS, naar cannabis en alcoholgebruik in de Verenigde Staten, Canada en Nederland, heeft de legale status van cannabis geen relevante invloed op het gebruik. De onderzoekers concludeerden dat "de bevinding dat cijfers over cannabisgebruik niet verschilden van andere landen niet overeenkomt met de vooruitzichten van een prohibitiegericht beleid waarbij gesteld wordt dat een liberalisering van het cannabisbeleid geassocieerd is met een verhoogd gebruik bij jongeren." (Bron: Simons-Morton B, et al. Int J Drug Policy. 2009 Mar 19. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — CBD en bloedvaten

Volgens een studie aan de universiteit van Nottingham, Gr-Br, activeert de natuurlijke cannabinoïde cannabidiol (CBD) de receptor PPARgamma, een receptor binnen in de cellen (een zogenaamde nucleaire receptor). Er werd aangetoond dat CBD een ontspanning van de bloedvaten veroorzaakte wanneer bij een geïsoleerde rattenaorta deze receptor geactiveerd werd en die ook door andere cannabinoïden – waaronder THC – kan geactiveerd worden. (Bron: O'Sullivan SE, et al. Eur J Pharmacol. 2009 Mar 10. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Geheugen

Basisonderzoek toont aan dat CB1 receptoren in een hersengebied dat hippocampus genoemd wordt, bemiddelen in de verzwakkende werking van THC op het geheugen. (Bron: Wise LE, et al. Neuropsychopharmacology. 2009 Mar 25. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])