Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 5 mei 2006

Authors

🌐 VS — Agentschap voor voeding en geneesmiddelen FDA verliest geloofwaardigheid na een verklaring over de medicinale waarde van cannabis

In een verklaring van de Food and Drug Administration (FDA - Agentschap voor geneesmiddelencontrole) werd gesteld dat "geen enkele degelijke studie het medicinaal gebruik van marihuana als behandeling in de VS ondersteunt en dat geen onderzoeksgegevens over de veiligheid en de efficiëntie van marihuana voor algemeen medicinaal gebruik beschikbaar zijn."

Uit de reacties in de pers blijkt duidelijk dat de FDA met deze uitspraken alle geloofwaardigheid verliest. The New York Times schreef hierover het volgende: "De gewoonte van de regering Bush om de wetenschappelijke instituten te politiseren werd deze week nog maar eens duidelijk toen de FDA zonder enige aanwijsbare reden, onverwacht een korte, mager geargumenteerde verklaring aflegde waarin de therapeutische waarde van marihuana ontkend wordt. De verklaring moest een antwoord zijn op de talrijke vragen van het Capitool naar informatie, maar het bleek eerder een poging om op te treden tegen de mensen die marihuana roken voor medische doeleinden en stelling te nemen tegen de inspanningen die in de verschillende staten geleverd worden voor de legalisering van het medicinaal gebruik. (...) Normaal gezien, als de FDA een netelig dossier te behandelen krijgt, wordt een deskundigenteam samengesteld om de meest recente bewijzen onder de loep te nemen en een advies uit te brengen over de veiligheid en de efficiëntie van een stof. Ditmaal leverde het agentschap enkel één mager blad papier waarin gesteld werd dat "geen enkele wetenschappelijke studie het medicinaal gebruik van marihuana ondersteunt."

De Britse krant Economist schreef: "Als cannabis onbekend zou zijn en biologen zouden op een dag in een afgelegen bergvallei de plant vinden, dan zou die ontdekking zonder twijfel erkend worden als een medische doorbraak. Wetenschappers zouden het potentieel van de plant voor de behandeling van allerlei aandoeningen, van pijn tot kanker, bewieroken. Ze zouden zich verwonderen over het rijke farmacologische toepassingsgebied - veel bestanddelen van de plant imiteren levensbelangrijke moleculen in het menselijk lichaam. In werkelijkheid heeft cannabis de mensheid duizenden jaren begeleid en wordt door veel regeringen (vooral de Amerikaanse) als een gevaarlijke nutteloze drug beoordeeld." In het artikel wordt gezegd dat de stellingname van de FDA alle "gezond verstand" mist.

Dr. Daniele Piomelli, professor farmacologie aan de universiteit van Californië werd geciteerd door de New York Times. Hij zei dat hij "nooit een wetenschapper heeft ontmoet die zou zeggen dat marihuana gevaarlijk of nutteloos is. Onderzoek toont duidelijk aan dat marihuana bepaalde voordelen biedt aan bepaalde patiënten," zei Dr. Piomelli. "Daarover zijn we het allemaal eens."

(Bronnen: New York Times van 21 en 22 april 2006, The Economist van 27 april 2006, www.fda.gov)

🌐 Duitsland — Geen verband tussen strafrechterlijke vervolging en omvang van het cannabisgebruik

Volgens een onderzoek aan het Max Planck Instituut voor Buitenlands en Internationaal strafrecht, uitgevoerd in opdracht van het federale gezondheidsministerie, zijn er "grote verschillen in de strafrechtelijke vervolging van cannabisgebruikers in de verschillende deelstaten. Een vergelijking met de peiling van het Instituut voor Therapieonderzoek toont aan dat er geen verband is tussen de omvang van het cannabisgebruik en de toepassing van de strafwet.

Het MP-Instituut onderzocht de toepassing van de strafwet in zes van de zestien Duitse deelstaten, Beieren, Berlijn, Hessen, Noordrijn-Westfalen, Saksen en Sleeswijk-Holstein. In 1994 vroeg het Federaal Grondwettelijk Hof om de strafvervolging op te schorten in een zaak van bezit van een "kleine hoeveelheid" voor persoonlijk gebruik. Nochtans hebben de richtlijnen die gevolgd worden in de deelstaten grote onderlinge verschillen. De maximum hoeveelheden zonder strafvervolging zijn: in Beieren en Saksen 6 gram, in Noordrijn-Westfalen 10 gram, in Berlijn en Hessen 15 gram en in Sleeswijk-Holstein 30 gram. Er is bijvoorbeeld ook een onderscheid ten overstaan van herhaald druggebruik. In Beieren wordt aan 40 tot 60 procent van de gevallen geen verder gevolg gegeven, in Sleeswijk-Holstein en Berlijn ligt dat percentage tussen de 80 en de 90.

Het Instituut voor Therapieonderzoek bestudeerde het druggebruik in Duitsland in 2003 in opdracht van het federaal gezondheidsministerie. Daarvoor werden 8.061 personen tussen 18 en 59 jaar schriftelijk geïnterviewd. Volgens die peiling gebruikten 4,4 procent van de deelnemers uit Sleeswijk-Holstein, de meest liberale staat inzake drugsbeleid, tijdens de laatste 12 maanden cannabis. In Saksen en Beieren, twee van de meest repressieve staten, was dit respectievelijk 4,7 en 5,5 procent. Het Max Planck Instituut stelt vast dat de verschillen in de strafrechtelijke vervolging waarschijnlijk geen rechtstreekse invloed hebben op het gebruik van illegale drugs, maar wijst wel op een onvoldoende empirische basis voor de data om een gefundeerde wetenschappelijke conclusie te brengen.

(Bron: Schäfer C, Paoli L. Drogenkonsum und Strafverfolgungspraxis [Drug use and practice of criminal prosecution]. Max-Planck-Institut, Berlin 2006)

Kort nieuws

🏷️ Wetenschap — Verdamper

Onderzoekers van de universiteit van Leiden bestudeerden de werking van de Volcano-verdamper met betrekking tot de herhaalde THC-opbrengst. Zij vatten hun bevindingen als volgt samen: "Er werd vastgesteld dat gemiddeld 54 procent van de beschikbare THC die in de ballon van de verdamper verzameld wordt, opnieuw kan afgeleverd worden. Bij gebruik van de verdamper voor klinische toediening van THC blijkt dat gemiddeld 35 procent van de geïnhaleerde THC onmiddellijk weer uitgeademd wordt. Onze bevinden tonen aan dat met de Volcano een systeem beschikbaar wordt voor een veilige en efficiënte toediening van cannabinoïden aan patiënten. De uiteindelijke totale opname van THC via de longen is vergelijkbaar met roken van cannabis, maar dan zonder de nadelen van roken voor de luchtwegen." (Bron: Hazekamp A, et al. J Pharm Sci 2006 Apr 24; [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Zowel het parlement als de senaat hebben een wetsvoorstel aangenomen voor de legalisering van het bezit van kleine hoeveelheden drugs, waaronder cannabis, opiaten en cocaïne. Voor cannabis ligt de maximum toegelaten grens op 5 gram. Het cabinet van president Fox liet weten dat de president de wet zal tekenen. (Bron: La Segunda van 28 april 2006, elNuevoHerald.com van 28 april 2006)

🏷️ Wetenschap — Kanker bij kinderen

Onderzoekers van de Universiteit van Noord-Carolina bestudeerden een mogelijk verband tussen neuroblastoma, een kanker bij kinderen die ontstaat in de bijnier, en druggebruik tijdens de zwangerschap bij 538 kinderen met neuroblastoma. Gebruik van eender welke geteste illegale drug verdubbelde bijna het risico op de mogelijke ontwikkeling van neuroblastoma (OR = 1.82). Voor cannabis was het risico het hoogste tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap met een mogelijk risico dat bijna vijf maal hoger ligt (OR = 4.75). Cannabisgebruik in de maand voorafgaand aan de zwangerschap verhoogt het risico niet. Het effect van cannabis was het sterkst bij kinderen beneden de leeftijd van 1 jaar. (Bron: Bluhm EC, et al. Cancer Causes Control 2006;17(5):663-9)

🏷️ Wetenschap — Hoest

Fundamenteel onderzoek toont aan dat het verhinderen van de degradatie van anandamide de met Capsaicine veroorzaakte hoest bij muizen, verminderde. De onderzoekers gebruikten VDM11, waardoor de toevoer van anandamide afgesneden werd. Zij concludeerden dat anandamide de hoestgevoeligheid kan beïnvloeden en een hoestonderdrukkende werking kan hebben. (Bron: Kamei J, et al. Cough 2006;2(1):2)

🌐 VS — Ed Rosenthal

Een federaal beroepshof in Californië heeft de veroordeling van Ed Rosenthal op 26 april 2006 verworpen omdat de jury misleid was. Rosenthal was door een districtsrechtbank in juni 2003 veroordeeld voor de teelt van honderden cannabisplanten voor het medicinaal cannabisprogramma van Oakland. De jury mocht niet weten dat de cannabis geteeld werd voor medische doeleinden. Het beroepshof weerhield echter het recht van de federale overheid om cannabiskwekers te straffen, zelfs als ze telen voor medicinaal gebruik. (Bron: Associated Press van 26 april 2006)