Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 5 februari 2007

Authors

Wereld — WHO deskundigencomité beveelt herclassificatie aan van dronabinol

Het Comité van Deskundigen inzake Drugsafhankelijkheid (ECDD) van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) kwam in Genève samen van 28 tot 31 maart 2006. Het ECDD beveelt een herclassificatie aan van dronabinol (THC) van Classe II naar de minder strenge Classe III van de Conventie van 1971 over Psychotrope stoffen van de Verenigde Naties. De aanbeveling zal gepresenteerd worden aan de Commissie voor Narcotica (CND) van de Verenigde Naties. Zij kunnen deze aanbeveling aanvaarden of verwerpen.

Dronabinol is de internationale niet gebrevetteerde naam (INN) voor THC, een natuurlijke cannabinoïde van de cannabisplant en de belangrijkste verantwoordelijke voor de psychologische en de meeste therapeutische effecten van de plant. Dronabinol was onder Classe I geplaatst ten tijde van de Conventie van 1971. Het werd naar Classe II overgeplaatst door de VN-Commissie voor Narcotica in 1991.

Volgens de ECDD wordt dronabinol momenteel zelden misbruikt en er zijn zeer weinig specifieke verslagen die dat misbruik aantonen. Bereidingen met dronabinol werden in verschillende landen gebruikt voor de behandeling van misselijkheid en braken ten gevolge van kankerchemotherapie en in de behandeling van anorexie gecombineerd met gewichtsverlies bij patiënten met AIDS. Het was ook aangewezen voor de behandeling van chronische pijn en neurologische stoornissen.

Het ECDD verslag van de bijeenkomst van 2006 is beschikbaar op:

http://www.who.int/entity/medicines/areas/quality_safety/WHO_TRS_942.pdf

(Bron: Informatie door ECDD van 29 januari 2007)

Kort nieuws

Wetenschap — Pijn

Een meta-analyse van enkelvoudige cannabinoïden en cannabis toonde aan dat medicijnen op basis van cannabis effectief zijn in de behandeling van neuropatische pijn bij MS-patiënten. Het onderzoek omvatte zes artikels en een gecontroleerd studierapport. In vier gevallen gaat het over onderzoek van het cannabisextract Sativex (196 patiënten), vijf over cannabidiol (41 patiënten) en drie over THC (91 patiënten). (Bron: Iskedjian M, et al. Curr Med Res Opin 2007;23(1):17-24.)

Wetenschap — Amyotrofische laterale sclerose

Een synthetische cannabinoïde die zich selectief bindt aan de CB2 receptor bleek de levensduur te verlengen in een muismodel van amyotrofische laterale sclerose (ALS). ALS is een neurodegeneratieve ziekte die binnen de vijf jaar na het ontstaan ervan de dood tot gevolg heeft. Dagelijkse inspuitingen bij muizen met de selectieve CB2 agonist AM-1241 verhoogde de levensduur na het ontstaan van de ziekte met 56 procent. De onderzoekers besloten hieruit dat "CB2 agonisten de degeneratie van neuronen kunnen vertragen en de bewegingsfuncties beschermen en alzo een nieuwe therapeutische behandeling van ALS mogelijk maken." (Bron: Shoemaker JL, et al. J Neurochem 2007 Jan 4; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Tetrahydrocannabivarin (THCV)

Synthetische delta-8-tetrahydrocannabivarin (delta-8-THCV) en delta-9-tetrahydrocannabivarin (delta-9-THCV) bleken het effect van THC in muizen tegen te werken. Dit onderzoek was de voortzetting van eerdere studies waarbij aangetoond werd dat delta-9-THCV van de cannabisplant, zich gedraagt als een antagonist op de CB1 receptor. (Bron: Pertwee RG, et al. Br J Pharmacol 2007 Jan 22; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Cannabidiol

In experimenten met verschillende weefsels werd aangetoond dat cannabidiol (CBD) zich als een antagonist gedraagt op de CB1 en de CB2 receptor. (Bron: Thomas A, et al. Br J Pharmacol 2007 Jan 22; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Economie — GW Pharmaceuticals

Volgens een rapport door het persagentschap Reuters zullen vanaf de tweede helft van dit jaar proeven gedaan worden met mensen die een experimentele behandeling met cannabisextracten tegen zwaarlijvigheid zullen ondergaan. Het Britse bedrijf GW Pharmaceuticals kondigde dit op 30 januari aan. Het rapport vermeldt het belangrijkste bestanddeel van de behandeling niet. Vermits synthetische cannabinoïde receptor antagonisten, zoals rimonabant, in klinisch onderzoek hebben aangetoond dat zij gewicht doen afnemen, is het te verwachten dat ofwel tetrahydrocannabivarin (THCV) of cannabidiol (CBD), beide natuurlijke cannabinoïde receptor antagonisten, deel uitmaken van deze behandeling. (Bron: Reuters van 30 januari 2007)

Wetenschap — Angst, depressie en bipolaire stoornissen

Volgens een prospectieve studie van 10 jaar aan het Max Planck Instituut voor Psychiatrie in München, Duitsland, met 1.395 deelnemers met een leeftijd bij de aanvang van het onderzoek tussen 14 en 17 jaar, werd cannabisgebruik geassocieerd met angst, depressie en bipolaire stoornissen. (Bron: Wittchen HU, et al. Drug Alcohol Depend 2007 Jan 24; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Sikkelcelanemie

Volgens een peiling bij patiënten met sikkelcelanemie in Jamaica is het gebruik van cannabis bij deze bevolkingsgroep hoog. Er werd geen verband vastgesteld tussen het gebruik en de klinische ernst van de ziekte. (Bron: Knight-Madden J, et al. West Indian Med J 2006;55(4):224-7.)

Wetenschap — Beroerte

In een dierenmodel van beroerte werd de toediening van een synthetische selectieve CB2 agonist in verband gebracht met een verminderde omvang van de beroerte en verbeterde bewegingsfuncties, in vergelijking met niet-behandelde dieren. (Bron: Zhang M, et al. J Cereb Blood Flow Metab 2007 Jan 24; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — THC zuur

THC zuur is een voorloper van THC in de cannabisplant. Het wordt omgezet in THC door verhitting of andere oorzaken. Duitse onderzoekers ontdekten THC zuur in het bloed en de urine van cannabisgebruikers, wat wijst op een onvolledige transformatie van THC zuur naar THC. Vermits enkel THC de karakteristieke werking van cannabis veroorzaakt, is het belangrijk dat een hoog percentage THC zuur omgezet wordt in THC om het gewenste effect te bereiken. (Bron: Jung J, et al. J Mass Spectrom 2007 Jan 12; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])