Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 5 december 2021

Authors

🌐 Wereld — Meer dan 180 maatschappelijke groeperingen roepen op tot meer transparantie bij de INCB in het kader van haar cannabisinitiatief

Een jaar na de formele erkenning van het potentieel van cannabis als medicijn door de Verenigde Naties roepen 181 ngo's, waaronder de IACM, op tot meer transparantie en verantwoording bij de INCB (International Narcotics Control Board), met name in verband met haar Cannabis Control Initiative. Op 2 december 2020 heeft de Commissie voor verdovende middelen (CND) van de Verenigde Naties cannabis opnieuw op de lijst geplaatst, waarbij voor het eerst de medische eigenschappen van cannabis werden erkend.

De INCB, een orgaan van de Verenigde Naties, heeft echter zijn eigen "Cannabis Control Initiative" gelanceerd. In een open brief aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, vragen de maatschappelijke groeperingen uit 56 landen

- Maak de INCB-documentatie openbaar zoals andere soortgelijke VN-organen;

- Opt-in voor het online toegangs- en archiveringssysteem voor VN-documentatie;

- de raadpleging van het maatschappelijk middenveld uit te breiden tot alle werkterreinen van de INCB

- schriftelijke bijdragen van niet-overheidsactoren te vragen en te verzamelen;

- NGO's en niet-overheidsactoren toestaan om als waarnemers deel te nemen aan INCB-vergaderingen;

- op grotere schaal "landenbezoeken" afleggen, naar het voorbeeld van het jaarlijkse toetsingsmechanisme van de mensenrechtenverdragsorganen.

FAAAT of 2 December 2021

🌐 Zwitserland — Apotheken verkopen cannabis aan volwassenen

In Zwitserland zal de verstrekking van cannabis voor recreatief gebruik vanaf 2022 in verschillende modelprojecten in apotheken worden getest. Al vanaf begin volgend jaar zullen consumenten in Zürich, Basel en andere steden cannabis kunnen kopen in apotheken en sociale clubs. De Commissie voor Sociale Zekerheid en Gezondheid van de Raad van Staten - de kleine kamer van het Zwitserse parlement - had hiervoor al in augustus 2020 de wettelijke basis gelegd met het zogenaamde experimenteerartikel en maakte streng gereguleerde wetenschappelijke studies naar het gebruik van cannabis mogelijk.

Er moeten proefprojecten worden uitgevoerd om de effecten van gereguleerde toegang tot cannabis op consumptie, gezondheid en koopgedrag te onderzoeken. Op die manier moeten ze "een feitelijke basis vormen voor een discussie over de verdere ontwikkeling van het cannabisbeleid en het Zwitserse drugsbeleid", zoals aangekondigd door de stad Zürich.

Apotheke Adhoc of 23 November 2021

🌐 Malta — Het land legaliseert als eerste in EURope de thuisteelt van cannabis voor persoonlijk gebruik

Malta gaat cannabis legaliseren. De burgers zullen thuis cannabis kunnen kweken en cannabis social clubs kunnen oprichten. Het wetsvoorstel staat ook het kweken van maximaal vier cannabisplanten thuis toe. De planten mogen echter niet zichtbaar zijn vanaf andere plaatsen. Wanneer consumenten thuis cannabisplanten kweken, mogen ze maximaal 50 gram gedroogde cannabis in huis hebben. Cannabisconsumptie in het openbaar zal verboden zijn, tenzij de persoon toestemming heeft om het om medische redenen te gebruiken.

De wet op de cannabishervorming moet nu door het parlement voor de derde lezing en de eindstemming. Verwacht wordt dat het medio december 2021 wet wordt. Het legaliseringsproces begon dit jaar, toen het ministerie van gelijkheid, onderzoek en innovatie van het kleinste land van de Europese Unie in oktober 2021 een wetsvoorstel indiende om de cannabiswet te hervormen.

Forbes of 1 December 2021

🏷️ Wetenschap/Mens — Het medicinaal gebruik van cannabis is geassocieerd met minder voorschriften voor opioïden en benzodiazepinen bij orthopedische pijnpatiënten

In een prospectief observationeel onderzoek door onderzoekers van het Legacy Research Institute in Portland, VS,

hadden orthopedische pijnpatiënten baat bij een behandeling met cannabis. Zij werden ingeschreven in het medische cannabisprogramma van Pennsylvania door hun behandelend pijnbestrijdingsarts, kregen voorlichting over cannabis van hun arts op het moment van inschrijving, en kochten producten van cannabisverkopers met een staatsvergunning.

Cannabisgebruik werd geassocieerd met klinische verbeteringen van pijn, functie en levenskwaliteit met vermindering van het gebruik van voorgeschreven medicijnen. 73% stopte met of verminderde het gebruik van opioïden en 31% stopte met benzodiazepines. Significante klinische voordelen van cannabis traden op binnen 3 maanden na het begin van de cannabistherapie en stabiliseerden zich bij de daaropvolgende follow-ups.

Greis A, Larsen E, Liu E, Renslo L, Radakrishnan A, Wilson-Poe AR. Perceived efficacy, reduced prescription drug use, and minimal side effects of cannabis in patients with chronic orthopedic pain. Cannabis Cannabinoid Res. 2021 Nov 12. [in press]

🏷️ Wetenschap/Mens — Patiënten met psychotische stoornissen hebben mogelijk lagere doses neuroleptica nodig als ze een aanvullende behandeling met CBD-sigaretten krijgen

Volgens een kleine placebogecontroleerde proef met 31 acuut psychotische patiënten door onderzoekers van de Universitaire Psychiatrische Klinieken Basel, Zwitserland, hadden de deelnemers lagere doses neuroleptica nodig als ze een aanvullende behandeling kregen met CBD-sigaretten. CBD-rijke cannabis met minder dan 1% THC werd gegeven als aanvulling op de standaard psychiatrische behandeling. De uitkomsten werden beoordeeld na 4 weken acute behandeling en lange termijn follow-up na het staken van de CBD-sigaretten na 25 weken.

Er waren geen significante verschillen tussen de placebogroep en de CBD-groep met betrekking tot de ernst van de symptomen. Patiënten in de placebogroep hadden echter hogere doses neuroleptica nodig. De auteurs concludeerden dat "de gepresenteerde bevindingen zouden kunnen wijzen op een antipsychotisch medicatie sparend effect van CBD-sigaretten als aanvullende behandeling van acute psychose. Echter, het lage aantal deelnemers liet geen verdere statistische analyse toe."

Köck P, Lang E, Trulley VN, Dechent F, Mercer-Chalmers-Bender K, Frei P, Huber C, Borgwardt S. Cannabidiol Cigarettes as Adjunctive Treatment for Psychotic Disorders - A Randomized, Open-Label Pilot-Study. Front Psychiatry. 2021;12:736822.

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabis kan nuttig zijn in pediatrische palliatieve zorg

Volgens een case-serie van 6 kinderen gepresenteerd door onderzoekers van de Pediatric Pain and Palliative Care Service van het Department of Women's and Children's Health van het University Hospital in Padova, Italië, kan een cannabisextract pijn en epilepsie verbeteren in de palliatieve zorg. Zorgverleners meldden veranderingen in de intensiteit en frequentie van pijn en epilepsiegebeurtenissen. De deelnemers kregen gedurende 1 jaar een getitreerd plantenextract van cannabis.

Slechts milde en voorbijgaande bijwerkingen traden op: slaperigheid, euforie, rusteloosheid en tachycardie; deze verdwenen spontaan of door aanpassing van het toedieningsschema. De behandeling werd nooit stopgezet. Alle patiënten hadden aanvallen tijdens de observatieperiode voor de behandeling, en kregen een vermindering van de frequentie van aanvallen, zij het in verschillende mate tijdens de toediening van cannabis. Daarnaast werd een voordeel op pijn waargenomen, gebaseerd op de evaluatie van de verzorger, en een vermindering van het gebruik van pijnstillers.

Divisic A, Avagnina I, De Tommasi V, Santini A, Brogelli L, Giacomelli L, Benini F. The use of medical cannabis in pediatric palliative care: a case series. Ital J Pediatr. 2021;47(1):229.

🏷️ Wetenschap/Mens — Een remmer van endocannabinoïde afbraak verbeterde symptomen van het Tourette Syndroom in klinische studie

In een placebogecontroleerde studie met 20 volwassen patiënten met het syndroom van Gilles de la Tourette werd toediening van Lu AG06466, een selectieve remmer van de afbraak van het endocannabinoïde 2-AG (2-arachidonoylglycerol), geassocieerd met symptoomverbetering. Deelnemers gebruikten standaard medicatie en werden gerandomiseerd naar een enkele nuchtere dosis van Lu AG06466 (40 mg) of placebo in periode 1, gevolgd door de andere behandeling in periode 2.

Er was een algemene trend van tic reductie, waarbij twee van de drie tic schalen een significant effect lieten zien op verschillende tijdstippen. Bovendien resulteerde de studiemedicatie in een significante vermindering van premonitorische driften ten opzichte van placebo. De behandeling werd goed verdragen, en de meest voorkomende bijwerkingen waren hoofdpijn, slaperigheid en vermoeidheid.

Department of Psychiatry, Social Psychiatry and Psychotherapy, Hannover Medical School, Germany.

Müller-Vahl KR, Fremer C, Beals C, Ivkovic J, Loft H, Schindler C. Endocannabinoid Modulation Using Monoacylglycerol Lipase Inhibition in Tourette Syndrome: A Phase 1 Randomized, Placebo-Controlled Study. Pharmacopsychiatry. 2021 Nov 30. [in press]

Kort nieuws

🌐 Frankrijk — Al 1000 patiënten opgenomen in proef met medicinale cannabis

Tot nu toe zijn 1000 patiënten opgenomen in de proef met medicinale cannabis en 779 van hen worden momenteel gevolgd om de meest effectieve en best getolereerde dosis vast te stellen. Afgelopen augustus gaf Olivier Véran, minister van Volksgezondheid, het startsein voor het experiment met medicinale cannabis met de opname van een eerste patiënt in het universitair ziekenhuis van Clermont-Ferrand. Enkele maanden later zijn 1000 patiënten geïncludeerd en zijn duizend zorgverleners gemobiliseerd om dit experiment te volgen. Verwacht wordt dat 3000 patiënten zullen deelnemen.

Top Sante van 23 november 2021

🌐 Verenigde Arabische Emiraten — Wijzigingen in de drugswet

Het nieuwe federale wetsdecreet nr. 30 van 2021 betreffende de bestrijding van verdovende middelen en psychotrope stoffen, dat op 2 januari 2022 in werking treedt, brengt belangrijke wijzigingen aan in de federale wet nr. 14 van 1994. Enkele van de belangrijkste punten van de drugswet zijn rehabilitatie van nieuwe drugsdelinquenten, facultatieve uitzetting van expats die veroordeeld zijn in drugsgerelateerde zaken en strengere straffen voor recidivisten.

Khaleej Times van 28 november 2021

🌐 VS — Vermindering van cannabisgebruik door adolescenten

Uit gegevens van de Substance Abuse Mental Health Services Administration (SAMHSA) blijkt dat het aantal cannabisgebruikers in de leeftijd van 12 tot 17 jaar jaar-op-jaar aanzienlijk is gedaald. Meer specifiek meldt het dat het cannabisgebruik in het verleden door tieners daalde van 13,2 procent in 2019 tot 10,1 procent in 2020 - een daling van ongeveer 25 procent. Het cannabisgebruik in het verleden daalde van 7,4% naar 5,9%.

SAMHSA van 25 oktober 2021

🌐 Isra�l — Het aantal legale cannabispatiënten bereikt 105.000

105.000 cannabispatiënten of 1,3% van de bevolking mogen in totaal 4 ton cannabis per maand gebruiken. Meer specifiek zijn er vanaf eind oktober 2021 104.907 medicinale cannabisvergunninghouders in israel.

Cannabis of 29 November 2021

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabis tijdens zwangerschap heeft geen invloed op het IQ

Blootstelling aan THC voor de geboorte had geen invloed op het IQ bij 1197 kinderen, die werden getest op de leeftijd van 12, 24, 36 en 48 maanden. Blootstelling aan cannabis werd echter wel in verband gebracht met slechtere aandachtsscores.

Afdeling Verloskunde en Gynaecologie, University of Utah Health, Salt Lake City, VS.

Smid MC, et al. Obstet

🏷️ Wetenschap/Dier — Geen synergie van morfine en THC bij ontstekingspijn

In een rattenmodel van aanhoudende ontstekingspijn was er geen synergie tussen morfine en THC in het verminderen van pijn.

Centrum voor drugs- en alcoholonderzoek, Universiteit van Kentucky, VS

Britch SC, et al. Behav Pharmacol. 2021;32(8):630-639.

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabisgebruikers met ernstige posttraumatische stressstoornis neigen tot cannabisgebruik na presentatie van traumaherinneringen

In een onderzoek met 51 aan trauma blootgestelde cannabisgebruikers vonden onderzoekers een "oncontroleerbare dwang om cannabis te gebruiken in reactie op traumaherinneringen", "vooral waarschijnlijk bij cannabisgebruikers met ernstigere PTSS-symptomen."

Universiteit van Roehampton, School of Psychology, Whitelands College, Londen, UK.

Romero-Sanchiz P, et al. Addict Behav. 2022;125:107126.

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabislegalisering had positief effect bij het opruimen van gewelddadige klanten

Een analyse van misdaadrapporten tussen 2007 en 2017 in Oregon (OR) suggereert "een gunstig effect van legalisering op ophelderingen van geweldsmisdrijven, zoals blijkt uit significante stijgingen in het ophelderingspercentage voor algemene geweldsmisdrijven en dat voor zware mishandeling in OR counties ten opzichte van die in de niet-gelegaliseerde staten na legalisering."

Universiteit van Utah, Departement Sociologie, Salt Lake City, VS.

Wu G, et al. Int J Drug Policy. 2021;100:103528.

🏷️ Wetenschap/Dier — CBGA toont anti-epileptische effecten in muismodellen

Cannabigerolzuur (CBGA), cannabidivarinezuur (CBDVA) en cannabigerovarinezuur (CBGVA) toonden anticonvulsieve activiteiten aan in muismodellen. De auteurs schreven dat deze "resultaten suggereren dat CBGA, CBDVA en CBGVA kunnen bijdragen aan de effecten van op cannabis gebaseerde producten bij epilepsie bij kinderen."

Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics, The University of Sydney, Australië.

Anderson LL, et al. Br J Pharmacol. 2021;178(24):4826-4841.

🏷️ Wetenschap/Dier — CBD toont antipsychotische -achtige effecten bij muizen

In een muismodel van psychose ontdekten onderzoekers dat "CBD acute antipsychotica-achtige effecten induceert die 24 uur aanhouden. Het moduleert ook de DNA-methylering in het ventrale striatum, wat een nieuw potentieel mechanisme suggereert voor de antipsychotisch-achtige effecten."

Afdeling Neurowetenschappen en Gedragswetenschappen, School of Medicine van Ribeirão Preto, Universiteit van São Paulo, Brazilië.

Pedrazzi JFC, et al. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2021;111:110352.

🏷️ Wetenschap/Mens — Kindertrauma verhoogt de kans op psychotische -achtige ervaringen na cannabisgebruik

In een studie met 2630 cannabisgebruikers werd trauma in de kindertijd (mishandeling en verwaarlozing) geassocieerd met grotere psychotisch-achtige effecten na cannabisgebruik "wat in verband kan worden gebracht met een verhoogde vatbaarheid voor de dysforische/paranoïde subjectieve effecten bij het gebruik van de drug."

Lives Lived Well onderzoeksgroep, School of Psychology, Faculty of Health and Behavioural Sciences, University of Queensland, Brisbane, Australië.

Carlyle M, et al. Schizophr Res. 2021;238:178-184.

🏷️ Wetenschap/Dier — CBD keert geheugenstoornissen om in een model van oestrogeendepletie

Er zijn aanwijzingen dat oestrogeendepletie leidt tot geheugenstoornissen. In een knaagdiermodel van oestrogeendepletie toonden onderzoekers aan dat CBD het "potentieel heeft als een behandeling voor oestrogeendaling-geïnduceerde verslechtering van neurale werking en onderhoud."

School voor gezondheid en biowetenschappen, Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazilië.

Corrê MDS, et al. Behav Brain Res. 2022;417:113555.

🏷️ Wetenschap/Mens — De legalisering van cannabis in Canada resulteerde in een verminderd aantal cannabisgerelateerde misdrijven bij jongeren

Een analyse van cannabisgerelateerde misdrijven onder jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar in de jaren 2015 tot 2018 toonde aan dat er een vermindering was van 55% bij mannelijke adolescenten en van 65% bij vrouwelijke adolescenten.

Northern Medical Program, Universiteit van Noord-Brits-Columbia, Prince George, Canada.

Callaghan RC, et al. Addiction. 2021;116(12):3454-3462.

🏷️ Wetenschap/Dier — Cannabinoïde receptoren mogelijk betrokken bij de effecten van sommige terpenen

In muismodellen van pijn "produceerden 3 terpenen een subset van effecten in tests van locomotorische activiteit, hypothermie, en acute antinociceptie. Deze bevindingen suggereren dat alfa-terpineol, bèta-caryofylleen en gamma-terpineen differentiële cannabinoïde receptoractiviteit en een farmacologisch profiel kunnen hebben dat nieuwe doeltreffende analgetica kan opleveren."

Afdeling Farmacodynamica, College of Pharmacy, Universiteit van Florida, Gainesville, VS.

Bilbrey JA, et al. Psychopharmacology (Berl). 2021 Nov 30. [in press]

🏷️ Wetenschap/Mens — Topische toediening van CBD en PEA op de huid worden goed verdragen

In een aantal proeven werden de effecten van verschillende producten met CBD (cannabidiol) en PEA (palmitoylethanolamide) op de huid onderzocht. Ze bleken "niet-irriterend en niet-sensibiliserend te zijn bij gezonde volwassenen, en verder aanmoedigen van soortgelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid op lange termijn bij menselijke deelnemers met dermatologische aandoeningen".

Afdeling Dermatologie, Henry Ford Health System, Detroit, VS.

Maghfour J, et al. Clin Exp Dermatol. 2021;46(8):1518-1529.

🏷️ Wetenschap/Cellen — CBD moduleert de productie van bepaalde ontstekingsremmende cytokines in monocyten

Er is aangetoond dat CBD de productie van interleukine-1-beta en interleukine-6 wijzigt in bepaalde witte bloedcellen van mensen, de zogenaamde monocyten.

Afdeling Farmacologie en Toxicologie, Michigan State University, East Lansing, VS.

Sermet S, et al. Toxicology. 2021;464:153016.

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabisgebruik door zwangere vrouwen kan een onderdrukking van immuunreacties in de placenta veroorzaken

Volgens een studie met kinderen van 3 tot 6 jaar kan cannabisgebruik van hun moeders tijdens de zwangerschap de immuunreacties in de placenta hebben beïnvloed en angst en hyperactiviteit hebben doen toenemen bij aan THC blootgestelde kinderen.

Addiction Institute of Mount Sinai, afdelingen Psychiatrie en Neurowetenschappen, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, VS.

Rompala G, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021;118(47):e2106115118.

🏷️ Wetenschap/Dier — Bij muizen zonder CB1-receptoren was er een verminderde bloedvatontspanning

Studies met genetisch gemodificeerde muizen zonder CB1 receptoren toonden een verminderde bloedvatrelaxatie aan na toediening van een synthetische cannabinoïde (WIN55212-2) en de endocannabinoïde 2-AG, wat aantoont dat de CB1 receptor noodzakelijk is voor de relaxatie van bloedvaten door cannabinoïden.

MOE Key Laboratory of Modern Teaching Technology, Shaanxi Normal University, Xi'an, China.

Wang LN, et al. Microvasc Res. 2022;139:104263.