Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 5 december 2010

Authors

VS — Arizona wordt de 15e staat die medisch gebruik van cannabis legaliseert

Met een kleine marge hebben de kiezers van Arizona op 2 november het gebruik van medische cannabis voor mensen met chronische of slopende ziekten goedgekeurd. De beslissing maakt van Arizona de 15e staat die een medische cannabiswet goedkeurt. Californië was de eerste in 1996 en 13 andere staten (Alaska, Colorado, Hawaii, Maine, Michigan, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont, en Washington) en het District of Columbia volgden. Het wetsvoorstel hierover won nipt met 4.341 stemmen op meer dan 1,67 miljoen getelde stemmen, volgens de eindresultaten die op 13 november bekend gemaakt werden. De kiezers van Arizona keurden met een grote meerderheid een medische cannabiswet goed in 1996 en 1998 maar die werd nooit uitgevoerd wegens problemen met de woordkeuze.

Het voorstel van Arizona zal patiënten toelaten met ziekten als kanker, AIDS, hepatitis C en alle andere "chronische of slopende" ziekten die voldoen aan de richtlijnen bepaald, om planten te telen of om elke twee weken ongeveer 70 gram (2,5 ounce) cannabis aan te kopen. De patiënten moeten in het bezit zijn van een aanbeveling van hun arts en zich inschrijven bij het Arizona gezondheidsdepartement. De wet voorziet slechts 124 cannabisverdeelcentra in de staat. Vanaf 29 november heeft de staat 120 dagen vooraleer de wet van kracht wordt.

Meer op: http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_ARIZONA_MEDICAL_MARIJUANA?SITE=FLTAM&SECTION=HOME&TEMPLATE=news_generic.htm

http://www.nytimes.com/2010/11/15/us/politics/15arizona.html?_r=1&scp=1&sq=Carolyn%20Short,%20chairwoman%20of%20Keep%20AZ%20Drug%20Free,%20the%20group%20that%20organized%20opposition%20&st=cse

(Bronnen: New York Times van 15 november 2010, Associated Press van 14 november 2010)

Joakim Hedström is de eerste Zweedse burger die toelating krijgt om THC (dronabinol) medisch te gebruiken, voorgeschreven door een Duitse arts en door hem ingevoerd in Zweden. Op zijn website stelt hij dat hij "in de afgelopen vijf jaar de positieve ervaringen probeert duidelijk te maken die hij heeft opgedaan met medische cannabis voor de behandeling van de symptomen van zijn ADHD [Attention Deficit Hyperactivity Disorder]." "Ik heb gesproken met artsen, politici en wetenschappers om mijn gebruik uit te leggen, hoe het mij helpt waar twintig andere geneesmiddelen die ik probeerde, geen voldoende werking hadden."

In juni ging hij naar Duitsland op doktersbezoek en kreeg dronabinol voorgeschreven. Bij zijn terugkeer in Zweden en de inklaring van zijn medicijn, werd hij ondervraagd door de Zweedse douane en later door de politie. Maar de aanklacht voor invoer van illegale verdovende middelen werd in november geseponeerd. De officier van justitie (procureur) zei dat "in het licht van de aangebrachte gegevens zie ik geen objectieve reden om vervolging in te stellen of een veroordeling te vorderen." Twee dagen later kreeg de heer Hedström een pakje van de politie toegestuurd met zijn dronabinol.

Meer op:

http://kol14.com/slaggtippen/legally-imported-cannabis-medicine/

(Bron: Persoonlijke communicatie door Joakim Hedström van 16 november 2010)

Wetenschap — Farmacokinetics van geïsoleerde orale dronabinol (in marinol) is gelijkaardig aan sublinguale dronabinol in een cannabisextract (sativex)

Wetenschappers van het National Institute on Drug Abuse in Baltimore, VS, onderzochten de farmacokinetiek van synthetische orale dronabinol (marinol) en vergeleken met dronabinol in sativex, een cannabisextract dat sublinguaal toegediend wordt in een spray. Er werden cannabisrokers opgenomen in een willekeurige, gecontroleerde dubbelblinde studie. De deelnemers kregen 5 en 15 mg synthetische orale dronabinol, een lage dosis sativex (5,4 mg THC en 5,0 mg CBD) en hoge dosis ( 16,2 mg THC en 15,0 mg CBD) en een placebo tijdens vijf sessies. De hoeveelheden CBD, THC en THC-metabolieten in het bloedplasma werden vastgesteld.

Negen cannabisrokers vervolledigden de vijf dosesperioden. Er waren geen statistisch belangrijke verschillen in de maximale dronabinolconcentraties in het plasma, evenmin in de tijdsduur om de maximale concentratie te bereiken, noch in de biologische beschikbaarheid, tussen vergelijkbare orale THC en sativex. De auteurs concludeerden dat "deze gegevens suggereren dat modulatie van het THC effect door CBD, niet berust op een farmacokinetische interactie bij deze therapeutische doses".

(Bron: Karschner EL, Darwin WD, Goodwin RS, Wright S, Huestis MA. Plasma Cannabinoid Pharmacokinetics following Controlled Oral {Delta}9-Tetrahydrocannabinol and Oromucosal Cannabis Extract Administration. Clin Chem. 2010 Nov 15. [in druk])

Europa — De Duitse ACM zoekt partners in andere Europese landen om een Europees burgerinitiatief voor medische cannabis te realiseren

Het Europese burgerinitiatief is één van de belangrijkste innovaties van het Verdrag van Lissabon. Het doel is de uitbreiding van de democratische deelname binnen de Europese Unie (EU). Het initiatief maakt het mogelijk voor een miljoen EU burgers om zich rechtstreeks tot de Europese Commissie te wenden voor zaken die binnen hun bevoegdheid vallen. De praktische toepassing, voorwaarden en werkwijze van het burgerinitiatief zullen in een nieuwe EU verordening vastgelegd worden. De Europese Commissie heeft in maart 2010 een ontwerp van verordening voor het burgerinitiatief aanvaard. Daarover wordt tot het einde van dit jaar onderhandeld door de Raad en het Europese Parlement. De eindstemming gebeurt in de plenaire vergadering van 13 december.

Het is af te wachten of het een burgervriendelijke verordening wordt of niet. De Duitse Associatie voor Cannabis als Medicijn zoekt Europese partners om een Europees burgerinitiatief te ontwikkelen om het medisch gebruik van cannabis op Europees niveau naar voor te schuiven, zodra de verordening is aangenomen. In het ontwerp wordt gesteld dat een bepaald aantal burgers (een quorum - aantal dat moet deelnemen om wettelijk te kunnen handelen) in minstens negen EU-landen het initiatief moeten steunen, om het succesvol te kunnen afronden.

Neem contact op met de ACM op info@cannabis-med.org

Meer op:

(in Engels): http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm

(in Duits): http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_de.htm

(in Spaans): http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_es.htm

(in Frans): http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_fr.htm

(in Nederlands): http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_nl.htm

(in Italiaans): http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_it.htm

(Bron: www.citizens-initiative.eu/)

Kort nieuws

Nederland — Beperking van de cannabisverkoop

De Nederlandse regering zei op 17 november dat ze de verkoop van cannabis aan toeristen wil verbieden in de "coffeeshops" waar het wettelijk te koop is. Het softdrugsbeleid in Nederland behoort tot de meest liberale in Europa en hun coffeeshops zijn een populaire toeristenattractie, vooral Amsterdam en de steden in de grensstreek met Duitsland en België. De regering, die vorige maand aantrad, heeft ingestemd om de verkoop van cannabis tot Nederlandse klanten te beperken. (Bron: Reuters van 17 november 2010)

Groot Brittannië — Medisch cannabisregister

In Groot-Brittannië werd een vereniging, het British Medicinal Cannabis Register opgericht, die als doel heeft een databank met feitelijke gegevens aan te leggen, hoeveel mensen cannabis gebruiken als medicijn, voor welke redenen, welke gebruiksmethoden. De statistische informatie van de gegevensbank zal dan ter beschikking zijn van artsen, wetenschappers, onderzoekers en anderen. Meer op: www.bmcr.org.uk. (Bron: British Medicinal Cannabis Register)

Wetenschap — Ontsteking van de dikdarm

Wetenschappers van het Snyder Institute of Infection, Immunity and Inflammation in Alberta, Canada, onderzochten de werking van de atypische cannabinoïde O-1602 op een experimentele darmontsteking bij muizen. Men gaat er van uit dat O-1602 zich bindt aan een mogelijke cannabinoïdereceptor GPR55. De onderzoekers toonden aan "dat O-1602 een beschermende werking heeft bij een experimenteel geïnduceerde colitis en de neutrofiele opname afremt, onafhankelijk van CB1, CB2, en GPR55 receptoren." (Bron: Schicho R, et al. Inflamm Bowel Dis. 2010 Nov 15. [in druk])

Wetenschap — Neuropathische pijn

Cyclooxygenase 2-remmers zoals parecoxib en valecoxib worden gebruikt in de behandeling van neuropathische pijn. Wetenschappers aan de universiteit van Maagdenburg, Duitsland, toonden aan dat de pijnstillende werking van deze twee stoffen en hun metabolieten in ratten "minstens gedeeltelijk kan gebeuren via een rechtstreekse wisselwerking met de CB1 receptoren." (Bron: Schröder H, et al. Neurochem Int. 2010 Nov 9. [in druk])

Wetenschap — Menopauze

Onderzoekers aan de Urmia University, Iran, bestudeerden de werking van hennepzaadvoeding (1, 2 of 10 procent van de totale voeding) op vrouwelijke ratten waarvan de eierstokken verwijderd waren om menopauze na te bootsen. Alle groepen ratten die hennepzaad kregen, waren minder angstig. Ratten zonder eierstokken die 10 procent hennepzaad kregen, presteerden beter dan de ratten die geen hennepzaad kregen, in een depressiemodel (gedwongen zwemtest). De onderzoekers concludeerden dat "hennepzaden de complicaties bij post-ovariëctomie kunnen verbeteren bij ratten". (Bron: Saberivand A, et al. Methods Find Exp Clin Pharmacol 2010;32(7):467-73.)

Wetenschap — Endometriose

Diepe infiltrerende endometriose wordt gekenmerkt door chronische pijn, hyperproliferatie van endometriosecellen en fibrose. Endometriose is een medische aandoening bij vrouwen waarbij baarmoederslijmvliesachtige cellen opduiken in gebieden buiten de baarmoederholte. Onderzoekers uit verschillende instellingen in Parijs, Frankrijk, toonden aan dat cannabinoïden de groei verminderden van menselijk weefsel met endometriose, ingeplant in muizen. Zij concludeerden dat "cannabinoïde-agonisten een antiproliferatieve werking uitoefenen op stromale endometriosecellen." (Bron: Leconte M, et al. Am J Pathol. 2010 Nov 5. [in druk])

VS — Cannabisrecord

Volgens een persbericht van Patients Out of Time is het nu 28 jaar geleden dat Irvin Rosenfeld, lid van de vereniging, zijn eerste cannabissigaretten ontving van de federale overheid. De sigaretten die aan de universiteit van Mississippi geproduceerd worden op vraag van de overheid, worden aan de heer Rosenfeld geleverd om zijn chronische ziekte te behandelen, in een dosering van ongeveer 200 gram (7 ounces) elke 25 dagen. Op 20 november rookte Irvin zijn 120.000e medicinale cannabissigaret. Meer op: www.medicalcannabis.com (Bron: Persbericht van Patients Out of Time van 20 november 2010)