Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 5 april 2002

Authors

Wetenschap — THC werkzaam bij Tourette-Syndroom

Een klinisch onderzoek dat werd uitgevoerd aan de Medische Hogeschool van Hannover (Duitsland) en gepubliceerd in de huidige editie van Pharmacopsychiatrie, toonde aan dat een enkelvoudige dosis THC de symptomen van Tourette-Syndroom reduceert.

Onder de leiding van Dr. Kirsten Mueller-Vahl kregen 12 volwassen TS-patiënten in een dubbelblinde placebo- en kruisgecontroleerde methode, 5, 7,5 of 10 mg THC toegediend. De patiënten kregen ofwel eerst een enkelvoudige dosis THC of eerst placebo, op twee dagen met een tussenperiode van 4 weken alvorens de andere behandeling te ondergaan.

THC veroorzaakte een belangrijke verbetering van de symptomen. Aan het einde van het onderzoek beoordeelden 9 patiënten de THC-behandelingsdag positiever dan de placebo-dag. Drie patiënten ervoeren de placebo-dag positiever. Er werden geen noemenswaardige nevenwerkingen vastgesteld. Bloeddruk en hartslag ondergingen geen significante wijziging. Vijf patiënten ondervonden lichte nevenwerkingen die 1 tot 6 uur duurden. Er was een belangrijke correlatie tussen de verbetering van de tics en de maximale concentratie van 11-OH-THC in het bloed.

Het Gilles de la Tourette-Syndroom (Tourette-Syndroom, TS) is een complexe neurologische stoornis die zich manifesteert door meerdere motorische tics (plotse bewegingen) en een of meer vocale tics. Intussen werden de resultaten van dit onderzoek door een recent afgewerkte zes weken durende studie met 24 patiënten, bevestigd.

(Bronnen: Mueller-Vahl K, et al. Treatment of Tourette-Syndrome with delta-9-tetrahydrocannabinol (THC): a randomized crossover trial. Pharmacopsychiatry, April 2002. Persoonlijke communicatie met KIrsten Mueller-Vahl)

Wetenschap Spanje — Eerste klinisch onderzoek met THC voor de behandeling van kanker

Een team van Spaanse wetenschappers is begonnen met de eerste wetenschappelijke studie van cannabinoïden voor de behandeling van kanker in het ziekenhuis van La Laguna (Tenerife). De bedoeling van het fase I-II onderzoek is de werking te evalueren van THC, het meest actieve bestanddeel van cannabis, op de glioblastoma multiforma, een kwaadaardige hersentumor, waarvoor momenteel geen effectieve behandeling bestaat. Het zal de eerste studie zijn waarbij onderzoek gedaan wordt naar de intracraniale toediening van THC, d.w.z. rechtstreekse toediening in de hersenen.

Twee jaar geleden heeft het team van Dr. Manuel Guzmán van de Complutence University van Madrid, aangetoond dat THC en een synthetische cannabinoïde de groei van de malignant gliomas in ratten had doen afnemen, en complete vernietiging van de tumor bij een derde van de behandelde dieren had veroorzaakt. Dr. Luis Gonzáles Feria, neurochirurg van het La Laguna Ziekenhuis zal het klinisch onderzoek leiden.

Het begint met 5 patiënten. Als de behandeling verdragen wordt zullen er nog negen patiënten toegevoegd worden, verdeeld in drie groepen die alle drie een verschillende dosis zullen toegediend krijgen. Aangezien de glioblastoma een erg agressieve tumor is, verwachten de onderzoekers niet patiënten te kunnen genezen maar wel de levensduur te verlengen. Patiënten overlijden doorgaans binnen zes tot acht maanden na de diagnose. THC zal twee tot acht weken worden toegediend en de dosis zal afhangen van de tolerantie. De patiënten zijn geselecteerd op basis van de mogelijkheid tot chirurgische ingreep. Het onderzoek duurt drie jaar.

(Bron: Reuters van 25 maart 2002)

VS — Nieuws over initiatieven en wetsvoorstellen inzake medicinale cannabis

Washington DC: Het vonnis van een federale rechter kan de weg vrijmaken voor de voorstanders van legalisering van marihuana in Washington DC voor medicinale doeleinden om in november de kiezers van de stad rond dit thema op te roepen.VS-districtsrechter Emmet Sullivan verklaarde op 28 maart een federale wet waardoor de burgers van het district Colombia zich niet over het thema konden uitspreken, onwettig. De wet werd door het Congres aangenomen in 1998 nadat de burgers van het district gestemd hadden voor de legalisering van marihuana voor medicinaal gebruik. (Bronnen: New York Times van 29 maart 2002, Associated Press van 30 maart 2002)

Vermont: Met 82 stemmen tegen 59 werd in het Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel aangenomen dat mensen die lijden aan terminale ziekten zoals aids of kanker, de toelating krijgen hun symptomen te behandelen met cannabis indien zij een aanbeveling hiervoor van de arts kunnen voorleggen. Goeverneur Howard Dean, demokraat, die duidelijk tegen het voorstel is, heeft aangekondigd dat hij zal proberen het wetsvoorstel in de senaat te blokkeren. (Bronnen: Associated Press van 15 maart 2002, New York Times van 16 maart 2002)

Maryland: Met 80 stemmen tegen 56 werd in het Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel aangenomen dat de mogelijkheid biedt aan mensen die cannabis voor medicinale doeleinden gebruiken, om zich voor de rechter te verdedigen. Overeenkomstig deze maatregel kunnen beklaagden aan de rechter of de jury bewijzen voorleggen dat ze marihuana alleen voor medicinale doeleinden gebruiken, en aldus een boete van 100 $ krijgen in plaats van de huidige boete van 1.000 $ en een gevangenisstraf tot 1 jaar. Het voorstel moet wel nog door de senaat aangenomen worden. (Bron: Washington Post van 26 maart 2002)

Tot op heden wordt door acht staten - Alaska, Californië, Colorado, Hawaii, Maine, Nevada, Oregon en de staat Washington - aan ernstig zieken toegestaan om cannabis te gebruiken mits voorafgaandelijke toestemming van een arts.

Kort nieuws

Wetenschap Groot Brittannië — Autorijden

Het drinken van een enkel glas wijn heeft meer invloed op het vermogen tot besturen van een wagen dan het roken van een marihuanasigaret. Dat is de konklusie van een belangrijk nieuw onderzoek uitgevoerd door de Transport Research Laboratory in Crowthorne (GB). Deze resultaten bevestigen een onderzoek dat meer dan een jaar geleden werd uitgevoerd. De studie toonde tevens aan dat bestuurders onder invloed van cannabis zich meer bewust bleken te zijn van hun intoxicatie, en daardoor voorzichtiger gingen rijden om hun verzwakking te compenseren. (Bron: New Scientist van 19 maart 2002)

Frankrijk — Eerste minister Jospin

Eerste minister Jospin zei dat het roken van een cannabisjoint thuis minder slecht is dan alcohol achter het stuur. Bernard Kouchner, minister van volksgezondheid, zei onlangs dat alcohol en tabak meer schade veroorzaken dan cannabis. (Bron: AFP van 25 maart 2002)

Duitsland — Groene partij

De Duitse groene partij steunt de legalisering van cannabis, volgens hun nieuwe programma dat voorgesteld werd op het partijcongres in maart te Berlijn. "Het huidige drugsbeleid van algemene strafrechtelijke vervolging van gebruikers heeft gefaald", zo wordt in het nieuwe programma gesteld. (Bron: sda van 16 maart 2002)

Groot Brittannië — Onderzoek bij politie

De helft van de politie-agenten hebben tijdens een anoniem onderzoek toegegeven ooit eens cannabis te hebben gebruikt. Meer dan de helft van hen gelooft dat het huidige beleid schadelijk is voor de relatie tussen politie en jongeren. (Bron: The Times van 16 maart 2002)

Wetenschap — Neuroprotectie

Resultaten van cellenonderzoek wijzen sterk aan dat de cannabinoïde-1 receptor (CB1) niet betrokken is bij de cellulaire antioxiderende neuroprotectieve werking van cannabinoïden. (Bron: Marsicano G, et al. J. Neurochem 2002 Feb;80(3):448-56)

Wetenschap — Bloeddoorstroming in de hersenen

Geheugen gerelateerde plaatselijke bloedtoevoer werd vergeleken tussen frekwente marihuanagebruikers en een controlegroep van niet-gebruikers, na meer dan 26 uur onthouding. Geheugen gerelateerde bloeddoorstroming bij marihuanagebruikers toonde een vermindering aan in de prefrontale cortex en een verhoging in de geheugen-verbonden regio van het cerebellum. (Bron: Block RI, et al. Pharmacol Biochem Behav 2002 May;72(1-2):237-50)