Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 4 augustus 2003

Authors

🏷️ Wetenschap — THC efficiënt bij Tourette’s Syndrome tijdens een 6 weken durend onderzoek

Aan de Medische School van Hannover, Duitsland, werd een dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek gedaan met 24 patiënten die lijden aan het Tourette’s Syndroom. Het 6 weken durend onderzoek bevestigde de resultaten van twee eerdere korte termijn studies door Dr. Kirsten Mueller-Vahl en collega’s die aantoonden dat THC efficiënt is voor het verminderen van tics.

Het Tourette’s Syndroom is een complexe neurologisch-psychiatrische stoornis die gekarakteriseerd is door bewegingstics (plotselinge spasmen vooral in het gezicht, de nek en de schouders) en een of meerdere vocale tics. In veel gevallen gaat het samen met gedragsproblemen of psychopathologieën (autoagressie, verstrooidheid, enz). Momenteel zijn neuroleptica de meest efficiënte medicamenten. Nochtans zijn neuroleptica niet afdoend voor alle patiënten en in vele gevallen worden ze niet zo goed verdragen.

Patiënten werden behandeld gedurende 6 weken. De dosis werd getitreerd tot de bedoelde hoeveelheid van 10 mg THC bereikt was. Te beginnen met 2,5 mg per dag werd de dosis om de vier dagen met 2,5 mg verhoogd. De intensiteit van de tics werd op verschillende schalen gemeten.

Zeven patiënten werden uit het onderzoek teruggetrokken, waarvan slechts één enkele wegens de nevenwerkingen. Toediening van THC resulteerde in een belangrijke vermindering van de intensiteit van de tics. Er werden geen noemenswaardige tegenwerkingen vastgesteld. De onderzoekers concludeerden dat de “resultaten meer bewijzen leveren dat THC een efficiënt en veilig middel is voor de behandeling van tics”.

(Bron : Mueller-Vahl KR, Schneider U, Prevedel H, Theloe K, Kolbe H, Daldrup T, Emrich

HM. Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) is effective in the treatment of tics in Tourette syndrome: a 6-week randomized trial. J Clin Psychiatry 2003;64(4):459-465) 2003)

🏷️ Wetenschap — Gebruik van verdampers vermindert drastisch de hoeveelheid gifstoffen in cannabisrook

Een nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat een verdamper de schadelijke gassen uit cannabisrook drastisch vermindert, en een bijna zuivere stroom van cannabinoïden levert met slechts een fractie aan verbrandingsgassen. De rook van verbrande cannabis bevat doorgaans dezelfde gifstoffen als tabaksrook, of rookgassen uit een ander plantaardig materiaal, wat kan leiden tot weefselbeschadiging, met chronische bronchitis tot gevolg, en kanker.

Het onderzoek dat werd geleid door Chemic Labs in Canton, Massachussetts, betrof de analyse van dampen uit cannabis verwarmd met de Volcano (gemaakt door Storz & Bickel GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Duitsland) en vergeleken met de rook van verbrande cannabis. De Volcano is ontworpen om materiaal te verhitten van 130° en 230°C waartussen medisch actieve dampen geproduceerd worden, maar steeds beneden de ontvlammingstemperatuur. Vroegere studies wezen al uit dat verdampers de schadelijke gifstoffen in cannabisrook kunnen verminderen. Nochtans is dit het eerste onderzoek dat de aanwezigheid van een uitgebreid aantal gifstoffen in de gasfase analyseert.

De analyses tonen aan dat de damp uit de Volcano bijzonder zuiver is, bestaande uit 95 procent THC met sporen van cannabinol (CBN). De overige 5 procent bevatten kleine hoeveelheden van drie andere componenten : een ervan is vermoedelijk een cannabinoïde, een andere is vermoedelijk een PAH (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), het derde is caryofylleen, een terpeen. Daartegenover staan 111 verschillende stoffen die aanwezig zijn in de gassen van verbrande cannabis, inbegrepen een half dozijn bekende PAH’s. Van het totaal aan gassen in de rook van verbrande cannabis nemen niet-cannabinoïden 88 procent van de inhoud voor hun rekening.

Het onderzoek werd gesponsord door de Amerikaanse organisaties NORML, MAPS en MPP uit Californië. Er werd cannabis gebruikt met een THC-gehalte van 4 procent. Een kwantitatieve analyse toonde aan dat de Volcano 46 procent van de THC verdampt had in drie opeenvolgende verhittingen van de plantaardige stof. Eerdere studies wezen uit dat de typische effectiviteit van cannabissigaretten bij ervaren rokers op 15-40 procent ligt en bij gebruik van een pijp op 45 procent.

Dr. Donald Abrams van de Universiteit van Californië te San Francisco, heeft een voorstel gedaan aan het California Center for Medical Cannabis Research in San Diego om de Volcano in een klinische studie te betrekken.

Meer informatie op www.canorml.org/healthfacts/vaporizers.html

(Bron : Californië NORML persmededeling van 2 mei 2003)

🌐 Canada — Door de overheid gekweekte cannabis beschikbaar voor klinisch onderzoek

Na maanden van verwarring en vertragingen heeft de federale overheid eindelijk de beschikking over binnenlandse cannabis voor onderzoeksdoeleinden, zei Cindy Cripps-Prawak, hoofd van het “Cannabis Medical Access” programma van de federale overheid.

Het Ministerie van Volksgezondheid (Health Canada) krijgt nu de gestandaardiseerde kwaliteit waarnaar gezocht werd sinds 2000, het jaar dat Prairie Plant Systems een 5,75 miljoen dollar contract kreeg aangeboden om in de verlaten mijn van Flin Flon, Manitoba, cannabis te kweken. Mevrouw Cripps-Prawak zei dat de cannabis een THC-gehalte heeft van 10 tot 15 procent.

Momenteel lopen er slechts twee klinische studies naar de veiligheid en het efficiënte gebruik van medische cannabis waarbij 64 patiënten betrokken zijn en waarbij cannabis uit de Verenigde Staten gebruikt wordt. Volgens Health Canada wordt verwacht dat bij de nieuwe studies 3 à 400 patiënten betrokken worden.

(Bron : Ottawa Citizen van 3 mei 2003)

Kort nieuws

🌐 Zwitserland — Hoofd van Ministerie van Volksgezondheid voor legalisering

In een interview sprak Thomas Zeltner, hoofd van het Ministerie van Volksgezondheid, zich uit voor de legalisering van cannabisgebruik, maar zei dat hij tegen de teelt en de verkoop van de drug was. (Bron : sda van 5 mei 2003)

🌐 Groot Brittannië — Waarschuwing van British Medical Journal

In een editorial van het British Medical Journal waarschuwen professor John Henry van het Imperial College te Londen, en twee van zijn collega’s ervoor dat jaarlijks 30.000 Britten zouden kunnen sterven door cannabisgebruik. Zij veronderstellen dat cannabis even schadelijk zou kunnen zijn voor de 3,2 miljoen (Britse) cannabisrokers, als tabak is voor de 13 miljoen tabaksrokers, van wie er jaarlijks 120.000 sterven (door kanker, hartziekten, en zo meer). Naast deze zwakke ongemotiveerde speculaties beweren zij tevens dat de “hoeveelheid van het meest actieve bestanddeel, tetrahydrocannabinol (THC), in cannabis verhoogd is van ongeveer 0,5 procent 20 jaar geleden, tot zowat 5 procent op dit ogenblik in Groot-Brittannië” – wat echter niet waar is. De gemiddelde THC-waarde van marihuana die in 1983 in de VS in beslag genomen werd bedroeg 3,3 procent en was vergelijkbaar met de Europese. (Bron : Henry JA, et al. BMJ 2003;326(7396):942-3)

🌐 VS — Steve McWilliams

Medische cannabis-patiënt en activist Steve McWilliams uit San Diego, werd door een federale rechter veroordeeld tot zes maanden gevangenis wegens de teelt van cannabis in zijn tuin. De man heeft een voorschrift van de dokter dat hem toelaat cannabis te gebruiken. Veel deskundigen geloven dat McWilliams een gevangenisstraf gekregen heeft omdat hij politiek actief was met de legalisering van medicinale cannabis. Hij blijft vrij op borgtocht in afwachting van de behandeling van de zaak in hoger beroep. (Bron : NORML van 1 mei 2003)

🏷️ Wetenschap — Ajulemische zuren

Het is bekend dat de THC metaboliet THC-COOH en de synthetische evenknie van deze metaboliet, ajulemisch zuur (CT-3), ontstekingswerend werken, maar de manier waarop dit gebeurt is niet bekend. Dit onderzoek toont aan dat ajulemisch zuur een receptor activeert die peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma) genoemd wordt. Dit is een mogelijk mechanisme van de ontstekingswerende werking van het THC-derivaat. (Bron : Liu J, et al. Mol Pharmacol 2003;63(5):983-92)