Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 30 mei 2006

Authors

🏷️ Wetenschap — Een combinatie van THC en Prochlorperazine geeft een effectieve vermindering van misselijkheid en braken bij vrouwen na borstoperatie

Onderzoekers van de Universiteit van Arkansas en het Centrale Veteranenziekenhuis Systeem bestudeerden de werking van 5 mg orale THC en 25 mg rectale prochlorperazine met betrekking tot misselijkheid en braken bij vrouwen die een borstoperatie hadden ondergaan onder totale verdoving. Het aantal gevallen van misselijkheid verminderde van 59 procent tot 15 procent en braken werd gereduceerd van 29 procent tot 3 procent in vergelijking met niet-behandelde patiënten.

Er werd een overzicht gemaakt van 242 onderzochte patiënten die een operatie ondergingen tussen juli 2001 en maart 2003. Daarvan werden 127 patiënten geopereerd voor september 2002. Zij kregen geen preventieve behandeling. Na september 2002 werden 115 patiënten geopereerd. Zij kregen voor de operatie een behandeling met orale THC (dronabinol) en rectale prochlorperazine. De gegevens werden verzameld uit ziekenhuisdossiers. De onderzoekers besloten dat postoperatieve misselijkheid en braken (PONV) een "belangrijk probleem is bij patiënten die een borstoperatie ondergaan. Een preoperatieve behandeling met dronabinol en prochlorperazine verminderde in belangrijke mate het aantal momenten van PONV en de intensiteit ervan."

(Bron: Layeeque R, Siegel E, Kass R, Henry-Tillman RS, Colvert M, Mancino A, Klimberg VS. Prevention of nausea and vomiting following breast surgery. Am J Surg 2006;191(6):767-72)

🏷️ Wetenschap — Uitgebreid onderzoek toont geen verband tussen longkanker en het roken van cannabis

Er werd uitgebreid onderzoek verricht naar het verband tussen cannabis roken en longkanker. De resultaten werden reeds voorgesteld op de Bijeenkomst van de International Cannabinoid Research Society (ICRS) in 2005. Thans werden de studieresultaten ook voorgesteld op de American Thoracic Society Conference in San Diego en kregen heel wat aandacht van de media. Het onderzoek met 611 longkankerpatiënten en 1040 gezonde controlepersonen evenals 601 patiënten met kanker in hoofd- of nekomgeving, leverde geen bevindingen van verhoogd risico op voor longkanker, zelfs niet na langdurig cannabisgebruik.

"We hadden verwacht dat een verleden van zwaar marihuanagebruik - 500 tot 1000 geconsumeerde eenheden - het risico op kanker zou verhogen, tot tientallen jaren na het marihuanagebruik," zei Dr. Donald Tashkin van de Universiteit van Californië, Los Angeles, aan de Scientific American. Maar de wetenschappers stelden vast dat zelfs bij hen die meer dan 20.000 joints rookten tijdens hun leven, geen verhoogd risico op longkanker aanwezig was.

(Bronnen: Scientific American van 24 mei 2006; Morgenstern H, et al. Marijuana use and cancers of the lung and upper aerodigestive tract: results of a case-control study. Voorgesteld op de ICRS Conference on Cannabinoids, 24-27 juni 2005, Clearwater, VS)

🏷️ Wetenschap — Cannabidiol vermindert de ontwikkeling van diabetes in dierenstudie

Onderzoekers van de Hadassah Universiteit van Jeruzalem bestudeerden de werking van de cannabinoïde cannabidiol (CBD) op de ontwikkeling van diabetes bij muizen die de ziekte ontwikkelden door genetische oorzaken. De zogenaamde NOD-muizen ontwikkelen insulitis binnen een leeftijd van 4 tot 5 weken, gevolgd door diabetes binnen gemiddeld 14 weken. Insulitis is een ontsteking van de cellen die insuline produceren in de pancreas en diabetes is een gevolg van de vernietiging van die cellen.

NOD-muizen van 6 tot 12 weken oud werden behandeld met 10 tot 20 CBD-injecties (5 mg per kilogram lichaamsgewicht) en dat leidde tot een belangrijke reductie van het aantal diabetesgevallen tot 30 procent in vergelijking met 86 procent bij de controlegroep die geen behandeling gekregen had. Daarbij komt nog dat bij de behandelde muizen die toch diabetes ontwikkelden, de ziekte veel later begon. De bloedspiegel van twee cytokines die de ontsteking bevorderen, IFN-gamma en TFN-gamma, is meestal verhoogd in NOD-muizen. Een behandeling met CBD veroorzaakte een in belangrijke mate verminderd peil van beide cytokines (meer dan 70 procent). In een ander experiment werden met CBD behandelde muizen gedurende 26 weken geobserveerd. Terwijl de 5 controledieren allemaal diabetes ontwikkelden, bleven 3 van de 5 met CBD behandelde muizen vrij van diabetes na 26 weken.

De onderzoekers concludeerden dat de bevestiging van de waargenomen immunomodulaire werking van CBD "kan leiden tot de klinische toepassing van de stof in de preventie van diabetes type 1" en mogelijk ook bij andere auto-immune aandoeningen. Zij merken op dat veel patiënten, bij wie diabetes type 1 is vastgesteld, op het ogenblik van de diagnose nog voldoende cellen hebben die insuline produceren. Zij komen mogelijk in aanmerking voor een immunomodulatie therapie.

(Bron: Weiss L, Zeira M, Reich S, Har-Noy M, Mechoulam R, Slavin S, Gallily R. Cannabidiol lowers incidence of diabetes in non-obese diabetic mice. Autoimmunity 2006;39(2):143-51)

🏷️ Economie — Nabilone opnieuw beschikbaar in de VS

Zeventien jaar na de terugtrekking ervan op de Amerikaanse markt gaat nabilone, een synthetische afgeleide stof van THC, opnieuw in de verkoop op voorschrift, voor de behandeling van misselijkheid en braken door chemotherapie. Dat meldden de producenten op 16 mei. Nabilone wordt in de handel gebracht onder de naam Cesamet door Valeant Pharmaceuticals International, een bedrijf in Costa Mesa, Californië. Valeant kocht het medicament van Eli Lilly in 2004 en zij verkopen het momenteel al in Canada.

Eli Lilly kreeg oorspronkelijk de goedkeuring van het Amerikaanse agentschap voor geneesmiddelencontrole, de FDA (Food & Drug Administration) voor nabilone in 1985 maar haalde het terug van de markt in 1989, aldus Valeant. Het medicament zal concurreren met dronabinol (THC), de belangrijkste component van cannabis, product dat onder de naam Marinol verhandeld wordt door het in België gevestigde Solvay Pharmaceuticals. Dronabinol is de internationale vrije benaming (INN) voor deze component van cannabis. Dikwijls krijgt synthetische THC onterecht de naam dronabinol toebedeeld omdat de dronabinol in Marinol synthetisch geproduceerd werd en Marinol als eerste product in apotheken verkrijgbaar was. De bijwerkingen van nabilone zijn dezelfde als van dronabinol.

(Bronnen: Persmededeling van Valeant Pharmaceuticals International van 16 mei 2006, Associated Press van 16 mei 2006)

Kort nieuws

🌐 Zwitserland — Bern

De Stadsraad van de Zwitserse hoofdstad Bern heeft besloten een pilootproject te starten met de gecontroleerde verkoop van cannabis ondanks de tegenstand van de federale overheid en van het Kanton. Het is de bedoeling dat binnen het project, cannabis mag verkocht worden als bepaalde regels gevolgd worden zoals het reclameverbod, het verbod op de verkoop aan minderjarigen en een maximale verkoopshoeveelheid per dag. Een maatregel in het voordeel van een gecontroleerde cannabisverkoop haalde het vorig jaar niet in het parlement. (Bron: 20min.ch van 23 mei 2006)

🌐 Italië — Wetswijzigingen

Op 9 mei ging een wet in voege, die door de vorige regering werd aangenomen, met verhoogde straffen voor het bezit van kleine hoeveelheden drugs. Maar er zijn na de verkiezing van de nieuwe regering in mei vier nieuwe wetsvoorstellen voor de depenalisering van het bezit van cannabis en voor de verbetering van de therapeutische toepassingen. (Bronnen: dire van 5 en 8 mei 2006)

🏷️ Wetenschap — Leverfibrose

Franse onderzoekers meldden dat de behandeling met een CB1 receptor antagonist de wondengenezende reactie op acute leveraandoeningen bij muizen reduceerde en de vooruitgang van fibrose in drie modellen van chronische leverschade verhinderde. Zij besloten: "Ons onderzoek toont aan dat CB1 receptor antagonisten beloftevol zijn voor de behandeling van leverfibrose." (Bron: Teixeira-Clerc F, et al. Nat Med. 2006 May 21; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🏷️ Wetenschap — Depressie

Canadese onderzoekers stelden vast dat het cannabinoïdesysteem betrokken is bij het capaciteit van een langdurige behandeling met tricyclische antidepressiva om de stress-geïnduceerde verhoging van het corticosteronpeil in muizen te onderdrukken. Een toediening van het tricyclische antidepressivum desipramine gedurende drie weken resulteerde in een belangrijke toename van het aantal CB1 receptoren in bepaalde hersengebieden (hippocampus en hypothalamus) zonder grote wijziging van het endocannabinoïdepeil. De vermindering van stress-geïnduceerde corticosteronsecretie door het antidepressivum werd geblokkeerd door een CB1 receptor antagonist. (Bron: Hill MN, et al. Neuropsychopharmacology. 2006 May 10; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])