Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 3 maart 2009

Authors

Duitsland — Eerste patiënten krijgen marihuana uit de apotheek

Op 7 februari kreeg de eerste patiënt marihuana uit een apotheek. Dr. Winfried Kleinert, hoofd van het Federaal Bureau voor Opiumzaken aan het Federaal Instituut voor Farmaceutische en Medische Producten van het Ministerie van Gezondheid in Bonn, verklaarde dat momenteel zeven patiënten een dergelijke vergunning kregen en vanaf nu hun eerste leveringen cannabis uit Nederland, waar het in apotheken beschikbaar is, zullen ontvangen. Voor het gebruik van een cannabisextract dat uit Nederlandse cannabis geproduceerd wordt, kregen 27 patiënten een uitzonderingsvergunning.

De zeven patiënten lijden aan chronische pijn, multiple sclerose, Tourette’s syndroom en andere ernstige ziekten. De prijs van de cannabis schommelt rond de 15 euro per gram met een dronabinolconcentratie van 18 procent, ongeveer het dubbel van de prijs bij de Nederlandse apotheker. Momenteel is de aanvraag voor een uitzonderingsmaatregel behoorlijk uitgebreid omdat de arts van de patiënt een expertiserapport moet afleveren waaruit de noodzaak aan een cannabisbehandeling moet blijken. In een recent deskundigenverslag hebben Dr. Lorenz Boellinger, een professor rechten aan de universiteit van Bremen en Dr. Harald Hans Koerner, procureur-generaal van Frankfurt die bekend staat als commentator op de Duitse drugswetgeving, geadviseerd om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en tegemoet te komen aan de noden van de patiënten om hun lijden op een snelle manier te verlichten.

Meer informatie op:

http://www.aachener-zeitung.de/sixcms/detail.php?template=az_druckversion&id=809829&_wo=Lokales:Euregio

Het juridisch deskundigenverslag is beschikbaar op:

http://www.cannabis-med.org/german/gutachten_boe-koe.pdf

(Bronnen: persoonlijke communicatie, Expertise door Prof. Boellinger en Dr. Harald Hans Koerner, dpa 14 februari 2009)

VS — Veranderingen verwacht in federaal cannabisbeleid

Verwacht wordt dat het federaal beleid ten overstaan van medische cannabis aan verandering toe is. “De president gelooft dat federale fondsen niet zouden moeten gebruikt worden om staatswetten te omzeilen en hij verwacht van de aangestelde verantwoordelijken dat zij dit voor ogen houden bij de herziening van hun beleid,” zei Nick Shapiro, de woordvoerder van het Witte Huis. Hij herhaalde daarmee eerder afgelegde verklaringen.

Op 6 februari weigerden ambtenaren van de Drug Enforcement Administration (DEA) in Washington alle commentaar op de zaak. In Californië vielen DEA-agenten de week voordien nog binnen bij vier verdeelcentra voor medische cannabis in Los Angeles. “Ik denk dat het basisconcept voor het medisch gebruik van marihuana om dezelfde redenen en met dezelfde controles als andere medicijnen die door artsen worden voorgeschreven, volkomen toepasbaar is,” zei Obama in maart 2008 aan de journalisten. Bij een andere gelegenheid zei hij: “Ik zal geen justitiedepartement hebben dat medische gebruikers van cannabis opjaagt en vervolgt.” De nieuwe president zal wellicht geen officiële wijziging doorvoeren in het beleid zolang geen nieuwe DEA-baas en drugsczar is aangesteld. Toch is het volgens kenners al duidelijk dat de Obama-regering de strategie zal wijzigen.

Meer op:

- http://hosted.ap.org/dynamic/stories/O/OBAMA_MEDICAL_MARIJUANA?SITE=FLTAM&SECTION=HOME&TEMPLATE=news_generic.htm

- http://www.washingtontimes.com/news/2009/feb/05/dea-led-by-bush-continues-pot-raids/

(Bron: Associated Press van 7 februari 2009)

Canada — Hooggerechtshof van British Columbia oordeelt dat het medisch cannabisprogramma ongrondwettelijk is

Een hooggerechtshof van Brits Columbia heeft een recente beschikking van een federale rechtbank bekrachtigd waarin gesteld wordt dat het nationale cannabisprogramma ongrondwettelijk is. Rechter Marvyn Koenigsberg gaf de federale overheid een jaar tijd om maatregelen te nemen voor de beschikbaarheid van cannabis voor medisch gebruik zodat cannabisclubs of producenten kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk teeltproject voor cannabis.

Momenteel beperkt de federale overheid elke vergunde teler tot de bevoorrading van een enkele gebruiker en verbiedt meer dan drie telers om gebruik te maken van dezelfde bedrijfsmiddelen. Beide bepalingen zijn volgens Koenigsberg ongrondwettelijk. Het oordeel werd geveld in de zaak van Mathew Beren uit Victoria die schuldig bevonden werd aan illegale handel en productie van cannabis. Maar de rechter gaf hem een volledige vrijspraak en toonde begrip voor zijn actie. De advocaten van Mr. Beren stelden dat hun cliënt niet veroordeeld moest worden vermits de marihuanawetgeving een onredelijke hindernis opwierp voor patiënten die over de medicatie moeten kunnen beschikken.

Meer op:

http://www.vancouversun.com/news/court+rules+medical+marijuana+program+unconstitutional/1245136/story.html

(Bron: Vancouver Sun van 2 februari 2009)

Wetenschap — Cannabisgebruik door jongeren daalde in de voorbije jaren

Cannabisgebruik blijkt volgens Zwitserse onderzoekers tussen 2002 en 2006 te zijn verminderd bij de meeste Europese en Noord-Amerikaanse jongeren. Emmanuel Kuntsche van het Zwitserse Instituut voor Preventie van Alcohol- en Drugsproblemen in Lausanne, Zwitserland, analyseerde samen met zijn collega’s gegevens van 93.297 vijftienjarigen die deelnamen aan een onderzoek “Gezondheidsgedrag bij scholieren”.

De deelnemers aan de studie uit 31 landen – de meesten uit Europa en Noord-Amerika – werden ondervraagd in 2002 en opnieuw in 2006 over cannabisgebruik en onder meer ook over het aantal avonden per week die zij gewoonlijk met hun vrienden doorbrachten. Het onderzoek wees uit dat cannabisgebruik teruggelopen was in de meeste landen, met de grootste terugval in Groot-Brittannië, Portugal, Zwitserland, Slovenië en Canada. Er werd een stijging waargenomen in Estland, Litouwen en Malta en bij jonge meisjes in Rusland. “Hoe meer jongeren meldden ‘s avonds met hun vrienden uit te gaan, hoe meer waarschijnlijk zij ook cannabis- of marihuanagebruik meldden,” verklaarden de auteurs van het onderzoek.

Meer op:

- http://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/full/163/2/119

- http://www.upi.com/Health_News/2009/02/03/Marijuana_use_among_teens_down/UPI-25191233687552/

(Bronnen: UPI of 3 February 2009; Kuntsche E, Simons-Morton B, Fotiou A, ter Bogt T, Kokkevi A; Health Behavior in School-Aged Children Study. Decrease in adolescent cannabis use from 2002 to 2006 and links to evenings out with friends in 31 European and North American countries and regions. Arch Pediatr Adolesc Med 2009;163(2):119-25)

Kort nieuws

Wetenschap — Ontsteking van de dikke darm

Onderzoekers aan de universiteit van Erlangen-Nuremberg, Duitsland, bestudeerden de werking van de endocannabinoïde anandamide in een experimentele ontsteking van de dikke darm die bij muizen met een chemische stof geïnduceerd werd. Anandamide verminderde in belangrijke mate de ontstekingen. (Bron: Engel MA, et al. J Physiol Pharmacol 2008;59(4):673-89.)

Wetenschap — Teelbalkanker

Volgens een epidemiologisch onderzoek door het Fred Hutchinson Centrum voor Kankeronderzoek in Seattle,VS, met 369 deelnemers bij wie teelbalkanker was vastgesteld, liepen de cannabisgebruikers een hoger risico. Actuele cannabisgebruikers liepen een 1,7 keer groter risico om deze zeldzame kanker te ontwikkelen in vergelijking met niet-gebruikers. Op jonge leeftijd beginnen te gebruiken en frequent gebruik verhoogde het risico. De auteurs merkten op dat bijkomend onderzoek nodig is om de waarneming te bevestigen. (Bron: Daling JR, et al. Cancer. 2009 Feb 9. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Hersenmorfologie

Volgens een onderzoek aan de universiteit van Goettingen, Duitsland, waren er geen verschillen in hersenmorfologie tussen patiënten met psychose die cannabis gebruikten en patiënten die de drug niet gebruiken. Bij patiënten die cannabis gebruiken werd de psychose eerder op gang gebracht wat niet kan verklaard worden door veranderingen in de hersenen. (Bron: Wobrock T, et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2009 Feb 4. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Kropkanker

Volgens cellenexperimenten verhinderde een synthetisch derivaat van de endocannabinoïde anandamide de groei van cellenstructuren, die afgeleid werden van kropkankercellen, door het induceren van geprogrammeerde celdood (apoptose). Deze werking werd in verband gebracht met de CB1 receptor. (Bron: Cozzolino R, et al. Invest New Drugs. 2009 Feb 3. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Levercirrose

Volgens onderzoek aan de universiteit van Bologna, Italië, vertraagde de cannabinoïde receptor antagonist Rimonabant in belangrijke mate de ontwikkeling van buikwaterzucht bij ratten met levercirrose. (Bron: Croci T, et al. Gastroenterology. 2009 Jan 14. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Risico op kwetsuren

Een onderzoek aan de universiteit van Lausanne, Zwitserland, waaraan 486 patiënten deelnamen die behandeld werden voor verschillende kwetsuren, toonde aan dat alcoholgebruik in een tijd van zes uren voorafgaand aan het ontstaan van de kwetsuren, geassocieerd werd met een drie keer hoger risico (relatief risico: 3.0) terwijl het gebruik van cannabis het risico op kwetsuren verminderde (relatief risico: 0.33). Er dient evenwel opgemerkt te worden dat het aantal cannabisgebruikers in de groep klein was. (Bron: Gmel G, et al. BMC Public Health 2009;9(1):40.)