Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 3 juli 2002

Authors

Wetenschap ÔÇö THC vermindert slaapapnoe (ademstilstand) bij dierenonderzoek

Onderzoekers aan het Centrum voor Slaap- en Ademhalingsstoornissen aan de universiteit van Chicago, Illinois, bestudeerden de werking van THC en de endocannabinoïde oleamide tijdens de slaap, het ademhalingspatroon en de ademstilstand bij ratten. Professor David W. Carley en collega's stelden vast dat THC en oleamide beide de ademhaling gedurende alle slaapfasen stabiliseerden en apnoe verminderden.

De onderzoekers concludeerden uit hun resultaten dat encocannabinoïden een belangrijke rol spelen in het onderhouden van een autonome stabiliteit tijdens de slaap, dat verder een sterke onderdrukking van opnoe aangetoond wordt bij toediening van zowel THC als endocannabinoïden en dat deze vaststellingen relevant kunnen zijn voor de medische behandeling van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.

Slaapapnoe is een ademhalingsstoornis die zich manifesteert in korte onderbrekingen van de ademhaling tijdens de slaap. Deze adempauzes gaan bijna altijd gepaard met snurken tussen de apnoe-episodes, hoewel niet iedereen die snurkt aan apnoe lijdt. Het herhaaldelijk onderbreken van de diepe herstellende slaap leidt dikwijls tot uitgesproken vermoeidheid tijdens de dag en kan geassocieerd worden met onregelmatige hartslag, hoge bloeddruk, hartaanval, en beroerte.

Er kan een verband zijn tussen de reductie van apnoe door cannabinoïden en hun wisselwerking met de neurotransmitter serotonine. Serotonine kan de slaapgerelateerde apnoe versterken. Van cannabinoïden is bekend dat zij de stimulerende werking van serotonine op de nodeus galenische cellen, zenuwcellen die zich buiten de spinale zone bevinden en die informatie over bloeddruk, CO2-concentratie, en andere gegevens over de lichaamstoestand via de ruggegraat naar de hersenen overbrengen.

(Bron: Carley DW, et al. Functional role for cannabinoids in respiratory stability during sleep. Sleep 2002;25(4):391-398)

VS ÔÇö Verbod voor Californische medicinale marihuana clubs om de drug te verdelen

Een federale rechter heeft een gunstig gevolg gegeven aan het verzoek van het federaal departement van justitie om via een permanente gerechtelijke maatregel, de distributie van marihuana aan pati├źnten te blokkeren voor drie Noordcalifornische medische marihuanaclubs.

Districtsrechter Charles Breyer van San Francisco veroordeelde de Cannabis Buyers Cooperative van Oakland, de Marin Alliance voor medicinale marihuana, en een verdeelplaats in Ukiah. Advokaten van de Buyers Cooperative van Oakland verklaarden dat ze tegen het vonnis van Breyer in beroep zullen gaan voor het Ninth Circuit beroepshof. in zijn vonnis van 13 juni verklaarde Breyer: "Als er geen gerechtelijke maatregel is zullen de aangeklaagden (de clubs) weer met het verdelen van marihuana beginnen, wat in strijd is met de drugswet."

Californi├ź is ├ę├ęn van de acht staten waar vergunningen verleend worden aan personen om kleine hoeveelheden cannabis te telen en te gebruiken voor medische doeleinden, als dit voorgeschreven en opgevolgd wordt door een arts.

(Bron: NORML van 13 juni 2002, CNSNews .com van 14 juni 2002)

Kort nieuws

Wetenschap ÔÇö Eetlust bij ratten

THC en de encocannabinoïde anandamide verkorten de tijd tussen de maaltijden bij ratten. Onafgezien van de snelle werking behield het door cannabinoïde geïnduceerde eten de karakteristieken die eigen zijn aan de soort. De gegevens suggereren dat cannabinoïden het eten bevorderen door de encentieve waarde van het voedsel te verhogen. (Bron: Williams CM, Kirkham TC. Physiol Behav 2002 Jun,76(2):241-50)

Wetenschap ÔÇö Vergelijking tussen de werking van THC en marihuana

Twee studies werden uitgevoerd bij gezonde vrijwilligers om de subjectieve werking tussen zuivere THC en marihuanatoppen met een vergelijkbare hoeveelheid THC. In een studie met 12 deelnemers werden de substanties oraal ingenomen in de vorm van koekjes. De andere 13 deelnemers rookten de substanties. In beide onderzoeken kregen de deelnemers allemaal volgende vijf stoffen toegediend: een lage en een hoge dosis THC, een lage en een hoge dosis marihuana, en placebo. In beide studies, zowel bij THC als bij marihuana werd een gelijkaardige subjectieve werking vastgesteld zonder noemenswaardige verschillen. (Bron: Wachtel SR, et al. Psychopharmacology (Berl) 2002 Jun;161(4):331-339)

Duitsland ÔÇö Wereld Conferentie Etnotherapie

De Wereld Conferentie voor Etnotherapie vindt plaats op 11-13 oktober 2002 aan de Universiteit van Munchen. Op 14 oktober is er een workshop voor therapeuten. Meer info op http//www.institut-ethnomed.de/.

Groot Brittanni├ź ÔÇö GW Pharmaceuticals

GW Pharmaceuticals maakte een verhoogd tussentijds verlies bekend. Het bedrijf zegt dat op cannabis gebaseeerde medicijnen klaar zullen zijn voor de markt tegen 2004. Een verlies van 5,7 miljoen Britse ponden werd voorzien. GW heeft zijn personeelsbestand verhoogd van 85 naar 102. (Bron: PA Neuws van 13 juni 2002)

Europa ÔÇö Verslag over medicinale cannabis

Het Europese observatiecentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) publiceerde een rapport over de legale situatie van medicinale cannabis in de Europese Unie. Het is te vinden samen met andere vergelijkbare studies op http://eldd.emcdda.org/databases/eldd_comparitive_analyses.cfm