Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 28 november 2005

Authors

šŸŒ Groot BrittanniĆ« ā€” Sativex beschikbaar voor individuele patiĆ«nten als medicijn zonder licentie

Op 15 november kondigde GW Pharmaceuticals aan dat het cannabisextract Sativex uit Canada geĆÆmporteerd kan worden voor individuele patiĆ«nten in Groot-BrittanniĆ« als medicijn zonder licentie. Deze ontwikkeling is het gevolg van aanvragen die gedaan werden door Britse artsen en individuele patiĆ«nten. Zij contacteerden het ministerie van binnenlandse zaken om Sativex voor hen beschikbaar te maken.

In overeenstemming met de geneesmiddelenwetgeving kan een medicijn dat in Groot-Brittanniƫ nog niet toegelaten is, voorgeschreven en beschikbaar gesteld worden aan een individuele patiƫnt bij wie dit noodzakelijk geacht wordt en op rechtstreekse verantwoordelijkheid van de behandelende arts. Sativex is sinds juni laatstleden beschikbaar op voorschrift in Canada. Het ministerie van binnenlandse zaken zal een vergunningsregeling uitwerken voor Sativex. GW verwacht dat de gesprekken met het bevoegde ministerie over de praktische uitvoering in de komende weken zullen afgerond worden.

Onafhankelijk van deze plannen voorziet het bedrijf dat in 2006 de aanvraag voor een vergunning voor het op de markt brengen van hun product bij de bevoegde instanties zal ingediend worden. Slechts na een dergelijke vergunning zal de beschikbaarheid van Sativex in Groot-Brittanniƫ gemakkelijker worden.

(Bron: Persbericht van GW Pharmaceuticals van 15 november 2005)

šŸŒ Nederland ā€” Bureau voor Medische Cannabis is optimistisch over de voortzetting van het cannabisprogramma

In een reactie op een artikel in de Oostenrijkse krant "Der Standard" van 3 november dat geciteerd werd in de laatste IACM-Berichten, heeft Dr. Marco van de Velde, hoofd van het Bureau voor Medische Cannabis van het Nederlandse gezondheidsministerie, de melding dat de overheid het programma medicinale cannabis wil stopzetten, tegengesproken.

"Onlangs heeft een commissie het Nederlandse distributiebeleid van medicinale cannabis geƫvalueerd," schreef Dr. van de Velde. "De commissie gaf een positief advies aan de minister om het programma voort te zetten en onderzoek en ontwikkeling te bevorderen. De minister ondertekende het voorstel en zal de zaak volgende maand in het parlement bespreken."

"Der Standard" meldde dat het programma medicinale cannabis waarbij cannabis voor medicinaal gebruik geleverd werd aan apotheken, eind 2005 stopgezet zal worden. In hetzelfde artikel werd gezegd dat de conservatieve regering de toegankelijkheid van coffeeshops wil beperken tot Nederlandse burgers. Volgens de Oostenrijkse krant werd de Oostenrijkse overheid hierover ingelicht door de Nederlandse ambassadeur. Oostenrijk neemt in januari 2006 het voorzitterschap van de Europese Unie over. Michael Simoner, die het artikel schreef, was de enige journalist die bij de informele bijeenkomst van afgevaardigden van de Nederlandse en Oostenrijkse regering was toegelaten. In een persoonlijk bericht bevestigt hij de verklaringen die door de Nederlandse afgevaardigden gedaan werden.

(Bronnen: Persoonlijke communicatie met Marco van de Velde op 24 november 2005, persoonlijke communicatie met Michael Simoner op 25 november 2005, Der Standard van 3 november 2005)

Kort nieuws

šŸŒ VS ā€” San Francisco

Het stadsbestuur van San Francisco keurde een aantal maatregelen goed na beschuldigingen van misbruik in verschillende verdeelcentra. Het gaat om voorstellen in verband met de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning voor uitbaters van verdeelcentra. Er zal in de toekomst rekening gehouden worden met onder andere een strafrechterlijk verleden en met vroegere tewerkstellingen. De clubhouders zullen 6.610 dollar moeten neertellen voor een vergunning plus 3.100 dollar voor een handelaarkaart. De maatregelen bepalen ook waar en hoe de clubs kunnen functioneren en verbiedt de inplanting in industrieterreinen en woonwijken. De vestigingsreglementering moet verhinderen dat verdeelcentra worden uitgebaat binnen een straal van 150 meter rond scholen of een straal van 300 meter als er een rookvergunning voor cannabis is. (Bron: Associated Press van 15 november 2005)

šŸ·ļø Wetenschap ā€” Klinisch onderzoek in multiple sclerose

De resultaten van een onderzoek, dat 12 maanden duurde, naar de werking van cannabis en THC bij multiple sclerose, uitgevoerd door Dr. John Zajicek en collega's, werd nu gepubliceerd als een nieuwsartikel in het Journal of Neurology, Neurosurgery en Psychiatry. Tot nu was er slechts een kort conferentierapport beschikbaar in het tijdschrift Multiple Sclerosis. Het onderzoek toonde aan dat, gemeten op de schaal van Ashworth, een langdurige behandeling met THC de spasticiteit ten gevolge van MS reduceert. In vergelijking met een placebo werd met een compleet cannabisplantenextract geen verschil in objectieve parameters van spasticiteit vastgesteld. Het uittreksel is beschikbaar in de reeks klinische studies op de IACM website. (Bron: Zajicek JP, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76(12):1664-9.)

šŸŒ VS ā€” CaliforniĆ«

Een 40-jarige vrouw uit Oakland verloor in juni haar zaak betreffende medicinale cannabis voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Op 23 november vroeg zij een herziening van haar verzoek voor medicinaal gebruik, zonder angst te moeten hebben voor vervolging, bij een lager federaal beroepshof van het 9e Circuit. In de hernieuwde zaak argumenteert Angel Raich, die cannabis gebruikt tegen chronische pijn en misselijkheid, dat zij het grondwettelijk recht heeft om cannabis te gebruiken omdat het de enige medicijn is die haar pijn kan onderdrukken en haar in leven houdt. Zij stelt dat haar persoonlijke vrijheid primeert boven het federale verbod op cannabis. (Bron: Associated Press van 23 november 2005)

šŸŒ VS ā€” Irvin Rosenfeld

Irvin Rosenfeld, die sedert meer dan 20 jaar medische cannabis gebruikt, mag niet deelnemen aan de Noord-Amerikaanse cup voor gehandicapten in 2006 omdat hij een medicijn neemt dat op de dopinglijst vermeld staat. De Amerikaanse antidopingcommissie verwierp zijn verzoek voor een uitzonderingsmaatregel. Rosenfeld is ƩƩn van de nog zes levende mensen die in het kader van een programma "Compassionate Care Investigational New Drug" cannabissigaretten ontvangen van de overheid. Het programma werd begin jaren negentig stopgezet voor nieuwe patiƫnten. (Bron: Providence Phoenix van 25 november 2005)

šŸ·ļø Wetenschap ā€” Pijn

Gecombineerde toediening van THC en een van de twee opioĆÆden fentanyl en buprenorphine, alle toegediend via huidpleisters, bleek in een dierenstudie beter te werken dan de cannabinoĆÆde of de opioĆÆden alleen. THC gaf in de toegediende dosis geen vermindering van pijn. Nochtans verhoogde THC de potentie van fentanyl 3,7 maal na 2 uren en 7,2 maal na 4 uren. De sterkte van buprenophine was verhoogd tot 8,2 maal de waarde na 2 uren en 7,2 maal na 4 uren. De onderzoekers concludeerden hieruit dat "de versterking van transdermale opioĆÆden met THC kan leiden tot de ontwikkeling van een efficiĆ«nte pijnstillende huidpleister." (Bron: Cichewicz DL, et al. Eur J Pharmacol 2005 Nov 7; [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

šŸ·ļø Wetenschap ā€” Zwaarlijvigheid

De CB1 receptor antagonist rimonabant remde in een cellenstudie bij muizen de ontwikkeling af van vetcellen (adipocyten) in een dosisafhankelijke hoeveelheid. (Bron: Gary-Bobo M, et al. Mol Pharmacol 2005 Nov 9; [elektronische publicatie voorafgaand aan de geprinte versie])