Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 28 juni 2016

Authors

VS — Ohio is de 25ste staat, die de medicinale toepassing van cannabis legaliseert.

Gouverneur John Kasich ondertekende op 8 juni de medische Cannabiswet van Ohio en maakte hiermee de 25ste staat van de VS (26, als men Washington DC meetelt), die een soort van medicinale cannabisconsumptie legaliseert. De wet van Ohio is meer beperkt als andere medische cannabiswetten in vele andere staten. Het staat patiënten niet toe dat ze cannabis roken, maar ze moeten het oraal nemen via eetbare producten of via verdampen. Verder staan ze patiënten niet toe, zelf te kweken en het mag maar bij een handvol aandoeningen voorgeschreven worden, daaronder vallen epilepsie, chronische pijn en kanker.

Voorstanders van het gebruik van cannabis als medicijn zijn gestart met een campagne om kiezers voor de stemming in de herfst voor een breder medicinaal recht. Maar de wet, die nu is goedgekeurd door het Parlement en ondertekend door de gouverneur, was met de bedoeling om te voorkomen dat de bevolking over een bredere wet beschikt. En dat schijnt te zijn geslaagd: de groep, die dit initiatief in het leven had geroepen, heeft de campagne afgesloten. Dit jaar was een symbolisch belangrijk jaar voor de politiek betreffende medicinale cannabis: Met de goedkeuring van de wet in Pennsylvania en Ohio hebben nu bijna 175 Milljoen Amerikanen – meer als de helft van de bevolking – Toegang tot medicinale cannabis.

Washington Post of 9 June 2016

Wetenschap Israël — De meeste patiënten die cannabis gebruiken, profiteren van dit medicijn.

De eerste studie naar de kenmerken van patiënten, die toestemming hebben van het ministerie van gezondheid voor een behandeling met medicinale cannabis, wordt bekend gemaakt op 25 mei bij de zesde internationale conferentie betreffende het gezondheidsbeleid te Jeruzalem. De studie werd begeleid door professor Pesach Shvartzman van der Ben-Gurion Universiteit van Negev. Het werd uitgevoerd, om nieuwe patiënten, die medicinale cannabis 2 jaar lang zullen gebruiken, te begeleiden. De patiënten werden bij drie pijnklinieken onderzocht en telefonisch tijdens de eerste drie maanden van hun behandeling en daarna 2 jaar lang alle 4 maanden geïnterviewd.

Er namen 371 patiënten zonder kanker en 78 patiënten met kanker deel aan de studie. De gemiddelde leeftijd van de patiënten zonder kanker was 50,1 jaar en bij de kankerpatiënten 57,5 jaar. 99,6 % heeft om een behandeling met cannabis gevraagd, nadat de standaardbehandelingen niet effectief waren. Bijna 56 % verklaarde, dat ze een cannabisbehandeling willen, omdat eerdere medicatie bijwerkingen veroorzaakte. Driekwart van de patiënten rookte cannabis, terwijl bijna 21% olieconcentraten gebruikte en de rest cannabis verdampte. De meeste gebruikers melde, dat het hun pijn, misselijkheid, angst, eetlust en algemeen welbevinden verbeterd had. Minder als 1 op 10 beëindigde de therapie op grond van bijwerkingen of wegens gebrek aan werkzaamheid na het eerste interview en 6% na het tweede interview tijdens de deelname van de studie.

Jerusalem Post of 26 May 2016

Wetenschap/Mens — Cannabisconsumptie door volwassen is niet geassocieerd met relevante lichamelijke gezondheidsproblemen.

Met uitzondering op een verhoogt risico voor parodontitis waren mensen, die meer als 20 jaar bij volwassen leeftijd cannabis consumeerde, in het algemeen net zo gezond als mensen die het niet deden, volgens een nieuwe studie. „De enige grote meting, die een ernstig gezondheidsprobleem toonde, was parodontitis”, verklaarde de hoofdauteur Terrie Moffitt van de Duke-Universiteit in Durham, USA.

Voor de nieuwe studie onderzochten onderzoekers 1037 mensen, die tussen 1972 en 1973 in Neuseeland geboren zijn. De deelnemers werden vanaf hun derde levensjaar tot hun 38 begeleid. In totaal gaven de uitslagen, die in Jama psychiatrie gepubliceerd werden, voor 65% aan, ooit na de leeftijd van 18 jaar minstens eenmaal cannabis gebruikt te hebben. De onderzoekers vonden geen samenhang tussen cannabisconsumptie bij volwassenen leeftijd en slechte lichamelijke gezondheid voor een aantal ziektes, daaronder longfunctie, systematische ontsteking, stofwisseling, bloeddruk en Body Mass Index (BMI) een maatstaf voor het gewicht met betrekking tot lichaamsgrootte.

Meier MH, Caspi A, Cerdá M, Hancox RJ, Harrington H, Houts R, Poulton R, Ramrakha S, Thomson WM, Moffitt TE. Associations between cannabis use and physical health problems in early midlife: a longitudinal comparison of persistent cannabis vs tobacco users. JAMA Psychiatry. 2016 Jun 1. [in press]

Reuters of 1 June 2016

Kort nieuws

Wetenschap/Mens — Veel Patiënten met ADHD behandelen zich met succes met cannabis blijkt uit een internet onderzoek

Volgens een intensief onderzoek op internet fora overwegen vele patiënten met ADHD cannabis als therapeutische ondersteuning bij hun aandoening.

Duke University Medical Center, Durham, USA.

Mitchell JT, et al. PLoS One 2016;11(5):e0156614.

Wetenschap VS — De meeste kinderoncologen ondersteunen de toegang tot medicinale cannabis

Volgens een overzicht ondersteunen de meeste verpleging en artsen bij kinderoncologie toegang tot een cannabis behandeling voor patiënten. De resultaten werden bij het jaarlijks congres van het amerikaanse gezelschap voor klinische oncologie in het jaar 2016 medegedeeld. Onderzoekers van verschillende VS-kanker-behandel-centra ondervraagde 654 in de kinderoncologie werkzame personen, waaronder artsen en verpleegkundigen, waaronder drie kankercentra in Illinois, Massachussets en Washington. Meer dan 300 deelnemers (46%) vulde alle vragen volledig in. Van deze verklaarde 92%, dat ze “bereid zijn om pediatrische patiënten met kanker te helpen met een toegang tot medicinale cannabis” en ongeveer meer als een derde deel (34%) verklaarde dat een cannabistherapie “Passend is in het begin van de behandeling van kanker.”

Ananth PJ, et al. J Clin Oncol 2016;34 (suppl; abstr 10581)

Wetenschap/Mens — THC is niet verbonden met een progressie van leverfibrose bij patiënten met HIV en HCV

Onder 575 vrouwen, die met het HIV en het HCV (Hepatitis C-Virus) geïnfecteerd waren, was THC niet met een progressie van een significante leverfibrose verbonden. Alcoholconsumptie was met een leverfibrose geassocieerd.

Universiteit van Californië in San Francisco, USA.

Kelly EM, et al. Clin Infect Dis. 2016 May 25. [in press]

Wetenschap/Dier — Opiaten en Cannabinoide werken bij neuropatische pijn synergetisch

In een studie met muizen verminderde een combinatie van opiaten en cannabinoïden synergetisch pijn, die door een zenuwletsel geïnduceerde allodynie (een bijzondere vorm van neuropathische pijn) is veroorzaakt.

Universiteit van Sydney am Royal North Shore ziekenhuis, Australië.

Kazantzis NP, et al. Br J Pharmacol. 2016 Jun 9. [in press]

Wetenschap/Dier — CBD zou de doeltreffendheid van het chemotherapeutische middel doxorubicine verbeteren

In studies met muizen, verhoogde de activering van TRPV2 (vanilloïdereceptor type 2) door CBD significant de opname en apoptose bij drievoudige negatieve borstkanker cellen.

Wexner Medical Center, Ohio State University, USA.

Elbaz M, et al. Oncotarget. 2016 May 27. [in press]

Wetenschap/Mens — Cannabisgebruik stoornissen onder jongeren daalde in de VS

Verleden jaar daalde de prevalentie van cannabisgebruik stoornissen onder Amerikaanse adolescenten met naar schatting van 24% ten opzichte van de periode 2002-2013.

Washington University School of Medicine in St. Louis, Verenigde Staten.

Grucza RA, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2016;55(6):487-494.e6.

Wetenschap/Mens — In een klinische studie was palmitoylethanolamide niet effectief bij neuropathische pijn

In een placebo-gecontroleerde, parallelgroep studie met 68 patiënten die lijden aan neuropathische pijn na een dwarslaesie, was de endocannabinoïde palmitoylethanolamide (PEA) niet effectief bij pijnvermindering en spasticiteit.

Spinal Cord Injury Centre van West-Denemarken, Viborg, Denemarken

Andresen SR, et al. Pain. 2016 May 25. [in press]

Nederland — Wettelijke toegestane cannabisteelt kan de mensenrechten beschermen

De legalisering van de wietteelt en wiethandel voorkomt misdaden zoals moord en mishandeling of ongevallen als gevolg van slechte kwaliteit. Deze mensenrechten wegen op tegen de VN-medicijn verdragen, die cannabisteelt en handel verbieden. Dit is de conclusie van een studie uitgevoerd in 27 grotere gemeenten onder leiding van Piet Hein van Kempen, een hoogleraar strafrecht van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Volkskrant of 30 May 2016

Wetenschap/Dier — De activering van de CB2 receptor verbetert wondgenezing

In een studie met muizen zorgde de activering van de CB2 receptor voor verbeterde wondgenezing door het verminderen van ontstekingen, het versnellen van epithelialisatie (aangroei van huid vanuit de wondranden) verminderde littekenvorming. De auteurs schreven dat “CB2 receptor agonist een nieuw perspectief voor huidwond therapie zou kunnen zijn.”

China Medical University School voor Forensische Geneeskunde, Shenyang, China.

Wang LL, et al. Eur J Pharmacol. 2016 Jun 3. [in press]

Wetenschap/Cellen — CBD kan epilepsie verbeteren als het gevolg van het effect ervan op bepaalde celmembraan kanalen

Cel studies suggereren dat cannabidiol (CBD) ten minste gedeeltelijk anticonvulsieve effecten kan uitoefenen, door de inwerking op bepaalde celmembraan kanalen (spanningsafhankelijke natriumkanalen) en ondergaan van stroom kan een veelbelovend therapeutisch doelwit zijn voor de behandeling van epilepsie syndromen.

Neuroscience Research Building, Indianapolis, USA.

Patel RR, et al. Brain. 2016 Jun 5. [in press]

Wetenschap/Mens — Cannabisgebruik is niet geassocieerd met significante negatieve resultaten tijdens de zwangerschap

Bij een studie onder 12.069 zwangere vrouwen werd blootstelling enkel aan cannabis niet geassocieerd met significante nadelige gevolgen voor, tijdens of na de geboorte, met inbegrip van vroeggeboorte en geboortegewicht.

Baylor College of Medicine, Houston, USA

Chabarria KC, et al. Am J Obstet Gynecol. 2016 Jun 2. [in press]

Wetenschap/Dier — Activering van de CB2 receptor vermindert misselijkheid en braken

In een studie met spitsmuizen (Suncus murinus) verminderde de activering van de CB2 receptor misselijkheid en braken.

University of Guelph, Canada.

Rock EM, et al. Eur J Pharmacol. 2016 Jun 2. [in press]

Wetenschap/Mens — Verschillen tussen medische en recreatieve gebruikers van cannabis

In een studie, die gebruik maakte van gegevens uit een Nationaal Onderzoek Drugsgebruik en Gezondheid uit 2013 in de Verenigde Staten, blijkt dat volwassenen die gebruik maken van de medische en recreatieve cannabis een aantal kenmerken deelden, maar degenen die cannabis als medicijn gebruikten, hadden vaak een slechte gezondheid en gebruikte dagelijks meer cannabis.

Universiteit van Michigan, Ann Arbor, USA.

Lin LA, et al. Addict Behav 2016;61:99-103

Wetenschap/Dier — De inname van linolzuur beïnvloedt het endocannabinoïde systeem

In een studie met 16 koeien verminderde door de inname van linolzuur het aantal CB2 receptoren en verminderde enzymen die voor de productie van endocannabinoïden verantwoordelijk zijn.

Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.

Abolghasemi A, et al. Theriogenology. 2016 May 11. [in press]

Wetenschap/Mens — Sativex kan nuttig zijn bij cannabis afhankelijkheid

In serie van gevallen met vijf cannabis-afhankelijke patiënten was het cannabisextract Sativex behulpzaam bij het verminderen van ontwenningsverschijnselen.

Campbell Family Mental Health, Research Institute, Toronto, Canada.

Trigo JM, et al. J Addict Med. 2016 Jun 3. [in press]

Wetenschap/Dier — De activering van de CB2 receptor is neuroprotectief bij bloedingen in de germinale matrix

De onderzoekers onderzochten de mechanismen die ten grondslag liggen aan neuroprotectie door de CB2 receptor bij bloedingen in de germinale matrix bij ratten. Germinale matrix bloeding is bloeden in het gebied van de ontwikkeling van de hersenen, waar neuronen en gliacellen (steuncellen) worden gevormd.

Derde Militaire Medische Universiteit, Chongqing, China.

Tao Y, et al. Brain Behav Immun. 2016 May 31. [in press]

Wetenschap/Dier — De opname van CBD in de hersenen wordt niet verminderd door ABC transporters

Zogenaamde ABC-transporters verminderen de opname van cannabidiol (CBD) in de hersenen niet. Deze transporteurs staan bekend dat zij de opname in de hersenen van verschillende andere medicijnen verminderen.

Universiteit van Sydney, Australië.

Brzozowska N, et al PeerJ. 2016 May 26;4:e2081.

Wetenschap/Cellen — Het mechanisme van de ontstekingsremmende effecten van CBD werden onderzocht

Verschillende mechanismen van de ontstekingsremmende effecten van CBD zijn gevonden, waaronder een verlaging van T-helper-cellen 17 (Th17), die ontstekingsbevorderende T-helper cellen produceren interleukine 17 (IL-17).

Sackler Faculteit der Geneeskunde, Universiteit van Tel Aviv, Israël.

Kozela E, et al. J Neuroinflammation 2016;13(1):136.

Wetenschap/Mens — Bijwerkingen van synthetische cannabinoïden zijn ernstiger dan die van cannabis

Bij een groep van 70 cannabisgebruikers en 17 mensen, die synthetische cannabinoïden hadden gebruikt en met een overdosis werden opgenomen in ziekenhuizen, veroorzaakte een overdosis van synthetische cannabinoïden significant meer ernstige nadelige effecten op het zenuwstelsel en het hart ten opzichte van cannabis.

The Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA.

Zaurova M, et al. J Med Toxicol. 2016 Jun 2. [in press]

Wetenschap/Mens — Cannabis en alcohol kunnen zowel vervangers als aanvulling zijn

Een overzicht van de literatuur laat zien dat alcohol en cannabis zich zowel als vervanger en als aanvulling kunnen gedragen

Beleid/ Richtlijnen gericht op één stof kan onbedoeld invloed hebben op de consumptie van andere stoffen.

Alcohol Research Group, Emeryville, USA.

Subbaraman MS. Subst Use Misuse. 2016 Jun 1:1-16. [in press]

Wetenschap/Dier — Het endocannabinoïdesysteem is betrokken bij de hartfrequentie

Endocannabinoïde signalering in een bepaald hersengebied (dorsale periaqueductal grijs) heeft invloed op de werking van het autonome zenuwstelsel en de hartslag bij ratten.

Medical College of Wisconsin, USA.

Dean C, et al. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2016 Jun 8. [in press]

Wetenschap/Dier — Het endocannabinoïde systeem kan optreden als zenuwbeschermer bij de ziekte van Alzheimer

Onderzoek bij muizen ondersteunen de hypothese dat het endocannabinoïden systeem zenuw beschermend werkt bij de ziekte van Alzheimer en dit effect werd vastgesteld vóór aanvang van duidelijke klinische cognitieve symptomen van de ziekte.

Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van het Baskenland, Leioa, Spanje.

Manuel I, et al. Neuroscience 2016;329:284-293.