Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 28 juli 2000

Authors

Wetenschap VS ā€” Gebruik van marihuana en THC veilig voor aids-patiĆ«nten die proteaseremmers toegediend krijgen.

De eerste Amerikaanse studie over het gebruik van marihuana door mensen met HIV heeft uitgewezen dat het roken van de plant het effekt van antiretrovirale medicijnen die het virus in toom houden, niet teniet doet.

De resultaten werden voorgesteld op 13 juli op de 13de Internationale Aids Conferentie in Durban/Zuid-Afrika. Professor Donald Abrams en kollega's van het San Francisco General Hospital beperkten hun onderzoek tot het veiligheidsaspekt van marihuana en niet naar de doeltreffendheid ervan. De 67 personen die deelnamen aan de studie werden gedurende de onderzoeksperiode van 21 dagen in het ziekenhuis gehouden.

De onderzoekers waren vooral geĆÆnteresseerd in de studie van mensen die een behandeling met proteaseremmers ondergaan omdat THC in de lever een omzetting in andere stoffen ondergaat via hetzelfde systeem als die medicijnen. De deelnemers werden in 3 groepen opgedeeld: een daarvan kreeg marihuana om te roken (3,95 % THC), een andere groep kreeg dronabinol in kapsules voor orale opname, en een derde groep kreeg placebokapsules.

In alle groepen daalde het peil van het virus in het bloed of bleef onmeetbaar bij de lopende tests. Er was geen statistisch belangrijk verschil tussen de drie groepen. Degenen die THC of marihuana gekregen hadden, vertoonden een iets lager peil. Verder stelden de onderzoekers vast dat wie dronabinol (THC) of marihuana kreeg, een belangrijke verhoging van de kalorie-opname onderging en een gemiddelde toename in gewicht van circa 3,5 kg (marihuanagroep), 3,2 kg (dronabinolgroep) tegenover slechts 1,3 kg voor de placebogroep. Er was geen merkbaar verschil tussen marihuana en THC met betrekking tot nevenwerkingen en voordelen.

"Nu we hebben aangetoond dat voor een kwetsbare groep als HIV-dragers, het produkt veilig is, denk ik dat hierdoor de weg vrijgemaakt wordt om onderzoek te doen naar de heilzaamheid", zegt Abrams. Hij hoopt inderdaad spoedig een onderzoek te starten naar het gebruik van gerookte marihuana voor kankerpatiƫnten en het effekt ervan op misselijkheid en pijn.

(Bronnen: San Francisco Examiner van 13 juli 2000, voorstelling door Dr. Abrams op de Conferentie te Durban)

Wetenschap ā€” Nieuws van de ICRS bijeenkomst (II)

Op de bijeenkomst van de International Cannabinoid Research Society (ICRS) van 22 tot 24 juni in de VS werden onder meer volgende onderzoeksresultaten voorgesteld (zie ook de laatste berichten van 9 juli op http://www.acmed.org/.

(1) Een team onderzoekers aan de Universiteit van Massachusetts-USA bestudeerde de anti-proliferatieve en anti-tumor effekten van ajulemic zuur (CT3). Ajulemic zuur is een derivaat uit het niet-psychotrope gesynthetiseerde THC-COOH.

Bij hogere doses veroorzaakt het een vermindering van de verspreiding (uitzaaiing) in meerdere cellijnen. Voorbereidend onderzoek in tumormodellen met C6 glioma-cellen in muizen, toonde een verhoging van de overlevingskansen aan na toediening van het zuur. De geschiktheid van CT3 in de behandeling van bepaalde kankers is in onderzoek. (Bron: Uittreksel uit Sumner Burstein, et al).

(2) Een Brits onderzoeksteam analyseerde de effekten van cannabinoĆÆden bij experimentele multiple sclerose. Experimentele multiple sclerose werd in muizen geĆÆnduceerd. Ze ontwikkelden bevingen en spasticiteit. Vermindering van de symptomen werd vastgesteld na toediening van CB1-receptor agonists (THC, WIN55,212, methanandamide), na toediening van een CB2 agonist (JWH-133) en na toediening van stoffen die het peil van de endocannabinoĆÆden verhogen (AM404, AM374). Daartegenover staat dat CB1- en CB2-receptor antagonists de bevingen en de spasticiteit verergerden. Er kan besloten worden dat het cannabinoĆÆdesysteem bevingen en spasticiteit kontroleert die geassocieerd zijn met schade aan de zenuwen. Dit kan therapeutische toepassingen krijgen. (Bron: Uittreksel uit David Baker, et al).

(3) Italiaanse onderzoekers bestudeerden de wisselwerking in aktiviteit tussen de enzyme anandamide hydrolase (fatty acid amide hydrolase = FAAH) en miskramen. Honderdtwintig zwangere vrouwen werden in 2 groepen verdeeld, een groep met een laag en een groep met een hoog FAAH-peil, gemeten in de witte bloedlichaampjes tussen week 7 en 8 van de zwangerschap. Tijdens de follow-up hadden alle 15 vrouwen uit de groep met een laag FAAH-peil een miskraam, in tegenstelling tot de groep met hoog FAAH-peil waar slechts 1 op 105 vrouwen een miskraam had.

Een abnormaal laag peil van cannabinoĆÆd anandamide in de uterus zou verantwoordelijk kunnen zijn voor zwangerschapsonderbreking en hoge FAAH blijkt dit te verhinderen. FAAH aktiviteit en expressie kunnen bruikbare referentiepunten zijn bij miskraam. (Bron: Uittreksel uit Mauro Maccarrone, et al).

(4) Een Israelisch team onderzocht gesynthetiseerde CBD (cannabidiol) met betrekking tot mogelijke therapeutische effekten. De resultaten toonden aan dat de natuurlijke CBD en diens dimethylheptyl-parallel, ontstekingsremmend werken, de zuren meer nog dan de hydroxy metabolieten. (Bron: Uittreksel uit Suzanna Tchilibon, et al).

(Bron: Boek met uittreksels van de bijeenkomst ICRS 2000)

Duitsland ā€” Verwerping van medicinaal gebruik van cannabis door het Federaal Instituut voor Pharmaceutische en medicinale produkten.

Het Federaal Instituut voor Pharmaceutische en Medicinale Produkten in Bonn, een instelling die onder de bevoegdheid valt van het Ministerie van Volksgezondheid, verwierp vorige week een aantal toepassingsmogelijkheden voor therapeutisch cannabisgebruik, die waren voorgelegd ter goedkeuring. Er wordt verwacht dat in de komende dagen al de andere toepassingsaanvragen ook verworpen zullen worden.

De aanvragen volgden op een beslissing van het Hooggerechtshof (Bundesverfassungsgericht) van 20 januari. De hoogste Duitse rechtsinstantie argumenteerde: "De medische voorziening voor het volk is een maatschappelijk doel dat een goedkeuring in individuele gevallen kan verantwoorden". Aldus zou een dergelijke aanvraag "geen hopeloze zaak zijn vanaf het begin".

Dr. Franjo Grotenhermen van IACM: "Ondanks alle positieve politieke signalen en inspanningen van de laatste maanden lijkt het aangewezen dat een aantal aanvragers de verwerping aanvechten voor de rechtbank. Gezien de voorschriften aangaande pharmaceutische produkten lijkt de algemene ontkenning van het medicinale gebruik van cannabisprodukten bij ernstig zieke personen, buiten alle verhoudingen. Het zou wenselijk zijn dat deze denkwijze in toenemende mate wordt overgenomen door politici. Voorbeelden uit andere landen tonen aan dat gerechtelijke procedures een versnellende rol kunnen spelen in het vinden van geschikte politieke beslissingen".

(Bron: Brieven van het Federaal Instituut voor Pharmaceutische en Medicinale Produkten aan enkele kandidaten; persoonlijke kommunikatie).

Kort nieuws

Duitsland

THC-Pharm heeft de toelating bekomen om dronabinol (THC) te leveren aan Duitse apotheken zodat zij er zelf medikamenten uit kunnen bereiden (kapsules, tinktuur). Dronabinol van THC-Pharm kost 1.200 DM per gram. Tot op heden kon in Duitsland enkel THC in de vorm van Marinol uit de VS bekomen worden en als dronabinolpreparaat in een apotheek in Frankfurt. Duitse apothekers die interesse hebben om dronabinol in hun aanbod op te nemen en de voorwaarden van opslag willen kennen, dienen kontakt op te nemen met de producent. E-mail: info@thc-pharm.de. (Bron: THC-Pharm GmbH)

VS

Een federale rechter heeft het pad geƫffend voor een club in Oakland (Californiƫ) om marihuana te verdelen voor medicinale doeleinden. Hij stelde dat de regering geen motivering gaf waarom ernstig zieke patiƫnten het middel zou moeten onthouden worden. Deze baanbrekende beslissing van 17 juli laat de Oakland Cannabis Buyers' Cooperative toe cannabis te leveren aan leden die aanzienlijke schade lijden door hun ernstige medische toestand. Die mensen ondervonden reeds dat legale alternatieven voor marihuana niet werken of ondraaglijke bijwerkingen veroorzaken.

De VS-Districtsrechter Charles R. Breyer wijzigde een gerechtelijke beschikking die hij in 1998 uitvaardigde. Hij benadrukte dat het beroepshof van het VS 9e District hem bevolen had te overwegen uitzonderingen te maken voor patiƫnten die door hun ernstige medische toestand aanzienlijke schade lijden omdat er geen legale werkzame alternatieven voor marihuana beschikbaar zijn. (Bron: AP van 17 juli 2000; Reuters van 17 juli 2000)

VS

Een prokureur (officier van justitie) in San Francisco (Californiƫ) kondigde op 14 juli aan dat zieken voor 25 dollar en een doktersvoorschrift een officiƫle stadsvergunning kunnen bekomen waarmee zij de toelating hebben om marihuana te gebruiken. Het programma houdt ook in dat de voorschrijvende arts zich in een dokument verbindt om de medische toestand van de patiƫnt op te volgen. De vergunningen kunnen tot twee jaar geldig blijven. (Bron: XINHUA van 14 juli 2000)