Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 28 december 2020

Authors

IACM — 20 jaar IACM: een terugblik en een vooruitblik

Het jaar 2020 markeert de 20ste verjaardag van het IACM. Ter gelegenheid hiervan heeft ons tijdschrift Cannabis en Cannabinoid Research een artikel gepubliceerd over onze geschiedenis, ons werk en onze toekomstperspectieven. In deze tijd, waarin er wereldwijd op alle continenten veel gebeurt op het gebied van cannabis als medicijn, is een internationale samenwerking van wetenschappers, artsen en patiënten en daarmee een internationale wetenschappelijke samenleving, die zich ook altijd heeft gericht op de patiënten, waardevoller dan ooit.

Op dit punt willen wij, de leden van de Raad van Bestuur, onze oprechte dank uitspreken aan al onze collega's en supporters voor hun hulp en samenwerking. Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een goede start van het komende jaar in deze ongewone tijd! We kijken er naar uit om met u te blijven samenwerken.

Bewaar de datum: 15 tot 17 oktober 2021 - Gratis Internationale Virtuele Conferentie van het IACM.

Grotenhermen F, Mueller-Vahl K.Two Decades of the International Association for Cannabinoid Medicines: 20 Years of Supporting Research and Activities Toward the Medicinal Use of Cannabis and Cannabinoids. Cannabis Cannabinoid Res. 23 Oct 2020 [in de pers]

Wetenschap/Mens — Cannabis kan volgens onderzoek nuttig zijn bij de ziekte van Parkinson

Volgens een onderzoek met 1348 vragenlijsten die naar patiënten met de ziekte van Parkinson zijn gestuurd, gebruikte 8,4% cannabis voor medicinale doeleinden. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Neurologie van het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Duitsland. Vragenlijsten werden landelijk verspreid via het ledenblad van de Duitse Parkinsonvereniging (1123 vragenlijsten) en lokaal in een kliniek (225 vragenlijsten).

51% van de deelnemers was zich ervan bewust dat cannabis kan worden voorgeschreven door artsen, 28% van de verschillende toedieningsroutes en 9% van het verschil tussen THC en CBD. Vermindering van pijn en spierkrampen werd gemeld door meer dan 40% van de cannabisgebruikers. Stijfheid/akinesie, bevriezing, tremor, depressie, angst en rusteloze benen syndroom verbeterden subjectief voor meer dan 20% en de algemene verdraagbaarheid was goed. Verbetering van de symptomen werd gemeld door 54% van de gebruikers die orale CBD toepassen en 68% die THC-rijke cannabis inademen. Vergeleken met CBD-inhalatie werd vaker melding gemaakt van het inhaleren van THC om akinesie en stijfheid te verminderen (50% versus 35%).

Yenilmez F, Fründt O, Hidding U, Buhmann C. Cannabis in Parkinson's Disease: The Patients' View. J Parkinsons Dis. 2020 Nov 11. [in de pers]

Wetenschap/Mens — Ongeveer een derde van de kankerpatiënten in Canada gebruikt cannabis

Volgens een onderzoek met 4667 kankerpatiënten, dat werd uitgevoerd tussen 2007 en 2016, steeg het cannabisgebruik tijdens het onderzoek en bereikte het 34% in 2015-2016. Een onderzoeker van de afdeling Oncologie van de Universiteit van Alberta, Cross Cancer Institute in Edmonton, Canada, schreef dat het cannabisgebruik lager was met ongeveer 28% in 2007-2008.

Het cannabisgebruik door kankerpatiënten was hoger bij jonge mensen, mannelijke patiënten, blank ras, ongehuwde status en een hoger inkomen. Auteurs merkten op dat "binnen dit studiecohort van Canadese volwassenen met de huidige diagnose kanker, cannabisgebruik niet ongewoon is".

Abdel-Rahman O. Cannabis use among Canadian adults with cancer (2007-2016); results from a national survey. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2020 Nov 20. [in de pers]

Wetenschap/Mens — Cannabisgebruik door vrouwen met bekkenpijn toegenomen na legalisatie in Canada

Het gebruik van cannabis nam toe onder patiënten met zelfgerapporteerde matige tot ernstige bekkenpijn na de legalisatie van cannabis voor volwassenen in Canada. Patiënten werden in de jaren 2013-2019 gerekruteerd vanuit een kliniek in Vancouver, Canada. In totaal werd 15% van de 3426 patiënten geclassificeerd als huidige cannabisgebruikers. Deze resultaten werden gepubliceerd in Verloskunde & Gynaecologie door onderzoekers van de University of British Columbia en het Centre for Health Evaluation & Outcome Sciences in Vancouver, Canada.

Na de legalisatie van cannabis voor recreatief gebruik steeg de prevalentie van het huidige cannabisgebruik van 13% naar 22%. Vergeleken met niet-gebruikers waren cannabisgebruikers jonger, hadden ze een lager opleidingsniveau en een lager gezinsinkomen, gebruikten ze vaker opioïden, ontstekingsremmers, neuromodulatoren en kruidengeneesmiddelen. Ze hadden slechtere scores op de vragenlijst voor depressie, angst, levenskwaliteit en bekkenpijn. Na de legalisatie hadden cannabisgebruikers minder vaak dagelijkse opioïden nodig in vergelijking met cannabisgebruikers vóór de legalisatie.

Geoffrion R, Yang EC, Koenig NA, Brotto LA, Barr AM, Lee T, Allaire C, Bedaiwy MA, Yong PJ. Recreational Cannabis Use Before and After Legalization in Women With Pelvic Pain. Obstet Gynecol. 2020 Dec 3. [in de pers]

Wetenschap/Mens — Cannabis kan effectief zijn in het zelfmanagement van endometriose volgens een onderzoek

Volgens een online enquête onder 213 vrouwen uit Nieuw-Zeeland die lijden aan endometriose, was 80% van de huidige cannabisgebruikers en meldde zij verbeteringen van de symptomen. Deze gegevens werden verkregen door onderzoekers van het NICM Health Research Institute van de Western Sydney University, Australië.

De meest voorkomende reden voor cannabisgebruik was verbetering van de pijn (96%) en de slaap (96%). Respondenten meldden dat hun symptoom "veel beter" was voor pijn (81%), slaap (79%) en misselijkheid of braken (61%). Meer dan driekwart (81%) gaf aan dat cannabis hun normale medicijngebruik had verminderd. Meer dan de helft (59%) was in staat om een medicijn volledig te stoppen, meestal pijnstillers.

Armour M, Sinclair J, Noller G, Girling J, Larcombe M, Al-Dabbas MA, Hollow E, Bush D, Johnson N. Illicit Cannabis Usage as a Management Strategy in New Zealand Women with Endometriosis: An Online Survey. J Womens Health (Larchmt). 2020 Dec 3. [in de pers]

Kort nieuws

VS — Geen toename van het cannabisgebruik onder jongeren ondanks de legalisatie in het afgelopen decennium

Het zelfgerapporteerde cannabisgebruik door adolescenten is de afgelopen tien jaar grotendeels stabiel gebleven, volgens de onderzoeksgegevens van de Monitoring the Future Study van de Universiteit van Michigan. Door de jaren heen is "het gebruik van marihuana in alle vormen (...) door adolescenten niet significant veranderd (...) voor levenslang gebruik, gebruik in de afgelopen 12 maanden, gebruik in de afgelopen 30 dagen, dagelijks gebruik", aldus het National Institute on Drug Abuse in een nieuwsbericht.

Monitoring the Future

Press release of the National Institute on Drug Abuse van 15 december 2020

VS — Wetsvoorstel van het Huis van Afgevaardigden voorziet in klinisch onderzoek met cannabis

Op 9 december heeft de Tweede Kamer de Wet op het Medisch Marihuana-onderzoek aangenomen, die het klinisch cannabisonderzoek vergemakkelijkt door de toegang tot cannabisbloemen en andere producten te vergemakkelijken en door een einde te maken aan het monopolie van de Universiteit van Mississippi op de teelt van cannabis voor onderzoek.

NORML van 10 december 2020

Canada — 380.000 burgers geregistreerd als cannabispatiënten

Uit de bevindingen van Health Canada blijkt dat eind september 2020 ongeveer 43.000 personen cannabis mochten kweken voor persoonlijk medisch gebruik en dat ongeveer 380.000 burgers als patiënt zijn geregistreerd. De toegestane beperkte hoeveelheid thuis gekweekte cannabis bedroeg eind maart 36,2 gram per maand, wat resulteerde in een gemiddelde behoefte van 1,2 gram per dag.

Reuters van 18 december 2020

Wetenschap/Mens — Cannabis kan effectief zijn in het verbeteren van de symptomen bij patiënten met dementie volgens een case-serie

Drie gevallen uit een dementiekliniek kregen cannabis voor de behandeling van angst, slapeloosheid en pijn. De auteurs schreven dat "in alle gevallen het gebruik van cannabinoïde producten significante verbeteringen vertoonde in het gedrag en in de primaire indicatie voor het voorschrijven".

Afdeling Psychiatrie, Universiteit van Arizona College of Medicine, Phoenix, USA.

Gopalakrishna G, et al. Neurodegener Dis Manag. 2020 Nov 16. [in de pers]

Wetenschap/Mens — CBD kan de aantasting van tamoxifen verminderen

Onderzoekers presenteren een geval van de 58-jarige vrouw, waar zij bevonden, dat de dagelijkse inname van 40 mg CBD in verband werd gebracht met een verminderde afbraak van tamoxifen, een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van borstkanker. Zij merkten op dat het gebruik van CBD de activiteit van de metaboliserende enzymen CYE3A4 en/of CIP2D6 kan remmen, waardoor het tamoxifengehalte toeneemt.

McMaster University Medical Centre, Hamilton, Canada.

Parihar V, et al. J Pharm Pract. 2020:897190020972208.

Wetenschap — THC heeft sterke effecten bij mensen met een verminderde activiteit van een bepaald enzym in de lever

Het belangrijkste enzym, dat THC in de lever afbreekt tot 11-hydroxy-THC, genaamd CYP2C9, heeft bij sommige mensen een verminderde activiteit ("CYP2C9 slechte metabolizers"). Deze personen kunnen na inname een hogere THC-concentratie hebben dan mensen met een normale CYP2C9-activiteit en effecten ervaren na lagere doses.

National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, Bethesda, USA.

Dean L, et al. Dronabinol Therapy and CYP2C9 Genotype.

Wetenschap/Dier — Verschillende kleine cannabinoïdes binden zich aan cannabinoïdereceptoren

De farmacologische effecten van delta-9-THC, delta-9-tetrahydrocannabinolzuur (THCA), delta-9-tetrahydrocannabivarine (THCV), CBD, cannabidivarine (CBDA), cannabidivarine (CBDV), cannabigerol (CBG) en cannabichreen (CBC) werden geëvalueerd in cellen en muizen. Het onderzoek bracht voor veel van hen een gedeeltelijke agonistische activiteit aan het licht bij de klassieke cannabinoïde receptoren (CB1 en/of CB2 receptoren). De auteurs schreven dat deze resultaten "voortbouwen op de groeiende literatuur die cannabinoïde-receptor-afhankelijke farmacologie voor deze minder overvloedige fytocannabinoïden laat zien (...)".

College of Pharmacy and Nutrition, University of Saskatchewan, Health Sciences Building, Saskatoon, Canada.

Zagzoog A, et al. Sci Rep. 2020;10(1):20405.

Wetenschap/Mens — Cannabisgebruik gaat gepaard met een verhoogd risico op sterfte door hart- en vaatziekten

Volgens een analyse van 14.818 volwassenen in de leeftijd van 20 tot 59 jaar volgde tussen 2005 en 2014 een cannabisgebruik dat in verband werd gebracht met een verhoogd risico om te sterven aan hart- en vaatziekten en een verminderd risico om te sterven aan kanker. Volgens de auteurs zijn de mechanismen voor deze associatie onduidelijk en "vereisen ze toekomstig onderzoek".

Afdeling Epidemiologie, College of Public Health, Universiteit van Iowa, USA.

Sun Y, et al. Am J Prev Med. 2020;59(6):873-879.

Wetenschap/Mens — Bepaalde genetische varianten van de CB1-receptor beschermen tegen diabetes

Volgens een analyse van 320 patiënten met type 2 diabetes mellitus en 320 patiënten met diabetische nefropathie was een bepaalde variant van de CB1-receptor beschermend tegen deze medische aandoeningen.

Afdeling Endocrinologie, China-Japan Vriendschapsziekenhuis, Volksrepubliek China.

Zhang X, et al. Pharmgenomics Pers Med. 2020;13:591-599.

Wetenschap — Activering van de CB2-receptor kan de symptomen van SARS-CoV-2-infecties verbeteren

Onderzoekers verklaarden dat zij "veronderstellen dat CB2R agonisten, als gevolg van immunomodulerende, anti-inflammatoire en antivirale eigenschappen activiteit tegen COVID-19 kunnen vertonen".

Afdeling Farmacologie en Therapeutica, College of Medicine and Health Sciences, United Arab Emirates University, Al Ain, United Arab Emirates.

Nagoor Meeran MF, et al. Drug Dev Res. 2020 Nov 15. [in de pers]

Wetenschap/Dier — THC beschermt tegen ontsteking van de darm, terwijl CBD weinig effect heeft

Muizen met een chemisch geïnduceerde darmontsteking werden behandeld met THC en CBD. Onderzoekers "vonden dat THC colitis voorkwam, en dat CBD, bij de geteste dosis, weinig voordeel opleverde voor de verbetering van colitis, of wanneer het synergetisch met THC werd toegevoegd". THC werkte zowel op de immuuncellen als op de cellen van de darm (enterocyten).

Afdeling Pathologie, Microbiologie en Immunologie, Universiteit van South Carolina School of Medicine, Columbia, USA.

Becker W, et al. J Crohns Colitis. 2020:jjaa253.

Wetenschap/Cellen — De anti-kanker effecten van CB2 receptor activering zouden kunnen worden

verhoogd door het blokkeren van de activiteit van een bepaald enzym

Onderzoek toont aan dat de activering van de CB2-receptor door een synthetische cannabinoïde (JWH133) anti-tumor effecten laat zien tegen glioomcellen, bepaalde hersentumorcellen. En dit effect werd versterkt door het effect van CYP2J2 te verminderen, een enzym dat verantwoordelijk is voor de productie van metabolieten, die de tumorgroei kunnen verhogen.

Zuidwestelijk Ziekenhuis, Derde Militaire Medische Universiteit (Militaire Medische Universiteit), Chongqing, China.

Lei X, et al. Front Oncol. 2020;10:574277.

Wetenschap — Cannabinoïden kunnen nuttig zijn bij oorsuizingen

Er wordt een overzicht gegeven van wetenschappelijke gegevens, waaruit blijkt dat cannabinoïden "een mogelijk gebruik als beschermend en therapeutisch middel in het oor en het gehoorsysteem, met name bij oorsuizen" kunnen hebben.

Afdeling Hersen- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Pavia, Italië.

Perin P, et al. Front Neurol. 2020;11:505995.

Wetenschap/Dier — De bacteriën in de darm kunnen depressies beïnvloeden en dit effect wordt bemiddeld door het endocannabinoïde systeem

Door gebruik te maken van het transport van darmbacteriën (fecale microbiota) van de ene muis naar de andere hebben onderzoekers aangetoond, dat deze bacteriën een effect hebben op het depressieve -achtige gedrag. En dit effect werd bemiddeld door het endocannabinoïde systeem.

Micro-omgeving en immuniteitseenheid, INSERM U1224, Institut Pasteur, Parijs, Frankrijk.

Chevalier G, et al. Nat Commun. 2020;11(1):6363.

Wetenschap/Dier — CBDA toont anticonvulsieve activiteit bij ratten

Onderzoek toont aan dat cannabidiolzuur (CBDA) een anticonvulsieve werking kan hebben in een epilepsiemodel van ratten.

Afdeling Farmacologie, Universiteit van Virginia School of Medicine, Charlottesville, USA.

Goerl B, et al. Epilepsy Res. 2020;169:106525.

Wetenschap/Cellen — Vitaminen C vermindert de negatieve effecten van THC op sperma

In gerechten met sperma verminderden hoge concentraties THC hun motiliteit en dit effect werd verminderd door de toevoeging van vitamine C. Auteurs schreven dat "Vitamine C de door THC veroorzaakte vermindering van de motiliteit van spermatozoa in-vitro verbetert door modulatie van hun kinematica".

Afdeling Fysiologie, School voor Geneeskunde en Farmacie, Universiteit van Rwanda College van Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Huye, Rwanda.

Alagbonsi AI, et al. BMC Nutr. 2020;6(1):59.

Wetenschap/Mens — Zwangere vrouwen zijn vaak slecht op de hoogte van de mogelijke schadelijke effecten van cannabis

Volgens een enquête onder 1133 zwangere vrouwen hadden de meeste van hen een slechte kennis over de potentiële risico's van cannabisgebruik tijdens de zwangerschap. Niet-rokers van tabak waren zich vaker bewust van de potentiële risico's dan tabaksrokers.

Divisie Complex Family Planning, afdeling Verloskunde, Gynaecologie en Gezondheidszorg voor Vrouwen, Albert Einstein College of Medicine/Montefiore Medical Center, Bronx, VS.

Ng JH, et al. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020:1-9.

Wetenschap/Dier — CBD vermindert soman-geïnduceerde dodelijkheid en de ernst van de aanvallen

De chemische stof soman veroorzaakt aanvallen en de dood. Voorbehandeling van muizen, die soman hadden gekregen, met CBD verbeterde het resultaat van de behandeling met het kalmeringsmiddel midazolam. De auteurs schreven dat "het toedienen van cannabidiol in een ernstig beslagleggingsmodel van somanblootstelling extra preklinische ondersteuning biedt voor de voordelen van cannabidiol tegen blootstelling aan beslagleggingsbevorderende chemische stoffen".

en suggereren dat cannabidiol de anti-aanvalseffecten van midazolam kan vergroten."

US Army Medical Research Institute of Chemical Defense, Aberdeen Proving Ground, Verenigde Staten.

Kundrick ER, et al. Neurotoxicology. 2020;82:130-136.

Wetenschap — CBD en THC kunnen een antiviraal effect hebben op het nieuwe coronavirus

Onderzoekers onderzochten de antivirale effecten van verschillende cannabinoïden tegen de SARS-CoV-2. Zij schreven dat er "bevindingen zijn die suggereren dat cannabidiol en delta-tetrahydrocannabinol mogelijke geneesmiddelen zijn tegen het menselijk coronavirus die in combinatie of met andere medicijnmoleculen kunnen worden gebruikt voor de behandeling van COVID-19-patiënten".

School voor Chemische Technologie, Yeungnam Universiteit, Gyeongsan, Republiek Korea.

Raj V, et al. Int J Biol Macromol. 2020:S0141-8130(20)35178-3.

Wetenschap/Dier — Bèta-caryofylen kan nuttig zijn bij de ziekte van Parkinson

Bèta-caryofylen, een terpeen dat zich bindt aan de CB2-receptor, vertoonde in een muismodel van de ziekte van Parkinson beschermende antioxiderende effecten. De auteurs concludeerden dat "dit fytocannabinoïde een veelbelovende farmacologische optie kan zijn om dopaminerge neuronen te beschermen en de progressie van PD te voorkomen".

Centro de Investigación Biomédica de Occidente (CIBO), Instituto Mexicano del Seguro Social, Guadalajara, Mexico.

Flores-Soto ME, et al. Neurosci Lett. 2020 Nov 30:135534.