Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 27 november 2010

Authors

Wetenschap Groot Brittannië — Drugsexperten stellen in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet dat alcohol veel gevaarlijker is dan heroïne, cannabis en andere illegale drugs

Alcohol is een gevaarlijkere drug dan heroïne als de gecombineerde schade aan de gebruiker en aan anderen beoordeeld wordt, zeiden Britse wetenschappers op 1 november. Een nieuwe scoretabel werd voorgesteld waarin drugsschade beoordeeld wordt, veroorzaakt aan de gebruikers zelf en aan zijn ruime omgeving. De wetenschappers beoordeelden alcohol als de meest schadelijke van alle, en bijna drie keer zo schadelijk als cocaïne of tabak. Volgens de scoretabel, ontwikkeld door een groep wetenschappers waaronder mensen uit het Brits Onafhankelijk Wetenschappelijk Comité (ISCD) en een expertadviseur van de EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), staan heroïne en crackcocaïne respectievelijk op de tweede en derde plaats van meest schadelijke drugs.

Professor David Nutt, voorzitter van de ICSD, wiens werk gepubliceerd werd in het medisch tijdschrift The Lancet, zei dat de bevindingen aantonen dat "agressief verwijzen naar de schade van alcohol een geldige en noodzakelijke strategie is in het belang de volksgezondheid". Hij zei ook dat de resultaten aangeven dat het huidig classificatiesysteem voor drugs weinig verband houdt met de bewijzen van schadelijkheid. De drugs werden beoordeeld van 0 tot 100, met score 100 als de meest schadelijke drug en 0 voor onschadelijk. De wetenschappers stelden vast dat alcohol het meest schadelijk is, met een score van 72, gevolgd door heroïne met 55 en crack met 54. Andere drugs die beoordeeld werden waren onder meer cocaïne (27), tabak (26), amfetamine of speed (23), cannabis (20), benzodiazepines zoals valium (15), extacy (9), anabole steroïden (9), LSD (7) en paddo's (5).

Meer op:

http://www.reuters.com/article/idUSTRE6A000O20101101

(Bronnen: Reuters van 1 november 2010; Nutt DJ, King LA, Phillips LD; on behalf of the Independent Scientific Committee on Drugs. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet. 2010 Oct 29. [in druk])

Wetenschap — Cannabisextract werkt goed in de preventie van misselijkheid en braken door chemotherapie

Verscheidene Spaanse wetenschappelijke instituten namen deel aan een kleine willekeurige dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studie van een cannabisextract (Sativex) voor de behandeling van misselijkheid en braken veroorzaakt door verschillende vormen van chemotherapie. Sativex bevat bijna gelijke delen THC (dronabinol) en CBD (cannabidiol). Patiënten die lijden aan misselijkheid ondanks een profylaxe met standaard behandeling tegen misselijkheid, kregen willekeurig cannabis of een placebo gedurende vijf dagen na de chemotherapieperiode, toegevoegd aan de standaardbehandeling. Het doel van de preliminaire werkzaamheidanalyse was vast te stellen hoeveel patiënten, geheel of gedeeltelijk reageerden.

Zeven patiënten werden willekeurig gekozen voor Sativex en negen kregen een placebo. Eén patiënt in de cannabisgroep werd van het onderzoek gehaald omwille van de bijwerkingen. Een groter deel van de cannabisgroep ervoer een complete respons gedurende de observatieperiode (71,4 procent) in vergelijking met placebo (22,2 procent). Bijwerkingen kwamen meer voor in de Sativexgroep (86 procent) tegenover placebo (67 procent). Er werden geen ernstige bijwerkingen gemeld. De gemiddelde dagelijkse dosis was 4,8 sprays voor beide groepen (overeenkomstig met 12 mg THC voor de cannabisgroep). De auteurs concludeerden dat cannabis "bijdroeg aan de standaardtherapie tegen misselijkheid, goed verdragen werd en een betere bescherming bood" tegen uitgestelde misselijkheid en braken.

(Bron: Duran M, Pérez E, Abanades S, Vidal X, Saura C, Majem M, Arriola E, Rabanal M, Pastor A, Farré M, Rams N, Laporte JR, Capellà D. Preliminary efficacy and safety of an oromucosal standardized cannabis extract in chemotherapy-induced nausea and vomiting. Br J Clin Pharmacol 2010;70(5):656-63.)

Israël — Cannabis binnenkort in de apotheek

Volgens de nieuwsbrief van de Israëlische ambassade in Duitsland heeft een comité van het ministerie van gezondheid, bevoegd voor medisch cannabisgebruik, op 3 november de aanbeveling gegeven om cannabis op te nemen in de officiële lijst van medicinale drugs. Al over een half jaar zou cannabis beschikbaar moeten zijn in de Israëlische apotheken. Overeenkomstig aanbevelingen van de voorzitter van het comité, Dr. Yehuda Baruch, is het de bedoeling een interministerieel comité te vormen om openstaande vragen te verduidelijken.

Baruch zei dat cannabis helpt bij pijntherapie, bij ziekten als multiple sclerose en het helpt tegen misselijkheid en braken, onder meer bij kankerchemotherapie. In september 2010 gaf het gezondheidsministerie aan nog vijf artsen de vergunning om cannabis voor te schrijven, tot dan voorbehouden aan één enkele dokter (Dr. Baruch). Het ministerie schat dat zich in 2010 een toename zal voordoen van 66 procent in het aantal cannabisvergunningen, wat een behandelingsvergunning betekent voor ongeveer 5.000 patiënten. Het ministerie verwacht dat in de toekomst tienduizenden patiënten met cannabis zullen behandeld worden.

Meer op:

http://nlarchiv.israel.de/index2.htm

(Bron: Nieuwsbrief van de Israëlische ambassade in Duitsland van 4 november 2010)

Kort nieuws

VS — Californië

Op 2 november stemden de Californische kiezers tegen de legalisering van cannabis in de staat. Het Californische wetsvoorstel waarbij volwassenen boven de 21 jaar kleine hoeveelheden cannabis zouden mogen bezitten en telen, werd met 54 tegen 46 procent afgewezen. (Bron: Associated Press van 3 november 2010)

VS — Zuid-Dakota en Oregon

In Zuid-Dakota verwierpen de kiezers voor de tweede keer de medische cannabiswetgeving – een eerste stap werd gezet door Californië in 1996 en door 13 andere staten sedertdien. De kiezers van Oregon weigerden hun programma medische cannabis verder uit te breiden en door de staat vergunde non-profit verdeelcentra op te richten. (Bron: Associated Press van 3 november 2010)

Nieuw Zeeland — Sativex

Na Groot-Brittannië, Spanje en Canada werd Sativex nu ook goedgekeurd in Nieuw-Zeeland voor de behandeling van spasticiteit door multiple sclerose. (Bron: Persbericht van GW Pharmaceuticals van 3 november 2010)

Wetenschap — HIV

Volgens onderzoek met resusapen aan het Health Science Center van de Louisiana State University in New Orleans, VS, kan de toediening van THC de progressie van de ziekte verminderen in een HIV-model. De apen werden besmet met het SI-virus, de equivalent van het HI-virus bij mensen. De toediening van THC gebeurde 30 dagen voor de besmetting. Het verminderde de vroege mortaliteit door SIV-besmetting en dit werd geassocieerd met een verminderde virusconcentratie en het behoud van het lichaamsgewicht. De auteurs menen "dat gereduceerde SIV-besmetting, behoud van lichaamsgewicht en afzwakking van ontstekingen wellicht mechanismen vormen om via THC de ziekteprogressie te beïnvloeden, wat verder onderzoek vereist." (Bron: Molina PE, et al. AIDS Res Hum Retroviruses. 2010 Sep 28. [in druk])

Wetenschap — Allergie

Volgens onderzoek aan de Taipei Medical University, Taiwan, verminderde de toediening van cannabidiol (CBD) bij muizen allergische reacties van vertraagde hypergevoeligheid tegen een eiwit (ovalbumin). Wetenschappers stelden vast dat CBD vertraagde hypergevoeligheid onderdrukt door de infiltratie en functionele activiteit van bepaalde immuuncellen (T-cellen en macrofagen) in de ontstekingszone te hinderen, daarmee "een therapeutisch potentieel suggererend voor CBD voor de behandeling van type IV hypergevoeligheid", een bepaald type van allergische reactie. (Bron: Liu DZ, et al. Acta Pharmacol Sin. 2010 Nov 1. [in druk])

Wetenschap — Epilepsie

Een team van de Virginia Commonwealth University in Richmond, VS, onderzocht de werking van acetaminofen (paracetamol) in cellenexperimenten op zenuwcellen met epilepsieachtige ontladingen. Acetaminofen blokkeert de epilepsieachtige activiteit, een werking die gestopt wordt door een CB1 receptor antagonist. De onderzoekers concludeerden dat "de kramponderdrukkende werking van acetaminofen via CB1 receptoren tot stand komt." (Bron: Deshpande LS, Delorenzo RJ. Neuroreport. 2010 Oct 28. [in druk])

Wetenschap — Hennepzaad

Onderzoekers van het departement Human Nutricial Sciences aan de universiteit van Toronto, Canada, onderzochten de samenstelling en kwaliteit van hennepzaadproteïnen. Zij concludeerden dat hun gegevens bewijs aanvoeren dat hennepproteïnen een eiwitverteerbaarheid hebben die gelijk is of groter dan van bepaalde granen, noten en peulvruchten. (Bron: House JD, et al. J Agric Food Chem. 2010 Oct 26. [in druk]).

Wetenschap — Ziekte van Parkinson

Volgens onderzoek aan de University of Exeter and Plymouth, GB, waren THC en cannabidiol (CBD) neuroprotectief in een menselijke cellencultuurmodel van de ziekte van Parkinson. (Bron: Carroll C, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010;81(11):e60.)

Wetenschap — Dyskinesie bij de ziekte van Parkinson

Volgens onderzoek aan het Toronto Western Research Institute, Canada, verhinderde de blokkering van vetzuuramidehydralase (FAAH) dyskinesieachtige hyperactiviteit in een aapmodel van de ziekte van Parkinson. FAAH is verantwoordelijk voor de degradatie van de endocannabinoïde anandamide. FAAH-blokkering verhoogt de concentratie van deze endocannabinoïde. De behandeling van de ziekte van Parkinson met L-Dopa wordt dikwijls geassocieerd met bijwerkingen, inbegrepen dyskinesie, een bewegingsstoornis die moeilijk te behandelen is. (Bron: Johnston TH, et al. J Pharmacol Exp Ther. 2010 Oct 25. [in druk])