Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 27 december 2006

Authors

🌐 Zwitserland — Parlement aanvaardt de mogelijkheid van uitzonderingscertificaten voor medisch cannabisgebruik

Overeenkomstig een voorstel van het Gezondheidscomité van het parlement (Nationalrat) d.d. 4 mei 2006, besliste het Zwitserse parlement op 20 december om het verbod op het medisch gebruik van natuurlijke cannabisproducten te versoepelen. De beslissing maakt het voor het Gezondheidsministerie mogelijk om uitzonderingsmaatregelen te treffen voor medisch gebruik van cannabis en voor de goedkeuring van op cannabis gebaseerde medicijnen.

In het voorstel van het Gezondheidscomité staat: "Het comité stelt voor dat met een uitzonderingscertificaat van het BAG [Federaal Departement van Gezondheid, Gezondheidsministerie] een beperkt medisch gebruik van verdovende middelen van het type cannabis opnieuw mogelijk gemaakt wordt voor individuele gevallen. Tegelijkertijd kan het product door het Zwitsers Instituut voor Farmaceutica onderworpen worden aan een farmaceutische evaluatie, zodra ervan gebruik gemaakt wordt in de productie van een geneesmiddel waarvoor een vergunning werd afgeleverd door het Instituut. Artsen kunnen dit geneesmiddel dan voorschrijven voor de goedgekeurde indicaties.

Parlementair wetsvoorstel voor een gedeeltelijke herziening van de drugswetgeving van 4 mei 2006:

http://www.admin.ch/ch/d/ff/2006/8573.pdf

(Bron: Protocol van de parlementszitting van 20 december 2006, Parlementair Wetsvoorstel van het Gezondheidscomité van 4 mei 2006)

🏷️ Wetenschap — Nabilone verlicht pijn en andere symptomen bij kankerpatiënten

Volgens een onderzoek dat op 15 december werd voorgesteld op het Symposium voor borstkanker in San Antonio, verzacht de synthetische cannabinoïde nabilone de pijn en reduceert misselijkheid, angst en depressie bij kankerpatiënten. De effecten van nabilone zijn vergelijkbaar met die van THC. Dr. Vincent Maida van de universiteit van Toronto en zijn medewerkers, bestudeerden opnieuw de verzamelde gegevens van de patiënten die aan een speciaal palliatief medisch programma hadden deelgenomen tussen 1 mei 2005 en 30 juni 2006. De gegevens van in totaal 139 patiënten werden herbekeken. Daarvan kregen er 82 nabilone voorgeschreven.

De gemiddelde duur van de nazorg was vergelijkbaar tussen de twee groepen (nabilone: 53 dagen, niet nabilone: 52 dagen). In vergelijking met de deelnemers die geen cannabinoïden toegediend kregen, ervoeren de patiënten in de nabilonegroep een belangrijke pijnvermindering. Slaperigheid, vermoeidheid, eetlust en welzijn bleven ongewijzigd bij de nabilonegroep maar verslechterden bij de niet-nabilonegroep. Terwijl de deelnemers met nabilone bij de aanvang van de behandeling veel meer last hadden van misselijkheid, stelden zij, in tegenstelling tot de niet-nabilonegroep, een belangrijke vermindering van die symptomen vast. Depressie en angst waren in belangrijke mate overheersend in de nabilonegroep bij de aanvang van de behandeling. Nochtans was de vermindering van beide symptomen belangrijk bij het gebruik van de cannabinoïden. Daartegenover namen angst en depressie toe in de niet-nabilonegroep. Nabilone bleek ook werkzaam te zijn tegen slapeloosheid, nachtzweten en stress.

De onderzoekers besloten dat, niettegenstaande de beperkingen van het onderzoek, "nabilone, wanneer het toegevoegd wordt aan de standaardverzorging, op langere termijn een belangrijke verlichting lijkt te bieden van verschillende symptomen bij kankerpatiënten, zoals pijn, misselijkheid, depressie en angst, slapeloosheid, koorts/nachtzweten en algemene stress."

Het uittreksel is beschikbaar op:

http://www.abstracts2view.com/sabcs06/view.php?nu=SABCS06L_1211

en in de gegevensbank voor klinisch onderzoek op de IACM-website op:

http://www.cannabis-med.org/english/nav/home-science.htm

(Bron: Maida V. The synthetic cannabinoid nabilone improves pain and symptom management in cancer patients. Uittreksel van het San Antonio Breast Cancer Symposium van 15 december 2006.)

Kort nieuws

🏷️ Wetenschap — Pijn in de darmen

In een studie van Franse onderzoekers induceerde de orale toediening van de lactobacillus acidophilus, een yoghurtbacterie, de vorming van opioïde- en cannabinoïdereceptoren in de darmcellen en werden daardoor de pijnstillende functies, die vergelijkbaar zijn met de werking van morfine, in de darmen op gang gebracht. Zij concludeerden dat deze resultaten erop wijzen dat de darmflora (microbiologie van de darmen) de perceptie van de buik beïnvloedt en "veronderstellen dat dit een nieuwe benadering inhoudt van de behandeling van buikpijn en darmirritatie." (Bron: Rousseaux C, et al. Nat Med. 2006 Dec 10; [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🌐 VS — Californië

Merced County start met het gebruik van identificatiebewijzen voor gebruikers van medische cannabis nadat onlangs een Californische rechter de wettelijkheid bevestigde van de medische cannabiswetgeving in de staat. Het district sloot zich aan bij de andere eisers in de zaak, de districten San Diego en San Bernardino, die de staat Californië hadden gedagvaard tegen het uitstel dat gegeven werd aan de invoering van de identificatiebewijzen voor medische cannabisgebruikers. De districten San Diego en San Bernardino besloten dat uitstel aan te vechten. (Bronnen: Associated Press van 12 december 2006, Merced Sun-Star van 16 december 2006)

🌐 VS — Druggebruik bij jongeren

Volgens een rapport van het Marijuana Policy Project (MPP) heeft de cannabiswetgeving voor volwassenen geen effect op het druggebruik door jongeren. Zij verwijzen naar onafhankelijk onderzoek door RAND Europe en de U.S. National Research Council, die meldden dat het cannabisverbod weinig of geen invloed lijkt te hebben op het gebruik. Een ander rapport van MPP stelt dat de waarde van de cannabisproductie in de VS, met een geschatte opbrengst van 13,8 miljard dollar (ongeveer 10,5 miljard euro), de productiewaarde van alle andere landbouwproducten overtreft. (Bron: www.mpp.org)

🏷️ Wetenschap — Pijn

Orale toediening van de niet psychoactive cannabinoïde cannabidiol (CBD) aan ratten, verminderde neuropatische pijn en ontstekingspijn. Italiaanse onderzoekers toonden dit aan. (Bron: Costa B, et al. Eur J Pharmacol, 10. November 2006; [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🏷️ Wetenschap — Ziekte van Parkinson

Volgens een overzicht door wetenschappers van de Universiteit van Frankfurt, Duitsland, hebben cannabinoïden een therapeutisch potentieel in de ziekte van Parkinson. Zij kunnen bepaalde symptomen verlichten (door levodopa geïnduceerde dyskinesie) en dankzij hun zenuwbeschermende eigenschappen kunnen ze de voortgang van de ziekte vertragen. (Bron: Lastres-Becker I, Fernandez-Ruiz J. Curr Med Chem. 2006;13(30):3705-18.)