Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 27 augustus 2007

Authors

Duitsland — MS patiënt krijgt van het federaal gezondheidsministerie een uitzonderingscertificaat voor het medisch gebruik van cannabis

In een brief van 9 augustus heeft het Federaal Instituut voor Farmaceutica en Medische Producten (FPMP), een agentschap van het Duitse ministerie voor volksgezondheid, voor het eerst een uitzonderingscertificaat uitgereikt voor het medisch gebruik van een cannabisextract. De 51-jarige patiënt uit Baden-Wuerttemberg had een aanvraag ingediend voor een uitzonderingscertificaat voor de invoer van cannabis uit Nederland. In plaats daarvan stelde het agentschap het gebruik voor van een cannabisextract dat eind augustus beschikbaar zou gesteld worden door farmaceutische bedrijven.

De prijs die de patiënten voor het extract moeten betalen is nog niet bekend. Het FPMP had eerder al gezegd dat het extract slechts een fractie zal kosten van de prijs van pure dronabinol (THC). Nog meer patiënten dienden een aanvraag in voor een uitzonderingscertificaat voor de invoer van cannabis uit Nederland of voor de teelt voor eigen gebruik. Zij willen hun aanvraag behandeld zien zodat kan verwacht worden dat de wettelijke procedures zullen gevoerd worden voor de rechtbank. In een vonnis van 19 mei 2005 oordeelde de federale administratieve rechtbank dat het FPMP geen globale verwerping kan doorvoeren van de aanvragen door patiënten voor een toelating voor medisch cannabisgebruik. In het geval van cannabis zou teelt voor persoonlijk gebruik overwogen moeten worden. Nochtans heeft het FPMP verklaard dat zowel de teelt van cannabis voor eigen gebruik als de invoer van cannabis uit Nederland, niet aanvaard zullen worden.

Op 9 juli werd een patiënt die lijdt aan de ziekte van Crohn en wiens aanvraag door het FPMP was verworpen, gearresteerd voor de invoer van cannabis. Op 16 augustus werd een hepatitis-C-patiënt veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor het bezit van cannabis. Zijn aanvraag was eveneens eerder dit jaar door het FPMP verworpen. "Het is een schande dat een beschaafd land geen andere optie voor deze patiënten kan bedenken dan hen te behandelen als criminelen en hen in de gevangenis te gooien," zei Dr. Franjo Grotenhermen, voorzitter van de Duitse Associatie voor Cannabis als Medicijn.

(Bron: Associatie voor Cannabis als Medicijn)

Canada — Gezondheidsministerie keurt cannabisextract goed voor de behandeling van kankerpijn

Op 7 augustus kondigden GW Pharmaceuticals en Bayer aan dat Volksgezondheid Canada een goedkeuring had afgeleverd voor Sativex, een cannabisextract met gelijke hoeveelheden dronabinol (THC) en cannabidiol (CBD) dat in de mond verstoven wordt voor de pijnbestrijding bij volwassen patiënten met gevorderde kanker, die nog matig tot veel pijn hebben ondanks een therapie met de hoogst mogelijke dosis opiaten.

In 2005 werd Sativex door Volksgezondheid Canada goedgekeurd voor de behandeling van neuropatische pijn bij volwassenen met multiple sclerose. Dr. Geoffrey Guy, bestuurder van GW, verklaarde: "GW is verheugd de wettelijke goedkeuring van Volksgezondheid Canada te ontvangen voor Sativex in de bestrijding van kankerpijn. Sativex heeft bewezen dat het voor een belangrijke pijnverlichting kan zorgen bij patiënten met gevorderde kanker die dit het meest nodig hebben." De goede werking van Sativex werd aangetoond in een placebogecontroleerde studie met parallelgroepen patiënten met kankerpijn. Het onderzoek wees uit dat meer dan vier op tien patiënten met gevorderde kanker die reeds een behandeling ondergingen met de krachtigste pijnstillers die beschikbaar zijn, een bijkomend klinisch belangrijke pijnvermindering bereikten met Sativex.

De 2007 Sativex Product Monograph is beschikbaar op:

http://www.bayerhealth.com/display.cfm?Object_ID=272&Article_ID=197

(Bron: Persbericht van GW Pharmaceuticals van 7 augustus 2007, www.gwpharm.com)

VS — Het gezondheidsministerie van New Mexico is niet van plan cannabis te telen en te verdelen

Het departement volksgezondheid van New Mexico liet op 15 augustus weten dat het weigert in te staan voor de uitvoering van de nieuwe wet op de medische cannabis voor wat betreft de productie en de distributie van de drug. "Het departement volksgezondheid zal zijn werknemers niet blootstellen aan mogelijke federale strafrechtelijke vervolging en zal daarom geen medische marihuana produceren of verdelen," zei Dr. Alfredo Vigil, hoofd van het departement.

Het departement zal vergunningen blijven afleveren aan patiënten die in aanmerking komen om cannabis te bezitten zodat zij beschermd zijn tegen vervolging, zei Vigil. Dertig patiënten werden aanvaard om deel te nemen aan het programma sinds de wet van kracht werd op 1 juli 2007. Het staatsdepartement volksgezondheid en zijn ambtenaren kunnen zich blootstellen aan federale vervolging als zij dat deel van de wet invullen waar sprake is van door de staat uitgereikte vergunningen voor productie en distributie van de drug. Dat schreef de openbare aanklager van New Mexico in een brief van 6 augustus. Volgens de wet moet het departement een regelgeving uitvaardigen tegen 1 oktober voor de uitreiking van vergunningen voor producenten en voor de ontwikkeling van een distributiesysteem. Die voorziening is uniek in de wetgeving van de 13 staten die medisch gebruik van cannabis gelegaliseerd hebben.

(Bron: Associated Press van 10 augustus 2007, Albuquerque Tribune van 15 augustus 2007)

Kort nieuws

Wetenschap — Cannabisgebruik

Volgens statistische gegevens over steden in Californië, Colorado, Washington State en Oregon, voorgesteld door onderzoekers van het Texas A&M Gezondheidswetenschappelijk Centrum, was er geen invloed van medische cannabiswetten op de uitbreiding van illegaal cannabisgebruik. De wetenschappers vermoeden dat het "gebruik van de drug door zieken voor een 'deglamourisering' zorgt en daardoor weinig bijdraagt tot de aanmoediging van het gebruik ervan bij anderen." (Bron: Gorman DM, et al. Int J Drug Policy 2007;18(3):160-7.)

VS — Razzia's in Californië

De razzia's in de verdeelcentra voor medische cannabis in Californië, blijven aanhouden. Vorige maand viel het federale drugsagentschap DEA (Drugs Enforcement Administration) binnen in tien medische hulpposten in Los Angeles, nam 240 kg cannabis in beslag en arresteerde vijf personen. (Bron: Reuters van 14 augustus 2007)

Wetenschap — Geweld

Volgens het Centrum voor Verslavingsonderzoek in Brits Columbia, Canada, verklaart het gebruik van alcohol en cocaïne in een belangrijke mate de aanwezigheid van geweld, terwijl cannabisgebruik geen noemenswaardige invloed heeft. Groepen van personen die hoofdzakelijk in behandeling zijn voor een probleem met cocaïne (n=300), cannabis (n=128), alcohol (n=110), andere drugs (33), tabak (n=249) of gokken (n=199), werkten een vragenlijst af over het onderwerp. (Bron: Macdonald S, et al. Addict Behav, 13 July 2007; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Zwitserland — André Fürst

Overeenkomstig het arrest van een zaak in beroep voor de Federale Rechtbank, moet André Fürst, grondlegger van "Hanf-Info", een gevangenisstraf uitzitten van 29 maanden. (Bron: www.hanf-info.ch)

Wetenschap — De ziekte van Huntington

In dierenstudies werkte cannabidiol (CBD) beschermend tegen schade aan een bepaald hersengebied (striatum) door een chemische stof. De onderzoekers besloten dat CBD een neuroprotectieve rol speelt tegen schade aan het striatum. Dit kan relevant zijn in de ziekte van Huntington, een aandoening die gekenmerkt wordt door het verlies aan zenuwcellen in het striatum. (Bron: Sagredo O, et al. Eur J Neurosci, 2 August 2007; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Giftigheid voor het hart

Het gebruik van doxorubicine, een doeltreffend middel in de kankerbestrijding, kan schade toebrengen aan het hart waardoor het klinisch gebruik van de stof beperkt wordt. Onderzoek met muizen wees uit dat twee CB1 receptor antagonisten bescherming boden tegen die schade. (Bron: Mukhopadhyay P, et al. J Am Coll Cardiol 2007;50(6):528-36.)