Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 26 juni 2001

Authors

🌐 VS — Amerikaanse medische verenigingen verzetten zich tegen het criminaliseren van patiënt en dokter.

Een voorstel om de leeftijd van marihuana voor ernstig zieke patiënten te verlagen naar 18 jaar is afgewezen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaans medische vereniging (AMA) op 18 juni laatstleden. De AMA gaf er de voorkeur aan om de artsen hierover individueel een beslissing te kunnen laten nemen in deze kwestie.

Terwijl 547 afgevaardigden verklaarden dat wetenschappelijk bewijs ontbrak om aan te tonen dat marihuana wel zinvol is om te gebruiken, bevestigde AMA in een resolutie op 19 juni zijn oppositie tegen de criminalisering van patiënten en dokters. "Wij herhalen onze eis dat er geen sancties mogen worden opgelegd bij gebruik van medicinale marihuana, noch voor het aanmoedigen van patiënten er in alle openheid met de arts over te spreken," zegt Dr. Herman Abromowitz in de resolutie.

(Bronnen: Reuters 19 juni 2001, Associated Press van 19 juni 2001)

🌐 Canada — Cannabiskwekers krijgen mogelijk een vergunning.

Officiële woordvoerders van het ministerie van gezondheid in Canada zeggen dat wellicht eind juli, marihuana kwekers in de mogelijkheid worden gesteld om kleine hoeveelheden marihuana "legaal" te telen voor chronisch zieke patiënten.

Sinds 1999 hebben meer dan 250 Canadezen van de regering de toelating gekregen om marihuana om medisch redenen te roken, een aantal dat sterk zal aangroeien als deze nieuwe regelgeving van kracht wordt.

De regering staat onder druk om er zorg voor te dragen dat de nieuwe regel in voege gaat per eind juli. Een beroepshof in Ontario gaf de regering tijd tot 31 juli om de mogelijkheden voor het medicinaal gebruik van marihuana te versoepelen.

(Bron: Seattle Times van 17 juni 2001)

🏷️ Wetenschap — Cannabisgebruik veroorzaakt zelden hartaanval bij patiënten met kransslagadervernauwing.

Het roken van cannabis veroorzaakt een matige verhoging van het risico op hartinfarct voor oudere consumenten van cannabis binnen een uur na de consumptie. Dit blijkt uit een studie die in de laatste editie van de tijdschrift Circulation gepubliceerd werd. Een klein deel van patienten met hartinfarct (0,2 %) had cannabis gerookt even voordat de symptomen optraden.

Van de 3882 patienten met hartinfarct hebben 124 vermeld in het voorafgaande jaar marihuana gerookt te hebben, daaronder 9 binnen een uur voor het begin van de symptomen. De gemiddelde leeftijd van de cannabisconsumenten bedroeg circa 44 jaar, 23 % waren tussen 50 en 69 jaar oud. Het risico voor hartinfarct lag binnen het verloop van de eerste uur tot 4,8 keer hoger dan het basisgemiddelde verhoogd (95% confidentieinterval: 2,4 - 9,5). Tijdens het tweede uur daalde het risico tot 1,7 keer hoger dan het gemiddelde om daarna weer verder te dalen tot het basisgemiddelde.

Cannabisgebruik verhoogt de hartslagfrequentie met circa 40 slagen per minuut. Bovendien kan een verhoging van de bloeddruk worden veroorzaakt bij mensen die liggen, evenals een verlaging bij het opstaan. Bij regelmatig gebruik ontwikkelt zich een tolerantie tegenover deze werkingen.

Dr. Murray Mittleman, professor aan de universiteit van Harvard en directeur van de afdeling voor cardiovasculaire epidemiologie aan het medisch centrum Beth Israel-Deaconess, en zijn collegas schreven in hun publicatie dat het roken van cannabis "zelden een akuut hartinfarct veroorzaakt". Hij merkte op dat cannabis even gevaarlijk is als een wandeling voor een actieve persoon met kransslagaderproblemen, of seks voor personen met een zittend leven.

(Bronnen: Mittleman MA, et al. Circulation 2001;103:2805, United Press International van 11 juni 2001, Reuters van 11 juni 2001, Boston Globe van 12 juni 2001)

Kort nieuws

🌐 Nederland — ziekteverzekeraar Amicon

Ziekteverzekeraar Amicon overweegt terugbetaling van medicinaal gebruik van cannabis. De drug zou geleverd worden door de Vereniging van Enschedese Cannabisconsumenten (VEC) die momenteel marihuana telen zonder chemicaliën voor ongeveer 4.000 personen waaronder 250 medicinaal gebruikers. (Bron: De Twentsche Courant Tubantia van 14 juni 2001)

🌐 Groot Brittannië — GW op de beurs

GW Pharmaceuticals verklaarde op 19 juni dat bij de eerste stap naar de beurs wegens grote vraag van investeerders het kapitaal verhoogd werd. Er werd 25 miljoen pond verzameld ($34.8 miljoen). Dit is 9 miljoen pond boven de verwachtingen. GW voorziet dat vanwege de overheid in 2003 toelating verleend zal worden voor de eerste medicijnen op basis van cannabis. (Reuters van 21 juni 2001)

🌐 Canada — Grant Krieger

Grant Krieger, activist voor medicinaal gebruik van marihuana, werd op 20 juni vrijgesproken nadat hij de drugwetgeving overtreden had door cannabis te verkopen aan chronisch zieken. Krieger, 46, heeft multiple sclerose en vecht al meer dan 5 jaar voor legalisering van medicinaal gebruik van de drug. Hij was aangeklaagd voor bezit met het doel te verkopen. (Bron: Canadian Press van 21 juni 2001)

🌐 VS — Nevada

Goeverneur Kenny Guinn ondertekende een wet over het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden. De nieuwe regeling staat patiënten of hun verzorgers toe om tot zeven planten te bezitten voor eigen gebruik. Gelijkaardige wetten werden in Oregon en Maine doorgevoerd. (Bron: American Medical News van 25 juni 2001)

🌐 VS — Consequenties van het vonnis van het hooggerechtshof

Tijdens de eerste maand sedert de uitspraak van het hooggerechtshof waarin gezegd wordt dat de verkoop van marihuana voor medicinaal gebruik door derden, verboden is, lijkt weinig effect te resorteren in de 8 staten waar een medicinale marihuana-wetgeving van kracht is. De regering Bush heeft nog geen openlijke acties ondernomen om de uitspraak te doen toepassen en spreekt zich ook niet uit over verdere stappen. (Bron: Associated Press van 14 juni 2001)

🌐 Frankrijk — Medicinaal gebruik voor de rechtbank

Op 29 mei verwierp de Parijse rechtbank de mogelijkheid om cannabis voor medicinaal gebruik te importeren. In naam van 10 ongeneeslijk zieke personen eiste de beweging voor gecontroleerde legalisering (MLC, Mouvement de légalisation contrôlée) de invoer van 10 kilogram cannabis. (Bron: AFP van 29 mei 2001)