Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 26 juni 2000

Authors

Wetenschap — Tumor-bevorderend effekt van THC bij dierproeven.

Een groep wetenschappers van de Universiteit van Californië in Los Angeles meldde dat Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) bij dierproeven de groei van tumoren kan bevorderen door het immuniteitssysteem te verzwakken. Het is de eerste keer dat melding gemaakt wordt van een mogelijk tumorbevorderend effekt.

De wetenschappers ontdekten in muizen dat de immuniteitsverzwakkende cytokine interleukin-10 (IL-10) en Transforming-Growth-Factor-Beta (TGF-beta) verhoogd waren na toediening van THC. THC bleek ook de groei van de in muizen ingebrachte tumoren te versnellen, en verminderde de kans op overleven in 2 longkankermodellen.

Gedurende 4 weken kregen de dieren 4 keer per week in hun buikvel injekties met ofwel THC (5mg/kg lichaamsgewicht) ofwel een zoutoplossing. Twee weken na aanvang van de injekties werden kankercellen (murine Lewis longkanker en Linie-1-alveolaar-kankercellen) ingebracht bij muizen. De toediening van THC of zoutoplossing werd nog 2 weken voortgezet.

De onderzoekers stelden een versnelling van de tumorgroei vast bij de met THC geïnjekteerde muizen. De studie wees ook uit dat als lymfocyten (witte bloedlichaampjes) van met THC behandelde muizen geïnjekteerd werden bij onbehandelde muizen, het immuniteitsdeficiet overgedragen werd en de tumorgroei versneld, bij normale kontroles.

De studie werd reeds voorgesteld op de Internationale Konferentie van de Amerikaanse Thoraxvereniging in april 1999 maar wordt thans gepubliceerd in de editie van juli 2000 van de "Journal of Immunology".

Dr. Steven Dubinett, hoofd van het onderzoekersteam, verklaarde dat verdere studie noodzakelijk is om de gevaren in te schatten. Dr. Lesley Walker, hoofd van de dienst wetenschappelijke informatie van de British Cancer Research Campaign zei: "Hoe relevant dit onderzoek is ten opzichte van menselijke kankers, weten we niet, maar we willen zekerheid".

Dr. Franjo Grotenhermen (IACM): "We weten uit dierproeven dat THC de produktie van Th-1-cytokines zoals IL-1, IL-2, en IFN-gamma afremt, maar de produktie van Th-2-cytokines zoals IL-4, IL-10 en TGF-beta, stimuleert. Dat zou een reden kunnen zijn voor causaal therapeutisch gebruik van THC bij sommige auto-immuun-ziekten die blijken Th-1-bemiddelend te ontstaan zoals de ziekte van Crohn, een vorm van chronische darmontsteking, of bij reumatische artritis. Anderzijds zou het de vatbaarheid voor kanker en ontstekingen verhogen. Echter deze dierexperimentele data met hoge THC-doses kunnen niet gemakkelijk geëxtrapoleerd worden op een situatie bij mensen."

(Bronnen: PR Newswire van 20.06.2000; PA News van 20 en 21.06.2000; Zhu L, et al: THC-mediated IL-10-dependent suppression of anti-tumor immunity in murine lung cancer. Presented at the 1999 International Conference of the American Thoracic Society, San Diego, CA, April, 1999; Melamede R: Possible mechanisms in autoimmune diseases. In: Grotenhermen F, Russo E (eds.). Cannabis and Cannabinoids: Pharmacology, Toxicology and Therapeutic Potential. Binghamton/New York: Haworth Press, in druk)

Kort nieuws

VS

Vier jaar nadat in Californië de wet op het gebruik van marihuana voor medische doeleinden werd goedgekeurd, heeft het district Nevada County een deel van de richtlijnen overgenomen. Een patiënt mag te allen tijde tot 2 pond verwerkte marihuana in bezit hebben en tot 10 planten kultiveren zolang de oogst ervan niet méér bedraagt dan 2 pond gebruiksklare marihuana. Shasta County laat patiënten toe 1,33 pond marihuana te bezitten en 2 buitenplanten of 6 binnenplanten. Tehama County staat 3 pond maximum toe, tot 18 zaailingen, maar niet méér dan 3 volwassen planten. Alaska laat bezit toe van 1 ounce (28,5 gram) gebruiksklare marihuana en 6 planten waarvan er 3 tot volwassenheid mogen worden gebracht. Colorado laat 2 ounces toe en 3 volwassen planten. (Bron: Sierra Sun van 22.06.2000)

Wetenschap

Volgens een mededeling van 19.06.2000 van de "Pharmaceutical Research and Manufacturers of America" (PhRMA) zitten meer dan 100 verschillende drugs in de onderzoeksfase naar mogelijke toepassing bij mentale ziekten. "Dit jaar zullen de farmaceutische ondernemingen ongeveer 6 miljard dollar uitgeven aan de ontdekking en ontwikkeling van medicijnen voor ziekten van het centraal zenuwstelsel, inklusief mentale aandoeningen" zegt Alan Holmer, voorzitter van PhRMA in een verklaring. Daartoe behoort ook de cannabinoidreceptor antagonist SR 141716 (Sanofi-Synthelabo) die getest werd bij de ziekte van Alzheimer, zwaarlijvigheid en schyzofrenie. (Bron: Reuters d.d. 19.06.2000)

VS

Goeverneur Ben Cayetano van Hawaii ondertekende op 14 juni een wet die in april door de senaat was goedgekeurd, betreffende de legalisering van medicinaal marihuanagebruik en maakte Hawaii daarmee tot de eerste Amerikaanse staat die via de wetgevende macht zulke wet aanvaardt. Zeven andere staten - Alaska, Arizona, Nevada, Washington, Oregon, Maine en Californië, alsook het District of Columbia - hebben gelijkaardige wetten maar die werden gestemd via volksraadpleging en passeerden niet via de legislatuur. (Bron: Reuters d.d. 14.06.2000)

Australië

Het parlement van Tasmanië zal onderzoeken of THC gelegaliseerd zal worden voor terminale zieken en mensen met chronische pijn. Het "Community Development Committee" van het parlement zal zich met de zaak bezighouden en onderzoeken of THC in pilvorm beschikbaar moet gemaakt worden. In oktober laatstleden startten de Australian Medical Association en de New South Wales Law Society, een lobbykampanje bij de overheden om cannabisgebruik te aanvaarden voor palliatieve zorgen. (Bron: The Mercury d.d. 23.06.2000)

VS

Op 14 juni werd de 50-jarige auteur en medicinale marihuana-aktivist Peter McWilliams in zijn woning in Californië gevonden, gestikt in zijn eigen braaksel. Nadat hij gearresteerd was voor verkoop van marihuana aan de Cannabis Buyers Clubs werd hem het recht ontzegd marihuana te gebruiken waarmee hij de sterke cocktail van aids- en kankermedikatie kon binnenhouden. De krant Michigan Daily sprak van een "onnodige dood" en zei: "De tragische dood van Peter McWilliams belicht het voortdurend falen van de overheid om de mogelijkheden van medicinale marihuana te aanvaarden". (Bron: Michigan Daily d.d. 19.06.2000)

Duitsland

Eva Gorig (71), eminent vertegenwoordigster van "Grüne Hilfe" (Groene Hulp), stierf na een maandenlange ziekte. Zij was onvermoeibaar in haar zorg voor personen die voor cannabisinbreuken in de gevangenis zaten. (Bron: persoonlijke kontakten)

Nieuw Zeeland

De overheid is met de Groene Partij in diskussie over de parlementaire bevoegdheden rond een herziening van de wetgeving over cannabis. Gezondheidsminister Annette King zei dat bij de herziening de gezondheids-, sociale en juridische aspekten zouden moeten in aanmerking genomen worden. "We moeten nazien of we de wet moeten veranderen, ze verstrengen, en de schadelijkheid van die drug tot een minimum herleiden", zei King. De overheid heeft zich verbonden om een herziening te doen van de wet, maar ze heeft zich niet verbonden tot wijziging ervan. (Bron: Otago Daily Times d.d. 21.06.2000)