Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 26 december 2000

Authors

šŸŒ Canada ā€” Legale marihuana wordt geproduceerd in mijn in Manitoba. / Rechter oordeelt dat ms-patiĆ«nt cannabis mag telen.

Een Canadees die maruhuana gebruikt om de symptomen van multiple sclerose onder kontrole te houden, kreeg van een rechter in Calgary op 11 december toelating om cannabis te telen.

Grant Krieger, 46, werd beschuldigd van marihuanateelt en van teelt met het doel te verhandelen. Rechter Darlene Acton zei dat de rechten van Krieger zouden geschonden worden indien hem niet toegestaan zou worden marihuana te telen voor eigen therapeutisch gebruik.

De huidige Canadese wetgeving geeft aan patiƫnten de mogelijkheid om door volksgezondheid vrijgesteld te worden van de wetsbepalingen in verband met marihuanabezit. Maar Acton deed die regeling af als een "absurditeit". Zonder officiƫle kanalen om marihuana te verkrijgen zijn patiƫnten aangewezen op het illegaal betrekken ervan, zei ze.

Intussen koos de overheid een bedrijf uit om het land legaal te bevoorraden met marihuana voor medicinaal gebruik en onderzoeksdoeleinden. Prairie Plant Systems uit Saskatoon sleepte het vijfjarenkontrakt te belope van 3,78 miljoen US $ in de wacht om de marihuana te voorzien, aldus de verklaring van het ministerie van volksgezondheid op 21 december. De overeenkomst houdt in dat gestandaardiseerde marihuana van goede kwaliteit beschikbaar moet zijn binnen het jaar.

De marihuana zal gegroeid, verwerkt en verpakt worden in een ongebruikt deel van een kopermijn in Noord-Manitoba, zegt Brent Zttl, hoofd van de Prairie Plant Systems. "Het idee is dat we deze ondergrondse ruimten als groeikamers gebruiken voor de produktie van biofarmaceutische planten die twee eisen stellen", zegt Zettl, "Het behoud van het genetisch materiaal en de beveiliging".

"Deze marihuana zal beschikbaar zijn voor mensen die deelnemen aan de gestruktureerde onderzoeksprogramma's, en aan Canadezen met een vergunning voor medicinaal gebruik die ermee instemmen de gegevens voor onderzoeksdoeleinden door te geven aan het ministerie van volksgezondheid", aldus Alan Rock, minsister van volksgezondheid.

(Bron: Reuters van 11 en 22 december 2000, Associated Press van 23 december)

šŸŒ Nederland ā€” Oprichting van een Bureau voor Medicinale Cannabis.

Het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft een Bureau voor Medicinale Cannabis opgericht. Doel van het Bureau is uit te maken of cannabis kan gebruikt worden als medicijn en voor welk toepassingsgebied.

In een officiƫle brief aan de International Narcotics Control Board (INCB) van de Verenigde Naties zegt minister Els Borst-Eilers "veel verslagen erop duiden dat cannabis bruikbaar kan zijn als medicijn, maar er is momenteel geen hard bewijsmateriaal beschikbaar".

"Indien klinisch onderzoek positieve resultaten oplevert moet een adekwate bevoorrading van vergunde cannabisprodukten voor de farmaceutische markt verzekerd worden. Vanaf dat ogenblik heeft het Bureau een nieuwe doelstelling. Het Bureau zal de koƶrdinatie op zich nemen voor de tuinbouw van cannabis, cannabis hars en de bereidingen ervan voor klinisch onderzoek met deze produkten zoals vereist in het Enkelvoudig Verdrag over verdovende middelen.Het Bureau zal aanzetten tot kwaliteitsonderzoek dat kan gebeuren met verschillende doseringen van diverse samenstellingen voor uiteenlopende indikaties", meldt de brief aan het INCB.

Meer informatie op: http://www.minvws.nl/

(Bronnen: Brief van Els Borst-Eilers aan het INCB van 14 december 2000, persoonlijke kommunikatie met Willem K. Scholten).

Kort nieuws

šŸŒ VS

Hawaii meldde op 19 december welke regeling voor medicinale marihuana werd uitgewerkt. Hierin wordt gezegd dat patiƫnten met vergunning tot 3 ounces (84 gram) marihuana mogen bezitten en maximum 7 planten mogen telen. De wet gaat in op 28 december. (Bron: AP van 19 december 2000).

šŸ·ļø Wetenschap

Professor Roger Pertwee van Aberdeen University (Schotland) en zijn kollega's hebben een in water oplosbare cannabinoĆÆde receptor agonist ontwikkeld, O-1057 genoemd. Pertwee stond aan het hoofd van een team van onderzoekers die als doel hadden een cannabiskomponent te ontwikkelen die kan gebruikt worden in aerosols en sprays, of kan geĆÆnjekteerd worden. De nieuwe samenstelling gedraagt zich als een krachtige agonist voor CB1 en CB2 receptoren en verdient volgens wetenschappers verder onderzoek naar therapeutisch potentieel. (Bronnen: PA News van 10 december 2000; Pertwee RG, et al.:O-1057, a potent water-soluble cannabinoid receptor agonist with antinociceptive properties. Br. J. Pharmacol 2000 Apr; 129(8): 1577-84)

šŸ·ļø Wetenschap

Een internationaal onderzoeksteam toonde aan dat het peil van endocannabinoĆÆden stijgt bij spasmen. In een multiple sclerose model, CREAE in muizen, werden spasmen door het endocannabinoĀØdesysteem tonisch gekontroleerd. Terwijl het endocannabinoĆÆdepeil bij gezonde muizen en bij niet spastische CREAE-muizen normaal bleef, was er een opmerkelijke toename van endocannabinoĆÆden bij spastische CREAE-muizen. Spastische storingen in het lichaam zouden dan ook kunnen behandeld worden door het moduleren van het endocannabinoĆÆdesysteem. (Bron: Baker D, et al.: Endocannabinoids control spasticity in a multiple sclerosis model. FASEB J, published online d.d. 8 december 2000).

šŸŒ VS

Cannabisgebruik bij tieners is onveranderd gebleven in vergelijking met vorig jaar, volgens een overheidsrapport van 14 december. 15,6 % van de 13- en 14-jarigen, 32,2 % van de 15- en 16-jarigen, en 36,5 % van de 17- en 18-jarigen zeggen in de loop van het voorbije jaar cannabis te hebben gebruikt. (Bron: Reuters van 14 december 2000).