Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 25 juli 2009

Authors

Wetenschap — Klinische phase III studie met cannabis extract Cannador succesvol bij multiple sclerose

Een klinisch onderzoek met het gestandaardiseerde cannabisextract Cannador werd onlangs afgerond bij 279 patiënten met multiple sclerose die lijden aan spierstijfheid. Het onderzoek werd geleid door Dr. John Zajicek, professor aan de Peninsula Medical School in Plymouth, Groot-Brittannië. De studie bereikte haar belangrijkste doelstelling, namelijk de superioriteit van Cannador aantonen boven placebo in de behandeling van spierstijfheid. Het cannabisextract scoorde ook beter dan placebo voor wat betreft secondaire werkingen zoals tegen pijn, spierkrampen, slapeloosheid, en bij peilingen naar de ernst van spasticiteit en algemene ongeschiktheid ten gevolge van multiple sclerose.

Het onderzoek dat in 22 Britse centra gevoerd werd, kreeg steun van de Duitse Vereniging voor Klinisch Onderzoek en de Zwitserse farmaceutische onderneming Weleda. Het ging om een random dubbelblinde placebogecontroleerde phase III studie waarbij 143 patiënten een capsule kregen met cannabisextract en 134 patiënten kregen een placebo. Elke cannadorcapsule bevatte 2,5 mg THC (dronabinol) en ongeveer 1,25 mg CBD (cannabidiol). De patiënten kregen het extract of het placebo gedurende 12 weken waarvan de eerste twee weken gebruikt werden om de individuele dosis voor elke patiënt te bepalen.

Dit artikel met voorlopige informatie is gebaseerd op het klinische studieverslag en werd geschreven in samenwerking met de indieners van de studie. Gedetailleerde resultaten zullen voorgesteld worden op de conferentie in Dusseldorf (ECTRIMS) in september. Hierover zal later in de IACM-berichten gerapporteerd worden.

(Bron: Persoonlijke communicatie met het Instituut voor Klinisch Onderzoek te Berlijn)

Kort nieuws

Groot Brittannië — GW Pharmaceuticals

Het Britse bedrijf GW Pharmaceuticals kreeg een commerciële exploitatievergunning voor zijn cannabisextract Sativex. Een nieuwe voorziening van GW werd in gebruik genomen waar voldoende hoeveelheden Sativex geproduceerd kunnen worden om 25.000 patiënten per jaar te behandelen. In mei deed GW een aanvraag voor Sativex in Groot-Brittannië en Spanje voor de behandeling van krampen bij multiple sclerose, overeenkomstig de gedecentraliseerde procedure. Verwacht wordt dat het resultaat van de aanvraag einde 2009, begin 2010, bekend zal zijn. (Bron: Persmededeling van GW Pharmaceuticals van 16 juli 2009)

VS — New Hampshire

Gouverneur John Lynch gebruikte op 10 juli zijn veto en blokkeerde daarmee het wetsvoorstel dat van New Hampshire de 14de staat zou maken waar cannabisgebruik gelegaliseerd zou worden voor ernstig zieke mensen. Leden van de Senaat en van het Huis van afgevaardigden hadden al uitgebreide wijzigingen aan het voorstel aangebracht in de hoop op goedkeuring door Lynch die er vanaf het begin kritisch tegenover stond. maar de gouverneur vond dat het voorstel nog teveel hiaten bevatte. Het wetsvoorstel werd vorige maand in het Huis van afgevaardigden met 232 tegen 108 stemmen aanvaard, in de Senaat met 14 tegen 10. Om het veto te kunnen verwerpen is tweederden van de stemmen nodig in zowel het Huis als in de Senaat. Als het veto verworpen wordt omvat het voorstel de installatie van drie non-profit verdeelcentra waar ernstig zieken elke tien dagen, op doktersvoorschrift, tot 2 ounces (57 gr) cannabis kunnen bekomen. (Bron: Associated Press van 10 juli 2009)

VS — Californië

Een wetsvoorstel in Californië om cannabis te reguleren en er belasting op te heffen zoals dit met alcohol gebeurt, zou volgens een officiële analyse die op 15 juli door de belastingsdienst gepubliceerd werd, circa 1,4 miljard dollar (ongeveer een miljard euro) opbrengen aan staatsinkomsten. Het wetsvoorstel, in februari ingediend door Tom Ammiano, lid van het Huis van afgevaardigden van de staat, zou aan volwassenen vanaf 21 jaar legaal bezit, kweek en verkoop van cannabis toestaan. Ammiano heeft het voorstel ingediend met de argumentatie dat het de budgettaire problemen van de staat kan helpen overwinnen. (Bron: Associated Press van 15 juli 2009)

Wetenschap — Fibrose

Volgens cellenonderzoek door wetenschappers van de universiteit van Siena, Italië, vertoonde een synthetische cannabinoïde (WIN55,212-2) een antifibrose-werking bij sclerodermie. Er was een toename van zowel CB1 als CB2 receptoren in vergelijking met gezonde fibroblasten. De onderzoekers concludeerden dat cannabinoïden mogelijk "een nieuwe klasse stoffen vertegenwoordigen om fibrose-ziekten te behandelen." (Bron: Garcia-Gonzalez E, et al. Rheumatology (Oxford) 2009 Jul 9. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Levercirrose

Volgens onderzoek aan de Hadassah Hebrew University in Jerusalem, op een diermodel van levercirrose en hersenbeschadigingen als gevolg van levercirrose, verbeterde de natuurlijke cannabinoïde CBD de cognitieve en bewegingsfuncties die verzwakt waren door de ziekte. (Bron: Magen I, et al. J Hepatol 2009 May 27. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Acetaminofen

Volgens Indische onderzoekers had acetaminofen (paracetamol) een angstonderdrukkend effect, een werking die waarschijnlijk mede tot stand komt via het endocannabinoïdensysteem. (Bron: Umathe SN, et al. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2009 Jul 3. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])