Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 24 juli 2006

Authors

Wetenschap — Lage doses THC en cannabis werken niet tegen eetlust- en gewichtsverlies door kanker in uitgebreid onderzoek

De resultaten werden gepubliceerd van een klinisch onderzoek naar de werking van THC en oraal toegediend cannabisextract (Cannador) bij anorexia en gewichtsverlies bij kankerpatiënten. De studie werd uitgevoerd in 25 onderzoekscentra in Duitsland, Zwitserland en Nederland tussen 1999 en 2002. De rekrutering van patiënten werd in 2002 stopgezet nadat een tussentijdse analyse uitwees dat er met betrekking tot eetlust en levenskwaliteit, geen relevante verschillen waren tussen patiënten die dagelijks 5 mg THC kregen in een cannabisextract, 5 mg geïsoleerde THC of een placebo na een behandeling van zes weken.

Van de 243 willekeurig ingeschreven patiënten vervolledigden er 164 de behandeling. Daarvan kregen 66 patiënten Cannador toegediend (2 x 2,5 mg THC), 65 onder hen kregen THC (2 x 2,5 mg) en 33 kregen een placebo. Er werden geen noemenswaardige verschillen vastgesteld tussen de drie groepen wat de werking betreft, noch wat de nevenwerkingen aangaat die met cannabinoïdetoediening verband houden. Een verhoogde eetlust werd gemeld door 73 procent van de Cannadorgroep, 58 procent van de THC-groep en 69 procent van de placebogroep. De onderzoekers concludeerden dat "de dagelijkse dosis van 5 mg THC die tijdens de studie toegediend werd, blijkbaar te laag was."

(Bron: Strasser F, Luftner D, Possinger K, Ernst G, Ruhstaller T, Meissner W, Ko YD, Schnelle M, Reif M, Cerny T. Comparison of orally administered cannabis extract and delta-9-tetrahydrocannabinol in treating patients with cancer-related anorexia-cachexia syndrome: a multicenter, phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial from the Cannabis-in-Cachexia-Study-Group. J Clin Oncol 2006;24(21):3394-400.)

VS — Rechter vernietigt een deel van een nieuwe wet in Alaska waarbij het bezit van kleine hoeveelheden cannabis wordt gecriminaliseerd

Een rechter heeft een deel van een nieuwe wet in Alaska ongeldig verklaard die het bezit van kleine hoeveelheden cannabis criminaliseert omdat ze strijdig is met een uitspraak van het Alaska Hooggerechtshof van 1975. Verwacht werd dat het staatsdepartement van justitie beroep zou aantekenen.

Rechter Patricia Collins van het Hooggerechtshof zei dat een lagere rechtbank een uitspraak van het Hooggerechtshof niet kan herroepen. In 1975 oordeelde het Hooggerechtshof dat het recht op pricacy thuis ook geldig is voor het bezit van kleine hoeveelheden cannabis voor eigen gebruik. Collins beperkte in haar vonnis het bezit van cannabis tot minder dan 1 ounce (28,5 gram). Voor de wet in voege ging in juni, was het in Alaska legaal om tot 4 ounces van het kruid te bezitten. De nieuwe wet criminaliseert zelfs het bezit van kleine hoeveelheden. Bezit van minder dan 1 ounce werd strafbaar gesteld met een gevangenisstraf tot 90 dagen.

(Bron: Associated Press van 10 juli 2006)

Kort nieuws

VS — Montana

In Montana aanvaardden 62 procent van de kiezers de medicinale marihuanawetgeving in 2004. Momenteel zijn er 220 patiënten geregistreerd bij het departement voor volksgezondheid om cannabis te gebruiken. Een jaar geleden waren dat 119 patiënten. Montana registreerde ook 100 artsen die cannabis aan hun patiënten hebben aangeraden. Overeenkomstig de wetgeving van Montana mag een geregistreerde patiënt of verzorger tot zes planten kweken of een ounce gebruiksklare cannabis bezitten. (Bron: Helena Independent Record van 9 juli 2006)

VS — Californië

Vijf personen werden op 6 juli gearresteerd en er waren invallen in 13 verdeelcentra voor cannabis. Dit gebeurde in het kader van een onderzoek naar wat de overheid de productie en distributie van drugs noemt onder het mom van medicinale doelstellingen. Er loopt ook een onderzoek naar vier artsen die verdacht worden aanbevelingen voor medicinale marihuana te hebben verkocht aan personen die daar volgens de bevoegde instanties geen nood aan hadden. Patiënten die betrokken waren in de zaak zullen niet gearresteerd worden. Het onderzoek werd geleid door zowel plaatselijke als federale ambtenaren. (Bron: SignOnSanDiego.com van 6 juli 2006)

VS — Californië

De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU (American Civil Liberties Union), Americans fot Save Access en de Drug Policy Alliance, kwamen op 7 juli tussen in een rechtszaak die door een aantal Californische districten was aangespannen om de staatswetten te herroepen die medicinale cannabis legaal maken voor patiënten met een doktersvoorschrift. "De wet is duidelijk: de federale marihuanawetgeving staat niet boven de mogelijkheid om in Californië onder staatswetten medicinale marihuana te legaliseren," zei Allan Hopper, een advocaat van het ACLU Drug Law Reform Project. De districten San Diego, San Bernardino en Merced argumenteren dat de federale wetten die alle marihuanagebruik verbieden, de staatswetten die medicinale marihuana toestaan aan patiënten, ongeldig maken. (Bron: ACLU van 7 juli 2006)

Nederland — Plannen voor legalisering van de productie

De burgemeesters van 20 van de dertig grootste steden van Nederland steunen de legalisering van de cannabisteelt. Tot nog toe is de teelt van de cannabis die in de coffeeshops verkocht wordt, verboden. De plannen om de teelt toe te staan worden gesteund door minister Alexander Pechthold die bevoegd is voor stadszaken. Het Nederlands parlement debatteerde over het onderwerp. Er is een parlementair voorstel waarin gevraagd werd om een begin te maken met de pilootprojecten voor de legalisering van de cannabisverkoop aan de coffeeshops. (Bron: Thijs Lammers op 3 juli 2006)

Wetenschap — Neuropatische pijn

Het induceren van neuropatische pijn bij ratten door onderzoekers van de Universiteit van Californië in Los Angeles, resulteerde in een toename van CB1 receptoren en een verhoging van het peil van de endocannabinoïden anandamide en 2-AG in het ruggenmerg. Wetenschappers merkten op dat "deze resultaten overeenkomen met de eerder waargenomen pijnstillende werking van cannabinoïden bij neuropatische pijn en een rationeel kader bieden voor de ontwikkeling van perifeer werkende therapeutische interventies voor neuropatische pijn, gebaseerd op endocannabinoïden." (Bron: Mitrirattanakul S, et al. Pain 2006 Jul 13; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Slaap

Cannabidiol (CBD) bleek in een dierenexperiment het wakker blijven te verhogen in de licht-aan perioden. Onderzoekers besluiten daaruit dat CBD "een therapeutische waarde kan hebben bij slaapstoornissen zoals oververmoeidheid." (Bron: Murillo-Rodriguez E, et al. FEBS Lett 2006 Jul 10; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])