Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 24 februari 2006

Authors

🏷️ Wetenschap — THC beschermt hartspiercellen bij zuurstofgebrek

Israelische wetenschappers aan de Bar-Ilan Universiteit te Ramat-Gan toonden in experimenteel onderzoek aan dat THC de hartspiercellen beschermt (cardiomyocyten) tegen schade door hypoxia (verminderde zuurstofconcentratie in het bloed). Een voorbehandeling van spierweefselculturen met THC gedurende 24 uren verhinderde het verlies aan LDH ten gevolge van hypoxia. Verlies van LDH (lactaatdehydrogenase) is een aanwijzing voor schade aan de hartspiercellen.

Deze beschermende werking van THC gebeurde via de CB2 receptor. Activering van de CB2 receptor door THC zet de productie van stikstofmonoxide (NO) in gang. Stikstofmonoxide geeft aan de spiertjes van de aders het signaal om te ontspannen waardoor de aders meer bloed kunnen laten doorstromen. Dat is ook de basis van de werking van nitroglycerine en andere medicatie die gebruikt wordt voor de behandeling van hartziekten omdat deze stoffen in stikstofmonoxide worden omgezet door het lichaam.

De onderzoekers stelden vast dat THC ook "mogelijkerwijze de hartspiercellen voorbereidt op een toestand van hypoxia". Zij concludeerden dat hun onderzoek "aantoont dat THC een voordelig effect heeft op hartspiercellen en de overweging ondersteunt om marihuana voor specifieke medische doeleinden aan te wenden".

(Bron: Shmist YA, Goncharov I, Eichler M, Shneyvays V, Isaac A, Vogel Z, Shainberg A. Delta-9-tetrahydrocannabinol protects cardiac cells from hypoxia via CB2 receptor activation and nitric oxide production. Mol Cell Biochem 2006;283(1-2):75-83)

Kort nieuws

🌐 Italië — Drugwetgeving

Op 8 februari nam het Italiaanse parlement een wet aan die het onderscheid tussen hard- en softdrugs opheft. Overeenkomstig de nieuwe wet kan handel en bezit van kleine hoeveelheden drugs met gevangenis bestraft worden. De kleinste overtreding zal bestraft worden met een boete, het intrekken van het rijbewijs of van de paspoort. (Bron: Basler Zeitung van 8 februari 2006)

🏷️ Wetenschap — Glaucoom

Een synthetische cannabinoïde (WIN55212-2) en de endocannabinoïde anandamide induceerden ontspanning van de aders die de bloedtoevoer naar de retina verzorgen. Die werking gebeurde via de CB1 receptor. Vermits een verminderde bloedtoevoer glaucoom kan veroorzaken, is niet enkel vermindering van de intraoculaire druk, maar ook de verbetering van de bloedcirculatie door cannabinoïden, belangrijk voor de behandeling van de ziekte. (Bron: Romano MR and Lograno MD. Br J Pharmacol 2006 Feb 13; [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🏷️ Wetenschap — Neuroprotectie

Een synthetische cannabinoïde (HU210) verminderde de zenuwschade die veroorzaakt werd door het scheikundig product peroxynitriet. Dit effect werd niet veroorzaakt door de stimulatie van de uitstoot van lichaamseigen corticosteron maar door een rechtstreekse werking van de cannabinoïde. De auteurs concluderen hieruit dat de voordelige effecten van cannabinoïden op zenuwschade die geassocieerd wordt met multiple sclerose, door een rechtstreekse werking tot stand komen. (Bron: Yang C et al. Brain Res 2006 Feb 10; [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🏷️ Wetenschap — Migraine

Wetenschappers ontdekten dat het endocannabinoïdesysteem gewijzigd was bij vrouwen die aan migraine lijden. Het anandamidepeil in hun bloed was gedaald door een verhoogde degradatie van de endocannabinoïden door platelets (vloeibare kristallen in het bloed). Bij mannen met migraine werd geen verschil ontdekt in vergelijking met controles tijdens de gezonde periode. Wetenschappers besluiten hieruit dat de verminderde anandamideconcentratie "de pijndrempel zou kunnen verlagen en mogelijk een verklaring vormen waarom migraine overheersend bij vrouwen voorkomt." (Bron: Cupini L et al. Cephalalgia 2006;26(3):277-81)

🏷️ Wetenschap — Schizofrenie

Tijdens een twaalf maanden durende studie werden de psychiatrische symptomen en het middelengebruik door patiënten met een of andere schizofrene stoornis, onderzocht. Bij de aanvang van de studie werden 147 patiënten onderzocht en 12 maanden later nogmaals. Er werd bij 50,3 procent van de patiënten misbruik van middelen vastgesteld, 35,6 procent met stoornissen door alcoholmisbruik en 35,1 procent door cannabismisbruik. Het misbruik had geen invloed op de symptomen van schizofrenie in de loop van de onderzoeksperiode. Nochtans werd voortgezet misbruik schijnbaar geassocieerd met verhoogde depressie en angst bij schizofreniepatiënten. (Bron: Margolese HC et al. Schizophr Res 2006 Feb 3; [elektronische publicatie voorafgaand aan de geprinte versie])