Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 23 juli 2004

Authors

🏷️ IACM — De IACM-berichten zullen tot nader bericht niet meer gepubliceerd worden

De IACM-Berichten zullen voorlopig niet meer gepubliceerd worden omdat de gezondheidstoestand van Dr. Franjo Grotenhermen, beheerder van de IACM, is verslechterd. De regelmatige IACM-Berichten werden door hem samengesteld, een werk dat hij jarenlang alleen gedaan heeft. Momenteel is er niemand binnen de beheerraad van de IACM die dit omslachtig werk, naast de eigen dagelijkse bezigheden, kan overnemen.

🏷️ IACM — Oproep voor donatie aan Dr. Franjo Grotenhermen

Franjo Grotenhermen lijdt al meer dan tien jaar aan een chronische ziekte van de haarvaten, de zogenaamde "small vessel disease", die hartproblemen veroorzaakt en ernstige orthostatische gevolgen heeft die hem verhinderen recht te staan. Na een verzwakking enkele weken geleden, stelde zijn cardioloog Prof. Dr. Tauchert (Stadkliniek Leverkusen) een speciale behandeling voor (een zogenaamde rheohemapheresis) die de vloeibaarheid van het bloed bevordert en daardoor de symptomen bestrijdt. Gelukkig leidde deze behandeling tot een verbetering van de toestand van Franjo Grotenhermen. De behandeling moet echter wekelijks herhaald worden om een blijvende stabilisering te bekomen.

Hoewel deze therapie de enige is die succesvol blijkt voor Franjo Grotenhermen weigert de ziekteverzekering de kosten te dekken (ongeveer 1.150 euro per behandeling). De behandelende geneesheer verwacht dat er 10 tot 15 bijkomende therapieën nodig zijn om een betrouwbaar gestabiliseerd resultaat te verkrijgen.

Na de lange strijd die Franjo Grotenhermen voert voor de legalisering van cannabis als medicijn en gratis beschikbaarheid ervan voor patiënten, wordt hij nu door het noodlot in een situatie gebracht waarbij een behandeling mogelijk is tegen de symptomen van zijn ziekte, maar waarvan de kosten niet aanvaard worden door de ziekteverzekering.

Wij, leden van de Raad van beheer van de IACM, hebben een kleine vereniging opgericht en een rekening geopend om fondsen te verwerven teneinde de medische behandeling van Franjo Grotenhermen mogelijk te maken. De vereniging heet FRAN-GO (in het Duits: Foerderung der Rheohaemapherese, Anwendung und Nutzen – eine Gesundheitsoffensive) [in het Nederlands: Steun aan het Gebruik en de Voordelen van Rheohemapheresis – een Gezondheidsactie]. Het eerste afgevaardigde is Dr. Martin Schnelle uit Berlijn, de tweede is Dr. Kirsten Mueller-Vahl uit Hannover. We proberen een regeling te krijgen voor de fiscale aftrekbaarheid van de donaties. Maar de giften zijn nu al dringend nodig.

Wij hopen dat we hiermee kunnen bijdragen tot zijn terugkeer naar een normaal actief leven. We hopen ook dat heel veel mensen hun steentje willen bijdragen zodat Franjo Grotenhermen terug in staat is om zijn werk voor ACM en IACM te kunnen voortzetten.

Rekeningnummer voor donaties:

Dr. Schnelle / FRAN-GO e.V.

Bank: Deutsche Kreditbank (DKB)

Address:

Kronenstraße 11

10117 Berlin

Duitsland

Rekeningnummer: 11 55 08 03

SWIFT-BIC: BYLADEM 1001

IBAN: DE05 1203 0000 0011 5508 03

Met vermelding: Therapie donatie Grotenhermen