Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 23 januari 2006

Authors

Groot Brittannië — Cannabis zal niet opnieuw geclassificeerd worden

Minister van binnenlandse zaken Charles Clarke zei op 19 januari dat cannabis niet opnieuw zal geclassifieerd worden als Klasse B drug. Hij beloofde een openbare informatiecampagne te voeren over de gevaren van cannabisgebruik, hoewel Clarke zei dat de classificering niet geleid had tot een verhoging van het gebruik. Hij zei tegen de parlementsleden dat hij zich heeft laten leiden door het rapport van de Adviesraad voor Drugsmisbruik (Advisory Councel on the Misure of Drugs - ACMD).

David Blunkett, zijn voorganger op binnenlandse zaken, degradeerde cannabis van Klasse B naar een Klasse C drug. Sinds door de hervorming van januari 2004 cannabisbezit geen misdrijf meer is doch in de meeste gevallen slechts een overtreding, stijgt de bezorgdheid over de zeer potente cannabissoorten die in verband gebracht worden met de mentale gezondheidstoestand.

Minister Clarke zei dat hij een grote informatiecampagne zal starten om duidelijk te maken dat cannabis "allesbehalve onschadelijk" is. Hij zei ook dat de richtlijnen die in november gepubliceerd werden en waarbij toegestaan werd dat iemand een halve kilo marihuana bezit "voor eigen gebruik", gewijzigd worden. "Ik wens het Lagerhuis te informeren dat mijn uiteindelijke beslissing een veel kleinere hoeveelheid dan de huidige 500 gram zal inhouden," zei hij. Hij kondigde een nieuw initiatief aan voor de arrestatie van cannabiskwekers en dealers.

(Bron: Times Online van 19 januari 2006)

Wetenschap — Activering van CB2 receptor vermindert beenderweefselverlies bij osteoporose

Onderzoekers aan de Universiteit van Jeruzalem bestudeerden de rol van de CB2 receptor in de vorming van beenderweefsel en het verlies ervan. Muizen zonder CB2 receptoren vertoonden een opmerkelijke versnelling van ouderdom-gerelateerd beenderweefselverlies. Deze muizen waren ook gekarakteriseerd door verhoogde activiteit van de osteoblasten (beendervormingscellen) en verhoging van het aantal osteoclasten (ontkalkingscellen). De CB2 receptor is aanwezig op osteoblasten, osteoclasten en beendercellen (osteocyten).

Een synthetische cannabinoïde (HU-308) die zich specifiek aan CB2 receptoren bindt, verhoogde het aantal en de activiteit van de osteoblasten en verminderde de productie van osteoclasten. Dezelfde cannabinoïde verminderde het beenderweefselverlies dat geïnduceerd werd door verwijdering van de eierstokken en stimuleerde duidelijk de weefselvorming. De onderzoekers concludeerden dat deze resultaten "aantonen dat het endocannabinoïdensysteem essentieel is voor het behoud van de normale beendermassa door CB2-signalen naar osteoblasten en osteoclasten te sturen. Daarenboven biedt de CB2 receptor een moleculair doelwit voor de diagnose en de behandeling van osteoporose, de meest voorkomende degeneratieve ziekte in de geïndustrialiseerde landen."

(Bron: Ofek O, Karsak M, Leclerc N, Fogel M, Frenkel B, Wright K, Tam J, Attar-Namdar M, Kram V, Shohami E, Mechoulam R, Zimmer A, Bab I. Peripheral cannabinoid receptor, CB2, regulates bone mass. Proc Natl Acad Sci U S A 2006;103(3):696-701)

VS — San Diego County dagvaardt de staat Californië omwille van de wet op medicinale cannabis

Op 20 januari bracht San Diego County een dagvaarding uit bij de Districtsrechtbank in San Diego tegen de staat Californië, waarin een door de kiezers aangenomen wet op medicinale cannabis wordt aangevochten. John Sansone, topadvocaat van de county, zei dat hij niet wist wanneer de rechtbank met de verhoren zou beginnen. In de dagvaarding wordt aan de federale rechter gevraagd om te beslissen of de federale wet die cannabisgebruik verbiedt voor eender welk doel, primeert boven de staatswet op medicinale marihuana waarbij zieken cannabis mogen roken. Er wordt aan de rechtbank gevraagd om het afdwingen van de Californische cannabiswet te stoppen.

De Amerikaanse Unie voor Burgerlijke Vrijheden (American Civil Liberties Union - ACLU) meldde op 18 januari dat zij een brief voorbereidden om de county te waarschuwen dat ze zouden tussenkomen om de county te dwingen de medische marihuanawet van de staat, die door 55 procent van de kiezers werd aangenomen, te volgen.

De meeste kiezers van San Diego steunen de 9 jaar oude Californische wet op medicinale marihuana en verzetten zich tegen de plannen van de county om de wet te hervormen. Een peiling die op 9 januari vrijgegeven werd toont dit aan. De peiling gebeurde telefonisch bij 500 willekeurig geselecteerde kiezers en daaruit bleek dat 67 procent van de ondervraagden de Californische wet op de medicinale cannabis steunt. Volgens 70 procent van de mensen moet de county de staatswetten volgen.

(Bronnen: North County Times van 10 en 21 januari 2006, Associated Press van 19 januari 2006)

Wetenschap — THC is efficiënt tegen de neveneffecten van chemotherapie die niet met standaardmedicatie kunnen behandeld worden

Onderzoekers aan de Universiteit van Göttingen, Duitsland, behandelden 7 patiënten die lijden aan kwaadaardige huidtumoren (melanoom met uitzaaiing naar de lever) met THC (dronabinol). Alle patiënten hadden voordien een braakwerende standaardbehandeling gekregen zonder adequaat resultaat.

De meerderheid van de patiënten meldden een belangrijke toename van de eetlust en een vermindering van de misselijkheid. Die werking bleef gedurende meerdere weken aanhouden en verminderde als de ziekte zich verder ontwikkelde en de algemene toestand verslechterde. Alle patiënten ervoeren een lichte tot matige duizeligheid maar dat verhinderde hen niet om met de THC-behandeling verder te gaan. De onderzoekers concludeerden dat "eetlustverlies en misselijkheid ten gevolge van uitzaaiing van kwaadaardige melanomen naar de lever kan in individuele gevallen behandeld worden" met THC.

(Bron: Zutt M, Hanssle H, Emmert S, Neumann C, Kretschmer L. Dronabinol zur supportiven Therapie metastasierter maligner Melanome mit Lebermetastasen. Hautarzt. 2006 Jan 12; [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Kort nieuws

Wetenschap — Misselijkheid bij zwangerschap

In Canada werd een peiling uitgevoerd bij zwangere vrouwen die cannabis gebruikten tegen misselijkheid en braken. Bij de deelneemsters waren er 59 die misselijkheid en braken ervaren hadden tijdens de zwangerschap. Veertig vrouwen hadden cannabis gerookt om die toestand te behandelen, waarvan 37 (92,5 procent) cannabis beoordeelden als bijzonder efficiënt tot efficiënt. (Bron: Westfall RE, et al. Complement Ther Clin Pract. 2006 Feb;12(1):27-33)

Wetenschap — Ontsteking van de dikdarm

Het afremmen van de degradatie van anandamide of de hervatting ervan, hadden een ontstekingsremmende werking op de dikdarm bij muizen en ratten. De dieren werden gedurende drie tot zeven dagen behandeld met een van de stoffen. Afremmers van de hervatting hadden een betere werking dan een afremmer van de degradatie van anandamide. De stoffen die gebruikt werden voor het dierenexperiment verhoogden ook het peil van de anandamide in weefselstalen van patiënten met ulceratieve colitis (Colitis ulcerosa). (Bron: D'Argenio G, et al. FASEB J. 2006 Jan 10; [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Geheugen

In deze studie werden ratten getraind om een bepaald geluid te associëren met een elektrische schok in de voeten. Vroegere vaststellingen dat cannabinoïden het uitwissen van slechte herinneringen versnelt, werden bevestigd. Deze werking gebeurt via de CB1 receptor. (Bron: Pamplona FA, Takahashi RN. Neurosci Lett. 2006 Jan 4; [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Schizofrenie

Cannabidiol was zonder werking bij drie patiënten die lijden aan een vorm van schizofrenie waarbij geen behandeling werkt. Alle patiënten kregen een placebo tijdens de eerste vijf dagen en vanaf de 6de tot de 35e dag kregen ze CBD (orale aanvangsdosis van 40 mg verhoogd tot 1280 mg per dag). Op de 36e dag werd de CBD-behandeling gestopt en vervangen door 5 dagen placebo. Daarna werd gedurende 15 dagen het antipsychotisch middel olanzapine toegediend. Eén patiënt vertoonde een lichte verbetering maar de twee anderen vertoonden geen verbetering tijdens de CBD monotherapie. (Bron: Zuardi AW, et al. J Psychopharmacol 2006 Jan 9; [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])