Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 22 oktober 2007

Authors

IACM — Nieuws van de IACM 2007 Conferentie in Keulen

Op 5-6 oktober hield de IACM haar 4de Conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde. Hier volgen enkele uittreksels uit de lezingen.

(1) Britse onderzoekers evalueerden de tolerantie en de werking op lange termijn van een cannabisextract (Sativex) bij patiënten die lijden aan reumatische artritis. Van de 53 deelnemers kwamen er 38 in aanmerking voor het langetermijnonderzoek. Zeventig procent van de patiënten volgden de behandeling gedurende meer dan drie maanden en 51 procent gedurende meer dan zes maanden. Er werd een verbetering van de pijn en de slaapkwaliteit waargenomen die even groot is als in de acuutstudie. Er waren geen aanwijzingen van tolerantieontwikkeling met betrekking tot de voordelige werking of een verhoging van de Sativex-dosis na verloop van tijd. (Uittreksel lezing Robson et al.)

(2) Canadese onderzoekers voerden een pilootstudie uit waarbij vier gradaties natuurlijke cannabis (0 - 2,5 - 6 - 9,5 procent THC) vergeleken werden bij patiënten met neuropatische pijn. De vier gradaties werden in vier periodes van vijf dagen, met tussenpauzes van negen dagen, toegediend aan 23 patiënten met chronische neuropatische pijn ten gevolge van een trauma of operatie. Geen van hen was cannabisgebruiker. De onderzoekers concludeerden dat het roken van 25 mg (één trekje) van een cannabissigaret met natuurlijke cannabis met een THC gehalte van 9,5 procent, driemaal daags gedurende vijf dagen, een matige pijnstillende werking heeft op chronische neuropatische pijn en de nachtrust verbetert. De drug werd goed verdragen. (Uittreksel lezing Ware et al.)

(3) Spaanse onderzoekers toonden aan dat cannabinoïden de ontwikkeling verhinderen van perifere neuropathie en de werking wijzigen van de spijsvertering die teweeg gebracht wordt door chronische chemotherapie bij ratten. De chemotherapeutische stof cisplatin veroorzaakte een vertraging in de gewichtstoename en de neuropathie, evenals een vertraging in de vertering van voedsel. Wanneer een synthetische cannabinoïde werd toegediend, samen met cisplatin, werden zowel neuropathie als een vertraging van de spijsvertering tegengegaan. (Uittreksel lezing Abalo et al.)

(4) Israëlische onderzoekers toonden in muismodellen aan dat insufficiëntie van de endocannabinoïden en/of de CB1 receptoren aan de basis ligt van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Zij concludeerden daaruit dat behandelingen op basis van cannabinoïden in overweging dienen genomen te worden om de voedselopname en de gewichtstoename bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen of onvoldoende groei te verbeteren. (Uittreksel lezing Fride et al.)

(5) Duitse onderzoekers stelden retrospectieve gegevens voor over de werking van orale dronabinol (THC) bij 124 patiënten met chronische pijn. De gemiddelde pijnintensiteit voor de behandeling beliep 7,6 en daalde tijdens de behandeling met dronabinol tot 4,2. De onderzoekers concludeerden dat de behandeling met dronabinol van patiënten met ernstige pijn in een ver gevorderd chronisch stadium, een goede werking had en goed verdragen werd. (Uittreksel lezing Konrad et al.)

(Bron: De verzameling uittreksels is beschikbaar voor download op de IACM website:

http://www.cannabis-med.org/meeting/cologne2007/reader.pdf)

IACM — IACM Prijzen gaan naar Donald Abrams, Giovanni Marsicano, Mauro Maccarrone en Raphael Mechoulam

Op de Algemene Vergadering van 5 oktober heeft de IACM een nieuwe Raad van Bestuur en een nieuwe voorzitster verkozen. Tijdens het avondeten werden vier personen gehuldigd door de IACM voor hun bijzondere prestaties met betrekking tot de reïntroductie van cannabis en cannabinoïden als medicijn. De IACM Prijs 2007 voor Klinisch Onderzoek gaat naar Donald Abrams, de IACM Prijs 2007 voor Fundamenteel Onderzoek gaat naar Mauro Maccarrone, de IACM Prijs 2007 voor Jonge Onderzoekers gaat naar Giovannii Marsicano en de IACM Speciale Prijs 2007 gaan naar Raphael Mechoulam.

Kirsten Mueller-Vahl van de Hogeschool voor Geneeskunde in Hannover, werd verkozen als eerste vrouwelijke voorzitter van de IACM. Roger Pertwee (2005-2007), Raphael Mechoulam (2003-2005) en Franjo Grotenhermen (2000-2003) gingen haar in die functie vooraf. Nieuwe leden van de Raad van Bestuur zijn Daniela Parolaro (Italië), Marta Duran (Spanje), Mark Ware (Canada) en Rudolf Brenneisen (Zwitserland). Volgende leden van de Raad werden herkozen: Roger Pertwee (Gr-Br), Ethan Russo (VS), Willy Notcutt (Gr-Br), Franjo Grotenhermen (Duitsland) en Kurt Blaas (Oostenrijk). Clare Hodges (Gr-Br) werd herkozen om bij de IACM de patiënten te vertegenwoordigen. De Algemene Vergadering aanvaardde het voorstel van de Raad van Bestuur om de Adviesraad als onderdeel van de IACM, uit de statuten te schrappen.

Kort nieuws

VS — Kostprijs van het verbod

Volgens een verslag dat op DrugScience.org werd gepubliceerd, kost het cannabisverbod in de VS bijna 42 miljard dollar per jaar aan strafrechtelijke vervolging en verlies aan belastingsinkomsten. Volgens de analyse spendeert het repressieapparaat jaarlijks 10,7 miljard dollar aan de arrestatie en de vervolging van overtreders van de cannabiswetgeving. Het verbod zou bovendien jaarlijks een derving van 31,1 miljard belastinginkomsten betekenen. Het rapport is beschikbaar op: http://www.drugscience.org/bcr/index.html (Bron: DrugScience.org van oktober 2007)

Wetenschap — Verkeer

Een internationale werkgroep van 11 deskundigen uit zes landen stelt een grenswaarde van 7-10 ng/ml THC in het bloedserum voor als limiet voor het rijden onder invloed van cannabis. Dat zou vergelijkbaar zijn met een alcoholconcentratie in het bloed van ongeveer 0,05 procent. De werkgroep stelt dat de wetgeving van de zerotolerantie die momenteel van kracht is in verscheidene landen en in een aantal Amerikaanse staten, geen wetenschappelijke basis hebben en veel bestuurders onterecht beschouwd worden als zijnde onder invloed van cannabis. (Bron: Grotenhermen F. et al. Addiction 2007 Oct 4; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — ADHD (Attention deficit/hyperactivity disorder)

Onderzoek bij 760 vrouwelijke en 752 mannelijke tweelingen toont aan dat kinderen met ADHD (aandachtsgebrek en hyperactiviteitstoornis) een hoger risico lopen op nicotineafhankelijkheid en cannabisgebruik/afhankelijkheid. Een eerder uitgevoerd gevallenonderzoek in Duitsland had aangetoond dat een patiënt met ADHD bijna symptoomvrij was door cannabisgebruik. (Bron: Elkins IJ, et al. Arch Gen Psychiatry 2007;64(10):1145-52)

Wetenschap — Psychose

In een artikel van een Britse onderzoeker wordt een vergelijking gemaakt tussen enerzijds het onderzoek naar een verband tussen alcohol en psychose en anderzijds een verband tussen cannabis en psychose, vanuit geschiedkundig oogpunt. Er worden uit onderzoek naar de psychologische gevolgen van alcoholgebruik parallellen getrokken met het huidig debat over de link tussen cannabis en psychose, "die tot voorzichtigheid aanmanen voor een te snelle bewering dat er een onvermijdelijk oorzakelijk verband is tussen cannabis en psychose." (Bron: Crome IB. Crim Behav Ment Health 2007;17(4):204-14.)

Wetenschap — Ziekte van Parkinson

Onderzoek door wetenschappers van de Universiteit van Texas toonden aan dat een synthetische cannabinoïde die de CB1 receptor activeert, een vermindering van de diskinetische bewegingen veroorzaakte in een ratmodel van de ziekte van Parkinson. Diskinesie is een veel voorkomend neveneffect van de geneesmiddelen die gebruikt worden om de ziekte te behandelen. (Bron: Morgese MG, et al. Exp Neurol 2007 Aug 22; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])